Javna rasprava br. 2/2018 - od 12.03.2018. do 10.05.2018.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 2/2018), koja je počela 12.03.2018. i trajaće do 10.05.2018.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 2/2018:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.

Javna rasprava br. 2/2018

Od 12.03.2018. do 10.05.2018.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST CEN/TS 12697-52:2018
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 52: Kondicioniranje u cilju simuliranja starenja usljed oksidacije CEN/TS 12697-52:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 52: Conditioning to address oxidative ageing IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 723:2018
Bakar i legure bakra - Metoda sagorijevanja za određivanje sadržaja ugljenika na unutrašnjoj površini bakarnih cijevi ili fitinga EN 723:2009 Copper and copper alloys - Combustion method for determination of the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 12697-27:2018
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 27: Uzimanje uzoraka EN 12697-27:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 27: Sampling IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 12697-17:2018
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 17: Gubitak čestica na uzorku poroznog asfalta EN 12697-17:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 17: Particle loss of porous asphalt specimens IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 12697-18:2018
Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja - Dio 18: Dreniranje veziva EN 12697-18:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 18: Binder drainage IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 15824:2018
Specifikacija za spoljašnje i unutrašnje maltere na bazi organskih veziva EN 15824:2017 Specifications for external renders and internal plasters based on organic binders IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10 305/2011
MEST EN 16864:2018
Građevinski okovi - Mehatronski katanci - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16864:2017 Building hardware - Mechatronic padlocks - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST EN 196-3:2018
Metode ispitivanja cementa - Dio 3: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti zapremine EN 196-3:2016 Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10
MEST EN 413-2:2018
Cement za zidanje - Dio 2: Metode ispitivanja EN 413-2:2016 Masonry cement - Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10
MEST EN 16908:2018
Cement i građevinski kreč - Deklaracije proizvoda sa aspekta životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda komplementarna sa EN 15804 EN 16908:2017 Cement and building lime - Environmental product declarations - Product category rules complementary to EN 15804 IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.010.99, 91.100.10 305/2011
MEST EN 16809-2:2018
Proizvodi za termoizolaciju zgrada - In-situ formirani proizvodi od nevezanih granula ekspandiranog polistirena (EPS) i vezanih granula ekspandiranog polistirena - Dio 2: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode nakon ugradnje EN 16809-2:2017 Thermal insulation products of buildings - In-situ formed products from loose-fill expanded polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads - Part 2: Specification for the bonded and loose-fill products after installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN 206:2018
Beton - Specifikacije, performanse, proizvodnja i usaglašenost EN 206:2013+A1:2016 Concrete - Specification, performance, production and conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 1766:2018
Proizvodi i sistemi za zaštitu i popravku betonskih konstrukcija - Metode ispitivanja - Referentni betoni za ispitivanje EN 1766:2017 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.080.40
MEST CEN/TR 16886:2018
Smjernice za primjenu statističkih metoda za određivanje svojstava proizvoda za zidanje CEN/TR 16886:2016 Guidance on the application of statistical methods for determining the properties of masonry products IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.25, 03.120.30 305/2011
MEST EN 14187-1:2018
Hladne nanosive spojne zaptivne mase - Dio 1: Metode ispitivanja - Dio 1: Određivanje brzine stvrdnjavanja EN 14187-1:2017 Cold applied joint sealants - Test methods - Part 1: Determination of rate of cure IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 14187-2:2018
Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 2: Određivanje otvorenog vremena ugradnje EN 14187-2:2017 Cold applied joint sealants - Test methods - Part 2: Determination of tack free time IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 14187-3:2018
Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 3: Određivanje samonivelišućih svojstava EN 14187-3:2017 Cold applied joint sealants - Test methods - Part 3: Determination of self-levelling properties IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 14187-4:2018
Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 4: Određivanje promjene u masi i zapremini nakon potapanja u goriva za ispitivanje i tečne hemikalije EN 14187-4:2017 Cold applied joint sealants - Test methods - Part 4: Determination of the change in mass and volume after immersion in test fuels and liquid chemicals IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 14187-6:2018
Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 6: Određivanje adhezionih/kohezionih svojstava nakon potapanja u goriva za ispitivanje i tečne hemikalije EN 14187-6:2017 Cold applied joint sealants - Test method - Part 6: Determination of the adhesion/cohesion properties after immersion in test fuels and liquid chemicals IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 14187-8:2018
Hladno nanosive spojne zaptivne mase - Metode ispitivanja - Dio 8: Određvanje vještačkog starenja UV-zračenjem EN 14187-8:2017 Cold applied joint sealants - Test methods - Part 8: Determination of the artificial weathering by UV-irradiation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN ISO 11819-2:2018
Akustika - Mjerenje uticaja kolovoznih površina na buku od saobraćaja - Dio 2: Metoda mjerenja iz neposredne blizine EN ISO 11819-2:2017 (ISO 11819-2:2017, IDT) Acoustics - Measurement of the influence of road surfaces on traffic noise - Part 2: The close-proximity method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 17.140.30
MEST EN 16757:2018
Održivost građevinskih radova - Deklaracija proizvoda sa aspekta životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda za beton i betonske elemente EN 16757:2017 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Product Category Rules for concrete and concrete elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 13915:2018
Prefabrikovani gipsani paneli sa jezgrom od kartonskog saća - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 13915:2017 Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core - Definitions, requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10 305/2011
MEST EN 14209:2018
Prefabrikovani vijenci od gipsanih ploča - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 14209:2017 Preformed plasterboard cornices - Definitions, requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10 305/2011
MEST EN 14353:2018
Metalni ornamentni i oblikovani profili za upotrebu sa gipsanim pločama - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 14353:2017 Metal beads and feature profiles for use with gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10 305/2011
MEST EN 14496:2018
Ljepila na bazi gipsa za toplotno/zvučno izolacione kompozitne panele i gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 14496:2017 Gypsum based adhesives for thermal/acoustic insulation composite panels and gypsum boards - Definitions, requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10, 91.120.10, 91.120.20 305/2011
MEST EN 13303:2018
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje gubitka mase industrijskog bitumena nakon zagrijavanja EN 13303:2017 Bitumen and bituminous binders - Determination of the loss in mass after heating of industrial bitumen IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.50, 75.140 305/2011
MEST EN 10365:2018
Toplo valjani čelični profili U, I i H presjeka - Dimenzije i mase EN 10365:2017 Hot rolled steel channels, I and H sections - Dimensions and masses IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 77.140.70
MEST CEN/TR 17024:2018
Prirodni kamen - Smjernice za upotrebu prirodnog kamena CEN/TR 17024:2017 Natural stones - Guidance for use of natural stones IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15
MEST CEN/TS 12697-51:2018
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 51: Ispitivanje čvrstoće pri površinskom smicanju CEN/TS 12697-51:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 51: Surface shear strength test IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 61373:2013/Cor.1:2018
Primjene na željeznici - Oprema voznog sredstva - Ispitivanja udara i vibracija EN 61373:2010/AC:2017 (IEC 61373:2010/COR1:2011, IDT) Railway applications - Rolling stock equipment - Shock and vibration tests IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060
MEST CEN/TS 1519-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Polietilen (PE) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1519-2:2012 Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylen (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.80
MEST EN 2754:2018
Vazduhoplovstvo - Ankerske navrtke, samoosiguravajuće, sa dvije uške, slobodne sa kontraotvorom - Klasifikacija: 1100 MPa/235 °C EN 2754:2006 Aerospace series - Nuts, anchor, self locking, two lug, floating with counterbore - Classification: 1 100 MPa/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 2786:2018
Vazduhoplovstvo - Elektrolitičke srebrne prevlake za pričvršćivanje EN 2786:2008 Aerospace series - Electrolytic silver plating of fasteners IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.01
MEST CEN ISO/TS 22391-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polietilen sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT) – Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 22391-7:2011 (ISO/TS 22391-7:2011, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.60, 93.025
MEST EN 2809:2018
Vazduhoplovstvo - Navrtke, šestostrane, sa prorezom / krunaste, sa redukovanom glavom, normalnog ravnog presjeka, od čelika otpornog na koroziju i sa srebrnom prevlakom - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C EN 2809:2001 Aerospace series - Nuts, hexagon, slotted / castellated, reduced height, normal across flats, in heat resisting steel, silver plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST CEN/TS 1329-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1329-2:2012 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.80
MEST EN 2810:2018
Vazduhoplovstvo - Navrtke, šestostrane, sa prorezom / krunaste, sa redukovanom glavom, normalnog ravnog presjeka, od pasiviziranog čelika otpornog na toplotu - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline) / 650 °C EN 2810:2001 Aerospace series - Nuts, hexagon, slotted / castellated, reduced height, normal across flats, in heat resisting steel, passivated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature) / 650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 2848:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na gorivo i sintetička ulja - Tvrdoća 80 IRHD EN 2848:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 80 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2849:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na gorivo i sintetička ulja - Tvrdoća 90 IRHD EN 2849:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 90 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST CEN/TS 1455-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1455-2:2012 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.80
MEST CEN/TS 1565-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1565-2:2012 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Styrene-copolymer blends (SAN+PVC) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.80
MEST CEN/TS 12666-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polietilen (PE) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 12666-2:2012 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polyethylene (PE) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 23.040.05, 91.140.80, 93.030
MEST EN 62271-100:2012/A1:2018
Visokonaponske rasklopne aparature - Dio 100: Prekidači za naizmjeničnu struju EN 62271-100:2009/A1:2012 (IEC 62271-100:2008/A1:2012, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating-current circuit-breakers IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.130.10
MEST CEN/TS 1452-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za snabdijevanje vodom za podzemne i nadzemne odvode i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1452-7:2014 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 23.040.20, 93.030
MEST EN 2885:2018
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa ravnom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, sa grubom tačnošću mjera stabla, kratkog navoja, od legure čelika, kadminizirani - Klasifikacija: 900 MPa (na temperaturi okoline)/235 ºC EN 2885:1996 Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN 2886:2018
Vazduhoplovstvo - Vijci, sa niskocilindričnom glavom, sa nepodudarnim krstastim urezom, normalnog stabla uske tolerancije, sa djelimičnim navojem, od legure čelika sa prevlakom od kadmijuma - Klasifikacija: 900 MPa (na sobnoj temperaturi)/235 °C EN 2886:1996 Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, close tolerance normal shank, short thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN 2906:2018
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće duple šestougaone navrtke, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2906:1994 Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST CEN/TS 1555-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za snabdijevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1555-7:2013 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.40
MEST EN 2907:2018
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće duple šestougaone navrtke, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286), posrebrene - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2907:1995 Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, in heat resisting steel FE-PA92HT (A 286), silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 2908:2018
Vazduhoplovstvo - Samozabravljujuće duple šestougaone navrtke, sa dubokim upustom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA92HT (A286) - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 ºC EN 2908:1994 Aerospace series - Nuts, bihexagonal, self-locking, deep counterbored, in heat resisting steel FE-PA92HT (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 62271-211:2015/Cor.1:2018
Visokonaponske rasklopne aparature - Dio 211: Direktna veza između energetskih transformatora i gasom izolovane razvodne aparature sa metalnim plaštom za nazivne napone iznad 52kV EN 62271-211:2014/AC:2017 (IEC 62271-211:2014/COR2:2017, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.130.10
MEST CEN/TS 12201-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za snabdijevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 12201-7:2014 Plastics piping systems for water supply, and for drainage and sewerage under pressure - Polyethylene (PE) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 91.140.60
MEST EN 62386-301:2018
Digitalni adresabilni interfejs osvetljenja - Dio 301: Posebni zahtjevi - Ulazni uređaji - Tasteri EN 62386-301:2017 (IEC 62386-301:2017, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 301: Particular requirements - Input devices - Push buttons IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST CEN/TS 14632:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje, kanalizaciju i snabdijevanje vodom, sa pritiskom i bez njega — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi poliestarskih smola (UP) — Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 14632:2012 Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 91.140.60, 91.140.80, 93.030
MEST EN 62386-302:2018
Digitalno adresabilno osvetljenje interfejsa - Dio 302: Posebni zahtjevi - Ulazni uređaji - Apsolutni ulazni uređaji EN 62386-302:2017 (IEC 62386-302:2017, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 302: Particular requirements - Input devices - Absolute input devices IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN 62386-303:2018
Digitalni adresabilni interfejs osvetljenja - Dio 303: Posebni zahtjevi - Ulazni uređaji - Senzor za rad EN 62386-303:2017 (IEC 62386-303:2017, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 303: Particular requirements - Input devices - Occupancy sensor IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.50,29.140.99
MEST EN 62386-304:2018
Digitalno adresabilno osvetljenje interfejsa - Dio 304: Posebni zahtjevi - Ulazni uređaji - Senzor svjetlosti EN 62386-304:2017 (IEC 62386-304:2017, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 304: Particular requirements - Input devices - Light sensor IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST CEN/TS 13598-3:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - Dio 3: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 13598-3:2012 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Guidance for assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 93.030
MEST CEN/TS 14578:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za snabdijevanje vodom ili odvodnjavanje i kanalizaciju — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Preporuke za instalaciju CEN/TS 14578:2013 Plastics piping systems for water supply or drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Recommended practice for installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 83.140.99
MEST EN 3014:2018
Vazduhoplovstvo – Samozabravljujući testerasti držači sa navrtkom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA2601 (A286) – Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C EN 3014:2015 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286) - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 3015:2018
Vazduhoplovstvo – Samozabravljujući testerasti držači sa navrtkom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA2601 (A286), posrebreni – Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/650 °C EN 3015:2015 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, serrated, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/ 650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST CEN/TR 13801:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Termoplastični materijali - Praktične preporuke za instalaciju CEN/TR 13801:2014 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Thermoplastics - Recommended practice for installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 91.140.80
MEST EN 62496-2:2018
Optičke ploče - Osnovne procedure ispitivanja i mjerenja - Dio 2: Opšte uputstvo za definisanje uslova mjerenja za optičke karakteristike optičkih ploča EN 62496-2:2017 (IEC 62496-2:2017, IDT) Optical circuit boards - Basic test and measurement procedures - Part 2: General guidance for definition of measurement conditions for optical characteristics of optical circuit boards IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.01
MEST EN 3081:2018
Vazduhoplovstvo - Cijevni priključak od 8°30' od legure titanijuma - Zavarene čaure sa krajevima zaptivenim dinamičkim snopom, za popravku EN 3081:2001 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Ferrules, welded with dynamic beam seal end, for repair IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.080
MEST EN 3082:2018
Vazduhoplovstvo - Cijevni priključak od 8°30' od legure titanijuma - Spojevi sa pregradnim zavarenim krajem, za popravku EN 3082:2001 + AC:2003 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Unions, bulkhead welded end, for repair IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.080
MEST EN 62561-3:2018
Komponente sistema za zaštitu od groma (LPSC) - Dio 3: Zahtjevi za izolovanje iskričavih praznina (ISG) EN 62561-3:2017 (IEC 62561-3:2017, IDT) Lightning Protection System Components (LPSC) - Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.020 , 91.120.40
MEST CEN/TR 1046:2018
Sistemi cjevovoda i kanala od termoplastičnih masa — Sistem za transport vode ili otpadne vode (kanalizacije) izvan građevinskih konstrukcija — Postupci za podzemnu instalaciju CEN/TR 1046:2013 Thermoplastics piping and ducting systems - Systems outside building structures for the conveyance of water or sewage - Practices for underground installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 23.040.20, 23.040.45, 93.030
MEST EN 3083:2018
Vazduhoplovstvo – Cijevni priključak 8°30' od legure titanijuma – Spojevi, pregrađeni, sa dugim zavarenim krajem, za popravku EN 3083:2001 + AC:2003 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Unions, bulkhead, long welded end, for repair IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.080
MEST CEN/TS 1852-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen (PP) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1852-2:2015 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 23.040.05, 23.040.20, 93.030
MEST EN 3084:2018
Vazduhoplovstvo - Cijevni priključak 8°30' od legure titanijuma - Spojevi, zavareni i navojni, za popravku EN 3084:2001 + AC:2003 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Unions, welded end threaded for repair IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.080
MEST EN 62733:2016/Cor.1:2018
Programabilne komponente u elektronskom upravljačkom uređaju za sijalice – Opšti zahtjevi i zahtjevi za bezbjednost EN 62733:2015/AC:2017 (IEC 62733:2015/COR1:2017, IDT) Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.99
MEST EN 62754:2018
Proračunavanje nesigurnosti parametara talasnog oblika EN 62754:2017 (IEC 62754:2017, IDT) Computation of waveform Parameter uncertainties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20
MEST EN 12613:2018
Plastična sredstva za vizuelno upozorenje za podzemne kablove i cjevovode EN 12613:2009 Plastics warning devices for underground cables and pipelines with visual characteristics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320, 83.140.99
MEST EN ISO 13002:2018
Ugljenična vlakna - Sistem označavanja filamentnih prediva EN ISO 13002:1998 (ISO 13002:1998, IDT) Carbon fibre - Designation system for filament yarns IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.20
MEST EN ISO 13468-1:2018
Plastika - Određivanje ukupne propustljivosti svjetlosti transparentnih materijala - Dio 1: Instrument sa jednim snopom EN ISO 13468-1:1996 (ISO 13468-1:1996, IDT) Plastics - Determination of total luminous transmittance of transparent materials - Part 1: Single-beam instrument IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 14526-1:2018
Plastika - Fenolni kompaundi u prahu za presovanje (PF-PMC) - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 14526-1:1999 (ISO 14526-1:1999, IDT) Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14526-2:2018
Plastika - Fenolni kompaundi u prahu za presovanje (PF-PMC) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 14526-2:1999 (ISO 14526-2:1999, IDT) Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14526-3:2018
Plastika - Fenolni kompaundi u prahu za presovanje (PF-PMC) - Dio 3: Zahtjevi za izabrane kompaunde za presovanje EN ISO 14526-3:1999 (ISO 14526-3:1999, IDT) Plastics - Phenolic powder moulding compounds (PF-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 62827-2:2018
Bežični prenos snage - Upravljanje - Dio 2: Više upravljačkih kontrola uređaja EN 62827-2:2017 (IEC 62827-2:2017, IDT) Wireless power transfer - Management - Part 2: Multiple device control management IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.240.99, 33.160.99, 35.100.01
MEST EN 62884-1:2018
Tehnike mjerenja piezoelektričnih, dielektričnih i elektrostatičkih oscilatora - Dio 1: Osnovne metode za mjerenje EN 62884-1:2017 (IEC 62884-1:2017, IDT) Measurement techniques of piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators - Part 1: Basic methods for the measurement IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.140
MEST EN ISO 8975:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje pH-vrijednosti EN ISO 8975:1995 (ISO 8975:1989, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of pH IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 9054:2018
Čvrste plastične mase sa ćelijama - Metode ispitivanja samoočvršćavajućih materijala visoke gustine EN ISO 9054:1999 (ISO 9054:1990, IDT) Cellular plastics, rigid - Test methods for self-skinned, high-density materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 10082:2018
Plastika - Fenolne smole - Klasifikacija i metode ispitivanja EN ISO 10082:1999 (ISO 10082:1999, IDT) Plastics - Phenolic resins - Classification and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.83, 83.080.10
MEST EN 3120:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma TI-P64003 - Hladno valjana i rasterećena - Bešavna cijev za sisteme pod pritiskom - 4 mm ≤ D ≤ 51 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 1 030 MPa EN 3120:2012 Aerospace series - Titanium alloy TI-P64003 - Cold worked and stress relieved - Seamless tube for pressure systems - 4 mm ≤ D ≤ 51 mm - 690 MPa ≤ Rm ≤ 1 030 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN ISO 10352:2018
Plastične mase ojačane vlaknima - Kompaundi za presovanje i preprezi - Određivanje mase po jedinici površine EN ISO 10352:2010 (ISO 10352:2010, IDT) Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of mass per unit area IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 11248:2018
Plastika - Termoreaktivni materijali za presovanje - Vrednovanje kratkotrajnih performansi na povišenim temperaturama EN ISO 11248:1999 (ISO 11248:1993, IDT) Plastics - Thermosetting moulding materials - Evaluation of short-term performance at elevated temperatures IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 11337:2018
Plastika - Poliamidi - Određivanje ε-kaprolaktama i ω-laurolaktama gasnom hromatografijom EN ISO 11337:2010 (ISO 11337:2010, IDT) Plastics - Polyamides - Determination of e-caprolactam and w-laurolactam by gas chromatography IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 13588:2018
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kohezije bitumenskih veziva ispitivanjem pomoću metode klatna EN 13588:2017 Bitumen and bituminous binders - Determination of cohesion of bituminous binders with pendulum test IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.50; 93.080.20
MEST EN 63028:2018
Bežični prenos snage - specifikacija osnovnog sistema vazduha (BSS) EN 63028:2017 (IEC 63028:2017, IDT) Wireless Power Transfer - AirFuel Resonant Baseline System Specification (BSS) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.240.99, 33.160.99, 35.200
MEST EN 63035:2018
Specifikacija za MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 1.0 (Abridged edition, 2015) EN 63035:2017 (IEC 63035:2017, IDT) MIDI (Musical Instrument Digital Interface) specification 1.0 (Abridged edition, 2015) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.160.30, 35.040.01, 35.200
MEST CEN/TR 13930:2018
Rotodinamičke pumpe — Projektovanje usisnog dijela postrojenja — Preporuka za ugradnju pumpi CEN/TR 13930:2009 Rotodynamic pumps - Design of pump intakes - Recommendations for installation of pumps IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST CEN/TR 13931:2018
Rotodinamičke pumpe — Sile i momenti na prirubnicama — Centrifugalne, poluaksijalne i aksijalne pumpe sa horizontalnim i vertikalnim vratilom CEN/TR 13931:2009 Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges - Centrifugal, mixed flow and axial flow horizontal and vertical shafts pumps IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST EN 82304-1:2018
Softver za zdravlje - Dio 1: Opšti zahtjevi za sigurnost proizvoda EN 82304-1:2017 (IEC 82304-1:2016, IDT) Health Software - Part 1: General requirements for product safety IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.80 90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC
MEST EN 3138:2018
Vazduhoplovstvo – Zakovice, čvrste, 100 ° upuštena normalnom glava sa kupolom, od nerđajućeg čelika FE-PA2601, pasivizirane, na osnovu colovne serije EN 3138:2001 Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head with dome, in corrosion resisting steel FE-PA2601, passivated, inch based series IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.60
MEST EN 3139:2018
Vazduhoplovstvo - Zakovice sa upuštenom normalnom glavom od 100°, očvrsnute, pasivizirane, od čelika otpornog na koroziju FE-PA11, serije zasnovane na inčima EN 3139:2001 Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head, in corrosion resisting steel FE-PA11, passivated, inch based series IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.60
MEST EN 3140:2018
Vazduhoplovstvo - Čvrste zakovice sa 100° upuštenom normalnom glavom od čelika otpornog na toplotu FE-PA2601, pasivizirane, colovne serije EN 3140:2001 Aerospace series - Rivets, solid, 100° countersunk normal head, in corrosion resisting steel FE-PA2601, passivated, inch based series IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.60
MEST EN 60695-1-10:2018
Ispitivanje opasnosti od požara – Dio 1-10: Smjernice za ocjenjivanje opasnosti od požara elektrotehničkih proizvoda – Opšte smjernice EN 60695-1-10:2017 (IEC 60695-1-10:2016, IDT) Fire hazard testing - Part 1-10: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - General guidelines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 29.020
MEST CEN/TR 13932:2018
Rotodinamičke pumpe — Preporuke za podešavanje ulaza i izlaza na cjevovodu CEN/TR 13932:2009 Rotodynamic pumps - Recommendations for fitting of inlet and outlet on piping IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST CEN/TR 15545:2018
Uputstvo za upotrebu EN 545 CEN/TR 15545:2006 Guide to the use of EN 545 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.10, 23.040.40
MEST EN 60695-1-30:2018
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 1-30: Smjernice za ocjenjivanje opasnosti od požara elektrotehničkih proizvoda - Procesi preliminarnih ispitivanja - Opšte smjernice EN 60695-1-30:2017 (IEC 60695-1-30:2017, IDT) Fire hazard testing - Part 1-30: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Preselection testing process - General guidelines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 29.020
MEST EN 3148:2018
Vazduhoplovstvo - Držač sa navrtkom, samozabravljujući, sa ograničenom flanšom - Postupak instalacije EN 3148:2008 Aerospace series - Shank nuts, self-locking, flange restrained - Installation procedure IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 12604:2018
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Mehanički aspekti - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 12604:2017 Industrial, commercial and garage doors and gates - Mechanical aspects - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50
MEST EN ISO 11409:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje toplotne i temperaturne reakcije diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom EN ISO 11409:1998 (ISO 11409:1993, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of heats and temperatures of reaction by differential scanning calorimetry IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 11468:2018
Plastika - Pripremanje PVC pasta namijenjenih ispitivanju - Metoda rastvaranja u disolveru EN ISO 11468:1999 (ISO 11468:1997, IDT) Plastics - Preparation of PVC pastes for test purposes - Dissolver method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 11667:2018
Plastične mase ojačane vlaknima - Kompaundi za presovanje i preprezi - Određivanje sadržaja smole, vlakna za ojačavanje i mineralnih punila - Metode rastvaranjem EN ISO 11667:1999 (ISO 11667:1997, IDT) Fibre-reinforced plastics - Moulding compounds and prepregs - Determination of resin, reinforced-fibre and mineral-filler content - Dissolution methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 14527-1:2018
Plastika - Karbamid-formaldehidni i karbamid/melamin-formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (UF- i UF/MF-PMC) - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 14527-1:1999 (ISO 14527-1:1999, IDT) Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding compounds (UF- and UF/MF-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14527-2:2018
Plastika - Karbamid/formaldehidni i karbamid/melamin/formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (UF- i UF/MF-PMCs) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 14527-2:1999 (ISO 14527-2:1999, IDT) Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding compounds (UF- and UF-MF-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14527-3:2018
Plastika - Karbamid-formaldehidni i karbamid/melamin-formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (UF- i UF/MF-PMC) - Dio 3: Zahtjevi za izabrane kompaunde za presovanje EN ISO 14527-3:1999 (ISO 14527-3:1999, IDT) Plastics - Urea-formaldehyde and urea/melamine-formaldehyde powder moulding compounds (UF- and UF/MF-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST CEN/TR 16017:2018
Uputstvo za upotrebu EN 598 CEN/TR 16017:2010 Guide to the use of EN 598 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 23.040.10, 23.040.40
MEST EN 3155-003:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 003: Električni kontakti, ženski, tipa A, za krimpovanje, klase S - Standard za proizvod EN 3155-003:2005 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 003: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 14157:2018
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje otpornosti na habanje EN 14157:2017 Natural stone test methods - Determination of the abrasion resistance IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15, 73.020
MEST CEN/TR 16470:2018
Aspekti životne sredine koji se odnose na primjenu sistema cijevi od nodularnog liva za vodu i kanalizaciju CEN/TR 16470:2013 Environmental aspects of ductile iron pipe systems for water and sewerage applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 23.040.10, 23.040.40
MEST CEN/TR 16950:2018
Cijevi, cijevni spojni djelovi (fitinzi) i pomoćni djelovi od nodularnog liva – Sanitarne karakteristike i metode ispitivanja CEN/TR 16950:2016 Ductile iron pipes, fittings and accessories - Sanitary characteristics and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.10, 23.040.40
MEST EN 3155-004:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 004: Električni kontakti, muški, tipa A, za krimpovanje, klase T - Standard za proizvod EN 3155-004:2007 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 004: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class T - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 13126-8:2018
Građevinski okovi - Okovi za prozore i balkonska vrata - Dio 8: Zahtjevi i metode ispitivanja okova za nagib i okret, prvo nagib i samo okret EN 13126-8:2017 Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Part 8: Requirements and test methods for Tilt and Turn, Tilt-First and Turn-Only hardware IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST EN 13639:2018
Određivanje ukupnog organskog ugljenika u krečnjaku EN 13639:2017 Determination of total organic carbon in limestone IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10
MEST EN 3155-005:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 005: Električni kontakti, ženski, tipa A, za krimpovanje, klase T - Standard za proizvod EN 3155-005:2006 + AC:2006 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 005: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 50401:2018
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti osnovne stacionarne opreme sa osnovnim ograničenjima koji se odnose na opštu izloženost radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima (110 MHz - 100 GHz), kada se stavi u upotrebu EN 50401:2017 Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20 , 33.070.01 2014/53/EU
MEST CEN/TS 15399:2018
Sistemi za snabdijevanje gasom — Uputstva za sisteme upravljanja gasnom distributivnom mrežom CEN/TS 15399:2007 Gas Supply Systems - Guidelines for Management systems for Gas Distribution Network IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 03.100.70, 91.140.40
MEST EN 3155-008:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kontakti koji se koriste u elementima veze - Dio 008: Električni kontakti, muški, tipa A, za krimpovanje, klase S - Standard za proizvod EN 3155-008:2005 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 008: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 50402:2018
Električni uređaji za detekciju i mjerenje zapaljivih ili toksičnih gasova ili para, ili kiseonika - Zahtjevi za funkcionalnu bezbjednost sistema za detekciju gasova EN 50402:2017 Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of gas detection systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN 3182:2018
Vazduhoplovstvo - Kuglični ležaji, kruti, od čelika otpornog na koroziju, sa prevlakom od kadmijuma, za koturove kontrolnih kablova - Dimenzije i opterećenja EN 3182:2012 Aerospace series - Ball bearings, rigid in corrosion resisting steel cadmium plated, for control cable pulleys - Dimensions and loads IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.035
MEST EN 1504-10:2018
Proizvodi i sistemi za zaštitu i popravku betonskih konstrukcija - Definicije, zahtjevi, kontrola kvaliteta i vrednovanje usaglašenosti - Dio 10: Primjena proizvoda i sistema na terenu i kontrola kvaliteta radova EN 1504-10:2017 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 10: Site application of products and systems and quality control of the works IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.080.40
MEST EN 50463-1:2018
Primjene na željeznici — Mjerenje energije u vozovima — Dio 1: Opšte EN 50463-1:2017 Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN 50463-2:2018
Primjene na željeznici - Mjerenje energije na kontrolnoj tabli voza - Dio 2: Mjerenje energije EN 50463-2:2017 Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 2: Energy measuring IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN 50463-3:2018
Primjene na željeznici - Mjerenje energije na kontrolnoj tabli voza - Dio 3: Rukovanje podacima EN 50463-3:2017 Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 3: Data handling IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.10 2008/57/EC
MEST CEN/TR 16395:2018
Gasna infrastruktura - CEN/TC 234, Definicija pritiska - Uputstvo CEN/TR 16395:2012 Gas Infrastructure - CEN/TC 234 Pressure Definitions - Guideline Document IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 01.040.23, 01.040.91, 23.040.01, 91.140.40
MEST EN ISO 14528-1:2018
Plastika - Melamin/formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (MF-PMCs) - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 14528-1:1999 (ISO 14528-1:1999, IDT) Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14528-2:2018
Plastika - Melamin/formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje(MF-PMCs) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 14528-2:1999 (ISO 14528-2:1999, IDT) Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14528-3:2018
Plastika - Melamin-formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (MF-PMC) - Dio 3: Zahtjevi za izabrane kompaunde za presovanje EN ISO 14528-3:1999 (ISO 14528-3:1999, IDT) Plastics - Melamine-formaldehyde powder moulding compounds (MF-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 50566:2018
Standard za proizvod za pokazivanje usaglašenosti radiofrekvencijskih polja koja potiču od bežičnih komunikacionih uređaja koji su u opštoj upotrebi, a nose se u ruci ili na ljudskom tijelu (od 30 MHz do 6 GHz) EN 50566:2017 Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.240, 33.070.01 2014/53/EU
MEST EN ISO 14529-1:2018
Plastika - Melamin/fenolni kompaundi u prahu za presovanje (MP-PMC) - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 14529-1:1999 (ISO 14529-1:1999, IDT) Plastics - Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14529-2:2018
Plastika - Melamin/fenolni kompaundi u prahu za presovanje (MP-PMC) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 14529-2:1999 (ISO 14529-2:1999, IDT) Plastics - Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14529-3:2018
Plastika - Melamin/fenolni kompaundi u prahu za presovanje (MP-PMC) - Dio 3: Zahtjevi za izabrane kompaunde za presovanje EN ISO 14529-3:1999 (ISO 14529-3:1999, IDT) Plastics - Melamine/phenolic powder moulding compounds (MP-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST CEN/TR 13737-1:2018
Uputstvo za implementaciju standarda za funkcionalnost koje je pripremio CEN/TC 234 Gasna infrastruktura — Dio 1: Opšte CEN/TR 13737-1:2012 Implementation Guide for functional standards prepared by CEN/TC 234 Gas infrastructure - Part 1: General IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 91.140.40
MEST EN ISO 14530-1:2018
Plastika - Nezasićeni poliestarski kompaundi u prahu za presovanje (UP-PMC) - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 14530-1:1999 (ISO 14530-1:1999, IDT) Plastics - Unsaturated-polyester powder moulding compounds (UP-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 14530-2:2018
Plastika - Nezasićeni poliestarski kompaundi u prahu za presovanje (UP-PMC) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 14530-2:1999 (ISO 14530-2:1999, IDT) Plastics - Unsaturated-polyester powder moulding compounds (UP-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 3197:2018
Vazduhoplovstvo – Projektovanje i instalacija električnih i optičkih mreža u avionu EN 3197:2010 Aerospace series - Design and installation of aircraft electrical and optical interconnection systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060, 49.090
MEST EN ISO 14530-3:2018
Plastika - Nezasićeni poliestarski kompaundi u prahu za presovanje (UP-PMC) - Dio 3: Zahtjevi za izabrane kompaunde za presovanje EN ISO 14530-3:1999 (ISO 14530-3:1999, IDT) Plastics - Unsaturated-polyester powder moulding compounds (UP-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST CEN/TR 13737-2:2018
Gasna infrastruktura — Uputstvo za implementaciju standarda za funkcionalost koje je pripremio CEN/TC 234 — Dio 2: Nacionalne stranice za standarde koje je pripremio CEN/TC 234 CEN/TR 13737-2:2014 Gas infrastructure - Implementation Guide for Functional Standards prepared by CEN/TC 234 - Part 2: National Pages related to CEN/TC 234 standards IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 91.140.40
MEST EN 50463-4:2018
Primjene na železnici — Mjerenje energije u vozovima — Dio 4: Komunikacije EN 50463-4:2017 Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 4: Communication IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.10
MEST EN 3201:2018
Vazduhoplovstvo – Otvori za metričke navojne pričvršćivače – Standard za projektovanje EN 3201:2008 Aerospace series - Holes for metric threaded fasteners - Design standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.01
MEST CEN/TR 16388:2018
Dokument o uticaju gasne infrastrukture na životnu sredinu — Uputstvo za uključivanje u standarde kako bi se uticaj gasne infrastrukture na životnu sredinu sveo na najmanju moguću mjeru kroz cio životni ciklus CEN/TR 16388:2012 Gas-Specific Environmental Document - Guideline for incorporating within standards to minimize the environmental impact of gas infrastructure across the whole life cycle IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 01.120, 13.020.10, 91.140.40
MEST EN 50463-5:2018
Primjene na željeznici - Mjerenje energije na kontrolnoj tabli voza - Dio 5: Ocjena usaglašenosti EN 50463-5:2017 Railway applications - Energy measurement on board trains - Part 5: Conformity assessment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.10 2008/57/EC
MEST CEN/TR 16787:2018
Industrijska gasna instalacija – Uputstvo CEN/TR 16787:2014 Industrial Gas Installation - Guideline IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.40
MEST EN 3218-001:2018
Vazduhoplovstvo - Pravougaoni konektori sa metalnim kućištem i sa zabravljivanjem pomoću navoja - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 3218-001:2006 Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and screw-locking - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 3218-002:2018
Vazduhoplovstvo - Pravougaoni konektori sa metalnim kućištem i sa zabravljivanjem pomoću zavrtnja - Dio 002: Specifikacija performansi i rasporedi kontakata EN 3218-002:2006 Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and screw-locking - Part 002: Specification of performance and contact arrangements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 3218-005:2018
Vazduhoplovstvo - Pravougaoni konektori sa metalnim kućištem i sa zabravljivanjem pomoću zavrtnja - Dio 005: Utikač sa nerastavljivim zalemljenim kontaktima veličine 22 - Standard za proizvod EN 3218-005:2006 Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and screw-locking - Part 005: Plug with non-removable size 22 solder contacts - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 50593:2018
Električni mašine za pranje posuđa za komercijalnu upotrebu - Metode ispitivanja za mjerenje performansi EN 50593:2017 Electric dishwashers for commercial use - Test methods for measuring the performance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 97.040.40
MEST CEN/TR 13480-7:2018
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 7: Uputstvo za primjenu postupaka ocjenjivanja usaglašenosti CEN/TR 13480-7:2017 Metallic industrial piping - Part 7: Guidance on the use of conformity assessment procedures IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01
MEST CLC/TR 50600-99-1:2018
Informaciona tehnologija - Objekti i infrastruktura u centrima podataka - Dio 99-1: Preporučene vježbe za upravljanje energijom CLC/TR 50600-99-1:2017 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.020, 35.110, 35.160
MEST EN 50625-2-3:2018
Zahtjevi za sakupljanje, logistiku i tretiranje za WEEE - Dio 2-3: Zahtjevi za tretman opreme za zamjenu temperature i ostale WEEE opreme koja sadrži VFC i/ ili VHC EN 50625-2-3:2017 Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-3: Treatment requirements for temperature exchange equipment and other WEEE containing VFC and/or VHC IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.030.99 2012/19/EU
MEST EN ISO 14616:2018
Plastika - Termoskupljajući filmovi od polietilena, etilenskih kopolimera i njihovih smješa - Određivanje napona skupljanja i napona kontrakcije EN ISO 14616:2004 (ISO 14616:1997, IDT) Plastics - Heatshrinkable films of polyethylene, ethylene copolymers and their mixtures - Determination of shrinkage stress and contraction stress IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 14631:2018
Ekstrudirane ploče od polistirena (PS-I) modifikovanog za otpornost na udar - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 14631:1999 (ISO 14631:1999, IDT) Extruded sheets of impact-modified polystyrene (PS-I) - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140
MEST EN ISO 14632:2018
Ekstrudirane polietilenske (PE-HD) ploče - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 14632:1998 (ISO 14632:1998, IDT) Extruded sheets of polyethylene (PE-HD) - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140
MEST EN ISO 14663-1:2018
Plastika - Materijali na bazi etilen/vinil-alkoholnih (EVOH) kopolimera za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije EN ISO 14663-1:2006 (ISO 14663-1:1999, IDT) Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 14663-2:2018
Plastika - Materijali na bazi etilen/vinil-alkoholnih (EVOH) kopolimera za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 14663-2:2006 (ISO 14663-2:1999, IDT) Plastics - Ethylene/vinyl alcohol (EVOH) copolymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 14728:2018
Nepravilnosti u termoplastičnim varovima - Klasifikacija EN 14728:2005 Imperfections in thermoplastic welds - Classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST CLC/TS 50625-3-3:2018
Zahtjevi za sakupljanje, logistiku i tretman za WEEE - Dio 3-3: Specifikacija za uklanjanje zagađenja - WEEE koji sadrže CRT-ove i ploče CLC/TS 50625-3-3:2017 Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-3: Specification for de-pollution - WEEE containing CRTs and flat panel displays IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.030.99, 31.120 2012/19/EU
MEST EN ISO 14851:2018
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u vodenoj sredini - Metoda mjerenja potrošnje kiseonika u zatvorenom respirometru EN ISO 14851:2004 (ISO 14851:1999, IDT) Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by measuring the oxygen demand in a closed respirometer IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 14852:2018
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u vodenoj sredini - Metoda analize nastalog ugljen-dioksida EN ISO 14852:2004 (ISO 14852:1999, IDT) Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 14855-2:2018
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u kontrolisanim uslovima kompostiranja - Metoda analize nastalog ugljen-dioksida - Dio 2: Gravimetrijsko mjerenje nastalog ugljen-dioksida pri ispitivanju laboratorijskih razmjera EN ISO 14855-2:2009 (ISO 14855-2:2007, including Cor 1:2009, IDT) Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 3218-006:2018
Vazduhoplovstvo - Pravougaoni konektori sa metalnim kućištem i sa zabravljivanjem pomoću zavrtnja - Dio 006: Utičnice sa nerastavljivim zalemljenim kontaktima veličine 22 - Standard za proizvod EN 3218-006:2006 Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and screw-locking - Part 006: Receptacle with non-removable size 22 solder contacts - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 3218-007:2018
Vazduhoplovstvo - Pravougaoni konektori sa metalnim kućištem i sa zabravljivanjem pomoću zavrtnja - Dio 007: Utikači sa zadnjim rastavljivim krimpovanim kontaktima veličine 20 - Standard za proizvod EN 3218-007:2006 Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and screw-locking - Part 007: Plug with rear-removable size 20 crimp contacts - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 3218-008:2018
Vazduhoplovstvo - Pravougaoni konektori sa metalnim kućištem i sa zabravljivanjem pomoću zavrtnja - Dio 008: Utičnice sa zadnjim rastavljivim krimpovanim kontaktima veličine 20 - Standard za proizvod EN 3218-008:2006 Aerospace series - Connectors, rectangular, with metallic shells and screw-locking - Part 008: Receptacle with rear-removable size 20 crimp contacts - Product standard IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST CLC/TS 50625-3-4:2018
Zahtjevi za sakupljanje, logistiku i tretman za WEEE - Dio 3-4: Specifikacija za uklanjanje zagađenja - oprema za zamjenu temperature CLC/TS 50625-3-4:2017 Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-4: Specification for de-pollution - temperature exchange equipment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.030.99
MEST EN 3226:2018
Šestostrane ravne navrtke, normalne visine, normalnog ravnog presjeka od čelika, kadminizirane - Klasifikacija 1 100 MPa/235 °C EN 3226:2009 Nuts, hexagon, plain, normal height, normal across flats, steel, cadmium plated - Classification 1 100 MPa/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST CLC/TS 50625-4:2018
Zahtjevi za sakupljanje, logistiku i tretman za VEEE - Dio 4: Specifikacija za sakupljanje i logistiku vezana za VEE CLC/TS 50625-4:2017 Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 4: Specification for the collection and logistics associated with WEE IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.030.99, 29.100.01, 31.220.01 2012/19/EU
MEST EN 3227:2018
Vazduhoplovstvo - Šestostrane ravne navrtke, normalne visine, normalnog ravnog presjeka od čelika, kadminizirane, sa lijevim navojem - Klasifikacija 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 3227:2010 Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, normal height, normal across flats, in steel, cadmium plated, left hand thread - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST CEN/TR 15120:2018
Rezervoari za transport opasnih tereta — Uputstvo i preporuke za punjenje, transport i pražnjenje CEN/TR 15120:2013 Tanks for transport of dangerous goods - Guidance and recommendations for loading, transport and unloading IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20
MEST CLC/TS 50625-5:2018
Sakupljanje, logistika i zahtjevi za tretiranje WEEE - Dio 5: Specifikacija za završni tretman frakcija WEEE - Bakar i plemeniti metali CLC/TS 50625-5:2017 Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 5: Specification for the final treatment of WEEE fractions - Copper and precious metals IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.030.99
MEST EN 13121-3:2018
Nadzemni GRP rezervoari i posude - Dio 3: Projektovanje i izrada EN 13121-3:2016 GRP tanks and vessels for use above ground - Part 3: Design and workmanship IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.10 2014/68/EU
MEST CEN ISO/TS 21003-7:2018
Sistem višeslojnih cjevovoda za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar zgrada - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 21003-7:2008 (ISO/TS 21003-7:2008, IDT) Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST CEN/TS 1566-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1566-2:2012 Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Guidance for assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST EN ISO 14896:2018
Plastika - Sirovine za dobijanje poliuretana - Određivanje sadržaja izocijanata EN ISO 14896:2009 (ISO 14896:2009, IDT) Plastics - Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 14932:2018
Plastika - Rastegljivi termoplastični filmovi za baliranje EN 14932:2006 Plastics - Thermoplastic stretch films for wrapping silage bales IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 55.040, 83.140.10
MEST EN 14987:2018
Plastika - Vrednovanje mogućnosti odlaganja u postrojenjima za tretman vode - Šema ispitivanja za konačno prihvatanje i specifikacije EN 14987:2006 Plastics - Evaluation of disposability in waste water treatment plants - Test scheme for final acceptance and specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.060.30, 83.080.01
MEST EN ISO 15013:2018
Plastika - Ekstrudirane polipropilenske (PP) ploče - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 15013:2007 (ISO 15013:2007, IDT) Plastics - Extruded sheets of polypropylene (PP) - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 15023-1:2018
Plastika - Poli(vinilalkoholni) (PVAL) materijali - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 15023-1:2017 (ISO 15023-1:2017, IDT) Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 15023-2:2018
Plastika - Poli(vinilalkoholni) (PVAL) materijali - Dio 2: Određivanje svojstava EN ISO 15023-2:2006 (ISO 15023-2:2003, IDT) Plastics - Poly(vinyl alcohol) (PVAL) materials - Part 2: Determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 15103-2:2018
Plastika - Poli(fenilenetarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 15103-2:2007 (ISO 15103-2:2007, IDT) Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 15310:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Određivanje modula smicanja u ravni metodom uvijanja ploče EN ISO 15310:2005 (ISO 15310:1999, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the in-plane shear modulus by the plate twist method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 15701:2018
Plastika - Termoplastični omotači izolacionih proizvoda građevinske opreme i industrijskih instalacija - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 15701:2016 Plastics - Thermoplastic jackets for insulation products for building equipment and industrial installations - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.99 305/2011
MEST EN 15702:2018
Plastične mase sa ćelijama - Postupak određivanja broja ćelija za fleksibilni i kruti poliuretan EN 15702:2008 Cellular Plastics - Cell count procedure for flexible and rigid polyurethane IDT proglašavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN 3228:2018
Vazduhoplovstvo - Šestostrane ravne navrtke, redukovane visine, normalnog ravnog presjeka od čelika, kadminizirane - Klasifikacija 900 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 3228:2010 Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal across flats, in steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 50645:2018
Zahtjevi za ekodizajn za male energetske transformatore EN 50645:2017 Ecodesign requirements for small power transformers IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.180
MEST CEN ISO/TS 21003-7:2018/A1:2018
Sistem višeslojnih cjevovoda za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar zgrada - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti - Izmjena 1 CEN ISO/TS 21003-7:2008/A1:2010 (ISO/TS 21003-7:2008/Amd 1:2010, IDT) Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST CEN/TR 13930:2018/Cor.1:2018
Rotodinamičke pumpe — Projektovanje usisnog dijela postrojenja — Preporuka za ugradnju pumpi CEN/TR 13930:2009/AC:2010 Rotodynamic pumps - Design of pump intakes - Recommendation for installation of pumps IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST EN 3229:2018
Vazduhoplovstvo - Šestostrane ravne navrtke, redukovane visine, normalnog ravnog presjeka od čelika, kadminizirane, sa lijevim navojem - Klasifikacija 900 MPa (na temperaturi okoline)/235 °C EN 3229:2009 Aerospace series - Nuts, hexagonal, plain, reduced height, normal across flats, in steel, cadmium plated, left hand thread - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 50647:2018
Osnovni standard za procjenu izloženosti radnika električnim i magnetnim poljima od opreme i instalacija za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije EN 50647:2017 Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20, 17.240
MEST CLC/TR 50659:2018
Elektromagnetne karakteristike linearnih sistema za vođenje kablova (CMS) CLC/TR 50659:2017 Electromagnetic characteristics of linear cable management systems (CMS) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.120.10
MEST CEN/TR 13931:2018/Cor.1:2018
Rotodinamičke pumpe — Sile i momenti na prirubnicama — Centrifugalne, poluaksijalne i aksijalne pumpe sa horizontalnim i vertikalnim vratilom CEN/TR 13931:2009/AC:2010 Rotodynamic pumps - Forces and moments on flanges - Centrifugal, mixed flow and axial flow horizontal and vertical shafts pumps IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST EN 3230:2018
Vazduhoplovstvo - Navrtke, šestostrane, sa prorezom/krunaste, smanjene visine, sa normalnom poprečnom površinom, od čelika , prevučene kadmijumom - Klasifikacija: 900 MPa (na sobnoj temperaturi)/235 °C EN 3230:2001 Aerospace series - Nuts, hexagon, slotted / castellated, reduced height, normal across flats, in steel, cadmium plated - Classification: 900 MPa (at ambient temperature)/235 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 3238:2018
Vazduhoplovstvo - Metalni materijali - Metode ispitivanja - Ispitivanje smicanjem za žice i zakovice EN 3238:2010 Aerospace series - Metallic materials - Test method - Shear test for wires and rivets IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.99
MEST CEN/TR 81-10:2018
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Dio 10: Sistem serije standarda EN 81 CEN/TR 81-10:2008 Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretrations - Part 10: System of the EN 81 series of standards IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90
MEST EN 50663:2018
Opšti standard za procjenu električne i elektronske opreme male snage koja se odnosi na ograničenja izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima (10 MHz - 300 GHz) EN 50663:2017 Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.240
MEST CEN/TS 81-11:2018
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Dio 11: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 81 CEN/TS 81-11:2011 Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 11: Interpretations related to EN 81 family of standards IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 91.140.90
MEST EN 50664:2018
Opšti standard za demonstriranje usklađenosti opreme koju koriste radnici sa ograničenjima za izlaganje elektromagnetnim poljima (0 Hz - 300 GHz), kada se stavlja u upotrebu ili na terenu EN 50664:2017 Generic standard to demonstrate the compliance of equipment used by workers with limits on exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.280
MEST EN 3240:2018
Vazduhoplovstvo - Navrtke, samoosiguravajuće, sa spojnicom, od čelika otpornog na toplotu, FE-PA2601 (A286), bez prevlake - Klasifikacija: 1 100MPa (na sobnoj temperaturi)/425 °C EN 3240:2007 Aerospace series - Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), uncoated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 15106-1:2018
Plastika - Filmovi i folije - Određivanje brzine propuštanja vodene pare - Dio 1: Metoda detekcije pomoću senzora vlažnosti EN ISO 15106-1:2005 (ISO 15106-1:2003, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour transmission rate - Part 1: Humidity detection sensor method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 15106-2:2018
Plastika - Filmovi i folije - Određivanje brzine propuštanja vodene pare - Dio 2: Metoda detekcije pomoću infracrvenog senzora EN ISO 15106-2:2005 (ISO 15106-2:2003, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour transmission rate - Part 2: Infrared detection sensor method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 15106-3:2018
Plastika - Filmovi i folije - Određivanje brzine propuštanja vodene pare - Dio 3: Metoda detekcije pomoću elektrolitičkog senzora EN ISO 15106-3:2005 (ISO 15106-3:2003, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of water vapour transmission rate - Part 3: Electrolytic detection sensor method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 15252-1:2018
Plastika - Epoksidni kompaundi u prahu za presovanje (EP-PMC) - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 15252-1:1999 (ISO 15252-1:1999, IDT) Plastics - Epoxy powder moulding compounds (EP-PMCs) - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 15252-2:2018
Plastika - Epoksidni kompaundi u prahu za presovanje (EP-PMC) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 15252-2:1999 (ISO 15252-2:1999, IDT) Plastics - Epoxy powder moulding compounds (EP-PMCs) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 15252-3:2018
Plastika - Epoksidni kompaundi u prahu za presovanje (EP-PMC) - Dio 3: Zahtjevi za izabrane kompaunde za presovanje EN ISO 15252-3:1999 (ISO 15252-3:1999, IDT) Plastics - Epoxy powder moulding compounds (EP-PMCs) - Part 3: Requirements for selected moulding compounds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 15836-1:2018
Plastika - Plastifikovane poli(vinilhlorid) (PVC-P) membrane za ukopane bazene za plivanje - Dio 1: Homogene membrane nazivne debljine jednake ili veće od 0,75 mm EN 15836-1:2010 Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 1: Homogenous membranes of nominal thickness equal to or greater than 0,75 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN 15836-2:2018
Plastika - Plastifikovane poli(vinil-hlorid) (PVC-P) membrane za ukopane bazene za kupanje - Dio 2: Ojačane membrane nazivne debljine jednake ili veće od 1,5 mm EN 15836-2:2010 Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) membranes for inground swimming pools - Part 2: Reinforced membranes of nominal thickness equal to or greater than 1,5 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN 15860:2018
Plastika - Termoplastični poluproizvodi za mašinsku obradu - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 15860:2010 Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 16296:2018
Nepravilnosti u termoplastičnim zavarenim spojevima - Nivoi kvaliteta EN 16296:2012 Imperfections in thermoplastics welded joints - Quality levels IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 50665:2018
Opšti standard za procjenu elektronske i električne opreme koja se odnosi na ograničenja izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima (0 Hz - 300 GHz) EN 50665:2017 Generic standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.280
MEST EN 3241:2018
Vazduhoplovstvo - Navrtke, samozabravljujuće, sa spojnicom, od čelika otpornog na toplotu FE-PA 92 HT (A 286), posrebrene - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/425 °C EN 3241:2008 Aerospace series - Nuts, self-locking, clip, in heat resisting steel FE-PA 92 HT (A 286), silver coated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 50672:2018
Zahtjevi za ekodizajn za računare i računarske servere EN 50672:2017 Ecodesign requirements for computers and computer servers IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.160 2009/125/EC, 617/2013
MEST EN 3293:2018
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji sa T-glavom, bliske tolerancije, srednje dužine navoja od legura na bazi nikla otpornog na toplotu NI-P100HT (Inconel 718), bez presvlake - Klasifikacija: 1 275 MPa/650 °C EN 3293:2008 Aerospace series - Bolts, T-head, close tolerance, medium thread length, in heat resisting nickel base alloy NI-P100HT (Inconel 718), uncoated - Classification: 1 275 MPa/650 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN 3294:2018
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji sa T-glavom, precizne tolerancije, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-P101HT (legura Waspaloy), bez prevlake za navrtke povećane dužine - Klasifikacija: 1 210 MPa/730 °C EN 3294:2008 Aerospace series - Bolts, T-head, close tolerance, in heat resisting nickel base alloy NI-P101HT (Waspaloy), uncoated for increased height nuts -Classification: 1 210 MPa/730 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN 3301:2018
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji sa T-glavom, srednje dužine navoja precizne tolerancije, od čelika otpornog na toplotu FE-PM1708 (FV535), bez prevlake - Klasifikacija: 1 000 MPa/550 °C EN 3301:2007 Aerospace series - Bolts, T-head, close tolerance medium thread length in heat resisting steel FE-PM1708 (FV535), uncoated - Classification: 1 000 MPa/550 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN 55016-1-4:2012/A2:2018
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 1-4: Aparati za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Antene i ispitna mjesta za mjerenja izračenih smetnji EN 55016-1-4:2010/A2:2017 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Antennas and test sites for radiated disturbance measurements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.100.10, 33.100.20 2014/30/EU
MEST CEN/TR 81-12:2018
Bezbjednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Dio 12: Primjena EN 81-20 i EN 81-50 na specifičnim tržištima CEN/TR 81-12:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts - Basics and interpretations - Part 12: Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90
MEST CEN/TS 13853:2018
Izmjenljive nadgradnje (transportni sudovi) za kombinovani transport - Izmjenljive nadgradnje (transportni sudovi) za slaganje tipa C 745-S16 - Mjere, zahtjevi za projektovanje i ispitivanje CEN/TS 13853:2003 Swap bodies for combined transport - Stackable swap bodies type C 745-S16 - Dimensions, design requirements and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.180.10
MEST CEN/TS 14993:2018
Izmjenljive nadgradnje (transportni sudovi) za kombinovani transport - Izmjenljive nadgradnje (transportni sudovi) za slaganje tipa A 1371 - Mjere, zahtjevi za projektovanje i ispitivanje CEN/TS 14993:2005 Swap bodies for combined transport - Stackable swap bodies type A 1371 - Dimensions, design requirements and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 55.180.10
MEST EN 16796-1:2018
Energetska efikasnost vozila za unutrašnji transport - Metode ispitivanja - Dio 1: Opšte EN 16796-1:2016 Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 1: General IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN 60205:2018
Proračun efektivnih parametara dijelova od magnetnih materijala EN 60205:2017 (IEC 60205:2016, IDT) Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.100.10
MEST EN 16245-3:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Deklaracija karakteristika sirovina - Dio 3: Specifični zahtjevi za vlakna EN 16245-3:2013 Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 3: Specific requirements for fibre IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 16245-4:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Deklaracija karakteristika sirovina - Dio 4: Specifični zahtjevi za vlaknaste materijale EN 16245-4:2013 Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 4: Specific requirements for fabrics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 16245-5:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Deklaracija karakteristika sirovina - Dio 5: Specifični zahtjevi za materijale jezgra EN 16245-5:2013 Fibre-reinforced plastic composites - Declaration of raw material characteristics - Part 5: Specific requirements for core materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 20200:2018
Plastika - Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala simulacijom uslova kompostiranja u laboratorijskom ispitivanju EN ISO 20200:2015 (ISO 20200:2015, IDT) Plastics - Determination of the degree of disintegration of plastic materials under simulated composting conditions in a laboratory-scale test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 14598-1:2018
Ojačani termoreaktivni kompaundi za presovanje - Specifikacija kompaunda u obliku folije (SMC) i kompaunda u rasutom stanju (BMC), za presovanje - Dio 1: Označavanje EN 14598-1:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 14598-2:2018
Ojačani termoreaktivni kompaundi za presovanje - Specifikacija kompaunda u obliku folije (SMC) i kompaunda u rasutom stanju (BMC), za presovanje - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 14598-2:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 60286-1:2018
Pakovanje komponenti za automatsko rukovanje - Dio 1: Pakovanje komponenti sa aksijalnim izvodima na neprekidne trake EN 60286-1:2017 (IEC 60286-1:2017, IDT) Packaging of components for automatic handling - Part 1: Tape packaging of components with axial leads on continuous tapes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.020, 31.240
MEST EN 16796-2:2018
Energetska efikasnost vozila za unutrašnji transport - Metode ispitivanja - Dio 2: Samohodna vozila za unutrašnji transport sa rukovaocem, traktori za vuču i vozila za prevoz tereta EN 16796-2:2016 Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN 16796-3:2018
Energetska efikasnost vozila za unutrašnji transport - Metode ispitivanja - Dio 3: Vozila za rukovanje kontejnerima i slaganje kontejnera EN 16796-3:2016 Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 3: Container handling lift trucks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060
MEST EN 60300-3-3:2018
Upravljanje pouzdanošću - Dio 3-3: Uputstvo za primjenu - Troškovi životnog ciklusa EN 60300-3-3:2017 (IEC 60300-3-3:2017, IDT) Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 21.020
MEST EN 3310:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma TI-P64001 (TI-6AL-4V) - Netretirana zagrijevanjem - Kovane šipke za kaljene otkivke - De ≤ 360 mm EN 3310:2011 Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Not heat treated - Forging stock, for annealed forgings - De ≤ 360 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN 60312-1:2018
Usisivači za domaćinstvo - Dio 1: Usisivači za suvo čišćenje - Metode za mjerenje performanse EN 60312-1:2017 (IEC 60312-1:2010, MOD) Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 97.080 665/2013, 666/2013
MEST EN 3311:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma TI-P64001 (Ti-6Al-4V)- Kaljena – Šipka za mašinsku obradu - D < 110 mm EN 3311:2009 Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Bar for machining - D < 110 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN ISO 3691-3:2018
Industrijska vozila - Zahtjevi za bezbjednost i verifikaciju - Dio 3: Dodatni zahtjevi za vozila sa podiznim mjestom za rukovaoca i vozila posebno projektovana za kretanje sa podignutim teretima EN ISO 3691-3:2016 Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 3: Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel with elevated loads (ISO 3691-3:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.060 2006/42/EC
MEST EN 3312:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma TI-6AL-4V - Kaljena - Otkivci De ≤ 150 mm EN 3312:2012 Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Forgings De ≤ 150 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN 3325:2018
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji sa T-glavom, oslabljenog stabla, dugačkog navoja, od čelika otpornog na toplotu, FE-PM1708 (FV535) - Klasifikacija: 1 000 MPa/550 °C - Bez prevlake EN 3325:2007 Aerospace series - Bolts, T-head, relieved shank, long thread, in heat resisting steel, FE-PM1708 (FV535) - Classification: 1 000 MPa/550 °C - Unplated IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN ISO 21182:2018
Lake transportne trake — Određivanje koeficijenta trenja EN ISO 21182:2013 (ISO 21182:2013, IDT) Light conveyor belts - Determination of the coefficient of friction IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.10
MEST EN 60317-0-7:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Dio 0-7: Opšti zahtjevi – Lakirana bakarna žica okruglog poprečnog presjeka, potpuno izolovana (FIW) i bez oštećenja EN 60317-0-7:2017 (IEC 60317-0-7:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 0-7: General requirements - Fully insulated (FIW) zero-defect enamelled round copper wire IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN ISO 11542-2:2018
Plastika - Materijali na bazi polietilena ultravisoke molarne mase (PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 11542-2:1998 (ISO 11542-2:1998, IDT) Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 11542-2:2018/Cor 1:2018
Plastika - Materijali na bazi polietilena ultravisoke molarne mase (PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 11542-2:1998/AC:2008 (ISO 11542-2:1998/Cor 1:2007, IDT) Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 12814-1:2018/Cor 1:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda - Dio 1: Ispitivanje savijanja EN 12814-1:1999/AC:2003 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 1: Bend test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 12814-8:2018/Cor 1:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda - Dio 8: Zahtjevi EN 12814-8:2001/AC:2003 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 14126:2018/Cor 1:2018
Plastični kompoziti ojačani vlaknima - Određivanje kompresionih svojstava u pravcu ravni EN ISO 14126:1999/AC:2002 (ISO 14126:1999/Cor.1:2001, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive properties in the in-plane direction IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 16974:2018
Transportne trake – Otpor kretanja trake preko valjaka u zavisnosti od širine trake – Zahtjevi, ispitivanje EN 16974:2016 Conveyor belts - Indentation rolling resistance related to belt width - Requirements, testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN ISO 9856:2018
Transportne trake – Određivanje elastičnih i trajnih istezanja i izračunavanje modula elastičnosti EN ISO 9856:2016 (ISO 9856:2016, IDT) Conveyor belts - Determination of elastic and permanent elongation and calculation of elastic modulus IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN 14598-2:2018/Cor 1:2018
Ojačani termoreaktivni kompaundi za presovanje - Specifikacija kompaunda u obliku folije (SMC) i kompaunda u rasutom stanju (BMC), za presovanje - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 14598-2:2005/AC:2006 Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 60317-0-10:2018
Specifikacije za pojedine vrste žica za namotavanje - Dio 0-10: Opšti zahtjevi - Poliesterski sloj od staklenih vlakana obložen, bez oštećenja, ili impregnirana smola ili lakom, gola ili emajlirana okrugla bakarna žica EN 60317-0-10:2017 (IEC 60317-0-10:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 0-10: General requirements - Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished, or resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 14598-3:2018
Ojačani termoreaktivni kompaundi za presovanje - Specifikacija kompaunda u obliku folije (SMC) i kompaunda u rasutom stanju (BMC), za presovanje - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 14598-3:2005 Reinforced thermosetting moulding compounds - Specification for Sheet Moulding Compound (SMC) and Bulk Moulding Compound (BMC) - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 3332:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7475-T762 - Presvučeni lim i trake - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 3332:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-T762. Clad sheet and strip - 1,0 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN 3333:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7475-T762 - Lim i traka - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 3333:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-T762. Sheet and strip - 0,6 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN ISO 11402:2018/Cor 1:2018
Fenolne, amino i kondenzacijske smole - Određivanje sadržaja slobodnog formaldehida EN ISO 11402:2005/AC:2006 (ISO 11402:2004, IDT) Phenolic, amino and condensation resins - Determination of free-formaldehyde content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 60317-56:2018
Specifikacije za određene tipove žica za namotavanje - Dio 56: Okrugla bakarna žica, okrugla bakrena žica, klasa 180, potpuno izolovana (FIV) nula-defect poliuretana, klasa 180 EN 60317-56:2017 (IEC 60317-56:2017, IDT Specifications for particular types of winding wires - Part 56: Solderable fully insulated (FIW) zero-defect polyurethane enamelled round copper wire, class 180 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 3335:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7475-O2 - Lim za superplastično oblikovanje (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 3335:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-O2 - Sheet for superplastic forming (SPF) - 0,8 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN ISO 15236-1:2018
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične armature - Dio 1: Konstrukcija, mjere i zahtjevi u pogledu mehaničkih karakteristika transportnih traka za opštu primjenu EN ISO 15236-1:2016 (ISO 15236-1:2016, IDT) Steel cord conveyor belts - Part 1: Design, dimensions and mechanical requirements for conveyor belts for general use IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN 3338:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7050-T74511 - Presovane šipke i konstrukcije - a ili D ≤ 150 mm sa kontrolisanjem perifernog grubog zrna EN 3338:2005 Aerospace series - Aluminim alloy AL-P7050. T74511 - Extruded bar and section - a or D ≤ 150 mm with peripheral coarse grain control IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN ISO 15236-2:2018
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične armature - Dio 2: Prioritetni tipovi traka EN ISO 15236-2:2017 (ISO 15236-2:2017, IDT) Steel cord conveyor belts - Part 2: Preferred belt types IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN 60317-67:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Dio 67: Aluminijumska žica pravougaonog poprečnog presjeka lakirana polivinil-acetalom klase 105 EN 60317-67:2017 (IEC 60317-67:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 67: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 105 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 12163:2018
Bakar i legure bakra - Šipke za opštu namjenu EN 12163:2016 Copper and copper alloys - Rod for general purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 12164:2018
Bakar i legure bakra - Šipke za mašinsku obradu na automatima EN 12164:2016 Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN ISO 15236-3:2018
Transportne trake sa nosećim slojem od čelične armature - Dio 3: Specijalni zahtjevi u pogledu bezbjednosti za trake koje se koriste u postrojenjima podzemne eksploatacije EN ISO 15236-3:2017 (ISO 15236-3:2017, IDT) Steel cord conveyor belts - Part 3: Special safety requirements for belts for use in underground installations IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN ISO 703:2018
Transportne trake - Poprečna savitljivost (valovitost) – Metoda ispitivanja EN ISO 703:2017 (ISO 703:2017, IDT) Conveyor belts - Transverse flexibility (troughability) - Test method IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.040.20
MEST EN 3339:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7010-T76 - Kalupni otkivci - a ≤ 200 mm EN 3339:2006 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010-T76 - Die forgings - a ≤ 200 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN 60317-68:2018
Specifikacije za pojedine vrste žica za namotavanje - Dio 68: Aluminijska žica od polivinil acetala emajlirana, klasa 120 EN 60317-68:2017 (IEC 60317-68:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 68: Polyvinyl acetal enamelled rectangular aluminium wire, class 120 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 60317-69:2018
Specifikacije za pojedine vrste žica za namotavanje - Dio 69: Poliester ili poliesterimid prevučen sa pravougaonom aluminijumskom žicom emajliranim poliamidom imidom, klasa 220 EN 60317-69:2017 (IEC 60317-69:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 69: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled rectangular aluminium wire, class 220 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 3344:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7050-T76511 - Presovane šipke i konstrukcije - a ili D ≤ 150 mm sa kontrolisanjem perifernog grubog zrna EN 3344:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7050 - T76511 - Extruded bar and section - a or D 150 mm with peripheral coarse grain control IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN 3341:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P6061-T4 ili T42 - Lim i traka - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm EN 3341:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061-T4 or T42 - Sheet and strip - 0,4 mm ≤ a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN 3342:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P6061-T4 ili T42 - Vučena ili presovana šipka i konstrukcija - a ili D ≤ 150 mm EN 3342:2005 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P6061 - T4 or T42 - Drawn or extruded bar and section - a or D 150 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN 60317-70:2018
Specifikacije za pojedine vrste namotajnih žica - Dio 70: Poliesterski sloj od staklenih vlakana spojen, neuređen ili impregnirana smolom ili lakom, okrugla bakarna žica od žice ili emajlirane, indeks temperature 155 EN 60317-70:2017 (IEC 60317-70:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 70: Polyester glass-fibre wound fused, unvarnished or resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 1909:2018
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz putnika - Spašavanje i evakuacija EN 1909:2017 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2000/9/EC
MEST EN 13796-1:2018
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz putnika - Vozila - Dio 1: Stezni uređaji, vozna kolica, kočnice u vozilu, kabine, sjedišta, vagoni, vozila za održavanje, vučni uređaji EN 13796-1:2017 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2000/9/EC
MEST EN 60317-71:2018
Specifikacije za pojedine vrste žica za namotavanje - Dio 71: Poliestersko obloženo rastvorom od staklenih vlakana i impregnirano, gumeno ili emajlirano okruglom bakarnom žicom smole ili lakom, indeks temperature 180 EN 60317-71:2017 (IEC 60317-71:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 71: Polyester glass-fibre wound fused and resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 180 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 60317-72:2018
Specifikacije za pojedine tipove žica za namotavanje - Dio 72: Poliestersko obloženo vlaknima od staklenih vlakana, impregnirana impregnirana silikonska smola ili lak, okrugla bakarna žica od žice ili emajlirane, indeks temperature 200 EN 60317-72:2017 (IEC 60317-72:2017, IDT) Specifications for particular types of winding wires - Part 72: Polyester glass-fibre wound fused, silicone resin or varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 200 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10
MEST EN 13796-2:2018
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz putnika - Vozila - Dio 2: Ispitivanje steznog uređaja na proklizavanje EN 13796-2:2017 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2000/9/EC
MEST EN 60335-1:2012/A12:2018
EN 60335-1:2012/A12:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.120, 97.030
MEST EN 12165:2018
Bakar i legure bakra - Plastično prerađeni i neprerađeni (liveni) pripremak za kovanje EN 12165:2016 Copper and copper alloys - Wrought and unwrought forging stock IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 12166:2018
Bakar i legure bakra - Žica za opštu namjenu EN 12166:2016 Copper and copper alloys - Wire for general purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 12167:2018
Bakar i legure bakra - Profili i šine za opštu namjenu EN 12167:2016 Copper and copper alloys - Profiles and bars for general purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 12168:2018
Bakar i legure bakra - Šuplje šipke za mašinsku obradu na automatima EN 12168:2016 Copper and copper alloys - Hollow rod for free machining purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 12384:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje graničnog napona elastičnog savijanja trake EN 12384:1999 Copper and copper alloys - Determination of spring bending limit on strip IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 12449:2018
Bakar i legure bakra - Bešavne cijevi kružnog poprečnog presjeka za opštu namjenu EN 12449:2016 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for general purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.15
MEST EN 12893:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje numeričke vrijednosti istezanja korišćenjem spirale EN 12893:2000 Copper and copper alloys - Determination of spiral elongation number IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 13147:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje zaostalih napona u ivičnom području uzdužno rasječene trake EN 13147:2001 Copper and copper alloys - Determination of residual stresses in the border area of slit strip IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 3347:2018
Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P2024-T8511 - Presovani šipka i profil - a ili D ≤ 150 mm sa kontrolisanjem perifernog grubog zrna EN 3347:2005 Aerospace series - Aluminim alloy AL-P2024. T8511 - Extruded bar and section. a or D ≤ 150 mm with peripheral coarse grain control IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.20
MEST EN 13796-3:2018
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz putnika - Vozila - Dio 3: Ispitivanje zamora materijala EN 13796-3:2017 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2000/9/EC
MEST EN 3351:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma Ti-4Al-4Mo-2Sn - Tretirana rastvorom i starenje - Otkivci - De ≤ 150 mm EN 3351:2012 Aerospace series - Titanium alloy Ti-4Al-4Mo-2Sn - Solution treated and aged - Forgings - De ≤ 150 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN 3354:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma Ti-6Al-4V - Kaljena - List za superplastično oblikovanje - a ≤ 6 mm EN 3354:2013 Aerospace series - Titanium alloy Ti-6Al-4V - Annealed - Sheet for superplastic forming - a ≤ 6 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN 3355:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma TI-P64001 (TI-6AL-4V) - Kaljena - Profil dobijen istiskivanjem - De ≤ 150 mm – 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa EN 3355:2012 Aerospace series - Titanium alloy TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Annealed - Extruded section - De ≤ 150 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 160 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN 12397:2018
Bezbjednosni zahtjevi za žičare za prevoz putnika - Rad EN 12397:2017 Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.100 2000/9/EC
MEST EN 13230-1:2018
Primjene na željeznici - Kolosjek - Betonski pragovi za kolosjek i skretnice - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 13230-1:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.100.30, 93.100 2008/57/EC
MEST EN 13230-2:2018
Primjene na željeznici - Kolosjek - Betonski pragovi za kolosjek i skretnice - Dio 2: Prethodno napregnuti monoblok pragovi EN 13230-2:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 2: Prestressed monoblock sleepers IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.100.30, 93.100 2008/57/EC
MEST EN 1254-1:2018
Bakar i legure bakra - Spojnice - Dio 1: Spojnice za kapilarno meko i tvrdo lemljenje bakarnih cijevi EN 1254-1:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 1: Fittings with ends for capillary soldering or capillary brazing to copper tubes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 305/2011, 89/106/EEC, 93/38/EEC
MEST EN 1254-2:2018
Bakar i legure bakra - Spojnice - Dio 2: Stezne spojnice za bakarne cijevi EN 1254-2:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Fittings with compression ends for use with copper tubes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 305/2011, 89/106/EEC, 93/38/EEC
MEST EN 1254-3:2018
Bakar i legure bakra - Spojnice - Dio 3: Stezne spojnice za plastične cijevi EN 1254-3:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 3: Fittings with compression ends for use with plastics pipes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 305/2011, 89/106/EEC, 93/38/EEC
MEST EN 13230-3:2018
Primjene na željeznici - Kolosjek - Betonski pragovi za kolosjek i skretnice - Dio 3: Dvodjelni armirano-betonski pragovi EN 13230-3:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 3: Twin-block reinforced sleepers IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.100.30, 93.100 2008/57/EC
MEST EN 1254-4:2018
Bakar i legure bakra - Spojnice - Dio 4: Spojnice drugačije izvedenih krajeva za kapilarno lemljenje ili stezno spajanje bakarnih cijevi EN 1254-4:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Fittings combining other end connections with capillary or compression ends IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 305/2011, 89/106/EEC, 93/38/EEC
MEST EN 1254-5:2018
Bakar i legure bakra - Spojnice - Dio 5: Spojnice sa kraćim utičnim krajevima za kapilarno tvrdo lemljenje bakarnih cijevi EN 1254-5:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 5: Fittings with short ends for capillary brazing to copper tubes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 13230-4:2018
Primjene na željeznici - Kolosjek - Betonski pragovi za kolosjek i skretnice - Dio 4: Prethodno napregnuti pragovi za skretnice i ukrštaje EN 13230-4:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 4: Prestressed bearers for switches and crossings IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.100.30. 93.100 2008/57/EC
MEST EN 1254-6:2018
Bakar i legure bakra - Fitinzi za vodovodne cijevi - Dio 6: Fitinzi sa krajevima koji se naglavljuju EN 1254-6:2012 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 6: Fittings with push-fit ends IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 1254-8:2018
Bakar i legure bakra - Fitinzi za vodovodne cijevi - Dio 8: Fitinzi sa krajevima koji se utiskuju za upotrebu sa plastičnim i višeslojnim cijevima EN 1254-8:2012 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 8: Fittings with press ends for use with plastics and multilayer pipes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 12735-1:2018
Bakar i legure bakra - Bešavne cijevi kružnog poprečnog presjeka za klimatizaciju i hlađenje - Dio 1: Cijevi za cjevovode EN 12735-1:2016 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.15 2014/68/EU
MEST EN 12735-2:2018
Bakar i legure bakra - Bešavne cijevi kružnog poprečnog presjeka za klimatizaciju i hlađenje - Dio 2: Cijevi za opremu EN 12735-2:2016 Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 2: Tubes for equipment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.15 2014/68/EU
MEST EN 60077-1:2018
Željezničke aplikacije - Električna oprema za vozna sredstva - Dio 1: Opšti uslovi usluge i opšta pravila EN 60077-1:2017 (IEC 60077-1:2017, IDT) Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 1: General service conditions and general rules IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.01
MEST EN 3359:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Indukciono topljen u vakuumu i pretopljen topljivom elektrodom za zavarivanje, omekšan, materijal za kovanje a ili D ≤ 300 mm EN 3359:2007 Aerospace series - Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl13-8-2) - Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D ≤ 300 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 3361:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM 1802 (X5CrNiCu15–5) - Pretopljeni topljivom elektrodom za zavarivanje, tretirani rastvorom i taloženjem, lim i traka - a ≤ 6 mm, 1 070MPa ≤ Rm ≤ 1 220MPa EN 3361:2007 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted, solution treated and precipitation treated, sheet and strip a ≤ 6mm, 1070 MPa ≤ Rm ≤ 1220 Mpa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 60077-2:2018
Željezničke aplikacije - Električna oprema za vozna sredstva - Dio 2: Elektrotehničke komponente - Opšta pravila EN 60077-2:2017 (IEC 60077-2:2017, IDT) Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 2: Electrotechnical components - General rules IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.01
MEST EN 3364:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Pretopljen topljivom elektrodom, omekšan, materijal za kovanje - a ili D ≤ 300 mm EN 3364:2007 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D ≤ 300 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 60079-13:2018
Eksplozivne atmosfere - Dio 13: Zaštita opreme pomoću prostorije pod pritiskom "p" i veštačko ventilirane prostorije "v" EN 60079-13:2017 (IEC 60079-13:2017, IDT) Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection by pressurized room "p" and artificially ventilated room "v" IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.260.20
MEST EN 13230-5:2018
Primjene na željeznici - Kolosjek - Betonski pragovi za kolosjek i skretnice - Dio 5: Posebni elementi EN 13230-5:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers - Part 5: Special elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.100.30, 93.100 2008/57/EC
MEST EN 15220:2018
Primjene na željeznici - Pokazivači sile kočenja EN 15220:2016 Railway applications - Brake indicators IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2001/16/EC, 2008/57/EC, 93/38/EEC, 96/48/EC
MEST EN 3365:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Topljen na vazduhu, omekšan, materijal za kovanje - a ili D ≤ 300 mm EN 3365:2007 Aerospace series - Steel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Air melted, softened, forging stock a or D ≤ 300 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 60079-30-1:2018
Eksplozivne atmosfere - Dio 30-1: Grijanje elektrootpornim kablovima - Opšti zahtjevi i zahtjevi za ispitivanje EN 60079-30-1:2017 (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, MOD) Explosive atmospheres - Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.260.20
MEST EN 13348:2018
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cijevi kružnog poprečnog presjeka za gasove za medicinske svrhe ili vakuum EN 13348:2016 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.15 2014/68/EU
MEST EN 13599:2018
Bakar i legure bakra - Debeli lim, lim i traka za primjenu u elektrotehnici EN 13599:2014 Copper and copper alloys - Copper plate, sheet and strip for electrical purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 13600:2018
Bakar i legure bakra - Bešavne bakarne cijevi za primjenu u elektrotehnici EN 13600:2013 Copper and copper alloys - Seamless copper tubes for electrical purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 13601:2018
Bakar i legure bakra - Bakarne šipke, šine i žica za opštu primjenu u elektrotehnici EN 13601:2013 Copper and copper alloys - Copper rod, bar and wire for general electrical purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 13602:2018
Bakar i legure bakra - Vučena bakarna žica kružnog poprečnog presjeka za proizvodnju električnih provodnika EN 13602:2013 Copper and copper alloys - Drawn, round copper wire for the manufacture of electrical conductors IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 13603:2018
Bakar i legure bakra - Metode ispitivanja za ocjenjivanje zaštitnih kalajnih prevlaka na vučenoj bakarnoj žici kružnog poprečnog presjeka za primjenu u elektrotehnici EN 13603:2013 Copper and copper alloys - Test methods for assessing protective tin coatings on drawn round copper wire for electrical purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30, 25.220.40
MEST EN 13604:2018
Bakar i legure bakra - Poluprovodnički uređaji, proizvodi za elektroniku i vakuumsku tehniku izrađeni od bakra visoke električne provodljivosti EN 13604:2013 Copper and copper alloys - Semiconductor devices, electronic and vacuum products made from high conductivity copper IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 16186-3:2018
Primjene na željeznici - Kabina mašinovođe - Dio 3: Oblikovanje displeja EN 16186-3:2016 Railway applications - Driver\'s cab - Part 3: Design of displays IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.10 2008/57/EC
MEST EN 13605:2018
Bakar i legure bakra - Profili i profilisana žica od bakra za primjenu u elektrotehnici EN 13605:2013 Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for electrical purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 13349:2018
Bakar i legura bakra - Prethodno izolovane bakarne cijevi sa čvrstim prevlakama EN 13349:2002 Copper and copper alloys - Pre-insulated copper tubes with solid covering IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.15 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 3373-001:2018
Vazduhoplovstvo - Krajnje papučice i redni nastavci za krimpovanje na električnim provodnicima - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 3373-001:2007 Aerospace series - Terminal lugs and in-line splices for crimping on electric conductors - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 3375-001:2018
Vazduhoplovstvo - Električni kabl za prenos digitalnih podataka - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 3375-001:2007 Aerospace series - Cable, electrical, for digital data transmission - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.090
MEST EN 60079-30-2:2018
Eksplozivne atmosfere - Dio 30-2: Grijanje elektrootpornim kablovima - Uputstvo za projektovanje, instalaciju i održavanje EN 60079-30-2:2017 (IEC/IEEE 60079-30-2:2015, MOD) Explosive atmospheres - Part 30-2: Electrical resistance trace heating - Application guide for design, installation and maintenance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.260.20
MEST EN 3382:2018
Vazduhoplovstvo - Unutrašnji prstenovi za osiguranje, aksijalno montirajući, čelični, fosfatirani EN 3382:2012 Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel, phosphated IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.50
MEST EN 16725:2018
Primjene na željeznici - Kolosjek - Održavanje i popravka manganskih srca EN 16725:2016 Railway applications - Track - Restoration and repair of manganese crossings IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 1412:2018
Bakar i legure bakra - Evropski brojčani sistem označavanja EN 1412:2016 Copper and copper alloys - European numbering system IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 60137:2018
Prolazni izolatori za naizmjenične napone više od 1 000 V EN 60137:2017 (IEC 60137:2017, IDT) Insulated bushings for alternating voltages above 1 000 V IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.080.20
MEST EN 60154-4:2018
Prirubnice za talasne vodove - Dio 4: Relevantne specifikacije za prirubnice za kružne talasne vodove EN 60154-4:2017 (IEC 60154-4:2017, IDT) Flanges for waveguides - Part 4: Relevant specifications for flanges for circular waveguides IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.10
MEST EN 16286-2:2018
Primjene na željeznici - Prelazni uređaji - Dio 2: Akustička mjerenja EN 16286-2:2013 Railway applications - Gangway systems between vehicles - Part 2: Acoustic measurements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 3383:2018
Vazduhoplovstvo - Unutrašnji prstenovi za osiguranje, aksijalno montirajući, čelični, sa vakuumski nanijetom prevlakom od kadmijuma EN 3383:2012 Aerospace series - Rings retaining, internal, axial mounting, steel, vacuum cadmium plated IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.50
MEST EN 1731:2018
Lična zaštitna sredstva za oči - Mrežasti štitnici za oči i lice EN 1731:2006 Personal eye protection - Mesh eye and face protectors IDT prevođenjem me Stručno tijelo za standarde 13.040.20 89/686/EEC
MEST EN 60335-2-86:2010/A12:2018
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-86: Posebni zahtjevi za električne mašine za ribolov EN 60335-2-86:2003/A12:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-86: Particular requirements for electric fishing machines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.150 2014/35/EU, 2014/53/EU
MEST EN 14436:2018
Bakar i legure bakra - Traka sa elektrolitičkom prevlakom kalaja EN 14436:2004 Copper and copper alloys - Electrolytically tinned strip IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 14935:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje primesa u čistom bakru - ET AAS metoda EN 14935:2006 Copper and copper alloys - Determination of impurities in pure copper - ET AAS method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14936-1:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja aluminijuma - Dio 1: Metoda titracije EN 14936-1:2006 Copper and copper alloys - Determination of aluminium content - Part 1: Titrimetric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14937-1:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja antimona - Dio 1: Spektrofotometrijska metoda EN 14937-1:2006 Copper and copper alloys - Determination of antimony content - Part 1: Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14937-2:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja antimona - Dio 2: Metoda FAAS EN 14937-2:2006 Copper and copper alloys - Determination of antimony content - Part 2: FAAS method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14938-2:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja bizmuta - Dio 2: Metoda atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 14938-2:2010 Copper and copper alloys - Determination of bismuth content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 3384:2018
Vazduhoplovstvo - Spoljašnji prstenovi za osiguranje, aksijalno montirajući, čelični, fosfatirani EN 3384:2012 Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel, phosphated IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.50
MEST EN 15566:2018
Primjene na željeznici - Šinska vozila - Vučni uređaj i zavojno kvačilo EN 15566:2016 Railway applications - Railway rolling stock - Draw gear and screw coupling IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 3385:2018
Vazduhoplovstvo - Spoljašnji prstenovi za osiguranje, aksijalno montirajući, čelični, sa vakuumski nanijetom prevlakom od kadmijuma EN 3385:2012 Aerospace series - Rings retaining, external, axial mounting, steel, vacuum cadmium plated IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.50
MEST EN 15502-2-1:2018
Kotlovi za centralno grijanje na gasovita goriva - Dio 2-1: Poseban standard za aparate tipa C i aparate tipa B2, B3 i B5, nazivnog toplotnog opterećenja koje ne prelazi 1 000 kW EN 15502-2-1:2012+A1:2016 Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 27.060.30, 91.140.10 811/2013, 813/2013, 92/42/EEC
MEST EN 3386:2018
Vazduhoplovstvo - Prstenovi za osiguranje, radijalno montirajući, čelični, fosfatirani EN 3386:2012 Aerospace series - Rings retaining, radial mounting, steel, phosphated IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.50
MEST EN 13215:2018
Jedinice za kondenzaciju rashladnih uređaja - Uslovi postizanja radnih parametara, tolerancije i prikazivanje proizvođačkih podataka performansi EN 13215:2016 Condensing units for refrigeration - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 27.200 2009/125/EC
MEST EN 3388:2018
Vazduhoplovstvo - Pričvršćivači sa spoljašnjim navojem, od legure nikla otporne na toplotu NI-PH2601 (Inconel 718) - Klasifikacija 1 275 MPa/650 °C - Opciona metoda proizvodnje - Tehnička specifikacija EN 3388:2009 Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718) - Classification 1 275 MPa/650 °C - Manufacturing method optional - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN 13771-2:2018
Kompresori i jedinice za kondenzaciju rashladnih uređaja - Ispitivanja performansi i metode ispitivanja - Dio 2: Jedinice za kondenzaciju EN 13771-2:2017 Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.140, 27.200
MEST EN 14939:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja berilijuma - Metoda FAAS EN 14939:2006 Copper and copper alloys - Determination of beryllium content - FAAS method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14940-2:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja hroma - Dio 2: Metoda FAAS EN 14940-2:2006 Copper and copper alloys - Determination of chromium content - Part 2: FAAS method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14941:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kobalta - Metoda FAAS EN 14941:2006 Copper and copper alloys - Determination of cobalt content - FAAS method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14942-2:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja arsena - Dio 2: Metoda FAAS EN 14942-2:2006 Copper and copper alloys - Determination of arsenic content - Part 2: FAAS method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 14977:2018
Bakar i legure bakra - Otkrivanje prisustva zateznog napona - Ispitivanje 5 %-tnim rastvorom amonijaka EN 14977:2006 Copper and copper alloys - Detection of tensile stress - 5 % ammonia test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 16147:2018
Toplotne pumpe sa kompresorom na električni pogon - Ispitivanje, rangiranje performansi i zahtjevi za označavanje jedinica za toplu vodu u domaćinstvu EN 16147:2017 + AC:2017 Heat pumps with electrically driven compressors - Testing, performance rating and requirements for marking of domestic hot water units IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 27.080 2009/125/EC, 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013
MEST EN 15022-3:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kalaja - Dio 3: Nizak sadržaj kalaja - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 15022-3:2006 Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 3: Low tin content - Flame atomic absorption spectrometry method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 15022-4:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kalaja - Dio 4: Srednji sadržaj kalaja - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 15022-4:2011 Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 4: Medium tin content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 15063-1:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje glavnih sastojaka i primesa disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF) - Dio 1: Smjernice za rutinsku metodu EN 15063-1:2014 Copper and copper alloys - Determination of main constituents and impurities by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF) - Part 1: Guidelines to the routine method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.20, 77.120.30
MEST CEN ISO/TR 22100-1:2018
Bezbjednost mašina - Veza sa ISO 12100 - Dio 1: Kako ISO 12100 odnosi na tip-B i tip-C standarde CEN ISO/TR 22100-1:2017 (ISO/TR 22100-1:2015, IDT) Safety of machinery - Relationship with ISO 12100 - Part 1: How ISO 12100 relates to type-B and type-C standards IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.110
MEST EN 3389:2018
Vazduhoplovstvo - Pričvršćivači, sa spoljašnjim navojima, od legure na bazi nikla otporne na toplotu NI-PH1302 (legura Waspaloy) - Klasifikacija: 1 210 MPa/730 °C - Opciona metoda proizvodnje - Tehnička specifikacija EN 3389:2009 Aerospace series - Fasteners, externally threaded, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy) - Classification: 1 210 MPa/730 °C - Manufacturing method optional - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN ISO 14362-1:2018
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina dobijenih od azo-boja - Dio 1: Dokazivanje upotrebe određenih azo boja koje su dostupne s ekstrakcijom vlakana i bez njih EN ISO 14362-1:2017 (ISO 14362-1:2017, IDT) Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.060.01
MEST EN ISO 14362-3:2018
Tekstil - Metode za određivanje pojedinih derivata aromatičnih amina dobijenih od azo-boja - Dio 3: Dokazivanje upotrebe određenih azo boja koje mogu otpuštati 4-aminoazobenzene EN ISO 14362-3:2017 (ISO 14362-3:2017, IDT) Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.060.01
MEST EN 3425:2018
Vazduhoplovstvo - Dimenzije žljeba za aksijalno montiranje osiguravajućih prstenova unutrašnjeg tipa EN 3425:2006 Aerospace series - Groove dimensions for axial mouting internal type retaining rings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.99
MEST EN 847-2:2018
Alati za obradu drveta - Bezbjednosni zahtjevi - Dio 2: Zahtjevi za držač alata za glodanje/kružne testere EN 847-2:2017 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 2: Requirements for the shank of shank mounted milling tools/circular saw blades IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 79.120.10
MEST EN 3426:2018
Vazduhoplovstvo - Dimenzije žljeba za aksijalno montiranje osiguravajućih prstenova spoljnog tipa EN 3426:2006 Aerospace series - Groove dimensions for axial mounting external type retaining rings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.99
MEST EN ISO 19085-1:2018
Mašine za obradu drveta - Bezbjednost - Dio 1: Zajednički zahtjevi EN ISO 19085-1:2017 (ISO 19085-1:2017, IDT) Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.110, 79.120.10 2006/42/EC
MEST EN 3427:2018
Vazduhoplovstvo - Dimenzije žljeba za radijalno montiranje osiguravajućih prstenova EN 3427:2006 Aerospace series - Groove dimensions for radial mounting retaining rings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.99
MEST EN 15616:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kadmijuma - Metoda atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 15616:2012 Copper and copper alloys - Determination of cadmium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 15703-2:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja mangana - Dio 2: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 15703-2:2014 Copper and copper alloys - Determination of manganese content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.30
MEST EN 16117-2:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja bakra - Dio 2: Elektrolitičko određivanje bakra u materijalima sa sadržajem bakra većim od 99,80 % EN 16117-2:2012 Copper and copper alloys - Determination of copper content - Part 2: Electrolytic determination of copper in materials with copper content higher than 99,80 % IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 1655:2018
Bakar i legure bakra - Izjave o usaglašenosti EN 1655:1997 Copper and copper alloys - Declarations of conformity IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 1758:2018
Bakar i legure bakra - Traka za “led frem” tehnologiju EN 1758:1997 Copper and copper alloys - Strip for lead frames IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 1971-1:2018
Bakar i legure bakra - Mjerenje defekata vrtložnim strujama na bešavnim cijevima kružnog poprečnog presjeka od bakra i legura bakra - Dio 1: Ispitivanje sa ispitnom spiralom na spoljnoj površini EN 1971-1:2011 Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 1: Test with an encircling test coil on the outer surface IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 1971-2:2018
Bakar i legure bakra - Mjerenje defekata vrtložnim strujama (edi test) na bešavnim cijevima kružnog poprečnog presjeka od bakra i legura bakra - Dio 2: Ispitivanje unutrašnje površine sa unutrašnjom sondom EN 1971-2:2011 Copper and copper alloys - Eddy current test for measuring defects on seamless round copper and copper alloy tubes - Part 2: Test with an internal probe on the inner surface IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.15, 77.150.30
MEST EN 3431:2018
Vazduhoplovstvo - Navrtke, šestostrane, samoosiguravajuće , sa kontraotvorom i neskidajućom podloškom, od čelika otpornog na toplotu , prevučene srebrom - Klasifikacija: 1100MPa (na sobnoj temperaturi)/425 °C EN 3431:2007 Aerospace series - Nuts, hexagonal, self-locking, with counterbore and captive washer, in heat resisting steel, silver plated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 425 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 3435:2018
Vazduhoplovstvo - Slobodne samozabravljujuće ankerovane navrtke, sa dvije papučice, ograničene serije, sa upustom, od čelika otpornog na toplotu, presvučene sa MoS2 - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/315 °C EN 3435:2010 Aerospace series - Nuts, anchor, self-locking, floating, two lug, reduced series, with counterbore, in heat resisting steel, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 1982:2018
Bakar i legure bakra - Ingoti i odlivci EN 1982:2017 Copper and copper alloys - Ingots and castings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN ISO 18369-2:2018
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva - Dio 2: Tolerancije EN ISO 18369-2:2017 (ISO 18369-2:2017, IDT) Ophthalmic optics - Contact lenses - Part 2: Tolerances IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.11, 11.040.70
MEST EN 847-1:2018
Alati za obradu drveta - Bezbjednosni zahtjevi - Dio 1: Alati za glodanje, listovi kružnih testera EN 847-1:2017 Tools for woodworking - Safety requirements - Part 1: Milling tools, circular saw blades IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 79.120.10
MEST EN ISO 19085-5:2018
Mašina za obradu drveta - Bezbjednost - Dio 5: Dimenzije pila EN ISO 19085-5:2017 (ISO 19085-5:2017), IDT Woodworking machines - Safety - Part 5: Dimension saws IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.110, 79.120.10 2006/42/EC
MEST EN 3444:2018
Vazduhoplovstvo - Vijci sa velikom ozubljenom glavom, normalnog stabla uske tolerancije, navoja srednje dužine, od legure na bazi nikla otporne na toplotu, pasivizirani - Klasifikacija : 1250 MPa (na sobnoj temperaturi)/650°C EN 3444:2006 Aerospace series - Bolt, large bihexagonal head, close tolerance normal shank, medium length thread, in heat resisting nickel base alloy, passivated - Classification: 1 250 MPa (at ambient temperature)/650 C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.30
MEST EN 3459:2018
Vazduhoplovstvo - Legura titanijuma TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Tretirana rastvorom i ostavljena da sazri - Debeli lim - 6 mm < a ≤ 50 mm EN 3459:2010 Aerospace series - Titanium alloy TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) - Solution treated and aged - Plate - 6 mm < a ≤ 50 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.30
MEST EN 3469:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5)- Pretopljen pomoću topljive elektrode - Tretiran rastvorom i precipitiran - Otkivci - a ili D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa EN 3469:2009 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Forgings - a or D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 310 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 3476:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik Fe-PL1501 (30CrMo12) - Topljen na vazduhu - Omekšan - Materijal za kovanje - a ili D ≤ 300 mm EN 3476:2006 Aerospace series - Steel FE-PL1501 (30CrMo12) - Air melted - Softened - Forging stock - a or D ≤ 300 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN ISO 19085-2:2018
Mašine za obradu drveta - Bezbjednost - Dio 2: Horizontalne kružne testere za ploče s pritisnim uređajem EN ISO 19085-2:2017 (ISO 19085-2:2017, IDT) Woodworking machines - Safety - Part 2: Horizontal beam panel circular sawing machines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.110, 79.120.10 2006/42/EC
MEST EN 1870-6:2018
Bezbjednost mašina za obradu drveta - Mašine sa kružnom pilom - Dio 6: Mašine sa kružnom pilom za ogrijevno drvo EN 1870-6:2017 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 6: Circular sawing machines for fire wood IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 79.120.10 2006/42/EC
MEST EN ISO 10685-1:2018
Oftalmološka optika - Elektronski katalog i identifikacija okvira za naočare i naočare za sunce – Dio 1: Identifikacija proizvoda i elektronski katalog rangiranih proizvoda EN ISO 10685-1:2011 (ISO 10685-1:2011, IDT) Ophthalmic optics - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and identification - Part 1: Product identification and electronic catalogue product hierarchy IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.70
MEST EN 15695-2:2018
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice - Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija - Dio 2: Prečistači, zahtjevi i postupci ispitivanja EN 15695-2:2017 Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the operator (driver) against hazardous substances - Part 2: Filters, requirements and test procedures IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.060.10 2006/42/EC
MEST EN 50637:2018
Medicinska električna oprema - Posebni zahtjevi za osnovnu bezbjednost i suštinske performanse medicinskih kreveta za djecu EN 50637:2017 Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.140 93/42/EEC
MEST EN 3487:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Topljen na vazduhu - Omekšan - Šipka za mašinsku obradu - a ili D ≤ 250 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa EN 3487:2007 Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted - Softened - Bar for machining - a or D ≤ 250 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 3479:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM1802 (X5CrNiCu15–5) - Pretopljen topljivom elektodom za zavarivanje -Tretiran rastvorom i taloženjem - Ploča - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MP EN 3479:2007 Aerospace series - Steel FE-PM1802 (X5CrNiCu15-5) - Consumable electrode remelted - Solution treated and precipitation treated - Plate - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 220 MP IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 3480:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Topljen na vazduhu - Omekšan - Ploča - 6 mm < a ≤ 50 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa EN 3480:2007 Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted - Softened - Plate - 6 mm < a ≤ 50 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN ISO 11979-3:2018
Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Dio 3: Mehanička svojstva i metode ispitivanja EN ISO 11979-3:2012 (ISO 11979-3:2012, IDT) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 3: Mechanical properties and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.70
MEST EN 60695-8-1:2018
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 8-1: Oslobađanje toplote - Opšte smjernice EN 60695-8-1:2017 (IEC 60695-8-1:2016, IDT) Fire hazard testing - Part 8-1: Heat release - General guidance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 29.020
MEST EN ISO 11979-7:2018
EN ISO 11979-7:2014 (ISO 11979-7:2014, IDT) Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.70
MEST EN 3488:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Topljen na vazduhu - Omekšan - Lim i traka - a ≤ 6 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa EN 3488:2007 Aerospace series - Steel FE-PA3601 (X6CrNiTi18-10) - Air melted - Softened - Sheet and strip - a ≤ 6 mm - 500 MPa ≤ Rm ≤ 700 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 60695-8-2:2018
Ispitivanje opasnosti od požara – Dio 8-2: Oslobađanje toplote – Pregled i značaj metoda ispitivanja EN 60695-8-2:2017 (IEC 60695-8-2:2016, IDT) Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 29.020
MEST EN ISO 22665:2018
Oftalmološka optika i instrumenti - Instrumenti za mjerenje aksijalnih rastojanja u oku EN ISO 22665:2012 (ISO 22665:2012, IDT) Ophthalmic optics and instruments - Instruments to measure axial distances in the eye IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.70
MEST EN 60695-11-2:2018
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 11-2: Ispitni plamenovi - Prethodno podešen plamen nazivne snage 1KW - Aparatura, ispitna postavka za potvrđivanje i smjernice EN 60695-11-2:2017 (IEC 60695-11-2:2017, IDT) Fire hazard testing - Part 11-2: Test flames - 1 kW nominal pre-mixed flame - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40
MEST EN 1977:2018
Bakar i legure bakra - Bakarni poluproizvod za vučenje žice EN 1977:2013 Copper and copper alloys - Copper drawing stock (wire rod) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 1978:2018
Bakar i legure bakra - Katode od bakra EN 1978:1998 Copper and copper alloys - Copper cathodes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 1981:2018
Bakar i legure bakra - Predlegure EN 1981:2003 Copper and copper alloys - Master alloys IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN ISO 196:2018
Plastično prerađeni bakar i legure bakra - Otkrivanje zaostalog napona - Ispitivanje živa(I) nitratom EN ISO 196:1995 (ISO 196:1978, IDT) Wrought copper and copper alloys - Detection of residual stress - Mercury(I) nitrate test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN ISO 9394:2018
Oftalmološka optika - Kontaktna sočiva i proizvodi za održavanje kontaktnih sočiva - Određivanje biokompatibilnosti na osnovu okularnih studija zečijih očiju EN ISO 9394:2012 (ISO 9394:2012, IDT) Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Determination of biocompatibility by ocular study with rabbit eyes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.70
MEST EN ISO 2624:2018
Bakar i legure bakra - Određivanje prosječne veličine zrna EN ISO 2624:1995 (ISO 2624:1990, IDT) Copper and copper alloys - Estimation of average grain size IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN ISO 2626:2018
Bakar - Ispitivanje vodonične krtosti EN ISO 2626:1995 (ISO 2626:1973, IDT) Copper - Hydrogen embrittlement test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.120.30
MEST EN 609-1:2018
Mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbjednost cjepača trupaca - Dio 1: Klinasti cjepači EN 609-1:2017 Agricultural and forestry machinery - Safety of log splitters - Part 1: Wedge splitters IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.060.80 2006/42/EC
MEST EN ISO 8980-3:2018
Oftalmološka optika - Neoblikovana gotova sočiva za naočare - Dio 3: Specifikacije transmitanse i metode ispitivanja EN ISO 8980-3:2013 (ISO 8980-3:2013, IDT) Ophthalmic optics - Uncut finished spectacle lenses - Part 3: Transmittance specifications and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.70
MEST EN 16944:2018
Poljoprivredne mašine i traktori - Standardizovani pristup podacima o popravci i održavanju (RMI) - Zahtjevi EN 16944:2017 Agricultural machinery and tractors - Standardized access to repair and maintenance information (RMI) - Requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 43.040.15, 65.060.10
MEST EN 16128:2018
Oftalmološka optika - Referentna metoda za ispitivanje oslobađanja nikla sa okvira za naočare i naočara za sunce EN 16128:2015 Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.70 1907/2006
MEST EN 60695-11-5:2018
Ispitivanje opasnosti od požara - Dio 11-5: Ispitni plamenovi - Metoda ispitivanja igličastim plamenom - Aparatura, ispitna postavka za potvrđivanje i smjernice EN 60695-11-5:2017 (IEC 60695-11-5:2016, IDT) Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 29.020
MEST EN 3490:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Topljen na vazduhu - Očvrsnut i temperovan - Šipka za mašinsku obradu - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa EN 3490:2007 Aerospace series - Steel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Air melted - Hardened and tempered - Bar for machining - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 3491:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Topljen na vazduhu - Očvrsnut i temperovan - Otkivci - De ≤ 100 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa EN 3491:2006 Aerospace series - Steel FE-PM3901 (X15CrNi17-3) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 100 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 60715:2018
Mjere niskonaponskih rasklopnih aparatura - Standardizovana montaža na šine koje se koriste kao mehanički oslonac električnih uređaja u instalacijama rasklopnih aparatura EN 60715:2017 (IEC 60715:2017, IDT) Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear - Standardized mounting on rails for mechanical support of switchgear, controlgear and accessories IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.130.20
MEST EN 1853:2018
Poljoprivredne mašine - Prikolice - Bezbjednost EN 1853 :2017 Agricultural machinery - Trailers - Safety IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.060.10 2006/42/EC
MEST EN 15695-1:2018
Poljoprivredni traktori i samohodne prskalice - Zaštita rukovaoca (vozača) od opasnih materija - Dio 1: Klasifikacija kabina, zahtjevi i postupci ispitivanja EN 15695-1:2017 Agricultural tractors and self-propelled sprayers - Protection of the operator (driver) against hazardous substances - Part 1: Cab classification, requirements and test procedures IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.060.10 2006/42/EC
MEST EN 3506:2018
Vazduhoplovstvo - Toplovaljani limovi i ploče od legura otpornih na toplotu - Debljina 2,0 mm < = a < = 100 mm - Dimenzije EN 3506:2001 Aerospace series - Hot rolled sheets and plates in heat resisting alloys - Thickness 2,0 mm < = a < = 100 mm - Dimensions IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.99
MEST EN 60728-13-1:2018
Kablovske mreže za televizijske signale, zvučne signale i interaktivne usluge - Dio 13-1: Širokopojasna ekspanzija za radiodifuzni signal putem FTTH sistema EN 60728-13-1:2017 (IEC 60728-13-1:2017, IDT) Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.160.01,33.180.01
MEST EN 3507:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PL1501 (30CrMo12) - Topljen na vazduhu - Očvrsnut i temperovan - Otkivci - De ≤ 100 mm - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa EN 3507:2006 Aerospace series - Steel FE-PL1501 (30CrMo12) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 100 mm - 930 MPa ≤ Rm ≤ 1 080 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 60747-16-1:2017/A2:2018
Poluprovodničke komponente - Dio 16-1: Mikrotalasna integrisana kola - Pojačavači EN 60747-16-1:2002/A2:2017 (IEC 60747-16-1:2001/A2:2017, IDT) Semiconductor devices - Part 16-1: Microwave integrated circuits - Amplifiers IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080.99
MEST EN ISO/IEC 17011:2018
Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za akreditaciona tijela koja akredituju tijela za ocjenjivanje usaglašenosti EN ISO/IEC 17011:2017 (ISO/IEC 17011:2017, IDT) Conformity assessment - Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 03.120.20 765/2008
MEST EN ISO 5395-2:2015/A1:2018
Oprema za bašte - Zahtjevi za bezbjednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorijvanjem - Dio 2: Kosilice za travu sa rukovaocem koji hoda - Izmjena 1: OPC, sredstva za sječenje, crijeva pod pritiskom EN ISO 5395-2:2013/A1:2016 (ISO 5395-2:2013/Amd 1:2016, IDT) Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers - Amendment 1: OPC, cutting means, pressurized hoses IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.060.70 2006/42/EC
MEST EN 3523:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - Topljen na vazduhu - Očvrsnut i temperovan - Šipka za mašinsku obradu - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa EN 3523:2007 Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted - Hardened and tempered - Bar for machining - De ≤ 100 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 3524:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - Topljen na vazduhu - Očvrsnut i temperovan - Lim i traka - 2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa EN 3524:2007 Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted - Hardened and tempered - Sheet and strip - 2 mm ≤ a ≤ 6 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 3525:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - Topljen na vazduhu - Očvrsnut i temperovan - Ploča - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa EN 3525:2007 Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted - Hardened and tempered - Plate - 6 mm < a ≤ 20 mm - 1 080 MPa ≤ Rm ≤ 1 280 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 1654:2018
Bakar i legure bakra - Trake za opruge i spojnice EN 1654:1997 Copper and copper alloys - Strip for springs and connectors IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN ISO 5395-2:2015/A2:2018
Oprema za bašte - Zahtjevi za bezbjednost za kosilice za travu pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorijvanjem - Dio 2: Kosilice za travu sa rukovaocem koji hoda - Izmjena 2: Zaštita reznog dijela alata EN ISO 5395-2:2013/A2:2017 (ISO 5395-2:2013/Amd 2:2017, IDT) Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers - Amendment 2: Cutting-means-enclosure guards IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.060.70 2006/42/EC
MEST EN 1654:2018/Cor 1:2018
Bakar i legure bakra - Trake za opruge i spojnice EN 1654:1997/AC:2003 Copper and copper alloys - Strip for springs and connectors IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.30
MEST EN 60747-16-4:2012/A2:2018
Poluprovodničke komponente - Dio 16-4: Mikrotalasna integrisana kola - Prekidači EN 60747-16-4:2004/A2:2017 (IEC 60747-16-4:2004/A2:2017, IDT) Semiconductor devices - Part 16-4: Microwave integrated circuits - Switches IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080.99
MEST EN 3526:2018
Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PL1505 (15CrMoV6) - Topljen na vazduhu - Očvrsnut i temperovan - Lim i traka - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa EN 3526:2007 Aerospace series - Steel FE-PL1505 (15CrMoV6) - Air melted - Hardened and tempered - Sheet and strip - 0,5 mm ≤ a ≤ 6 mm - 980 MPa ≤ Rm ≤ 1 180 MPa IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.10
MEST EN 60749-3:2018
Poluprovodnički uređaji - Mehaničke i klimatske metode ispitivanja - Dio 3: Eksterni vizuelni pregled EN 60749-3:2017 (IEC 60749-3:2017, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 3: External visual examination IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080.01
MEST EN 60749-4:2018
Poluprovodnički uređaji - Mehaničke i klimatske metode ispitivanja - Dio 4: Vlažna vrućina, stabilno stanje, visoko ubrzani stres test (HAST) EN 60749-4:2017 (IEC 60749-4:2017, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 4: Damp heat, steady state, highly accelerated stress test (HAST) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080.01
MEST EN 60749-5:2018
Poluprovodničke komponente - Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 5: Ispitivanje stabilnosti životnog vijeka pod uticajem temperature i vlage sa polarizacijom EN 60749-5:2017 (IEC 60749-5:2017, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080.01
MEST CEN/TS 16650:2018
Specifikacija za spojnice za crijeva za benzin, naftu i maziva — Spojnice pod visokim pritiskom CEN/TS 16650:2014 Specification for hose couplings for petrol, oil and lubricants - High pressure couplings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.70, 49.050
MEST EN 61189-5-503:2018
Metode ispitivanja električnih materijala, štampanih ploča i ostalih interkonekcijskih struktura i sklopova - Dio 5-503: Opšta metoda ispitivanja materijala i sklopova - Ispitivanje provodnih anodnih vlakana (CAF) EN 61189-5-503:2017 (IEC 61189-5-503:2017, IDT) Test methods for electrical materials, printed board and other interconnection structures and assemblies - Part 5-503: General test method for materials and assemblies - Conductive anodic filaments (CAF) testing of circuit boards IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.180
MEST EN 1254-4:2018/Cor 1:2018
Bakar i legure bakra - Spojnice - Dio 4: Spojnice drugačije izvedenih krajeva za kapilarno lemljenje ili stezno spajanje bakarnih cijevi EN 1254-4:1998/AC:1999 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 4: Fittings combining other end connections with capillary or compression ends IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40 93/38/EEC
MEST EN ISO 7438:2018
Metalni materijali - Ispitivanje savijanjem EN ISO 7438:2016 (ISO 7438:2016, IDT) Metallic materials - Bend test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.10
MEST EN 50364:2018
Ograničenje izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima iz uređaja koji rade u frekvencijskom opsegu od 0 Hz do 300 GHz, a koriste se za elektronsko nadgledanje proizvoda (EAS), radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) i slične namjene EN 50364:2018 Product standard for human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.280, 33.100.01 2014/35/EU, 2014/53/EU
MEST EN 50239:2018
Primjene u željeznici - Sistem daljinskog upravljanja vučnog vozila za šanse za primjenu EN 50239:2018 Railway applications - Radio remote control system of traction vehicle for shunting application IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.200, 45.060.10
MEST EN 50321-1:2018
Rad pod naponom - Obuća za električnu zaštitu - Izolirajuća obuća i prekomjerne čizme EN 50321-1:2018 Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.260, 13.340.50 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN 50131-6:2018
Alarmni sistemi - Sistemi za upadanje i zadržavanje - Dio 6: Napajanje EN 50131-6:2017 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.310
MEST EN 50134-2:2018
Alarmni sistemi - Sistemi socijalnog alarma - Dio 2: Uređaji za pokretanje EN 50134-2:2017 Alarm systems - Social alarm systems - Part 2: Trigger devices IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN 50625-2-4:2018
Zahtjevi za sakupljanje, logistiku i tretman za WEEE - Dio 2-4: Zahtjevi za liječenje fotonaponskih panela EN 50625-2-4:2017 Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 2-4: Treatment requirements for photovoltaic panels IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.030.99, 27.160 2012/19/EU
MEST CEN/TS 16595:2018
CBRN - Ocjena ranjivosti i zaštita ljudi izloženih riziku CEN/TS 16595:2013 CBRN - Vulnerability Assessment and Protection of People at Risk IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.200
MEST CEN/TS 16850:2018
Društvena bezbjednost i bezbjednost građana - Uputstvo za bezbjednosni menadžment u zdravstvenim ustanovama CEN/TS 16850:2015 Societal and Citizen Security - Guidance for managing security in healthcare facilities IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.020.99, 13.310, 91.040.10
MEST EN ISO 9202:2018
Nakit - Finoća legura plemenitih metala EN ISO 9202:2016 (ISO 9202:2014, IDT) Jewellery - Fineness of precious metal alloys IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 39.060
MEST EN ISO 11426:2018
Nakit - Određivanje zlata u legurama zlata za nakit - Metoda kupelacije (analiza paljenjem) EN ISO 11426:2016 (ISO 11426:2014, IDT) Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys - Cupellation method (fire assay) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 39.060
MEST EN ISO 11427:2018
Nakit - Određivanje srebra u legurama srebra za nakit - Volumetrijska (potenciometrijska) metoda sa kalijum - bromidom EN ISO 11427:2016 (ISO 11427:2014, IDT) Jewellery - Determination of silver in silver jewellery alloys - Volumetric (potentiometric) method using potassium bromide IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 39.060
MEST EN ISO 3497:2018
Metalne prevlake - Mjerenje debljine prevlake - Spektrometrijske metode pomoću X zraka EN ISO 3497:2000 (ISO 3497:2000, IDT) Metallic coatings - Measurement of coating thickness - X-ray spectrometric methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.220.40
MEST EN 60679-1:2018
Piezoelektrični, dielektrični i elektrostatički oscilatori procijenjenog kvaliteta - Dio 1: Generička specifikacija EN 60679-1:2017 IEC 60679-1:2017 (EQV) Piezoelectric, dielectric and electrostatic oscillators of assessed quality - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.140
MEST EN 10274:2018
Metalni materijali - Ispitivanje udarom pomoću tega koji pada EN 10274:1999 Metallic materials - Drop weight tear test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.10
MEST EN 10275:2018
Metalni materijali - Ispitivanje cijevnog prstena na hidraulični pritisak EN 10275:1999 Metallic materials - Tube ring hydraulic pressure test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.10
MEST EN 10284:2018
Cijevni priključci od temperovanog liva sa kompresionim krajevima za polietilenske cijevne sisteme EN 10284:2000 Malleable cast iron fittings with compression ends for polyethylene (PE) piping systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.40
MEST EN 10288:2018
Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje dvoslojne ekstruzione prevlake na bazi polietilena EN 10288:2002 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External two layer extruded polyethylene based coatings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 23.040.40, 25.220.60
MEST EN 10289:2018
Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje prevlake od epoksida i modifikovanog epoksida nanesene u tečnom stanju EN 10289:2002 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied epoxy and epoxy-modified coatings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 67.200.10
MEST EN 10290:2018
Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Spoljašnje prevlake od poliuretana i modifikovanog poliuretana nanesene u tečnom stanju EN 10290:2002 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - External liquid applied polyurethane and polyurethane-modified coatings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.99, 25.220.60
MEST EN 10297-1:2018
Bešavne čelične cijevi kružnog poprečnog presjeka za mašinsku i opštu industrijsku namjenu - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 1: Cijevi od nelegiranog i legiranog čelika EN 10297-1:2003 Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.140.75
MEST EN 10298:2018
Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnja obloga od cementnog maltera EN 10298:2005 Steel tubes and fittings for on shore and offshore pipelines - Internal lining with cement mortar IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 23.040.40, 25.220.99
MEST EN 10301:2018
Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnja prevlaka za smanjenje trenja pri prenosu gasa koji ne uzrokuje koroziju EN 10301:2003 Steel tubes and fittings for on and offshore pipelines - Internal coating for the reduction of friction for conveyance of non corrosive gas IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.99, 25.220.60, 75.180.10
MEST EN 10310:2018
Čelične cijevi i spojni djelovi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnje i spoljašnje prevlake na bazi poliamidnog praha EN 10310:2003 Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines - Internal and external polyamide powder based coatings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.99, 25.220.60
MEST EN 10339:2018
Čelične cijevi za cjevovode na kopnu i morskim platformama - Unutrašnje tečne epoksidne obloge za zaštitu od korozije EN 10339:2007 Steel tubes for onshore and offshore water pipelines - Internal liquid applied epoxy linings for corrosion protection IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.99, 25.220.60
MEST EN ISO 1179-1:2018
Priključci za opštu upotrebu i upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom - Navojni otvori i čepovi sa ISO 228-1 navojima i sa zaptivanjem elastomerom ili zaptivanjem „metal na metal” - Dio 1: Navojni otvori EN ISO 1179-1:2013 (ISO 1179-1:2013, IDT) Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Threaded ports IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.40
MEST EN ISO 1179-3:2018
Priključci za opštu upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom - Navojni otvori i čepovi sa ISO 228-1 navojima i sa zaptivanjem elastomerom ili zaptivanjem „metal na metal” - Dio 3: Navojni čepovi za lake uslove rada (serije L) sa zaptivanjem pomoću O-prstena sa potpornim prstenom (vrste G i H) EN ISO 1179-3:2008 (ISO 1179-3:2007, IDT) Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 3: Light-duty (L series) stud ends with sealing by O-ring with retaining ring (types G and H) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.40
MEST EN ISO 1179-4:2018
Priključci za opštu upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom - Navojni otvori i čepovi sa ISO 228-1 navojima i sa zaptivanjem elastomerom ili zaptivanjem „metal na metal” - Dio 4: Navojni čepovi za opštu upotrebu sa zaptivanjem samo „metal na metal” (tip B) EN ISO 1179-4:2008 (ISO 1179-4:2007, IDT) Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 4: Stud ends for general use only with metal-to-metal sealing (type B) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.40
MEST EN ISO 228-2:2018
Cijevni navoji za spojeve bez zaptivnog nalijeganja - Dio 2: Verifikacija posredstvom graničnih mjerila EN ISO 228-2:2003 (ISO 228-2:1987, IDT) Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 2: Verification by means of limit gauges IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 21.040.30 305/2011, 89/106/EEC, 97/23/EC
MEST EN ISO 6149-2:2018
Priključci za hidraulične fluide za prenos snage i opštu namjenu - Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 metričkim navojima i zaptivanjem pomoću O-prstena - Dio 2: Mjere, konstrukcija, metode ispitivanja i zahtjevi za navojne čepove za teške uslove rada (serije S) EN ISO 6149-2:2007 (ISO 6149-2:2007, IDT) Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 2: Dimensions, design, test methods and requirements for heavy-duty (S series) stud ends IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.40
MEST EN ISO 6149-3:2018
Priključci za hidraulične fluide za prenos snage i opštu namjenu - Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 metričkim navojima i zaptivanjem pomoću O-prstena - Dio 3: Mjere, konstrukcija, metode ispitivanja i zahtjevi za navojne čepove za lake uslove rada (serije L) EN ISO 6149-3:2007 (ISO 6149-3:2006, IDT) Connections for hydraulic fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 3: Dimensions, design, test methods and requirements for light-duty (L series) stud ends IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.40
MEST EN ISO 8491:2018
Metalni materijali - Cijev (u cijelom presjeku) - Ispitivanje savijanjem EN ISO 8491:2004 (ISO 8491:1998, IDT) Metallic materials - Tube (in full section) - Bend test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.10
MEST EN ISO 8493:2018
Metalni materijali - Cijev - Ispitivanje proširivanjem konusnim trnom EN ISO 8493:2004 (ISO 8493:1998, IDT) Metallic materials - Tube - Drift-expanding test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.10
MEST EN ISO 9974-1:2018
Priključci za opštu upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom - Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 navojima sa zaptivanjem elastomerom ili zaptivanjem „metal na metal” - Dio 1: Navojni otvori EN ISO 9974-1:2000 (ISO 9974-1:1996, IDT) Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 1: Threaded ports IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.60
MEST EN ISO 9974-2:2018
Priključci za opštu upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom - Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 navojima sa zaptivanjem elastomerom ili zaptivanjem „metal na metal” - Dio 2: Navojni čepovi sa zaptivanjem elastomerom (tip E) EN ISO 9974-2:2000 (ISO 9974-2:1996, IDT) Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Stud ends with elastomeric sealing (type E) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.60
MEST EN ISO 9974-3:2018
Priključci za opštu upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom - Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 navojima sa zaptivanjem elastomerom ili zaptivanjem „metal na metal” - Dio 3: Navojni čepovi sa zaptivanjem „metal na metal” (tip B) EN ISO 9974-3:2000 (ISO 9974-3:1996, IDT) Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 261 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 3: Stud ends with metal-to-metal sealing (type B) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.60
MEST ISO 45001:2018
Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use IDT prevođenjem me, en Stručno tijelo za standarde 13.100
MEST EN 10217-7:2018
Šavne čelične cijevi za rad pod pritiskom - Tehnički uslovi isporuke - Dio 7: Cijevi od nerđajućeg čelika EN 10217-7:2014 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.140.75 97/23/EC, 2014/68/EU
MEST EN 10294-2:2018
Izbušene šipke za mašinsku obradu - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 2: Nerđajući čelici sa specificiranim osobinama obradljivosti EN 10294-2:2012 Hollow bars for machining - Technical delivery conditions - Part 2: Stainless steels with specified machinability properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.140.75
MEST EN ISO 10893-1:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 1: Automatsko elektromagnetsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) radi verifikacije hidrauličke nepropusnosti EN ISO 10893-1:2011 (ISO 10893-1:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leaktightness IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-10:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 10: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi po cijelom obimu (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti EN ISO 10893-10:2011 (ISO 10893-10:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-11:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 11: Automatsko ultrazvučno ispitivanje zavarenog spoja zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja uzdužnih i/ili poprečnih nepravilnosti EN ISO 10893-11:2011 (ISO 10893-11:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 11: Automated ultrasonic testing of the weld seam of welded steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-12:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 12: Automatsko ultrazvučno ispitivanje debljine bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi po cijelom obimu (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) EN ISO 10893-12:2011 (ISO 10893-12:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 12: Automated full peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-2:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 2: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi (osim elektrolučno zavarenih pod praškom) vrtložnim strujama radi otkrivanja nepravilnosti EN ISO 10893-2:2011 (ISO 10893-2:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-3:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 3: Automatsko ispitivanje bešavnih i zavarenih (osim elektrolučno zavarenih) feromagnetskih čeličnih cijevi po cijelom obimu mjerenjem rasipnog magnetnog fluksa radi detekcije podužnih i/ili poprečnih nepravilnosti EN ISO 10893-3:2011 (ISO 10893-3:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-4:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 4: Ispitivanje tečnim penetrantima bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja površinskih napravilnosti EN ISO 10893-4:2011 (ISO 10893-4:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 4: Liquid penetrant inspection of seamless and welded steel tubes for the detection of surface imperfections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-5:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 5: Ispitivanje bešavnih i zavarenih feromagnetskih čeličnih cijevi magnetskim česticama radi otkrivanja površinskih napravilnosti EN ISO 10893-5:2011 (ISO 10893-5:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 5: Magnetic particle inspection of seamless and welded ferromagnetic steel tubes for the detection of surface imperfections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-8:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 8: Automatsko ultrazvučno ispitivanje bešavnih i zavarenih čeličnih cijevi radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti EN ISO 10893-8:2011 (ISO 10893-8:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 8: Automated ultrasonic testing of seamless and welded steel tubes for the detection of laminar imperfections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 10893-9:2018
Ispitivanje čeličnih cijevi metodama bez razaranja - Dio 9: Automatsko ultrazvučno ispitivanje radi otkrivanja laminarnih nepravilnosti trake/lima koji se koriste za izradu zavarenih čeličnih cijevi EN ISO 10893-9:2011 (ISO 10893-9:2011, IDT) Non-destructive testing of steel tubes - Part 9: Automated ultrasonic testing for the detection of laminar imperfections in strip/plate used for the manufacture of welded steel tubes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75
MEST EN ISO 21809-3:2018
Industrija nafte i prirodnog gasa - Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cjevovode koji se koriste u transportnim sistemima cjevovoda - Dio 3: Prevlake za oblast spojeva EN ISO 21809-3:2016 (ISO 21809-3:2016, IDT) Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 3: Field joint coatings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.200
MEST EN 10357:2018
Podužno zavarene cijevi od austenitnog, austenitno-feritnog i feritnog nerđajućeg čelika za prehrambenu i hemijsku industriju EN 10357:2013 Austenitic, austenitic-ferritic and ferritic longitudinally welded stainless steel tubes for the food and chemical industry IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.10
MEST EN ISO 21809-2:2018
Industrija nafte i prirodnog gasa - Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cjevovode za upotrebu u transportnim sistemima cjevovoda - Dio 2: Jednoslojne epoksidne prevlake spojene topljenjem EN ISO 21809-2:2014 (ISO 21809-2:2014, IDT) Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.200
MEST EN ISO 19879:2018
Metalni cijevni priključci za hidrauliku i opštu upotrebu - Metode ispitivanja za hidraulične priključke EN ISO 19879:2010 (ISO 19879:2010, IDT) Metallic tube connections for fluid power and general use - Test methods for hydraulic fluid power connections IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.040.60, 23.100.40
MEST EN ISO 1179-2:2018
Priključci za opštu upotrebu i upotrebu u tehnologiji fluida pod pritiskom - Navojni otvori i čepovi sa ISO 228-1 navojima i sa zaptivanjem elastomerom ili zaptivanjem „metal na metal” - Dio 2: Navojni čepovi za teške uslove rada (serije S) i lake uslove rada (serije L) sa zaptivanjem elastomerom (tip E) EN ISO 1179-2:2013 (ISO 1179-2:2013, IDT) Connections for general use and fluid power - Ports and stud ends with ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing - Part 2: Heavy-duty (S series) and light-duty (L series) stud ends with elastomeric sealing (type E) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.100.40
MEST EN 10228-1:2018
Ispitivanje čeličnih otkovaka metodama bez razaranja - Dio 1: Ispitivanje magnetnim česticama EN 10228-1:2016 Non-destructive testing of steel forgings - Part 1: Magnetic particle inspection IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.20, 77.140.85
MEST EN 10228-2:2018
Ispitivanje čeličnih otkovaka metodama bez razaranja - Dio 2: Ispitivanje penetrantima EN 10228-2:2016 Non-destructive testing of steel forgings - Part 2: Penetrant testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.20, 77.140.85
MEST EN 10228-3:2018
Ispitivanje čeličnih otkovaka metodama bez razaranja - Dio 3: Ispitivanje ultrazvukom otkovaka od feritnog i martenzitnog čelika EN 10228-3:2016 Non-destructive testing of steel forgings - Part 3: Ultrasonic testing of ferritic or martensitic steel forgings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.20, 77.140.85
MEST EN 10228-4:2018
Ispitivanje čeličnih otkovaka metodama bez razaranja - Dio 4: Ispitivanje otkovaka od austenitnih i austenitno-feritnih nerđajućih čelika ultrazvukom EN 10228-4:2016 Non-destructive testing of steel forgings - Part 4: Ultrasonic testing of austenitic and austenitic-ferritic stainless steel forgings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.20, 77.140.85
MEST EN 15530:2018
Aluminijum i legure aluminijuma - Aspekti životne sredine proizvoda od aluminijuma - Opšte smjernice za njihovo uključivanje u standarde EN 15530:2008 Aluminium and aluminium alloys - Environmental aspects of aluminium products - General guidelines for their inclusion in standards IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.10
MEST ISO 20400:2018
Održive nabavke - Smjernice ISO 20400:2017 Sustainable procurement - Guidance IDT prevođenjem me, en ISME/TK 007 13.020.20, 03.100.10
MEST ISO 31000:2018
Menadžment rizikom - Smjernice ISO 31000:2018 Risk management - Guidelines IDT prevođenjem me, en Stručno tijelo za standarde 03.100.01
MEST EN ISO/IEC 17021-1:2018
Ocjenjivanje usaglašenosti - Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta - Dio 1: Zahtjevi EN ISO/IEC 17021-1:2015 (ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements IDT prevođenjem me Stručno tijelo za standarde 03.120.20 765/2008
MEST CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2018
Ocjenjivanje usaglašenosti – Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Dio 2: Zahtjevi za kompetentnost za provjeravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2016 (ISO/IEC/TS 17021-2:2012, IDT) Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems IDT prevođenjem me Stručno tijelo za standarde 03.120.20
MEST CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3:2018
Ocjenjivanje usaglašenosti – Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Dio 3: Zahtjevi za kompetentnost za provjeravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-3:2016 (ISO/IEC/TS 17021-3:2013, IDT) Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems IDT prevođenjem me Stručno tijelo za standarde 03.120.20
knMEST ISO 50045:2019
Tehničke smjernice za vrednovanje uštede energije termoelektrana ISO 50045:2019 Technical guidelines for evaluation of energy savings of thermal power plants IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.100

Ostavite komentar:


Komentari: