Katalog povučenih ili zamijenjenih dokumenata

Ovdje možete pretražiti povučene ili zamijenjene standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 5136 rezultata pretrage:

MEST CEN/TS 16398:2019

Plastika - Obrazac za izvještavanje i komunikaciju vezanu za sadržaj ugljenika biološkog porijekla i mogućnost regeneracije biopolimera i bioplastike - Tehničke liste


Više

 • ICS notacija: 83.080.01
 • Broj strana: 20
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 19€

MEST EN ISO 178:2019/A1:2019

Plastika - Određivanje svojstava pri savijanju - Izmjena 1


Više

 • ICS notacija: 83.080.01
 • Broj strana: 28
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 23-09-2019
 • Cijena: 25€

MEST EN ISO 17076-1:2019

Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti prema habanju - Dio 1: Metoda po Taberu


Više

 • ICS notacija: 59.140.30
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 19€

MEST CEN/TR 15371-2:2019

Bezbjednost dječjih igračaka - Tumačenja - Dio 2: Odgovori na zahtjeve za tumačenje hemijskih svojstava prema standardima serije EN 71


Više

 • ICS notacija: 97.200.50
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 16€

MEST EN ISO 23910:2019

Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Mjerenje otpornosti na cijepanje klinom


Više

 • ICS notacija: 59.140.30
 • Broj strana: 16
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 16€

MEST EN ISO 11494:2019

Nakit - Određivanje platine u legurama platine za nakit - Metoda ICP-OES sa upotrebom itrijuma kao elementa za interni standard


Više

 • ICS notacija: 39.060
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 22€

MEST EN ISO 11495:2019

Nakit - Određivanje paladijuma u legurama paladijuma za nakit - Metoda ICP-OES sa upotrebom itrijuma kao elementa za interni standard


Više

 • ICS notacija: 39.060
 • Broj strana: 22
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
 • Cijena: 22€

MEST EN 50121-5:2015/A1:2020

Primjene na željeznici - Elektromagnetna kompatibilnost - Dio 5: Emisija i otpornost fiksne opreme za napajanje električnom energijom


Više

 • ICS notacija: 29.280, 33.100.01, 45.020
 • Broj strana: 26
 • Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 11-03-2020
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.