Katalog povučenih ili zamijenjenih dokumenata

Ovdje možete pretražiti povučene ili zamijenjene standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 5136 rezultata pretrage:

MEST EN 115:2008

Bezbjedonosna pravila za konstrukciju i ugradnju pokretnih stepenica i pokretnih traka za prevoz lica


Više

 • ICS notacija: 91.140.90
 • Broj strana: 63
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 41€

MEST EN 149:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Filtracione polumaske za zaštitu od čestica - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje


Više

 • ICS notacija: 13.340.30
 • Broj strana: 43
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 33€

MEST EN 144-1:2008

Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasni cilindar - Dio 1: Veze sa navojem za postavljanje priključka


Više

 • ICS notacija: 13.340.30
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 353-1:2008

Lična zaštitna oprema protiv padova sa visine - Dio 1: Vođeni tip zaustavljača pada sa krutim sidrištem


Više

 • ICS notacija: 13.340.99
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 358:2008

Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju pada sa visine - Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje


Više

 • ICS notacija: 13.340.99
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 363:2008

Lična zaštitna oprema protiv padova sa visine - Sistemi za zaustavljanje pada


Više

 • ICS notacija: 13.340.60
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 22€

MEST EN 367:2008

Zaštitna odjeća - Zaštita od toplote i vatre - Metoda određivanja prenosa toplote pri izlaganju plamenu


Više

 • ICS notacija: 13.340.10
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 19€

MEST EN 374-1:2008

Zaštitne rukavice za hemikalije i mikroorganizme - Dio 1: Terminologija i zahtjevi za performansama


Više

 • ICS notacija: 01.040.13, 13.340.40
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.