Održano 40. zasjedanje Generalne skupštine ISO

25.09.2017.

Jubilarno 40. zasjedanje Generalne skupštine Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) održano je u Berlinu 18-22. septembra 2017. godine sa temom „Otvorenost. Otvoreni za promjene”. Domaćin ovogodišnjeg zasjedanja bio je Njemački institut za standardizaciju (DIN), a u okviru Generalne skupštine održana je i 51. sjednica ISO Komiteta za zemlje u razvoju (DEVCO).

Aktuelne promjene donose mnoge nove izazove. Svijet oko nas se mijenja, a nove tehnologije i inovacije zahtijevaju nove ideje i fleksibilnost. Kako bi se osigurala budućnost međunarodnog sistema standardizacije, tokom ovogodišnjeg zasjedanja posebna pažnja posvećena je saradnji kako između članica ISO tako i sa drugim organizacijama, privlačenju novih, mladih generacija stručnjaka, kao i bržem razvoju standarda i radu u virtualnim timovima.

Tokom zasjedanja ISO DEVCO održano je nekoliko radionica na kojima je diskutovano o standardima, propisima i javnim politikama, ulozi nacionalnih tijela za standardizaciju u razvoju nacionalne infrastrukture kvaliteta (sa fokusom na ocjenu usaglašenosti), kao i o pitanjima u vezi ISO upravljanja i politike koji se odnose na zemlje u razvoju.

Crnu Goru predstavljali su pomoćnik direktora i stručni saradnik Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME), Rada Janjić i Marko Šaranović.

Zanimljivo je da ove godine DIN obilježava 100 godina postojanja, dok ISO obilježava 70 godina od osnivanja. U maju ove godine ISME je obilježio 10 godina rada.