Uskoro novi MEST EN ISO/IEC 17025:2018

30.01.2018.

Prema informaciji Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), najpopularniji standard za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje ažuriran je 1.12.2017. godine, a u njemu se vodilo računa o najnovijim promjenama u radnim praksama i o uslovima za rad laboratorija.

Standard ISO/IEC 17025:2017 Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, je međunarodna referenca za laboratorije koje se bave aktivnostima ispitivanjima i etaloniranja širom svijeta. Ovaj standard omogućava laboratorijama da implementiraju temeljan sistem kvaliteta i da pokažu da su tehnički kompetentni i sposobni da pruže validne i pouzdane rezultate.

Standard ISO/IEC 17025:2017, takođe, pomaže da se unaprijedi saradnja između laboratorija i drugih tijela, a njihovi rezultati postižu veće prihvatanje na međunarodnom nivou. Izvještaji o ispitivanju i sertifikati mogu biti prihvaćeni u svakoj državi bez potrebe za dodatnim ispitivanjem što poboljšava međunarodnu trgovinu.

Kako bi se reflektovale najnovije promjene tržišnih uslova i tehnologije, novo izdanje standarda obuhvata aktivnosti i nove načine rada laboratorija. Obuhvaćene su tehničke promjene, rječnik i razvoj informacionih tehnologija i uzima u obzir najnoviju verziju standarda ISO 9001 o menadžmentu kvalitetom.

Laboratorije koje su već akreditovane prema standardu ISO/IEC 17025:2005 trebalo bi da prilagode svoje procese rada u skladu sa novom verzijom standarda u roku od tri godine od datuma objavljivanja novog međunarodnog standarda. Zajednički ILAC-ISO komitet pruža informacije o vremenskom okviru predviđenom za pomenuti prelazni period.

Institut za standardizaciju Crne Gore je pokrenuo postupak usvajanja evropskog standarda EN ISO/IEC 17025:2017, koji je identičan sa međunarodnim standardom ISO/IEC 17025:2017.

Publikovanje novog crnogorskog standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 očekuje se u martu tekuće godine.