Institut potpisao Sporazum o saradnji sa Institutom za standardizaciju Bugarske

17.05.2018.

Sporazum o saradnji između Instituta za standardizaciju Crne Gore (ISME) i Instituta za standardizaciju Bugarske (BDS), potpisan je u Sofiji, Bugarska, 16. maja 2018. godine. Sporazum su potpisali direktor ISME, g. Perica Turković, i predsjednik Odbora direktora BDS, g. Ivelin Burov.

Saradnja će biti bazirana na načelima i pravilima evropskih i međunarodnih organizacija za standardizaciju. U cilju poboljšanja uslova za razvoj ekonomskih i trgovinskih odnosa između Crne Gore i Republike Bugarske, ovaj Sporazum podići će nivo saradnje i komunikacije između dva tijela za standardizaciju.

Shodno zajedničkim interesima, kroz razmjenu informacija i koordinirane aktivnosti, stvoriće se osnova za realizaciju zajedničkih planova u cilju daljeg razvoja ISME i BDS.