Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 2076 rezultata pretrage:

MEST CEN/TS 1565-2:2018

Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti


Više

 • ICS notacija: 23.040.20, 91.140.80
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 1566-2:2018

Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti


Više

 • ICS notacija: 23.040.20, 91.140.60
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 16850:2018

Društvena bezbjednost i bezbjednost građana - Uputstvo za bezbjednosni menadžment u zdravstvenim ustanovama


Više

 • ICS notacija: 11.020.99, 13.310, 91.040.10
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TS 772-22:2017

Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 22: Određivanje otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje elemenata za zidanje od gline


Više

 • ICS notacija: 91.100.25
 • Broj strana: 24
 • Tehnički komitet: ISME/TK 009
 • Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
 • Cijena: 28€

MEST CEN/TS 81-11:2018

Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Dio 11: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 81


Više

 • ICS notacija: 91.140.90
 • Broj strana: 164
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 54€

MEST EN 12269-1:2012

Određivanje prionljivosti između čelične armature i autoklavnog ćelijastog betona ispitivanjem nosača - Dio 1: Kratkotrajno ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 91.100.30, 91.080.40
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 31-05-2012
 • Cijena: 16€

MEST EN 13596:2012

Savitljive trake za hidroizolaciju - Hidroizolacija betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina - Određivanje čvrstoće veze


Više

 • ICS notacija: 91.100.50, 93.080.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 19-07-2012
 • Cijena: 16€

MEST EN 1:2009

Peći za loženje uljem sa isparivačkim plamenicima i priključkom na dimnjak


Više

 • ICS notacija: 91.100.40
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 04-03-2009
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.