Seminar: Izmjene i tumačenje zahtjeva novog izdanja ISO/IEC 17025

28.03.2018.

Institut za standardizaciju Crne Gore je objavio novo izdanje standarda MEST EN ISO/IEC 17025:2018 Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje. Tim povodom, Institut će organizovati seminar na temu: “Izmjene i tumačenje zahtjeva novog izdanja ISO/IEC 17025 – preporuke za primjenu”. Seminar će se održati u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije i Privrednom komorom Crne Gore.

Na ovom seminaru biće objašnjene sve izmjene novog standarda ISO/IEC 17025 koje su ključne za implementaciju i usaglašavanje sa zahtjevima standarda. Struktura standarda je izmijenjena kako bi bila usaglašena sa strukturom drugih standarda iz oblasti ocjenjivanja usaglašenosti iz serije standarda ISO/IEC 17000. Uz to, mnogi zahtjevi međunarodnih dokumenata koji se odnose na akreditaciju laboratorija za ispitivanje i etaloniranje uključeni su u sadržaj novog izdanja ISO/IEC 17025.

Ovaj seminar je namijenjen menadžerima kvaliteta, tehničkim rukovodiocima i osoblju laboratorija za ispitivanje/etaloniranje, koji su uključeni u aktivnosti sistema menadžmenta i/ili tehničke aktivnosti u laboratorijama akreditovanim prema zahtjevima MEST EN ISO/IEC 17025:2011, tj. onima koji će raditi na implementaciji standarda.

Seminar će se održati u Privrednoj komori Crne Gore u utorak, 24. aprila 2018. godine, a za više informacija pozovite 020/227-108.