Institut potpisao Sporazum o saradnji sa Upravom za javne nabavke Crne Gore

16.02.2018.

Institut za standardizaciju Crne Gore i Uprava za javne nabavke Crne Gore potpisali su Sporazum o saradnji. Dijeleći zajedničke vrijednosti i ciljeve, saradnja će biti usmjerena na unapređenje privrednog ambijenta, znanja i vještina u poslovnom svijetu, kao i na promociju ekonomske saradnje među privrednim i drugim subjektima.

Institut za standardizaciju i Uprava za javne nabavke smatraju da oblast standardizacije, odnosno definisana zakonska rješenja u oblasti javnih nabavki i njihova primjena u praksi, imaju značajnu ulogu u promociji društvenog i ekonomskog razvoja. Prepoznajući potencijal u razmjeni iskustava između eksperata za javne nabavke, sa jedne, i eksperata iz oblasti standardizacije, sa druge strane, kao i mogućnosti za zajedničku saradnju u cilju unapređenja ekonomskog ambijenta, strane potpisnice će kroz zajedničke aktivnosti doprinositi ostvarenju individualnih i zajedničkih ciljeva.

Saradnja između sporazumnih strana odvijaće se na principima partnerstva, nezavisnosti i samostalnosti potpisnica u cilju ostvarivanja obostranog i javnog interesa.