Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 2116 rezultata pretrage:

MEST CEN/TR 16395:2018

Gasna infrastruktura - CEN/TC 234, Definicija pritiska - Uputstvo


Više

 • ICS notacija: 01.040.23, 01.040.91, 23.040.01, 91.140.40
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 19€

MEST CEN/TR 16435:2018

Tečni naftni proizvodi — Namješavanje oksigenata u skladu sa aktuelnim zahtjevima EN 228


Više

 • ICS notacija: 91.100.01
 • Broj strana: 12
 • Tehnički komitet: ISME/TK 001
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 13€

MEST CEN/TR 16787:2018

Industrijska gasna instalacija – Uputstvo


Više

 • ICS notacija: 23.040.01, 91.140.40
 • Broj strana: 62
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 41€

MEST CEN/TR 16798-10:2018

Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 10: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-9 – Metode proračuna energetskih zahtjeva sistema za hlađenje (moduli M4-1, M4-4, M4-9) – Opšte


Više

 • ICS notacija: 91.120.10, 91.140.30
 • Broj strana: 68
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 41€

MEST CEN/TR 16798-14:2018

Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 14: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-13 – Proračun sistema za hlađenje (modul M4-8) – Proizvodnja


Više

 • ICS notacija: 91.120.10, 91.140.30
 • Broj strana: 74
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 44€

MEST CEN/TR 16798-16:2018

Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 16: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-15 – Proračun sistema za hlađenje (modul M4-7) – Skladištenje


Više

 • ICS notacija: 91.120.10, 91.140.30
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TR 16798-18:2018

Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 18: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-17 – Uputstva za kontrolu sistema za ventilaciju i klimatizaciju (moduli M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)


Više

 • ICS notacija: 91.120.10, 91.140.30
 • Broj strana: 70
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 41€

MEST CEN/TR 16798-6:2018

Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 6: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-5-1 i EN 16798-5-2 – Metode proračuna energetskih zahtjeva sistema za ventilaciju i klimatizaciju (moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8 , M7-5, M7-8)


Više

 • ICS notacija: 91.120.10, 91.140.30
 • Broj strana: 124
 • Tehnički komitet: ISME/TK E 004
 • Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
 • Cijena: 54€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.