Nazad

Ovdje možete pretražiti povučene ili zamijenjene standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticuPomoć.


MEST EN 250:2008

Referentna oznaka: MEST EN 250:2008
Zamijenjen sa:
Naslov: Oprema za zaštitu organa za disanje - Aparat za ronjenje otvorenog kružnog toka sa sopstvenim izvorom komprimovanog vazduha - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje
Naslov: (eng.) Respiratory equipment - Open-circuit selfcontained compressed air diving apparatus - Requirements, testing, marking
Abstrakt (eng.): This standard applies to self-contained open-circuit compressed air underwater breathing apparatus and their sub-assemblies. The object of the requirements and tests set out in this standard is to ensure a minimum level of safe operation for apparatus down to a maximum depth of 50 m. Laboratory and practical performance tests are included for the assessment of compliance with the requirements.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 250:2000 + A1:2006
ICS notacija: 13.340.30
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
Direktive: 89/686/EEC
Broj strana 22
Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.