Katalog povučenih ili zamijenjenih dokumenata

Ovdje možete pretražiti povučene ili zamijenjene standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


Pretraženi standardi

Ukupno 5136 rezultata pretrage:

MEST EN 981:2008

Bezbjednost mašina - Sistem zvučnih, vizuelnih i informacionih signala za opasnost


Više

 • ICS notacija: 13.320
 • Broj strana: 13
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 16€

MEST EN 983:2008

Bezbjednost mašina - Zahtjevi za bezbjednost sistema prenosa snage i njihovih komponenti - Pneumatika


Više

 • ICS notacija: 23.100.00, 23.140
 • Broj strana: 17
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 19€

MEST EN 999:2008

Bezbjednost mašina - Određivanje položaja zaštitne opreme u zavisnosti od brzina približavanja dijelova ljudskog tijela


Više

 • ICS notacija: 13.110
 • Broj strana: 19
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 19€

MEST EN 1005-1:2008

Bezbjednost mašina - Fizičke osobine čovjeka - Dio 1: Termini i definicije


Više

 • ICS notacija: 01.040.13, 13.110, 13.180
 • Broj strana: 18
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 19€

MEST EN 1005-3:2008

Bezbjednost mašina - Fizičke osobine čovjeka - Dio 3: Preporučene granične sile za rukovanje mašinama


Više

 • ICS notacija: 13.110, 13.180
 • Broj strana: 31
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 25€

MEST EN 1028-1:2008

Vatrogasne pumpe - Vatrogasne centrifugalne pumpe sa prekidačem - Dio 1: Klasifikacija - Opšti bezbjednosni zahtjevi


Više

 • ICS notacija: 13.220.10
 • Broj strana: 35
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 29€

MEST EN 1032:2008

Mehaničke vibracije - Ispitivanje pokretnih mašina u cilju određivanja vrijednosti emisije vibracija


Više

 • ICS notacija: 13.160
 • Broj strana: 36
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 29€

MEST EN 1057:2008

Bakar i legure bakra - Bešavne, okrugle bakarne cijevi za vodu i gas, za primjenu u sanitarijama i grijanju


Više

 • ICS notacija: 23.040.15
 • Broj strana: 42
 • Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
 • Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
 • Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

 • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
 • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
 • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
 • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
 • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
 • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
 • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.