Institut za standardizaciju Crne Gore

Novi sajt ISME

16.05.2017.

U cilju transparentnog i ažurnog informisanja javnosti, Institut priprema novi sajt koji je u izradi. 

Uvjereni smo da će zainteresovanim stranama ovaj novi servis olakšati pristup potrebnim podacima.

Otvoreni smo za sugestije i komentare, a možete nas kontaktirati na broj telefona: +382 20 227 108 ili na ISME e-mail isme@t-com.me.