Novi MEST EN ISO/IEC 17025:2018

19.03.2018.

Objavljeno je novo izdanje crnogorskog standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Ovaj MEST nastao je usvajanjem evropskog standarda EN ISO/IEC 17025:2017, koji je identičan sa međunarodnim ISO/IEC 17025:2017.

Kako bi se reflektovale najnovije promjene tržišnih uslova i tehnologije, novo izdanje standarda obuhvata najnovije promjene kako u radnim praksama, tako i u uslovima za rad laboratorija. Obuhvaćene su i tehničke promjene, rječnik i razvoj informacionih tehnologija, a standard je koherentan sa novim izdanjem MEST EN ISO 9001:2016 Sistemi menadžmenta kvalitetom.

Standard MEST EN ISO/IEC 17025:2018 je referenca za laboratorije koje se bave ispitivanjem i etaloniranjem, te omogućava laboratorijama da implementiraju temeljan sistem kvaliteta i da pokažu da su kompetentne da pruže validne i pouzdane rezultate. Izvještaji o ispitivanju i sertifikati akreditovanih laboratorija mogu biti prihvaćeni širom svijeta, bez potrebe za dodatnim ispitivanjem, čime se olakšava i unapređuje međunarodna trgovina i saradnja.