Katalog standarda

Ovdje možete pretražiti standarde, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 2116 rezultata pretrage:

MEST CEN/TS 15399:2018

Sistemi za snabdijevanje gasom — Uputstva za sisteme upravljanja gasnom distributivnom mrežom


Više

 • ICS notacija: 03.100.70, 91.140.40
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TS 1555-7:2018

Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za snabdijevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti


Više

 • ICS notacija: 23.040.01, 91.140.40
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 29€

MEST CEN/TS 1565-2:2018

Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti


Više

 • ICS notacija: 23.040.20, 91.140.80
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 1566-2:2018

Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti


Više

 • ICS notacija: 23.040.20, 91.140.60
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 008
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 22€

MEST CEN/TS 16637-1:2019

Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih materija - Dio 1: Uputstvo za određivanje testova za ispiranje i dodatni koraci ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 13.040.20, 19.040, 91.100.01
 • Broj strana: 56
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 37€

MEST CEN/TS 16850:2018

Društvena bezbjednost i bezbjednost građana - Uputstvo za bezbjednosni menadžment u zdravstvenim ustanovama


Više

 • ICS notacija: 11.020.99, 13.310, 91.040.10
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 29-05-2018
 • Cijena: 33€

MEST CEN/TS 17195:2019

Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih supstanci - Analiza neorganskih materija u eluatima


Više

 • ICS notacija: 91.100.01
 • Broj strana: 32
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 25€

MEST CEN/TS 17196:2019

Građevinski proizvodi - Ocjena ispuštanja opasnih supstanci - Digestija sa carskom vodom za naknadne analize neorganskih materija


Više

 • ICS notacija: 91.100.01
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: ISME/TK 010
 • Datum stupanja na snagu: 28-06-2019
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.