Katalog povučenih ili zamijenjenih dokumenata

Ovdje možete pretražiti povučene ili zamijenjene standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 5136 rezultata pretrage:

MEST EN 1073-1:2017

Zaštitna odjeća koja štiti od čvrstih čestica u vazduhu, uključujući i radioaktivnu kontaminaciju – Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja zaštitne odjeće koja se ventiliše pomoću instalacije sa komprimovanim vazduhom, a koja štiti tijelo i respiratorni trakt


Više

 • ICS notacija: 13.340.10, 13.280
 • Broj strana: 38
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 29€

MEST EN 943-1:2017

Zaštitna odjeća koja štiti od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Dio 1: Zahtjevi za performanse zaštitnih odijela tipa 1 (gasnonepropusna), koja štite od hemikalija


Više

 • ICS notacija: 13.340.10
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 33€

MEST EN 14504:2017

Brodovi unutrašnje plovidbe - Plutajuća privezišta i plutajuća oprema na unutrašnjim vodama - Zahtjevi, ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 93.140
 • Broj strana: 34
 • Tehnički komitet: ISME/TK 011
 • Datum stupanja na snagu: 15-12-2017
 • Cijena: 29€

MEST EN ISO 1110:2017

Plastika -Poliamidi - Ubrzano kondicioniranje uzoraka za ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 83.080.20
 • Broj strana: 14
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 16€

MEST EN ISO 1163-1:2017

Plastika - Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije


Više

 • ICS notacija: 83.080.20
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 16€

MEST EN ISO 1163-2:2017

Plastika - Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava


Više

 • ICS notacija: 83.080.20
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 16€

MEST EN 307:2017/A1:2017

Plastične mase - Poliamidi - Određivanje viskozitetnog broja -Izmjena 1: Korekcije i ažuriranje po referenci JIS K 6920-2


Više

 • ICS notacija: 83.080.20
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 16€

MEST EN 438-2:2017

Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 2: Određivanje svojstava


Više

 • ICS notacija: 83.140.20
 • Broj strana: 102
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 22-09-2017
 • Cijena: 51€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.