Katalog povučenih ili zamijenjenih dokumenata

Ovdje možete pretražiti povučene ili zamijenjene standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 5136 rezultata pretrage:

MEST EN 614-1:2008

Bezbjednost mašina - Ergonomski principi pri projektovanju - Dio 1: Terminologija i opšti principi


Više

 • ICS notacija: 13.110, 13.180
 • Broj strana: 29
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 25€

MEST EN 614-2:2008

Bezbjednost mašina - Ergonomski principi pri projektovanju - Dio 2: Interakcije između projektovanja mašine i njene namjene


Više

 • ICS notacija: 13.110, 13.180
 • Broj strana: 29
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 25€

MEST EN 619:2008

Oprema i sistemi za kontinuirani transport - Bezbjednosni i EMC zahtjevi za opremu namijenjenu mehaničkom rukovanju kompaktnim teretima


Više

 • ICS notacija: 33.100.01, 53.040.10
 • Broj strana: 77
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 44€

MEST EN 620:2008

Oprema i sistemi za kontinuirani transport - Bezbjednosni i EMC zahtjevi za fiksne trakaste transportere za rasute materijale


Više

 • ICS notacija: 53.040.10
 • Broj strana: 58
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 37€

MEST EN 627:2008

Pravila za arhiviranje podataka i nadzor liftova, eskalatora i pokretnih traka za prevoz lica


Više

 • ICS notacija: 91.140.90
 • Broj strana: 11
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 13€

MEST EN 632:2008

Poljoprivredne mašine - Kombajni i silokombajni - Bezbjednost


Više

 • ICS notacija: 65.060.50
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 22€

MEST EN 690:2008

Poljoprivredne mašine - Rasipači gnojiva - Bezbjednost


Više

 • ICS notacija: 65.060.25
 • Broj strana: 15
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 693:2008

Mašine alatke - Bezbjednost - Hidrauličke prese


Više

 • ICS notacija: 25.120.10
 • Broj strana: 51
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.