Sporazum o saradnji sa Građevinskim fakultetom

12.09.2017.

Prepoznajući značaj i potencijal koji sektor građevinarstva i oblast standardizacije imaju za društveni i ekonomski prosperitet Crne Gore, u Podgorici je 11.09.2017. godine, potpisan Sporazum o saradnji između Instituta za standardizaciju Crne Gore i Građevinskog fakulteta, UCG.

Ovaj Sporazum intenziviraće međusobnu saradnju od zajedničkog interesa, a naročito u pripremi i realizaciji projekata usmjerenih na unapređenje stanja u oblastima građevinarstva, odnosno standardizacije, kao i onih projekata koji imaju za cilj jačanje institucionalnih kapaciteta dvije organizacije.