Seminar: ISO 45001 – izmjene u odnosu na OHSAS 18001

18.05.2018.

U svim organizacijama, javnim ili privatnim, profitnim ili neprofitnim, malim ili velikim, postoje opasnosti koje mogu uticati na zdravlje i bezbjednost ljudi. One mogu varirati od mehaničkih ili hemijskih opasnosti, do savremenih problema kao što su rizici od nanočestica ili stresa na radnom mjestu. Stoga je nedavno objavljen međunarodni standard ISO 45001 Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu. Ovaj standard obezbjeđuje okvir za uspostavljanje politika, ciljeva i procesa menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu, te olakšava postizanje strateških ciljeva organizacije. Primjenom ovog standarda kontinuirano se poboljšavaju performanse menadžmenta zdravljem i bezbjednošću na radu, i moguće ga je prilagoditi potrebama konkretne organizacije.

Institut za standardizaciju Crne Gore uskoro će objaviti novi crnogorski standard MEST ISO 45001:2018 (identičan sa ISO 45001). Ovaj standard zamijeniće MEST OHSAS 18001.

Tim povodom, Institut će organizovati seminar na temu: “ISO 45001 – izmjene u odnosu na OHSAS 18001 i tumačenje novih zahtjeva”. Na seminaru će biti objašnjene izmjene koje donosi novi standard, porediće se zahtjevi dva standarda, a biće date i smjernice za primjenu ISO 45001.

Seminar je namijenjen organizacijama sertifikovanim prema MEST OHSAS 18001:2010, odnosno OHSAS 18001:2007, organizacijama koje žele da uvedu sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu, menadžerima kvaliteta, provjerivačima i predstavnicima rukovodstva za sisteme menadžmenta, kao i svima koji se bave zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu.

Seminar će biti organizovan u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, a održaće se u “City Hotelu”, u Podgorici, 7. juna 2018. godine. Za više informacija pozovite 020/227-108.