Katalog povučenih ili zamijenjenih dokumenata

Ovdje možete pretražiti povučene ili zamijenjene standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 5136 rezultata pretrage:

MEST EN 764-5:2008

Oprema pod pritiskom - Dio 5: Dokumentacija o usaglašenosti i kontroli materijala


Više

 • ICS notacija: 23.020.30
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 19€

MEST EN 774:2008

Oprema za vrtlarstvo - Ručni rezači žive ograde sa ugrađenim pogonom - Bezbjednost


Više

 • ICS notacija: 65.060.080
 • Broj strana: 44
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 33€

MEST EN 791:2008

Pribor za bušenje - Bezbjednost


Više

 • ICS notacija: 91.220
 • Broj strana: 52
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 37€

MEST EN 795:2008

Zaštita od padova sa visine - Uređaji za ankerisanje - Zahtjevi i ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 13.340.20
 • Broj strana: 27
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 25€

MEST EN 818-7:2008

Lanci sa kratkim karikama za dizanje - Bezbjednost - Dio 7: Fino tolerisani lanci za dizalice, klase T (tipovi T, DAT i DT)


Više

 • ICS notacija: 53.020.30
 • Broj strana: 40
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 29€

MEST EN 842:2008

Bezbjednost mašina - Vizuelni signali za opasnost - Opšti zahtjevi, projektovanje i ispitivanje


Više

 • ICS notacija: 13.110
 • Broj strana: 13
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 892:2008

Planinarska oprema - Dinamička planinarska užad - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja


Više

 • ICS notacija: 97.220.40
 • Broj strana: 31
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 17-07-2008
 • Cijena: 25€

MEST EN 953:2008

Bezbjednost mašina - Zaštite - Opšti zahtjevi za projektovanje i konstrukciju nepokretnih i pokretnih zaštita


Više

 • ICS notacija: 13.110
 • Broj strana: 25
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.