Javna rasprava br. 7/2019 - od 28.06.2019. do 27.08.2019.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 7/2019), koja je počela 28.06.2019. i trajaće do 27.08.2019.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 7/2019:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 7/2019

Od 28.06.2019. do 27.08.2019.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN ISO 13567-1:2019
Tehnička dokumentacija proizvoda - Organizacija i imenovanje slojeva za CAD - Dio 1: Pregled i principi EN ISO 13567-1:2017 (ISO 13567-1:2017, IDT) Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: Overview and principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.110, 35.240.10
MEST EN ISO 6413:2019
Tehnička dokumentacija proizvoda - Predstavljanje spojeva i nazubljenja EN ISO 6413:2018 (ISO 6413:2018, IDT) Technical product documentation - Representation of splines and serrations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.20, 21.120.30
MEST EN ISO 8781-1:2019
Pigmenti i punioci - Metode za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 1: Ocjenjivanje na osnovu promjene moći bojenja obojenih pigmenata EN ISO 8781-1:1995 (ISO 8781-1:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of assessment of dispersion characteristics - Part 1: Assessment from the change in tinting strength of coloured pigments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8781-2:2019
Pigmenti i punioci - Metode za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 2: Ocjenjivanje na osnovu promjene finoće mliva EN ISO 8781-2:1995 (ISO 8781-2:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of assessment of dispersion characteristics - Part 2: Assessment from the change in fineness of grind IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 8781-3:2019
Pigmenti i punioci - Metode za ocjenjivanje disperzionih karakteristika - Dio 3: Ocjenjivanje na osnovu promjene sjajnosti EN ISO 8781-3:1995 (ISO 8781-3:1990, IDT) Pigments and extenders - Methods of assessment of dispersion characteristics - Part 3: Assessment from the change in gloss IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 16773-1:2019
Spektroskopija elektrohemijske impedancije (EIS) na metalnim uzorcima sa prevlakom i bez nje — Dio 1: Termini i definicije EN ISO 16773-1:2016 (ISO 16773-1:2016, IDT) Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 1: Terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 3549:2019
Pigmenti cinka u prahu za boje - Specifikacije i metode ispitivanja EN ISO 3549:2002 (ISO 3549:1995, IDT) Zinc dust pigments for paints - Specifications and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 591-1:2019
Pigmenti titan-dioksida za boje - Dio 1: Specifikacije i metode ispitivanja EN ISO 591-1:2000 (ISO 591-1:2000, IDT) Titanium dioxide pigments for paints - Part 1: Specifications and methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 16773-2:2019
Spektroskopija elektrohemijske impedancije (EIS) na metalnim uzorcima sa prevlakom i bez nje — Dio 2: Prikupljanje podataka EN ISO 16773-2:2016 (ISO 16773-2:2016, IDT) Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 2: Collection of data IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 7579:2019
Boje - Određivanje rastvorljivosti u organskim rastvaračima - Gravimetrijska i fotometrijska metoda EN ISO 7579:2009 (ISO 7579:2009, IDT) Dyestuffs - Determination of solubility in organic solvents - Gravimetric and photometric methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 4624:2019
Boje i lakovi – Ispitivanje prianjanja otkidanjem EN ISO 4624:2016 (ISO 4624:2016, IDT) Paints and varnishes - Pull-off test for adhesion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 2811-1:2019
Boje i lakovi – Određivanje gustine – Dio 1: Metoda pomoću piknometra EN ISO 2811-1:2016 (ISO 2811-1:2016, IDT) Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pycnometer method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 4628-7:2019
Boje i lakovi – Vrednovanje degradacije prevlaka – Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomjernih promjena izgleda – Dio 7: Ocjenjivanje stepena kredanja metodom pomoću somota EN ISO 4628-7:2016 (ISO 4628-7:2016, IDT) Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 7: Assessment of degree of chalking by velvet method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 4628-10:2019
Boje i lakovi - Vrednovanje degradacije prevlaka - Označavanje količine i veličine nedostataka i intenziteta ravnomjernih promjena izgleda - Dio 10: Ocjenjivanje stepena končaste korozije EN ISO 4628-10:2016 (ISO 4628-10:2016, Corrected version 2016-06-01, IDT) Paints and varnishes - Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance - Part 10: Assessment of degree of filiform corrosion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 4630:2019
Bistre tečnosti – Procjenjivanje boje pomoću Gardnerove skale boja EN ISO 4630:2015 (ISO 4630:2015, IDT) Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.20
MEST EN ISO 6271:2019
Bistre tečnosti – Procjenjivanje boje pomoću platina-kobalt skale EN ISO 6271:2015 (ISO 6271:2015, IDT) Clear liquids - Estimation of colour by the platinum-cobalt colour scale IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.20
MEST EN ISO 8623:2019
Masne kisjeline talnog ulja za boje i lakove — Metode ispitivanja i karakteristične vrijednosti EN ISO 8623:2015 (ISO 8623:2015, IDT) Tall-oil fatty acids for paints and varnishes - Test methods and characteristic values IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.99
MEST EN ISO 787-1:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 1: Poređenje boje pigmenata EN ISO 787-1:2017 (ISO 787-1:1982, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 1: Comparison of colour of pigments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-10:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 10: Određivanje gustine - Metoda sa piknometrom EN ISO 787-10:1995 (ISO 787-10:1993, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 10: Determination of density - Pycnometer method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-11:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 11: Određivanje zbijene zapremine i prividne gustine posle zbijanja EN ISO 787-11:1995 (ISO 787-11:1981, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 11: Determination of tamped volume and apparent density after tamping IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10, 87.060.30
MEST EN ISO 787-4:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 4: Određivanje kisjelosti ili baznosti vodenog ekstrakta EN ISO 787-4:2017 (ISO 787-4:1981, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 4: Determination of acidity or alkalinity of the aqueous extract IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-5:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 5: Određivanje upijanja ulja EN ISO 787-5:1995 (ISO 787-5:1980, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 5: Determination of oil absorption value IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-8:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 8: Određivanje materija rastvorljivih u vodi - Metoda ekstrakcije na hladno EN ISO 787-8:2000 (ISO 787-8:2000, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 8: Determination of matter soluble in water - Cold extraction method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN 13523-23:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 23: Otpornost na vlažne atmosfere koje sadrže sumpor-dioksid EN 13523-23:2015 Coil coated metals - Test methods - Part 23: Resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.180.20, 25.220.60
MEST EN ISO 787-15:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 15: Upoređivanje otpornosti prema svjetlosti obojenih pigmenata sličnih tipova EN ISO 787-15:1995 (ISO 787-15:1986, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 15: Comparison of resistance to light of coloured pigments of similar types IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-16:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 16: Određivanje relativne moći bojenja (ili vrijednosti ekvivalentnog obojenja) i degradacije (smanjenje jačine) boje obojenih pigmenata - Vizuelna metoda poređenja EN ISO 787-16:1995 (ISO 787-16:1986, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 16: Determination of relative tinting strength (or equivalent colouring value) and colour on reduction of coloured pigments - Visual comparison method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-17:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 17: Poređenje moći posvjetljivanja bijelih pigmenata EN ISO 787-17:2017 (ISO 787-17:2002, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 17: Comparison of lightening power of white pigments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-18:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 18: Određivanje ostatka na situ - Postupak mehaničkim spiranjem EN ISO 787-18:1995 (ISO 787-18:1983, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 18: Determination of residue on sieve - Mechanical flushing procedure IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-19:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 19: Određivanje vodorastvornih nitrata (metoda sa salicilnom kisjelinom) EN ISO 787-19:1995 (ISO 787-19:1974, IDT) General methods of test for pigments - Part 19: Determination of water-soluble nitrates (Salicyclic acid method) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-21:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 21: Poređenje toplotne stabilnosti pigmenata primjenom grijača EN ISO 787-21:2017 (ISO 787-21:1979, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 21: Comparison of heat stability of pigments using a stoving medium IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-22:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 22: Poređenje otpornosti pigmenata na „krvarenje” EN ISO 787-22:2017 (ISO 787-22:1980, IDT) General methods of test for pigments and extenders - Part 22: Comparison of resistance to bleeding of pigments IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-23:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 23: Određivanje gustine (uz upotrebu centrifuge za uklanjanje zarobljenog vazduha) EN ISO 787-23:1995 (ISO 787-23:1979, IDT) General method of tests for pigments and extenders - Part 23: Determination of density (using a centrifuge to remove entrained air) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 787-24:2019
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca - Dio 24: Određivanje relativne moći bojenja obojenih pigmenata i relativne moći rasijanja bijelih pigmenata - Fotometrijske metode EN ISO 787-24:1995 (ISO 787-24:1985, IDT) General method of tests for pigments and extenders - Part 24: Determination of relative tinting strength of coloured pigments and relative scattering power of white pigments - Photometric methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN 13523-15:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 15: Metamerija EN 13523-15:2015 Coil coated metals - Test methods - Part 15: Metamerism IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 16623:2019
Boje i lakovi - Reaktivne prevlake za zaštitu metalnih podloga od požara - Definicije, zahtjevi, karakteristike i označavanje EN 16623:2015 Paints and varnishes - Reactive coatings for fire protection of metallic substrates - Definitions, requirements, characteristics and marking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040, 13.220.50
MEST EN 15458:2019
Boje i lakovi - Laboratorijska metoda za ispitivanje efikasnosti filma sredstava za zaštitu prevlake protiv algi EN 15458:2014 Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against algae IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 15457:2019
Boje i lakovi - Laboratorijska metoda za ispitivanje efikasnosti filma sredstava za zaštitu prevlake protiv gljivica EN 15457:2014 Paints and varnishes - Laboratory method for testing the efficacy of film preservatives in a coating against fungi IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 1248:2019
Pigmenti oksida gvožđa - Specifikacije i metode ispitivanja EN ISO 1248:2008 (ISO 1248:2006 including Technical Corrigendum 1:2007, IDT) Iron oxide pigments - Specifications and methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 1248:2019/Cor.1:2019
Pigmenti oksida gvožđa - Specifikacije i metode ispitivanja EN ISO 1248:2008/AC:2009 (ISO 1248:2006 including Technical Corrigendum 1:2007 and Cor 2:2008, IDT) Iron oxide pigments - Specifications and methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 18473-1:2019
Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primjene - Dio 1: Nanometarski kalcijum-karbonat za zaptivanje EN ISO 18473-1:2018 (ISO 18473-1:2015, IDT) Functional pigments and extenders for special applications - Part 1: Nanoscale calcium carbonate for sealant application IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN ISO 18473-2:2019
Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primjene – Dio 2: Nanometarski titan-dioksid za zaštitu od sunca EN ISO 18473-2:2018 (ISO 18473-2:2015, IDT) Functional pigments and extenders for special applications - Part 2: Nanoscale titanium dioxide for sunscreen application IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.10
MEST EN 13523-0:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 0: Opšti uvod EN 13523-0:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 0: General introduction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 1559-3:2019
Livarstvo - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 3: Dodatni zahtjevi za odlivke od livenog gvožđa EN 1559-3:2011 Founding - Technical conditions of delivery - Part 3: Additional requirements for iron castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.140.80
MEST EN 13523-3:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 3: Razlika boje - Instrumentalno poređenje EN 13523-3:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference - Instrumental comparison IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-5:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 5: Otpornost na brze deformacije (ispitivanje udarom) EN 13523-5:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 5: Resistance to rapid deformation (impact test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-4:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 4: Tvrdoća olovke EN 13523-4:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 4: Pencil hardness IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-7:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 7: Otpornost na pojavu naprslina pri savijanju (ispitivanje T-savijanjem) EN 13523-7:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-9:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 9: Otpornost na potapanje u vodu EN 13523-9:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-14:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 14: Kredanje (metoda po Helmenu) EN 13523-14:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 14: Chalking (Helmen method) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-25:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 25: Otpornost na vlažnost EN 13523-25:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-2:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 2: Ogledalski sjaj EN 13523-2:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 2: Gloss IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-26:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 26: Otpornost na kondenzaciju vode EN 13523-26:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN 13523-13:2019
Metali na koje je prevlaka nanijeta sistemom namotaja - Metode ispitivanja - Dio 13: Otpornost na ubrzano starenje primjenom toplote EN 13523-13:2014 Coil coated metals - Test methods - Part 13: Resistance to accelerated ageing by the use of heat IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN ISO 3233-3:2019
Boje i lakovi - Određivanje zapreminske frakcije neisparljivih materija - Dio 3: Određivanje izračunavanjem na osnovu sadržaja neisparljivih materija određenog u skladu sa ISO 3251, gustine materijala za prevlaku i gustine rastvarača u materijalu za prevlaku EN ISO 3233-3:2015 (ISO 3233-3:2015, IDT) Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 3: Determination by calculation from the non-volatile-matter content determined in accordance with ISO 3251, the density of the coating material and the density of the solvent in the coating material IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 2813:2019
Boje i lakovi - Određivanje vrijednosti (ogledalskog) sjaja pod uglom od 20°, 60° i 85° EN ISO 2813:2014 (ISO 2813:2014, IDT) Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20°, 60° and 85° IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 17463:2019
Boje i lakovi - Uputstvo za određivanje antikorozivnih svojstava organskih prevlaka ubrzanom cikličnom elektrohemijskom tehnikom EN ISO 17463:2014 (ISO 17463:2014, IDT) Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 3233-2:2019
Boje i lakovi - Određivanje zapreminske frakcije neisparljivih materija - Dio 2: Metoda kojom se sadržaj neisparljivih materija određuje u skladu sa ISO 3251 i kojom se gustina suvog filma određuje Arhimedovim principom pomoću ploče za ispitivanje sa prevlakom EN ISO 3233-2:2014 (ISO 3233-2:2014, IDT) Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 2: Method using the determination of non-volatile-matter content in accordance with ISO 3251 and determination of dry film density on coated test panels by the Archimedes principle IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 16492:2019
Boje i lakovi - Ocjenjivanje oštećenja površine prevlaka prouzrokovano gljivicama i algama EN 16492:2014 Paints and varnishes - Evaluation of the surface disfigurement caused by fungi and algae on coatings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 16566:2019
Boje i lakovi - Materijali za popunjavanje za unutrašnje i/ili spoljašnje radove — Prilagođavanje evropskim standardima materijala za popunjavanje EN 16566:2014 Paints and varnishes - Fillers for internal and/or external works - Adaptation of fillers to European standards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.99
MEST EN 16402:2019
Boje i lakovi - Ocjena emisije supstanci iz prevlaka u vazduh u zatvorenom prostoru - Uzimanje uzoraka, kondicioniranje i ispitivanje EN 16402:2013 Paints and varnishes - Assessment of emissions of substances from coatings into indoor air - Sampling, conditioning and testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040, 13.040.20
MEST EN 13438:2019
Boje i lakovi - Organske prevlake u prahu za proizvode od čelika sa prevlakom cinka nanijetom toplim postupkom ili od šerardiziranog čelika za potrebe građevinarstva EN 13438:2013 Paints and varnishes - Powder organic coatings for hot dip galvanised or sherardised steel products for construction purposes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.60
MEST EN ISO 16925:2019
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prevlaka na mlaz vode visokog pritiska EN ISO 16925:2014 (ISO 16925:2014, IDT) Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 16474-3:2019
Boje i lakovi - Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svjetlosti - Dio 3: Fluorescentne ultraljubičaste lampe EN ISO 16474-3:2013 (ISO 16474-3:2013, IDT) Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 16474-2:2019
Boje i lakovi - Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svjetlosti - Dio 2: Ksenonske lampe EN ISO 16474-2:2013 (ISO 16474-2:2013, IDT) Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 2: Xenon-arc lamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 16474-1:2019
Boje i lakovi - Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svjetlosti - Dio 1: Opšte uputstvo EN ISO 16474-1:2013 (ISO 16474-1:2013, IDT) Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 9038:2019
Ispitivanje podržanog sagorijevanja tečnosti EN ISO 9038:2013 (ISO 9038:2013, IDT) Determination of sustained combustibility of liquids IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 75.080
MEST EN ISO 20567-3:2019
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti prevlaka na udare kamenja - Dio 3: Ispitivanje jednokratnim udarom tijela u slobodnom kretanju EN ISO 20567-3:2012 (ISO 20567-3:2012, IDT) Paints and varnishes - Determination of stone-chip resistance of coatings - Part 3: Single-impact test with a free-flying impact body IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 17227:2019
Koža - Fizička i mehanička ispitivanja - Određivanje otpornosti na sušenje kože EN ISO 17227:2002 (ISO 17227:2002, IDT) Leather - Physical and mechanical tests - Determination of dry heat resistance of leather IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.140.30
MEST EN 12020-2:2018/Cor.1:2019
Aluminijum i legure aluminijuma - Istisnuti precizni profili od legura ENAW-6060 i EN AW-6063 - Dio 2: Dozvoljena odstupanja dimenzija i oblika EN 12020-2:2016/AC:2017 Aluminium and aluminium alloys - Extruded precision profiles in alloys EN AW-6060 and EN AW-6063 - Part 2: Tolerances on dimensions and form IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.10
MEST EN ISO 10135:2019
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Uputstva za crtanje za djelove odlivene u kalupu u tehničkoj dokumentaciji proizvoda (TPD) EN ISO 10135:2009 (ISO 10135:2007, IDT) Geometrical product specifications (GPS) - Drawing indications for moulded parts in technical product documentation (TPD) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.20
MEST EN ISO 16927:2019
Boje i lakovi - Određivanje sposobnosti postojeće prevlake da prihvati naredni sloj različitog ili istog materijala za prevlaku EN ISO 16927:2014 (ISO 16927:2014, IDT) Paints and varnishes - Determination of the overcoatability and recoatability of a coating IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 1560:2019
Livarstvo - Sistem za označavanje livenog gvožđa - Označavanje slovnim i brojčanim oznakama EN 1560:2011 Founding - Designation system for cast iron - Material symbols and material numbers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.10
MEST EN 16482:2019
Livarstvo - Kontinuirano livene šipke od gvožđa EN 16482:2014 Founding - Continuous cast iron bars IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.10
MEST EN ISO 6412-1:2019
Tehnička dokumentacija proizvoda - Uprošćeno prikazivanje cjevovoda - Dio 1: Opšta pravila i ortogonalno prikazivanje EN ISO 6412-1:2018 (ISO 6412-1:2017, IDT) Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 1: General rules and orthogonal representation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.99, 23.040.01
MEST EN ISO 6412-2:2019
Tehnička dokumentacija proizvoda - Uprošćeno prikazivanje cjevovoda - Dio 2: Izometrijsko prikazivanje EN ISO 6412-2:2018 (ISO 6412-2:2017, IDT) Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 2: Isometric projection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.99, 23.040.01
MEST EN ISO 6412-3:2019
Tehnička dokumentacija proizvoda - Uprošćeno prikazivanje cjevovoda - Dio 3: Granične konture ventilacionih i drenažnih cjevovoda EN ISO 6412-3:2018 (ISO 6412-3:2017, IDT) Technical product documentation - Simplified representation of pipelines - Part 3: Terminal features of ventilation and drainage systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.100.99, 23.040.01
MEST EN ISO 1518-1:2019
Boje i lakovi - Određivanje otpornosti na grebanje - Dio 1: Metoda sa stalnim opterećenjem EN ISO 1518-1:2011 (ISO 1518-1:2011, IDT) Paints and varnishes - Determination of scratch resistance - Part 1: Constant-loading method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 28199-3:2019
Boje i lakovi - Ocjenjivanje svojstava sistema prevlaka prema postupku nanošenja - Dio 3: Vizuelno ocjenjivanje slivanja, nastajanja mjehurića, rupičastih oštećenja i pokrivne moći EN ISO 28199-3:2009 (ISO 28199-3:2009, IDT) Paints and varnishes - Evaluation of properties of coating systems related to the application process - Part 3: Visual assessment of sagging, formation of bubbles, pinholing and hiding power IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 16805:2019
Vezivna sredstva za boje i lakove - Određivanje temperature prelaska u staklasto stanje EN ISO 16805:2005 (ISO 16805:2003, IDT) Binders for paints and varnishes - Determination of glass transition temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.060.20
MEST EN ISO 8130-9:2019
Praškaste prevlake - Dio 9: Uzimanje uzoraka EN ISO 8130-9:1999 (ISO 8130-9:1992, IDT) Coating powders - Part 9: Sampling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN ISO 6145-7:2019
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smješa pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda - Dio 7: Termički regulator masenog protoka EN ISO 6145-7:2018 (ISO 6145-7:2018, IDT) Gas analysis - Preparation of calibration gas mixtures using dynamic methods - Part 7: Thermal mass-flow controllers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.040.40
MEST EN 1563:2019
Livarstvo - Liveno gvožđe sa kuglastim grafitom (nodularni liv) EN 1563:2018 Founding - Spheroidal graphite cast irons IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.10 2014/68/EU
MEST EN 12438:2019
Magnezijum i legure magnezijuma - Legure magnezijuma za livene anode EN 12438:2017 Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloys for cast anodes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.20, 77.150.20
MEST EN ISO 15085:2015/A2:2019
Mala plovila - Sprječavanje pada čovjeka u vodu i spašavanje - Izmjena 2 EN ISO 15085:2003/A2:2018 (ISO 15085:2003/Amd 2:2017, IDT) Small craft - Man-overboard prevention and recovery - Amendment 2 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU, 94/25/EC
MEST EN ISO 16147:2019
Mala plovila - Ugradni dizel motori - Komponente sistema goriva, ulja i elektrouređaja EN ISO 16147:2018 (ISO 16147:2018, IDT) Small craft - Inboard diesel engines - Engine-mounted fuel, oil and electrical components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST CEN/TS 16360:2019
Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta - Ocjenjivanje rastegljivosti filma tokom uvlačenja prevlake na podlogu od drveta CEN/TS 16360:2012 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of film extensibility by indentation of a coating on a wooden substrate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST CEN/TS 16358:2019
Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta - Ocjenjivanje prisustva vazduha/mikropjene u filmovima prevlake CEN/TS 16358:2012 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of air inclusions/microfoam in coating films IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST CEN/TS 16359:2019
Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta - Ocjenjivanje otpora bojenju čvora u prevlakama drvenih površina CEN/TS 16359:2012 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of knot staining resistance of wood coatings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST CEN/TS 16499:2019
Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za površine drveta izložene spoljašnjim uslovima - Otpor prema sljepljivanju boja i lakova na drvetu CEN/TS 16499:2013 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Resistance to blocking of paints and varnishes on wood IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST CEN/TS 16498:2019
Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za površine drveta izložene spoljašnjim uslovima - Ocjenjivanje obojenja taninom CEN/TS 16498:2013 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of tannin staining IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 1559-5:2019
Livarstvo - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 5: Dodatni zahtjevi za odlivke od legura magnezijuma EN 1559-5:2017 Founding - Technical conditions of delivery - Part 5: Additional requirements for magnesium alloy castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.20
MEST EN 12681-1:2019
Livarstvo - Radiografsko ispitivanje - Dio 1: Film tehnike EN 12681-1:2017 Founding - Radiographic testing - Part 1: Film techniques IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.20
MEST EN 1011-8:2019
Zavarivanje - Preporuke za zavarivanje metalnih materijala - Dio 8: Zavarivanje livenog gvožđa EN 1011-8:2018 Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 8: Welding of cast irons IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10
MEST EN ISO 945-1:2019
Mikrostruktura livenog gvožđa - Dio 1: Klasifikacija grafita pomoću vizuelne analize EN ISO 945-1:2019 (ISO 945-1:2019, IDT) Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.080.10
MEST EN 287-6:2019
Ispit za kvalifikaciju zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Dio 6: Liveno gvožđe EN 287-6:2018 Qualification test of welders - Fusion welding - Part 6: Cast irons IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.01
MEST EN 17001:2019
Termičko raspršivanje - Komponente sa prevlakama nanijetim termičkim raspršivanjem – Specifikacija prevlake EN 17001:2018 Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Coating specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN 17002:2019
Termičko raspršivanje - Komponente sa prevlakama nanijetim termičkim raspršivanjem - Specifikacija postupka termičkog raspršivanja EN 17002:2018 Thermal spraying - Components with thermally sprayed coatings - Thermal spray procedure specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN 1395-5:2019
Termičko raspršivanje - Kontrolisanje prihvatljivosti opreme za termičko raspršivanje - Dio 5: Raspršivanje plazmom u komorama EN 1395-5:2018 Thermal spraying - Acceptance inspection of thermal spraying equipment - Part 5: Plasma spraying in chambers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST CEN/TS 16700:2019
Boje i lakovi - Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta - Procjena otpornosti na udar prevlake na drvenoj podlozi CEN/TS 16700:2014 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of resistance to impact of a coating on a wooden substrate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 13507:2019
Termičko raspršivanje – Predobrada površine metalnih djelova i komponenti za termičko raspršivanje EN 13507:2018 Thermal spraying - Pre-treatment of surfaces of metallic parts and components for thermal spraying IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.10, 25.220.20
MEST CEN/TS 16969:2019
Boje i lakovi - Materijali za prevlake i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta - Ocjena performansi zaptivanja čeonih vlakanaca (trupaca) CEN/TS 16969:2016 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of end grain sealing performance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST CEN ISO/TS 19397:2019
Određivanje debljine filma prevlake korišćenjem ultrazvučnog mjerila CEN ISO/TS 19397:2018 (ISO/TS 19397:2015, IDT) Determination of the film thickness of coatings using an ultrasonic gage IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST EN 15773:2019
Industrijsko nanošenje organskih prevlaka u prahu na čelične proizvode sa prevlakom cinka nanijetom toplim postupkom ili na šerardizirane čelične proizvode (dupleks sistemi) – Specifikacije, preporuke i smjernice EN 15773:2018 Industrial application of powder organic coatings to hot dip galvanized or sherardized steel articles [duplex systems] - Specifications, recommendations and guidelines IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.99 2016/425, 89/686/EEC
MEST CEN/TS 15703-1:2019
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja mangana - Dio 1: Spektrofotometrijska metoda CEN/TS 15703-1:2009 Copper and copper alloys - Determination of manganese content - Part 1: Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30, 77.120.30
MEST CEN/TS 14940-1:2019
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja hroma - Dio 1: Metoda titracije CEN/TS 14940-1:2009 Copper and copper alloys - Determination of chromium content - Part 1: Titrimetric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.040.30, 77.120.30
MEST CEN/TS 15022-2:2019
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja kalaja - Dio 2: Spektrofotometrijska metoda CEN/TS 15022-2:2009 Copper and copper alloys - Determination of tin content - Part 2: Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.30
MEST EN ISO 15181-6:2019
Boje i lakovi - Određivanje brzine otpuštanja biocida iz boja protiv obrastanja — Dio 6: Određivanje brzine otpuštanja tralopirila određivanjem količine proizvoda njegove razgradnje u ekstraktu EN ISO 15181-6:2014 (ISO 15181-6:2012, IDT) Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 6: Determination of tralopyril release rate by quantitation of its degradation product in the extract IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040
MEST CEN/TS 15656:2019
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja fosfora - Spektrofotometrijska metoda CEN/TS 15656:2015 Copper and copper alloys - Determination of phosphorus content - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.30
MEST EN ISO 1514:2019
Boje i lakovi – Standardne ploče za ispitivanje EN ISO 1514:2016 (ISO 1514:2016, IDT) Paints and varnishes - Standard panels for testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 87.040, 87.100
MEST CEN/TS 15916-1:2019
Bakar i legure bakra - Određivanje sadržaja telura - Dio 1: Nizak sadržaj telura - Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije(FAAS) CEN/TS 15916-1:2011 Copper and copper alloys - Determination of tellurium content - Part 1: Low tellurium content - Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.30
MEST CEN/TS 13388:2019
Bakar i legure bakra - Sažeti prikaz hemijskog sastava i proizvoda CEN/TS 13388:2015 Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.120.30, 77.150.30
MEST EN 12102-1:2019
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti, toplotne pumpe, agregati za hlađenje vode i sušači vazduha sa kompresorima na električni pogon – Određivanje nivoa zvučne snage – Dio 1: Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti, toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostora, sušači vazduha i agregati za hlađenje vode EN 12102-1:2017 Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps, process chillers and dehumidifiers with electrically driven compressors - Determination of the sound power level - Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling, dehumidifiers and process chillers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.20, 27.080, 91.140.30 206/2012, 626/2011, 811/2013, 813/2013
MEST EN 14511-4:2019
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostora i procesni hladnjaci, sa kompresorima na električni pogon – Dio 4: Zahtjevi EN 14511-4:2018 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.080, 91.140.30 206/2012
MEST EN ISO 13123:2019
Metalne i druge neorganske prevlake - Metoda ispitivanja cikličnim zagrijavanjem prevlaka koje čine termalnu barijeru, pri temperaturnom gradijentu EN ISO 13123:2011 (ISO 13123:2011, IDT) Metallic and other inorganic coatings - Test method of cyclic heating for thermal-barrier coatings under temperature gradient IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 14918:2019
Termičko raspršivanje - Ispitivanje kvalifikacija izvršilaca za termičko raspršivanje EN ISO 14918:2018 (ISO 14918:2018, IDT) Thermal spraying - Qualification testing of thermal sprayers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN ISO 17836:2019
Termičko raspršivanje - Određivanje efikasnosti nanošenja pri termičkom raspršivanju EN ISO 17836:2017 (ISO 17836:2017, IDT) Thermal spraying - Determination of the deposition efficiency for thermal spraying IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN 16222:2019
Katodna zaštita trupa brodova EN 16222:2012 Cathodic protection of ship hulls IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.01, 77.060
nMEST EN 1753:2019/Cor.1:2019
Magnezijum i legure magnezijuma - Ingoti i odlivci od legura magnezijuma EN 1753:1997/AC:1997 Magnesium and magnesium alloys - Magnesium alloy ingots and castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 77.150.20
MEST EN ISO 8062-3:2018/Cor.1:2019
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Tolerancije mjera i geometrijske tolerancije za djelove odlivene u kalupu - Dio 3: Opšte tolerancije mjera i geometrijske tolerancije i dodaci za mašinsku obradu odlivaka EN ISO 8062-3:2007/AC:2009 (ISO 8062-3:2007/Cor 1:2009, IDT) Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.10
MEST EN 14511-2:2019
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostora i procesni hladnjaci, sa kompresorima na električni pogon – Dio 2: Uslovi ispitivanja EN 14511-2:2018 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 2: Test conditions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.080, 91.140.30 2015/1095, 206/2012
MEST EN 358:2019
Oprema za ličnu zaštitu za radno pozicioniranje i prevenciju pada sa visine - Opasači za radno pozicioniranje i zadržavanje i užad za radno pozicioniranje EN 358:2018 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height - Belts and lanyards for work positioning or restraint IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.60 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 14511-3:2019
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostora i procesni hladnjaci, sa kompresorima na električni pogon – Dio 3: Metode ispitivanja EN 14511-3:2018 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.080, 91.140.30 206/2012, 626/2011
MEST EN 14511-1:2019
Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostora i procesni hladnjaci, sa kompresorima na električni pogon – Dio 1: Termini i definicije EN 14511-1:2018 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.27, 01.040.91, 27.080, 91.140.30
MEST EN 363:2019
Oprema za ličnu zaštitu od pada sa visine - Sistemi za ličnu zaštitu od pada EN 363:2018 Personal fall protection equipment - Personal fall protection systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.60
MEST EN 13832-2:2019
Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Dio 2: Zahtjevi u laboratorijskim uslovima za obuću koja je otporna prema hemikalijama EN 13832-2:2018 Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50 2016/425
MEST EN 13832-3:2019
Zaštitna obuća koja štiti od hemikalija - Dio 3:Zahtjevi u laboratorijskim uslovima za obuću visoke otpornosti prema hemikalijama EN 13832-3:2018 Footwear protecting against chemicals - Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN 14825:2019
Uređaji za klimatizaciju, sistemi za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grijanje i hlađenje prostora sa kompresorima na električni pogon - Ispitivanje i ocjena pod uslovima djelimičnog opterećenja i proračun sezonskih performansi EN 14825:2018 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.080, 91.140.30
MEST EN 1621-3:2019
Motociklistička odjeća za zaštitu od mehaničkog udara - Dio 3: Motociklistički štitnici za prsa - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1621-3:2018 Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact — Part 3: Motorcyclists' chest protectors - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10
MEST CEN/TS 14038-2:2019
Obrada armiranog betona elektrohemijskom realkalizacijom i izdvajanjem hlorida - Dio 2: Izdvajanje hlorida CEN/TS 14038-2:2011 Electrochemical re-alkalization and chloride extraction treatments for reinforced concrete - Part 2: Chloride extraction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.30
MEST CEN/TR 15339-1:2019
Termičko raspršivanje - Zahtjevi za bezbjednost opreme za termičko raspršivanje - Dio 1: Opšti zahtjevi CEN/TR 15339-1:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST EN 388:2019
Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika EN 388:2016+A1:2018 Protective gloves against mechanical risks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.40
MEST CEN/TR 15339-3:2019
Termičko raspršivanje - Zahtjevi za bezbjednost opreme za termičko raspršivanje - Dio 3: Gorionici za termičko raspršivanje i njihove jedinice za spajanje i snabdijevanje CEN/TR 15339-3:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 3: Torches for thermal spraying and their connection and supply units IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST CEN/TR 15339-4:2019
Termičko raspršivanje - Zahtjevi za bezbjednost opreme za termičko raspršivanje - Dio 4: Snabdijevanje gasovitim i tečnim gorivom CEN/TR 15339-4:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 4: Gas and liquid fuel supply IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST CEN/TR 15339-5:2019
Termičko raspršivanje - Zahtjevi za bezbjednost opreme za termičko raspršivanje - Dio 5: Jedinice za dodavanje praha i žice CEN/TR 15339-5:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 5: Powder and wire feed units IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST CEN/TR 15339-6:2019
Termičko raspršivanje - Zahtjevi za bezbjednost opreme za termičko raspršivanje - Dio 6: Kabina za raspršivanje, sistem za rukovanje, skupljanje prašine, izduvni sistem i filter CEN/TR 15339-6:2014 Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 6: Spray booth, Handling system, Dust collection, Exhaust system, Filter IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.220.20
MEST CEN ISO/TS 8062-2:2019
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Tolerancije mjera i geometrijske tolerancije za djelove odlivene u kalupu - Dio 2: Pravila CEN ISO/TS 8062-2:2013 (ISO/TS 8062-2:2013, Corrected version 2013-11-01, IDT) Geometrical Product Specifications (GPS) - Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts - Part 2: Rules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.040.10
MEST EN 17022:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu - Dodaci za kupanje - Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 17022:2018 Child care articles - Bathing aids - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN 17072:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu- Kade za kupanje, stalci i nesamostalna pomagala za kupanje - Zahtijevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 17072:2018 Child care articles - Bath tubs, stands and non-standalone bathing aids - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN 14458:2019
Oprema za ličnu zaštitu očiju - Viziri visokih performansi namijenjeni samo za korišćenje sa zaštitnim kacigama EN 14458:2018 Personal eye-equipment - High performance visors intended only for use with protective helmets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN ISO 12312-2:2019
Zaštita očiju i lica – Naočare za sunce i slične naočare – Dio 2: Filteri za direktno posmatranje sunca EN ISO 12312-2:2015 (ISO 12312-2:2015, IDT) Eye and face protection - Sunglasses and related eyewear - Part 2: Filters for direct observation of the sun IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20
MEST EN 16830:2019
Bezbjednosni i upravljački uređaji za gorionike i aparate koji sagorijevaju gas ili tečno gorivo – Upravljačke funkcije u elektronskim sistemima – Funkcija upravljanja temperaturom EN 16830:2017 Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Control functions in electronic systems - Temperature Control function IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.40, 97.100.20
MEST EN ISO 4007:2019
Lična zaštitna oprema – Zaštita očiju i lica – Rječnik EN ISO 4007:2018 (ISO 4007:2018, IDT) Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20, 01.040.13
MEST EN 303-1:2019
Kotlovi za grijanje - Dio 1: Generatori toplote sa ventilatorskim gorionicima - Termini i definicije, opšti zahtjevi, ispitivanja i obilježavanje EN 303-1:2017 Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.10 811/2013, 813/2013
MEST EN ISO 2898-1:2019
Plastika - Plastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-P) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 2898-1:1999 (ISO 2898-1:1996, IDT) Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN 303-2:2019
Kotlovi za grijanje - Dio 2: Generatori toplote sa ventilatorskim gorionicima - Posebni zahtjevi za generatore toplote sa raspršivanjem tečnog goriva EN 303-2:2017 Heating boilers - Part 2: Heating boilers with forced draught burners - Special requirements for boilers with atomizing oil burners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.10 811/2013, 813/2013
MEST EN 304:2019
Kotlovi za grijanje – Pravila za ispitivanje kotlova za grijanje sa gorionicima sa raspršivanjem tečnog goriva EN 304:2017 Heating boilers - Test code for heating boilers for atomizing oil burners IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.140.10 811/2013, 813/2013
MEST EN ISO 6802:2019
Gumena ili plastična crijeva i crijeva sa priključcima – Hidraulično impulsno ispitivanje sa savijanjem EN ISO 6802:2018 (ISO 6802:2018, IDT) Rubber or plastics hoses and hose assemblies - Hydraulic impulse test with flexing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.70
MEST EN ISO 8028:2019
Gumena i/ili plastična crijeva i crijeva sa priključcima za bezvazdušno rasprskavanje boje - Specifikacija EN ISO 8028:2018 (ISO 8028:2017, IDT) Rubber and/or plastics hoses and hose assemblies for airless paint spraying - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.70, 87.100
MEST EN ISO 3949:2019
Plastična crijeva i crijeva sa priključcima – Tip ojačan tekstilom za hidraulične primjene – Specifikacija EN ISO 3949:2018 (ISO 3949:2018, IDT) Plastics hoses and hose assemblies - Textile-reinforced types for hydraulic applications - Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 23.040.70, 23.100.40, 83.140.40
MEST EN ISO 14125:2018/Cor.1:2019
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Određivanje savojnih svojstava EN ISO 14125:1998/AC:2002 (ISO 14125:1998/Cor.1:2001, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.120
MEST EN ISO 11357-5:2019
Plastika - Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) - Dio 5: Određivanje karakterističnih temperatura i vremena reakcione krive, entalpije reakcije i stepena konverzije EN ISO 11357-5:2014 (ISO 11357-5:2013, IDT) Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 5: Determination of characteristic reaction-curve temperatures and times, enthalpy of reaction and degree of conversion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 1628-5:2019
Plastika - Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru uz upotrebu kapilarnog viskozimetra - Dio 5: Termoplastični poliestarski (TP) homopolimeri i kopolimeri EN ISO 1628-5:2015 (ISO 1628-5:1998, IDT) Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 5: Thermoplastic polyester (TP) homopolymers and copolymers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 22007-6:2019
Plastika - Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzivnosti - Dio 6: Komparativna metoda za nisku toplotnu provodljivost korišćenjem tehnike modulacije temperature EN ISO 22007-6:2015 (ISO 22007-6:2014, IDT) Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 6: Comparative method for low thermal conductivities using a temperature-modulation technique IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
nMEST HD 123.1 S1:2019
HD 123.1 S1:1977 Hollow metallic waveguides - Part 1: General requirements and measuring methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde
MEST EN ISO 13894-1:2019
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom - Kompozitni elementi - Dio 1: Metode ispitivanja EN ISO 13894-1:2015 (ISO 13894-1:2000, IDT) High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 1: Test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.20, 97.150
MEST EN ISO 13894-2:2019
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom - Kompozitni elementi - Dio 2: Specifikacije za kompozitne elemente sa podlogama na bazi drveta za upotrebu u enterijeru EN ISO 13894-2:2015 (ISO 13894-2:2005, IDT) High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 2 : Specifications for composite elements with wood-based substrates for interior use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.20, 97.150
MEST EN ISO 21509:2019
Plastične mase i ebonit - Verifikacija durometara prema Šoru EN ISO 21509:2015 (ISO 21509:2006, IDT) Plastics and ebonite - Verification of Shore durometers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 19448:2019
Stomatologija - Analiza koncentracije fluorida u vodenim rastvorima upotrebom fluorid jon-selektivne elektrode EN ISO 19448:2018 (ISO 19448:2018, IDT) Dentistry - Analysis of Fluoride Concentration in Aqueous Solutions by use of Fluoride-Ion Selective Electrode IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.100.70
MEST EN 16465:2019
Plastika - Metode za etaloniranje crnih i bijelih standardnih termometara i crnih i bijelih panelnih termometara koji se koriste pri starenju u prirodnim i vještačkim vremenskim uslovima EN 16465:2015 Plastics - Methods for the calibration of black-standard and white-standard thermometers and black-panel and white-panel thermometers for use in natural and artificial weathering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 19023:2019
Stomatologija – Vijci za sidrenje koji se koriste u ortodonciji EN ISO 19023:2018 (ISO 19023:2018, IDT) Dentistry - Orthodontic anchor screws IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 16012:2019
Plastka - Određivanje linearnih dimenzija uzoraka za ispitivanje EN ISO 16012:2015 (ISO 16012:2015, IDT) Plastics - Determination of linear dimensions of test specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 7492:2019
Stomatologija - Stomatološka sonda EN ISO 7492:2019 (ISO 7492:2019, IDT) Dentistry - Dental explorer IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
nMEST HD 123.2 S1:2019
HD 123.2 S1:1977 Hollow metallic waveguides - Part 2: Relevant specifications for ordinary rectangular waveguides IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde
MEST EN ISO 14457:2019
Stomatologija - Nasadni instrumenti i motori EN ISO 14457:2017 (ISO 14457:2017, IDT) Dentistry - Handpieces and motors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.25 93/42/EEC
MEST CEN ISO/TR 18690:2019
Smjernice za izbor, korišćenje i održavanje bezbjednosne i radne obuće i druge opreme za ličnu zaštitu koja štiti stopala i noge CEN ISO/TR 18690:2012 (ISO/TR 18690:2012, IDT) Guidance for the selection, use and maintenance of safety and occupational footwear and other personal protective equipment offering foot and leg protection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.50
MEST EN 16795:2019
Plastika - Metoda za procjenu zagrijavanja ravnih površina pomoću simuliranog sunčevog zračenja EN 16795:2015 Plastics - Method for estimating heat build up of flat surfaces by simulated solar radiation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN ISO/TR 11610:2019
Zaštitna odjeća - Rječnik CEN ISO/TR 11610:2004 (ISO/TR 11610:2004, IDT) Protective clothing - Vocabulary IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.10, 01.040.13
MEST EN 12608-1:2019
Neplastificirani profili od polivinilhlorida (PVC-U) za izradu prozora i vrata - Klasifikacija, zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 1: Neobloženi PVC-U profili sa svijetlo obojenim površinama EN 12608-1:2016 Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors - Classification, requirements and test methods - Part 1: Non-coated PVC-U profiles with light coloured surfaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.99, 91.060.50
MEST EN ISO 4892-3:2019
Plastika - Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svjetlosti - Dio 3: Fluorescentne UV lampe EN ISO 4892-3:2016 (ISO 4892-3:2016, IDT) Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 11357-1:2019
Plastika - Diferencijalna skenirajuća kolorimetrija (DSC) - Dio 1: Opšti principi EN ISO 11357-1:2016 (ISO 11357-1:2016, IDT) Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 15512:2019
Plastika - Određivanje sadržaja vode EN ISO 15512:2016 (ISO 15512:2016, IDT) Plastics - Determination of water content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN/TR 16411:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu - Kompletirana tumačenja standarda CEN/TC 252 u 2014. godini CEN/TR 16411:2014 Child use and care articles - 2014 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN ISO 25137-1:2019
Plastika - Sulfonski polimeri za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 25137-1:2017 (ISO 25137-1:2009, IDT) Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN IEC 62731:2019
Pretvaranje teksta u govor za televiziju - Opšti zahtjevi EN IEC 62731:2018 (IEC 62731:2018, IDT) Text-to-speech for television - General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.25, 33.160.99
MEST EN ISO 25137-2:2019
Plastika - Sulfonski polimeri za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 25137-2:2017 (ISO 25137-2:2009, IDT) Plastics - Sulfone polymer moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST CR 13464:2019
Uputstvo za izbor, upotrebu i održavanje štitnika za oči i lice CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.340.20
MEST EN 12254:2011/Cor.1:2019
Zakloni na radnim mjestima sa laserima - Zahtjevi za bezbjednost i ispitivanje - Ispravka EN 12254:2010/AC:2011 Screens for laser working places - Safety requirements and testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.280
MEST EN IEC 62714-1:2019
Inženjering formata podataka koji se razmjenjuju za upotrebu u industrijskim automatizovanim sistemima inženjeringa - (AML) - Dio 1: Arhitektura i opšti zahtjevi EN IEC 62714-1:2018 (IEC 62714-1:2018, IDT) Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.060, 35.240.50
MEST EN IEC 62684:2019
Specifikacije interoperabilnosti opšteg eksternog napajanja (EPS) za upotrebu za mobilne telefone sa obezbijeđenim podacima EN IEC 62684:2018 (IEC 62684:2018, IDT) Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.070.50
MEST EN IEC 62680-1-4:2019
Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje – Dio 1-4: Zajedničke komponente – Specifikacija autentikacije za USB tipa C™ EN IEC 62680-1-4:2018 (IEC 62680-1-4:2018, IDT) Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 1-4: Common Components - USB Type-Câ„¢ Authentication Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.200
MEST EN IEC 62680-1-3:2019
Interfejsi univerzalne serijske magistrale za podatke i napajanje – Dio 1-3: CTM kablovi USB tipa i specifikacije konektora EN IEC 62680-1-3:2018 (IEC 62680-1-3:2018, IDT) Universal serial bus interfaces for data and power - Part 1-3: Common components - USB Type-CTM Cable and Connector Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.120.20, 33.120.30, 35.200
MEST EN IEC 62680-1-2:2019
Interfejsi univerzalne serijske magistrale za podatke i napajanje – Dio 1-2: Zajedničke komponente - Specifikacija isporuke energije preko USB-a EN IEC 62680-1-2:2018 (IEC 62680-1-2:2018, IDT) Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 1-2: Common components - USB Power Delivery Specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220, 33.120, 35.200
MEST EN ISO 29664:2019
Plastika – Vještačko starenje, uključujući kisjelo taloženje EN ISO 29664:2017 (ISO 29664:2010, IDT) Plastics - Artificial weathering including acidic deposition IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN IEC 62677-3-102:2019
Termoskupljajući izliveni profili za niske i srednje naponske nivoe – Dio 3: Zahtjevi za materijal – List 102: Termoskupljajući poliolefinski izliveni profili, otporni na stvaranje provodnih staza, za primjenu kod srednjih naponskih nivoa EN IEC 62677-3-102:2018 (IEC 62677-3-102:2018, IDT) Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 102: Heat-shrinkable, polyolefin, anti-tracking moulded shapes for medium voltage applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20 29.035.01
MEST EN ISO 16396-2:2019
Plastika - Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 16396-2:2017 (ISO 16396-2:2017, IDT) Plastics - Polyamide (PA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 20028-1:2019
Plastika - Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnove za specifikacije EN ISO 20028-1:2017 (ISO 20028-1:2017, IDT) Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 20028-2:2019
Plastika - Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 20028-2:2017 (ISO 20028-2:2017, IDT) Plastics - Thermoplastic polyester (TP) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 5659-2:2019
Plastika - Nastajanje dima - Dio 2: Određivanje optičke gustine ispitivanjem u jednokomornom aparatu EN ISO 5659-2:2017 (ISO 5659-2:2017, IDT) Plastics - Smoke generation - Part 2: Determination of optical density by a single-chamber test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 83.080.01
MEST EN ISO 22007-4:2019
Plastika - Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzivnosti - Dio 4: Laserska impulsna metoda EN ISO 22007-4:2017 (ISO 22007-4:2017, IDT) Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 4: Laser flash method (ISO 22007-4:2017) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN 62677-3-101:2019
Termoskupljajući izliveni profili za niske i srednje naponske nivoe – Dio 3: Zahtjevi za materijal – List 101: Termoskupljajući poliolefinski izliveni profili za primjenu kod niskih naponskih nivoa EN IEC 62677-3-101:2018 (IEC 62677-3-101:2018, IDT) Heat-shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 3: Specification for individual materials - Sheet 101: Heat-shrinkable, polyolefin moulded shapes for low voltage applications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.20 29.035.01
MEST EN IEC 62677-2:2019
Termoskupljajući izliveni profili za niske i srednje naponske nivoe – Dio 2: Metode ispitivanja EN IEC 62677-2:2018 (IEC 62677-2:2017, IDT) Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 2 Methods of test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01, 29.035.20
MEST EN ISO 8099-1:2019
Mala plovila – Sistemi za otpad – Dio 1: Zadržavanje otpadnih voda EN ISO 8099-1:2018 (ISO 8099-1:2018, IDT) Small craft - Waste systems - Part 1: Waste water retention IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN IEC 62676-5:2019
Sistemi video-nadzora za bezbjednosne primjene - Dio 5: Specifikacije podataka i kvalitet slike za fotoaparate EN IEC 62676-5:2018 (IEC 62676-5:2018, IDT) Video surveillance systems for use in security applications - Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.320
MEST EN ISO 6185-1:2019
Čamci na naduvavanje - Dio 1: Čamci sa maksimalnom snagom motora do 4,5 kW EN ISO 6185-1:2018 (ISO 6185-1:2001, IDT) Inflatable boats - Part 1: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN IEC 62667:2019
Elektromedicinski uređaji - Oprema za zračenje snopom lakih jona - Karakteristike performansi EN IEC 62667:2018 (IEC 62667:2017, IDT) Medical electrical equipment - Medical light ion beam equipment - Performance characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 11.040.60
MEST EN ISO 6185-2:2019
Čamci na naduvavanje - Dio 2: Čamci sa maksimalnom snagom motora između 4,5 kW i 15 kW EN ISO 6185-2:2018 (ISO 6185-2:2001, IDT) Inflatable boats - Part 2: Boats with a maximum motor power rating of 4,5 kW to 15 kW inclusive IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 6185-3:2019
Čamci na naduvavanje – Dio 3: Čamci dužine trupa manje od 8 m sa snagom motora od 15 kW i većom EN ISO 6185-3:2018 (ISO 6185-3:2014, IDT) Inflatable boats - Part 3: Boats with a hull length less than 8 m with a motor rating of 15 kW and greater IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 899-1:2019
Plastika - Određivanje ponašanja pri puzanju - Dio 1: Puzanje pri zatezanju EN ISO 899-1:2017 (ISO 899-1:2017, IDT) Plastics - Determination of creep behaviour - Part 1: Tensile creep IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 22007-1:2019
Plastika - Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzivnosti - Dio 1: Opšti principi EN ISO 22007-1:2017 (ISO 22007-1:2017, IDT) Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 10210:2019
Plastika - Metode za pripremanje uzoraka za ispitivanja biorazgradnje plastičnih materijala EN ISO 10210:2017 (ISO 10210:2012, IDT) Plastics - Methods for the preparation of samples for biodegradation testing of plastic materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 14853:2019
Plastika - Određivanje krajnje anaerobne biorazgradnje plastičnih materijala u vodenoj sredini - Metoda pomoću mjerenja proizvodnje biogasa EN ISO 14853:2017 (ISO 14853:2016, IDT) Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation of plastic materials in an aqueous system - Method by measurement of biogas production IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 15985:2019
Plastika - Određivanje krajnje anaerobne biorazgradnje pod uslovima pogodnim za anaerobnu digestiju čvrstih materija - Metoda pomoću analize oslobođenog biogasa EN ISO 15985:2017 (ISO 15985:2014, IDT) Plastics - Determination of the ultimate anaerobic biodegradation under high-solids anaerobic-digestion conditions - Method by analysis of released biogas IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 18830:2019
Plastika - Određivanje aerobne biorazgradnje neplutajućih plastičnih materijala na granici morska voda/talog - Metoda pomoću mjerenja potrošnje kiseonika u zatvorenom respirometru EN ISO 18830:2017 (ISO 18830:2016, IDT) Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sandy sediment interface - Method by measuring the oxygen demand in closed respirometer IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 19679:2019
Plastika - Određivanje aerobne biorazgradnje neplutajućih plastičnih materijala na granici morska voda/talog - Metoda pomoću analize oslobođenog ugljen-dioksida EN ISO 19679:2017 (ISO 19679:2016, IDT) Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sediment interface - Method by analysis of evolved carbon dioxide IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN IEC 62613-1:2019
Utikači, priključnice i spojnice za brodove za sisteme kopnenih priključaka visokog napona (HVSC sistemi) – Dio 1: Opšti zahtjevi EN IEC 62613-1:2018 (IEC 62613-1:2011, IDT) Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-Systems) - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.30 2014/94/EU
MEST EN ISO 294-5:2019
Plastika - Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala - Dio 5: Pripremanje standardnih uzoraka za ispitivanje anizotropije EN ISO 294-5:2017 (ISO 294-5:2017, IDT) Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 5: Preparation of standard specimens for investigating anisotropy IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN IEC 62613-2:2019
Utikači, priključnice i spojnice za brodove za sisteme kopnenih priključaka visokog napona (HVSC sistemi) – Dio 2: Zahtjevi za dimenzionu kompatibilnost i zamjenljivost za pribor koji se koristi za različite tipove brodova EN IEC 62613-2:2018 (IEC 62613-2:2016, IDT) Plugs, socket-outlets and ship couplers for high-voltage shore connection systems (HVSC-systems) - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for accessories to be used by various types of ships IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.30
MEST EN IEC 62631-2-1:2019
Dielektrične karakteristike i karakteristike električne otpornosti čvrstih izolacionih materijala - Dio 2-1: Relativna permitivnost i disipacioni faktor – Tehničke frekvencije (0,1 Hz – 10 MHz) – AC metode EN IEC 62631-2-1:2018 (IEC 62631-2-1:2018, IDT) Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 2-1: Relative permittivity and dissipation factor - Technical frequencies (0,1 Hz to 10 MHz) - AC Methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 29.035.01
MEST EN IEC 62610-2:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu – Termičko upravljanje za ormare u skladu sa serijama IEC 60297 i IEC 60917 – Dio 2: Metoda za određivanje prinudnog hlađenja konstrukcije pomoću vazduha EN IEC 62610-2:2018 (IEC 62610-2:2018, IDT) Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 2: Method for the determination of forced air cooling IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.240
MEST EN ISO 11357-6:2019
Plastika - Diferencijalna skenirajuća kolorimetrija (DSC) - Dio 6: Određivanje indukcijskoga vremena oksidacije (izotermna OIT) i indukcijske temperature oksidacije (dinamička OIT) EN ISO 11357-6:2018 (ISO 11357-6:2018, IDT) Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN 14593-1:2019
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Ventil uređaji za disanje sa komprimovanim vazduhom - Dio 1: Aparati sa punom maskom za lice - Zahtjevi, ispitivanja i označavanje EN 14593-1:2018 Respiratory protective devices - Compressed air line breathing devices with demand valve - Part 1: Devices with a full face mask - Requirements, testing and marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.340.30 2016/425, 89/686/EEC
MEST EN ISO 6185-4:2019
Čamci na naduvavanje - Dio 4: Čamci dužine trupa od 8 m do 24 m sa snagom motora od 15kW i većom EN ISO 6185-4:2018 (ISO 6185-4:2011, Corrected version 2014-08-01, IDT) Inflatable boats - Part 4: Boats with a hull length of between 8 m and 24 m with a motor power rating of 15 kW and greater IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN IEC 62631-3-11:2019
Dielektrične karakteristike i karakteristike električne otpornosti čvrstih izolacionih materijala - Dio 3-11: Određivanje karakteristika otpornosti (DC metode) - Zapreminska otpornost i zapreminska specifična otpornost - Metoda za impregnaciju i materijali za premaze EN IEC 62631-3-11:2018 (IEC 62631-3-11:2018, IDT) Dielectric and resistive properties of solid insulating materials - Part 3-11: Determination of resistive properties (DC methods) - Volume resistance and volume resistivity - Method for impregnation and coating materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220.99, 29.035.01
MEST EN ISO 7840:2019
Mala plovila - Vatrootporna crijeva za gorivo EN ISO 7840:2018 (ISO 7840:2013, IDT) Small craft - Fire-resistant fuel hoses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 8469:2019
Mala plovila - Crijeva za gorivo neotporna na požar EN ISO 8469:2018 (ISO 8469:2013, IDT) Small craft - Non-fire-resistant fuel hoses IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 8849:2019
Mala plovila - Elektromotorne pumpe na jednosmjernu struju za ispumpavanje prljavštine EN ISO 8849:2018 (ISO 8849:2003, IDT) Small craft - Electrically operated direct-current bilge pumps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN 438-9:2019
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 9: Klasifikacija i specifikacije alternativnog jezgra laminata EN 438-9:2017 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.20
MEST EN 477:2019
Plastika - Profili od polivinil-hlorida (PVC) - Određivanje otpornosti profila na udar padajuće mase EN 477:2018 Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to impact of profiles by falling mass IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20, 83.140.99 305/2011
MEST EN 478:2019
Plastika - Profili od polivinil-hlorida (PVC) – Određivanje izgleda posle izlaganja na 150 °C EN 478:2018 Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the appearance after exposure at 150 °C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20, 83.140.99 305/2011
MEST EN 479:2019
Plastika - Profili od polivinil-hlorida (PVC) - Određivanje toplotne reverzibilnosti EN 479:2018 Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of heat reversion IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20, 83.140.99 305/2011
MEST EN 17098-1:2019
Plastika - Barijerni filmovi za poljoprivrednu i hortikulturnu dezinfekciju zemljišta fumigacijom - Dio 1: Specifikacije za barijerne filmove EN 17098-1:2018 Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 1: Specifications for barrier films IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST EN 17098-2:2019
Plastika - Barijerni filmovi za poljoprivrednu i hortikulturnu dezinfekciju zemljišta fumigacijom - Dio 2: Metoda za određivanje propustljivosti filma primjenom statičke tehnike EN 17098-2:2018 Plastics - Barrier films for agricultural and horticultural soil disinfection by fumigation - Part 2: Method for film permeability determination using a static technique IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST EN 17033:2019
Plastika - Biorazgradljivi malč-filmovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i hortikulturi - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 17033:2018 Plastics - Biodegradable mulch films for use in agriculture and horticulture - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST EN 514:2019
Plastika - Profili od polivinil-hlorida (PVC) - Određivanje čvrstoće zavarenih uglova i T-spojeva EN 514:2018 Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the strength of welded corners and T-joints IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.99 305/2011
MEST EN 12814-4:2019
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda - Dio 4: Ispitivanje ljuštenjem EN 12814-4:2018 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN IEC 62677-1:2019
Termoskupljajući izliveni profili za niske i srednje naponske nivoe - Dio 1: Opšti zahtjevi EN IEC 62677-1:2018 (IEC 62677-1:2017, IDT) Heat shrinkable low and medium voltage moulded shapes - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.035.01, 29.035.20
MEST EN IEC 62561-2:2019
Komponente sistema za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Dio 2: Zahtjevi za provodnike i uzemljivače EN IEC 62561-2:2018 (IEC 62561-2:2018, IDT) Lightning protection system components (LPSC) - Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020, 91.120.40
MEST EN IEC 62561-6:2019
Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPC) - Dio 6: Zahtjevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja EN IEC 62561-6:2018 (IEC 62561-6:2018, IDT) Lightning protection system components (LPSC) - Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020, 91.120.40
MEST EN ISO 8666:2019
Mala plovila - Osnovni podaci EN ISO 8666:2018 (ISO 8666:2016, IDT) Small craft - Principal data IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 9093-1:2019
Mala plovila - Ventili i ispusti za vodu u trupu plovila - Dio 1: Metalni EN ISO 9093-1:2018 (ISO 9093-1:1994, IDT) Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 1: Metallic IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN IEC 62576:2019
Električni kondenzatori dvostrukog sloja za upotrebu u hibridnim električnim vozilima – Metode ispitivanja električnih karakteristika EN IEC 62576:2018 (IEC 62576:2018, IDT) Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.060.99, 43.120
MEST EN IEC 62604-2:2019
Duplekseri sa površinskim akustičnim talasima (SAW) i zapreminskim akustičnim talasima (BAW) ocijenjenog kvaliteta – Dio 2: Smjernice za upotrebu EN IEC 62604-2:2018 (IEC 62604-2:2017, IDT) Surface acoustic wave (SAW) and bulk acoustic wave (BAW) duplexers of assessed quality - Part 2: Guidelines for the use IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.140
MEST EN ISO 9093-2:2019
Mala plovila - Ventili i ispusti za vodu u trupu plovila - Dio 2: Nemetalni EN ISO 9093-2:2018 (ISO 9093-2:2002, IDT) Small craft - Seacocks and through-hull fittings - Part 2: Non-metallic IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 11192:2019
Mala plovila - Grafički simboli EN ISO 11192:2018 (ISO 11192:2005, IDT) Small craft - Graphical symbols IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080, 01.080.20 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 13897:2019
Stomatologija - Kapsule amalgama za višekratnu upotrebu EN ISO 13897:2018 (ISO 13897:2018, IDT) Dentistry - Dental amalgam reusable mixing-capsules IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN IEC 62559-3:2019
Metodologija slučaja korišćenja – Dio 3: Definicija šablona slučaja korišćenja artefakata u XML serijalizovanom formatu EN IEC 62559-3:2018 (IEC 62559-3:2017, IDT) Use case methodology - Part 3: Definition of use case template artefacts into an XML serialized format IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.020
MEST EN ISO 10139-1:2019
Stomatologija - Mekani materijali za podlaganje zubnih proteza koje se skidaju - Dio 1: Materijali za kratkotrajnu upotrebu EN ISO 10139-1:2018 (ISO 10139-1:2018, IDT) Dentistry - Soft lining materials for removable dentures - Part 1: Materials for short-term use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
MEST EN ISO 21533:2019
Stomatologija - Injekciona punjenja za višekratnu upotrebu za intraligamentarnu anesteziju EN ISO 21533:2018 (ISO 21533:2018, IDT) Dentistry - Reprocessable cartridge syringes for intraligamentary injections IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN IEC 62554:2012/A1:2019
Priprema uzoraka za mjerenje nivoa žive u fluoprescentnim lampama EN IEC 62554:2011/A1:2018 (IEC 62554:2011/A1:2017, IDT) Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.30
MEST EN ISO 11609:2019
Stomatologija - Paste za zube - Zahtjevi, metode ispitivanja i označavanje EN ISO 11609:2017 (ISO 11609:2017, IDT) Dentistry - Dentifrices - Requirements, test methods and marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170
MEST EN ISO 9917-2:2019
Stomatologija - Cementi na bazi vode - Dio 2: Cementi modifikovani smolom EN ISO 9917-2:2017 (ISO 9917-2:2017, IDT) Dentistry - Water-based cements - Part 2: Resin-modified cements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
MEST EN IEC 62485-4:2019
Zahtjevi za bezbjednost sekundarnih baterija i baterijskih postrojenja – Dio 4: Olovne baterije sa regulacijom pomoću ventila, za upotrebu u prenosivim aparatima EN IEC 62485-4:2018 (IEC 62485-4:2015, IDT) Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 4: Valve-regulated lead-acid batteries for use in portable appliances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.220.20, 29.220.30
MEST EN ISO 11547:2019
Mala plovila - Zaštita od stavljanja u pogonski položaj EN ISO 11547:2018 (ISO 11547:1994, IDT) Small craft - Start-in-gear protection IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 12215-1:2019
Mala plovila - Konstrukcija trupa i zahtijevane karakteristike - Dio 1: Materijali: Termoreaktivne smole, armiranje staklenim vlaknima, referentni laminat EN ISO 12215-1:2018 (ISO 12215-1:2000, IDT) Small craft - Hull construction and scantlings - Part 1: Materials: Thermosetting resins, glass-fibre reinforcement, reference laminate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN 62453-303-1:2019
Specifikacija interfejsa FDT-a — Dio 303-1: Integracija komunikacionog profila - IEC 61784 CP 3/1 i CP 3/2 EN 62453-303-1:2009 (IEC 62453-303-1:2009, IDT ) Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-1: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05, 35.110
MEST EN 12207:2019
Prozori i vrata - Propuštanje vazduha - Klasifikacija EN 12207:2016 Windows and doors - Air permeability - Classification IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50
MEST EN 16897:2019
Izloženost na radnom mjestu – Karakterizacija ultrafinih aerosola/nanoaerosola - Određivanje koncentracije pomoću brojača kondenzovanih čestica EN 16897:2017 Workplace exposure - Characterization of ultrafine aerosols/nanoaerosols - Determination of number concentration using condensation particle counters IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 689:2019
Izloženost na radnom mjestu – Mjerenje izloženosti hemijskim agensima inhalacijom – Strategija usaglašenosti ispitivanja sa graničnim vrijednostima izloženosti na radnom mjestu EN 689:2018 Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation to chemical agents - Strategy for testing compliance with occupational exposure limit values IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 17058:2019
Izloženost na radnom mjestu - Ocjena izloženosti nanoobjektima i njihovim aglomeratima i agregatima pri udisanju EN 17058:2018 Workplace exposure - Assessment of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN IEC 62453-303-1:2019/A1:2019
Specifikacija interfejsa FDT-a - Dio 303-1: Integracija komunikacionog profila - IEC 61784 CP 3/1 i CP 3/2 EN IEC 62453-303-1:2009/A1:2018 (IEC 62453-303-1:2009/A1:2016, IDT) Field device tool (FDT) interface specification - Part 303-1: Communication profile integration - IEC 61784 CP 3/1 and CP 3/2 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 35.100.05, 35.110
MEST EN 1888-1:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu - Dječja prevozna sredstva sa točkovima - Dio 1: Kolica i korpe za kolica EN 1888-1:2018 Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 1: Pushchairs and prams IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN ISO 12215-2:2019
Mala plovila - Konstrukcija trupa i zahtijevane karakteristike - Dio 2: Materijali jezgra za sendvič konstrukciju, ugrađeni materijali EN ISO 12215-2:2018 (ISO 12215-2:2002, IDT) Small craft - Hull construction and scantlings - Part 2: Materials: Core materials for sandwich construction, embedded materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN 12216:2019
Kapci, spoljašnje roletne, unutrašnje roletne - Terminologija, rječnik i definicije EN 12216:2018 Shutters, external blinds, internal blinds - Terminology, glossary and definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 01.040.91, 91.060.50
MEST EN ISO 12215-3:2019
Mala plovila - Konstrukcija trupa i zahtijevane karakteristike - Dio 3: Čelik, legure aluminijuma, drvo, drugi materijali EN ISO 12215-3:2018 (ISO 12215-3:2002, IDT Small craft - Hull construction and scantlings - Part 3: Materials: Steel, aluminium alloys, wood, other materials) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN 16966:2019
Izloženost na radnom mjestu - Mjerenje izloženosti udisanjem nanoobjekata i njihovih agregata i aglomerata - Mjerne tehnike koje se koriste za određivanje brojčane, površinske i masene koncentracije EN 16966:2018 Workplace exposure - Measurement of exposure by inhalation of nano-objects and their aggregates and agglomerates - Metrics to be used such as number concentration, surface area concentration and mass concentration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 12453:2019
Industrijska, komercijalna i garažna vrata i kapije - Bezbjednost pri upotrebi vrata sa pogonskim mehanizmom - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 12453:2017 Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety in use of power operated doors - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50 2006/42/EC
MEST EN 1888-2:2019
Proizvodi za bebe i malu djecu - Dječja prevozna sredstva sa točkovima - Dio 2: Dječija kolica za djecu od 15 kg do 22 kg EN 1888-2:2018 Child care articles - Wheeled child conveyances - Part 2: Pushchairs for children above 15 kg up to 22 kg IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.190
MEST EN ISO 5832-2:2019
Implantati za hirurgiju - Metalni materijali - Dio 2 : Titanijum bez primjesa EN ISO 5832-2:2018 (ISO 5832-2:2018, IDT) Implants for surgery - Metallic materials - Part 2: Unalloyed titanium IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
MEST EN 16601-10:2019
Upravljanje svemirskim projektima – Planiranje i izvođenje projekta EN 16601-10:2015 Space project management - Project planning and implementation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 20608:2019
Stomatologija - Ručni nastavci za pjeskarenje zuba i prahovi EN ISO 20608:2018 (ISO 20608:2018, IDT) Dentistry - Powder jet handpieces and powders IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN 16601-60:2019
Upravljanje svemirskim projektima – Dio 60: Upravljanje troškovima i rasporedom aktivnosti EN 16601-60:2014 Space project management - Cost and schedule management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 62439-5:2019
Industrijske komunikacione mreže - Mreže za automatizaciju visoke raspoloživosti - Dio 5: Protokol redundanse upadljivog znaka (BRP) EN IEC 62439-5:2018 (IEC 62439-5:2016, IDT) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040, 35.040
MEST EN 12519:2019
Prozori i vrata za pješake - Terminologija EN 12519:2018 Windows and pedestrian doors - Terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50, 01.040.19
MEST EN ISO 12215-4:2019
Mala plovila - Konstrukcija trupa i zahtijevane karakteristike - Dio 4: Proizvodni prostor i proizvodnja EN ISO 12215-4:2018 (ISO 12215-4:2002, IDT) Small craft - Hull construction and scantlings - Part 4: Workshop and manufacturing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN 16601-80:2019
Upravljanje svemirskim projektima – Dio 60: Upravljanje troškovima i rasporedom aktivnosti EN 16601-80:2014 Space project management - Part 80: Risk management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16601-10-01:2019
Upravljanje svemirskim projektima – Dio 10-01: Organizacija i sprovođenje preispitivanja EN 16601-10-01:2014 Space project management - Part 10-01: Organization and conduct of reviews IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16601-40:2019
Upravljanje svemirskim projektima – Dio 40: Upravljanje konfiguracijom i informacijama EN 16601-40:2014 Space project management - Configuration and information management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 62443-4-1:2019
Bezbjednost sistema za industrijsku automatizaciju i kontrolu – Dio 4-1: Zahtjevi za bezbjedan razvoj životnog vijeka proizvoda EN IEC 62443-4-1:2018 (IEC 62443-4-1:2018, IDT) Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40,35.030
MEST EN 16603-10:2019
Svemirsko inženjerstvo – Opšti zahtjevi za sistemski inženjering EN 16603-10:2018 Space engineering - System engineering general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 12215-6:2019
Mala plovila - Konstrukcija trupa i zahtijevane karakteristike - Dio 6: Strukturne mjere i detalji EN ISO 12215-6:2018 (ISO 12215-6:2008, IDT) Small craft - Hull construction and scantlings - Part 6: Structural arrangements and details IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN 13126-6:2019
Građevinski okovi - Okovi za prozore i prozorska vrata - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 6: Šarke sa promjenljivom geometrijom (sa ili bez usporivača) EN 13126-6:2018 Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 6: Variable geometry stay hinges (with or without a friction stay) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST CEN ISO/TS 21623:2019
Izloženost na radnom mjestu - Ocjena izloženosti kože nanoobjektima i njihovim agregatima i aglomeratima (NOAA) CEN ISO/TS 21623:2018 (CEN ISO/TS 21623:2017, IDT) Workplace exposure - Assessment of dermal exposure to nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN 16603-10-03:2019
Svemirsko inženjerstvo — Ispitivanje EN 16603-10-03:2014 Space engineering - Testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST CEN/TR 17055:2019
Izloženost na radnom mjestu - Mjerenje hemijskih agenasa koje ispunjavaju zahtjeve iz EN 482 i EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 ili EN 13936 - Izbor postupaka CEN/TR 17055:2017 Workplace exposure - Measurement of chemical agents complying with the requirements given in EN 482 and either one of EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 and EN 13936 - Choice of procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.040.30
MEST EN ISO 12215-9:2019
Mala plovila - Konstrukcija trupa i zahtijevane karakteristike - Dio 9: Izdanci na trupu jedrilica EN ISO 12215-9:2018 (ISO 12215-9:2012, IDT) Small craft - Hull construction and scantlings - Part 9: Sailing craft appendages IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 28319:2019
Stomatologija - Lasersko spajanje i materijali za punjenje EN ISO 28319:2018 (ISO 28319:2018, IDT) Dentistry - Laser welding and filler materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
MEST EN 16603-10-04:2019
Svemirsko inženjerstvo — Svemirsko okruženje EN 16603-10-04:2015 Space engineering - Space environment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-10-06:2019
Svemirsko inženjerstvo - Dio 10-06: Specifikacija tehničkih zahtjeva EN 16603-10-06:2014 Space engineering - Part 10-06: Technical requirements specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 62442-1:2019
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalicu – Dio 1: Upravljački uređaj za fluorescentne sijalice – Metoda mjerenja za određivanje ukupne ulazne snage kola upravljačkog uređaja i efikasnosti upravljačkog uređaja EN IEC 62442-1:2018 (IEC 62442-1:2018, IDT) Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 16603-10-02:2019
Svemirsko inženjerstvo - Verifikacija EN 16603-10-02:2018 Space engineering - Verification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 7488:2019
Stomatologija - Mašine za miješanje stomatološkog amalgama EN ISO 7488:2018 (ISO 7488:2018, IDT) Dentistry - Mixing machines for dental amalgam IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN ISO 20126:2014/A1:2019
Stomatologija - Ručne četkice za zube - Opšti zahtjevi i metode ispitivanja - Izmjena 1 EN ISO 20126:2012/A1:2018 (ISO 20126:2012/Amd 1:2018, IDT) Dentistry - Manual toothbrushes - General requirements and test methods - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170
MEST EN IEC 62442-2:2019
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalice – Dio 2: Upravljački uređaj za sijalice sa pražnjenjem visokog intenziteta (izuzev fluorescentnih sijalica) – Metoda mjerenja radi određivanja efikasnosti upravljačkog uređaja EN IEC 62442-2:2018 (IEC 62442-2:2018, IDT) Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 13077:2019
Uređaji za sprječavanje zagađenja vode za piće povratnim tokom - Vazdušni prekid sa prelivom koji nije kružni (neograničen) - Familija A - Tip B EN 13077:2018 Devices to prevent pollution by backflow of potable water - Air gap with non-circular overflow (unrestricted) - Family A - Type B IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.060.20
MEST EN ISO 9687:2016/A1:2019
Stomatologija - Grafički simboli za stomatološku opremu EN ISO 9687:2015/A1:2018 (ISO 9687:2015/Amd 1:2018, IDT) Dentistry - Graphical symbols for dental equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.080.20, 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN 14351-2:2019
Prozori i vrata - Standard za proizvod, tehničke karakteristike - Dio 2: Unutrašnja vrata za pješake EN 14351-2:2018 Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50 305/2011
MEST EN 17034:2019
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namijenjene za ljudsku upotrebu – Anhidrovani aluminijum-hlorid, osnovni aluminijum-hlorid, dialuminijum-hlorid-pentahidroksid i aluminijum-hlorid-hidroksid-sulfat EN 17034:2018 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Aluminium chloride anhydrous, aluminium chloride basic, dialuminium chloride pentahydroxide and aluminium chloride hydroxide sulfate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.80
MEST EN ISO 13590:2019
Mala plovila - Lična plovila - Zahtjevi za konstrukciju i instalaciju sistema EN ISO 13590:2018 (ISO 13590:2003, IDT) Small craft - Personal watercraft - Construction and system installation requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN IEC 62442-3:2019
Energetske performanse upravljačkog uređaja za sijalice - Dio 3: Upravljački uređaj za volframske halogene sijalice i izvore svjetlosti sa svijetlećim diodama - Metoda mjerenja radi određivanja efikasnosti upravljačkog uređaja EN IEC 62442-3:2018 (IEC 62442-3:2018, IDT) Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 196-6:2019
Metode ispitivanja cementa - Dio 6: Određivanje finoće mliva EN 196-6:2018 Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10
MEST EN ISO 10477:2019
Stomatologija - Krunica na bazi polimera i materijali za vinire EN ISO 10477:2018 (ISO 10477:2018, IDT) Dentistry - Polymer-based crown and veneering materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
MEST EN ISO 20029-1:2019
Plastika - Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 20029-1:2018 (ISO 20029-1:2017, IDT) Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion - Part 1: Designation system and basis for specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 20029-2:2019
Plastika - Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 20029-2:2018 (ISO 20029-2:2017, IDT) Plastics - Thermoplastic polyester/ester and polyether/ester elastomers for moulding and extrusion - Part 2: Preparation of test specimen and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 18618:2019
Stomatologija - Interoperabilnost CAD/CAM sistema EN ISO 18618:2018 (ISO 18618:2018, IDT) Dentistry - Interoperability of CAD/CAM systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01
MEST EN ISO 11357-3:2019
Plastika - Diferencijalna skenirajuća kolorimetrija (DSC) - Dio 3: Određivanje temperature i entalpije topljenja i kristalizacije EN ISO 11357-3:2018 (ISO 11357-3:2018, IDT) Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 3: Determination of temperature and enthalpy of melting and crystallization IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 29988-1:2019
Plastika - Poli(oksimetilenski) (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 29988-1:2018 (ISO 29988-1:2018, IDT) Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 29988-2:2019
Plastika - Poli(oksimetilenski) (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 29988-2:2018 (ISO 29988-2:2018, IDT) Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN 302-2:2019
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – Dio 2: Određivanje otpornosti na raslojavanje EN 302-2:2017 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 2: Determination of resistance to delamination IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN IEC 62386-332:2019
Digitalni adresabilni interfejs za kontrolu osvjetljenja – Dio 332: Posebni zahtjevi – Ulazni uređaj – Povratna sprega EN IEC 62386-332:2018 (IEC 62386-332:2017, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input devices - Feedback IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.99
MEST EN 302-3:2019
Adhezivi za noseće drvene konstrukcije – Metode ispitivanja – Dio 3: Određivanje uticaja oštećenja drvenih vlakana kisjelinom na zateznu čvrstoću u poprečnom pravcu pri cikličnim promjenama temperature i vlažnosti EN 302-3:2017 Adhesives for load-bearing timber structures - Test methods - Part 3: Determination of the effect of acid damage to wood fibres by temperature and humidity cycling on the transverse tensile strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST EN ISO 14509-1:2019
Mala plovila - Zvuk koji emituju rekreaciona plovila na motorni pogon - Dio 1: Procedure mjerenja prilikom mimoilaženja EN ISO 14509-1:2018 (ISO 14509-1:2008, IDT) Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 1: Pass-by measurement procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.30, 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 7494-1:2019
Stomatologija - Stomatološka radna mjesta i stolice za pacijenta - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 7494-1:2018 (ISO 7494-1:2018, IDT) Dentistry - Stationary dental units and dental patient chairs - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN IEC 62386-333:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje – Dio 333: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Ručna konfiguracija (karakteristika tipa 33) EN IEC 62386-333:2018 (IEC 62386-333:2018, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices – Manual configuration (feature type 33) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN 17146:2019
Određivanje čvrstoće oslonaca za ispune - Metoda ispitivanja i zahtjevi EN 17146:2018 Determination of the strength of infill supports - Test method and requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.10
MEST EN ISO 20569:2019
Stomatologija - Boreri za trepanaciju EN ISO 20569:2018 (ISO 20569:2018, IDT) Dentistry - Trephine burs IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN IEC 62435-4:2019
Elektronske komponente – Dugotrajno skladištenje elektronskih poluprovodničkih sklopova – Dio 4: Skladište EN IEC 62435-4:2018 (IEC 62435-4:2018, IDT) Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 4: Storage IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020
MEST EN ISO 14509-3:2019
Mala plovila - Zvuk koji emituju rekreaciona plovila na motorni pogon - Dio 3: Procjene zvuka pomoću računanja i procedure mjerenja EN ISO 14509-3:2018 (ISO 14509-3:2009, IDT) Small craft - Airborne sound emitted by powered recreational craft - Part 3: Sound assessment using calculation and measurement procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.140.30, 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN 196-11:2019
Metode ispitivanja cementa - Dio 11: Toplota hidratacije - Kalorimetrijska metoda izotermnog provođenja EN 196-11:2018 Methods of testing cement - Part 11: Heat of hydration - Isothermal Conduction Calorimetry method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10
MEST EN ISO 10364:2019
Ljepila za konstrukcije - Određivanje perioda upotrebe (radnog vremena) višekomponentnih ljepila EN ISO 10364:2018 (ISO 10364:2015, IDT) Structural adhesives - Determination of the pot life (working life) of multi-component adhesives IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.180
MEST CEN/CR 12793:2019
Mjerenje dubine karbonatizacije očvrslog betona CR 12793:1997 Measurement of the carbonation depth of hardened concrete IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30 305/2011, 89/106/EEC
MEST CEN/TS 16201:2019
Mulj, tretirani biootpad i zemljište - Određivanje klijavosti sjemena biljaka i propagula CEN/TS 16201:2013 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of viable plant seeds and propagules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.01 86/278/EEC
MEST EN IEC 62439-3:2019
Industrijske komunikacione mreže - Mreže za automatizaciju visoke raspoloživosti - Dio 3: Protokol uporedne redundanse (PRP) i besprekidna redundansa visoke raspoloživosti (HSR) EN IEC 62439-3:2018 (IEC 62439-3:2016, IDT) Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040, 35.040
MEST EN ISO 15083:2019
Mala plovila - Sistemi za ispumpavanje otpadnih voda EN ISO 15083:2018 (ISO 15083:2003, IDT) Small craft - Bilge-pumping systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST EN ISO 15084:2019
Mala plovila - Sidrenje, vezivanje i vučenje - Čvrste tačke EN ISO 15084:2018 (ISO 15084:2003, IDT) Small craft - Anchoring, mooring and towing - Strong points IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN IEC 62435-6:2019
Elektronske komponente - Dugoročno skladištenje elektronskih poluprovodničkih sklopova- Dio 6: Pakirani ili gotovi sklopovi EN IEC 62435-6:2018 (IEC 62435-6:2018, IDT) Electronic components - Long-term storage of electronic semiconductor devices - Part 6: Packaged or finished devices IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.020
MEST EN ISO 20570:2019
Stomatologija - Drška skalpela za oralnu hirurgiju EN ISO 20570:2018 (ISO 20570:2018, IDT) Dentistry - Oral surgical scalpel handle IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN ISO 10637:2019
Stomatologija – Centralni sistemi za aspiraciju EN ISO 10637:2018 (ISO 10637:2018, IDT) Dentistry - Central suction source equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN ISO 877-3:2019
Plastika - Metode izlaganja sunčevom zračenju - Dio 3: Intenzivirano izlaganje upotrebom koncentrisanog sunčevog zračenja EN ISO 877-3:2018 (ISO 877-3:2018, IDT) Plastics - Methods of exposure to solar radiation - Part 3: Intensified weathering using concentrated solar radiation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 2555:2019
Plastika - Smole u tečnom stanju ili kao emulzije ili disperzije – Određivanje prividne viskoznosti primjenom metode rotacionog jednocilindričnog viskozimetra EN ISO 2555:2018 (ISO 2555:2018, IDT) Plastics - Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of apparent viscosity using a single cylinder type rotational viscometer method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN 12814-4:2019/Cor.1:2019
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda - Dio 4: Ispitivanje ljuštenjem EN 12814-4:2018/AC:2018 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.40
MEST EN 15860:2019
Plastika - Termoplastični poluproizvodi za mašinsku obradu - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 15860:2018 Plastics - Thermoplastic semi-finished products for machining - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 20557-1:2019
Plastika - Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 20557-1:2018 (ISO 20557-1:2018, IDT) Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 20557-2:2019
Plastika - Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 20557-2:2018 (ISO 20557-2:2018, IDT) Plastics - Poly(phenylene ether) (PPE) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimen and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 10650:2019
Stomatologija - Aktivatori polimerizacije sa pogonom EN ISO 10650:2018 (ISO 10650:2018, IDT) Dentistry - Powered polymerization activators IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 28158:2019
Stomatologija - Integrisani konci za zube i držači EN ISO 28158:2018 (ISO 28158:2018, IDT) Dentistry - Integrated dental floss and handles IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170
MEST EN ISO 20749:2019
Stomatologija - Zubni amalgam u kapsulama EN ISO 20749:2018 (ISO 20749:2017, IDT) Dentistry - Pre-capsulated dental amalgam IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
MEST EN ISO 6872:2018/A1:2019
Stomatologija - Keramički materijali EN ISO 6872:2015/A1:2018 (ISO 6872:2015/Amd 1:2018, IDT) Dentistry - Ceramic materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST CEN/TS 16202:2019
Mulj, tretirani biootpad i zemljište - Određivanje nečistoća i kamena CEN/TS 16202:2013 Sludge, treated biowaste and soil - Determination of impurities and stones IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.20, 13.080.30 86/278/EEC
MEST EN ISO 16180:2019
Mala plovila - Navigaciona svijetla - Instalacije, postavljanje i vidljivost EN ISO 16180:2018 (ISO 16180:2013, IDT) Small craft - Navigation lights - Installation, placement and visibility IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2013/53/EU
MEST EN ISO 21487:2019
Mala plovila - Trajno ugrađeni rezervoari za benzin i dizel-goriva EN ISO 21487:2018 (ISO 21487:2012+Amd 1:2014+Amd 2:2015, IDT) Small craft - Permanently installed petrol and diesel fuel tanks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.080 2003/44/EC, 2013/53/EU
MEST CEN/CR 13933:2019
Cement za zidanje - Ispitivanje obradivosti (kohezivnosti) CR 13933:2000 Masonry cement - Testing for workability (cohesivity) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN ISO 7405:2019
Stomatologija - Procjena biokompatibilnosti medicinskih sredstava u stomatologiji EN ISO 7405:2018 (ISO 7405:2018, IDT) Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10, 11.100.99 93/42/EEC
MEST EN IEC 62386-224:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje – Dio 224: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Integrisani izvor svjetlosti (uređaj tipa 23) EN IEC 62386-224:2018 (IEC 62386-224:2018, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN ISO 3175-1:2019
Tekstil - Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odjevnih predmeta - Dio 1: Određivanje performansi nakon čišćenja i finalne obrade EN ISO 3175-1:2018 (ISO 3175-1:2017, IDT) Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN ISO 3175-2:2019
Tekstil - Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odjevnih predmeta - Dio 2: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi tetrahloreten EN ISO 3175-2:2018 (ISO 3175-2:2017, IDT) Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 13467:2019
Termoizolacioni proizvodi za građevinsku opremu i industrijske instalacije - Određivanje dimenzija, pravouglosti i linearnosti prethodno oblikovane izolacije za cijevi EN 13467:2018 Thermal insulating products for building equipment and industrial installations - Determination of dimensions, squareness and linearity of preformed pipe insulation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60 305/2011
MEST EN 4686:2019
Vazduhoplovstvo — Cijevni priključak 8°30' od legure titanijuma — Opremljen blindiranim prstenovima EN 4686:2014 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Equipped blind ferrules IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN ISO 3175-3:2019
Tekstil – Profesionalno održavanje, hemijsko i mokro čišćenje tekstilnih površina i odjevnih predmeta – Dio 3: Procedura za ispitivanje performansi poslije čišćenja i finalne obrade upotrebom ugljovodoničnih rastvarača EN ISO 3175-3:2018 (ISO 3175-3:2017, IDT) Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvents IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 13497:2019
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje otpornosti na udar spoljašnjih termoizolacionih kompozitnih sistema (ETICS) EN 13497:2018 Thermal insulation products for building applications - Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite systems (ETICS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN 3825:2019
Vazduhoplovstvo — Fluorosilikonska guma (FVMQ) — Tvrdoća od 60 IRHD EN 3825:2014 Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 60 IRHD IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.40
MEST EN IEC 62386-222:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje – Dio 222: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Termička zaštita sijalica (uređaj tipa 21) EN IEC 62386-222:2018 (IEC 62386-222:2018, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN 14064-1:2019
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na licu mjesta od nevezanih punjenja - Dio 1: Specifikacija proizvoda za nevezana punjenja prije ugradnje EN 14064-1:2018 Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60 305/2011
MEST EN 9320:2019
Vazduhoplovstvo — Upravljanje programom — Opšte smjernice za nabavku i snabdijevanje otvorenih sistema EN 9320:2014 Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 35.080, 49.020
MEST EN IEC 62386-221:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje – Dio 221: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Rasterećenje (uređaj tipa 20) EN IEC 62386-221:2018 (IEC 62386-221:2018, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand Response (device type 20) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN ISO 3175-4:2019
Tekstil - Profesionalno održavanje, suvo i mokro čišćenje tekstilnih površina i odjevnih predmeta - Dio 4: Procedura za ispitivanje performansi kada se za čišćenje i finalnu obradu koristi simulirano vlažno čišćenje EN ISO 3175-4:2018 (ISO 3175-4:2018, IDT) Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 4674-001:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Samozatežući plašt koji služi kao zaštitna navlaka (EMI) – Dio 001: Tehnička specifikacija EN 4674-001:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 3155-070:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Dio 070: Električni kontakt, muški, tipa A, krimpovan, klase S — Standard za proizvod EN 3155-070:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 070: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 62386-218:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje – Dio 218: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Izbor krive dimovanja (uređaj tipa 17) EN IEC 62386-218:2018 (IEC 62386-218:2018, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming curve selection (device type 17) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN 13402-3:2019
Označavanje veličina odjeće - Dio 3: Označavanje veličina na osnovu mjera tijela i intervala EN 13402-3:2017  Size designation of clothes - Part 3: Size labelling based on body measurements and intervals IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 61.020
MEST EN ISO 811:2019
Tekstil – Određivanje otpornosti na propustljivost vode – Ispitivanje hidrostatičkim pritiskom EN ISO 811:2018 (ISO 811:2018, IDT) Textiles - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30
MEST EN 17101:2019
Termoizolacioni proizvodi za zgrade - Metode identifikacije i metode ispitivanja jednokomponentnih adhezivnih PU pjena za spoljašnje termoizolacione kompozitne sisteme (ETICS) EN 17101:2018 Thermal insulation products for buildings - Methods of identification and test methods for one-component PU adhesive foam for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN 12390-14:2019
Ispitivanje očvrslog betona – Dio 14: Semiadijabatska metoda za određivanje toplote oslobođene tokom procesa očvršćavanja betona EN 12390-14:2018 Testing hardened concrete - Part 14: Semi-adiabatic method for the determination of heat released by concrete during its hardening process IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN IEC 62386-217:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje - Dio 217: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Termička zaštita uređaja (uređaj tipa 16) EN IEC 62386-217:2018 (IEC 62386-217:2018, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN 148-1:2019
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Navoji za maske - Dio 1: Standardni spoj sa navojem EN 148-1:2018 Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.340.30 2016/425
MEST EN ISO 15496:2019
Tekstil - Mjerenje permeabilnosti vodene pare kroz tekstil za svrhe kontrole kvaliteta EN ISO 15496:2018 (ISO 15496:2018, IDT) Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 3155-071:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Dio 071: Električni kontakt, ženski, tipa A, krimpovan, klase S — Standard za proizvod EN 3155-071:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 071: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 14594:2019
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Uređaji za disanje sa stalnim dovodom komprimovanog vazduha - Zahtjevi, ispitivanja i označavanje EN 14594:2018 Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing devices - Requirements, testing and marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 2016/425
MEST EN ISO 1856:2019
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje zaostale pritisne deformacije EN ISO 1856:2018 (ISO 1856:2018, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.100
MEST EN ISO 12058-1:2019
Plastika - Određivanje viskoznosti pomoću viskozimetra sa padajućom kuglom - Dio 1: Metoda sa nagnutom cijevi EN ISO 12058-1:2018 (ISO 12058-1:2018, IDT) Plastics - Determination of viscosity using a falling-ball viscometer - Part 1: Inclined-tube method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 14855-2:2019
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u kontrolisanim uslovima kompostiranja - Metoda analize nastalog ugljen-dioksida - Dio 2: Gravimetrijsko mjerenje nastalog ugljen-dioksida pri ispitivanju laboratorijskih razmjera EN ISO 14855-2:2018 (ISO 14855-2:2018, IDT) Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials under controlled composting conditions - Method by analysis of evolved carbon dioxide - Part 2: Gravimetric measurement of carbon dioxide evolved in a laboratory-scale test IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 8067:2019
Savitljivi pjenasti polimerni materijali - Određivanje čvrstoće cijepanja EN ISO 8067:2018 (ISO 8067:2018, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of tear strength IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.100
MEST EN IEC 62386-216:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvjetljenje – Dio 216: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Referentno opterećenje (uređaj tipa 15) EN IEC 62386-216:2018 (IEC 62386-216:2018, IDT) Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN 144-1:2019
Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasne cilindre - Dio 1: Ulazni priključci EN 144-1:2018 Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 1: Inlet connections IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.340.30 2016/425
MEST EN 144-2:2019
Oprema za zaštitu organa za disanje - Ventili za gasne cilindre - Dio 2: Izlazni priključci EN 144-2:2018 Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 13.340.30 2016/425
MEST EN ISO 8307:2019
Savitljivi pjenasti polimerni materijali - Određivanje elastičnosti metodom odskoka kuglice EN ISO 8307:2018 (ISO 8307:2018, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience by ball rebound IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.100
MEST EN ISO 14852:2019
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u vodenoj sredini - Metoda analize nastalog ugljen-dioksida EN ISO 14852:2018 (ISO 14852:2018, IDT) Determination of the ultimate aerobic biodegradability of plastic materials in an aqueous medium - Method by analysis of evolved carbon dioxide IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 15797:2019
Tekstil – Procedura industrijskog pranja i finalne obrade za ispitivanje radne odjeće EN ISO 15797:2018 (ISO 15797:2017, IDT) Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 3155-079:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kontakti koji se koriste u elementima za povezivanje — Dio 079: Električni kontakti veličine 22 za EN 2997, ženski, tip A, nastali pritezanjem, klasa S — Standard za proizvod EN 3155-079:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 079: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 62386-207:2019
Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje – Dio 207: Posebni zahtjevi za upravljački uređaj – Moduli svijetlećih dioda (uređaj tipa 6) EN IEC 62386-207:2018 (IEC 62386-207:2018 (EQV)) Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.140.50, 29.140.99
MEST EN 12390-10:2019
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 10: Određivanje otpornosti betona na karbonatizaciju pri atmosferskim nivoima ugljen dioksida EN 12390-10:2018 Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the carbonation resistance of concrete at atmospheric levels of carbon dioxide IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 3155-081:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima za povezivanje — Dio 081: Električni kontakti veličine 22 za EN 2997, ženski, tip A, nastali pritezanjem, klasa T — Standard za proizvod EN 3155-081:2019 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 081: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 62343-5-2:2019
Dinamički moduli – Dio 5-2: Metode ispitivanja – 1 × N fiksna mreža WSS – Mjerenje dinamičkog preslušavanja EN IEC 62343-5-2:2018 (IEC 62343-5-2:2018, IDT) Dynamic modules - Part 5-2: Test methods - 1xN fixed-grid WSS - Dynamic crosstalk measurement IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.01 33.180.99
MEST CEN/TR 15868:2019
Pregled važećih odredbi upotrijebljenih na licu mjesta u vezi sa Evropskim standardom za beton i razvojnom praksom CEN/TR 15868:2018 Survey on provisions valid in the place of use used in conjunction with the European concrete standard and developing practice IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 16603-20-07:2019
Svemirsko inženjerstvo - Elektromagnetska kompatibilnost EN 16603-20-07:2014 Space engineering - Electromagnetic compatibility IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 62343-3-4:2019
Dinamički moduli – Dio 3-4: Obrasci specifikacije performansi – Multikast optički svičevi EN IEC 62343-3-4:2018 (IEC 62343-3-4:2018, IDT) Dynamic modules - Part 3-4: Performance specification templates - Multicast optical switches IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.01, 33.180.99
MEST EN 16603-20-06:2019
Svemirsko inženjerstvo - Naelektrisanje svemirske letjelice EN 16603-20-06:2014 Space engineering - Spacecraft charging IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 21970-1:2019
Plastika - Poliketonski (skijaški (PK)) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem označavanja i baza specifikacija EN ISO 21970-1:2018 (ISO 21970-1:2018, IDT) Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 21970-2:2019
Plastika - Poliketonski (skijaški (PK)) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 21970-2:2018 (ISO 21970-2:2018, IDT) Plastics - Polyketone (PK) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN 438-8:2019
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 8: Klasifikacija i specifikacije dizajniranih laminata EN 438-8:2018 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 8: Classification and specifications for design laminates IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.20
MEST EN ISO 20753:2019
Plastika - Ispitni uzorci EN ISO 20753:2018 (ISO 20753:2018, IDT) Plastics - Test specimens IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN 513:2019
Plastika - Profili od polivinil-hlorida (PVC) - Određivanje otpornosti na vještačko starenje EN 513:2018 Plastics - Poly(vinyl chloride) (PVC) based profiles - Determination of the resistance to artificial weathering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.99 392/2012
MEST EN 16603-10-11:2019
Svemirsko inženjerstvo - Inženjerstvo ljudskih faktora EN 16603-10-11:2014 Space engineering - Human factors engineering IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 868-10:2019
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 10: Ljepljivi netkani materijali od poliolefina - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-10:2018 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 10: Adhesive coated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30
MEST EN 16603-10-09:2019
Svemirsko inženjerstvo - Dio 10-09: Referentni koordinatni sistem EN 16603-10-09:2014 Space engineering - Part 10-09: Reference coordinate system IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-20-08:2019
Svemirsko inženjerstvo - Dio 20-08: Fotonaponski sklopovi i komponente EN 16603-20-08:2014 Space engineering - Part 20-08: Photovoltaic assemblies and components IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 868-9:2019
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 9: Neobloženi netkani materijali od poliolefina - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-9:2018 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 9: Uncoated nonwoven materials of polyolefines - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30
MEST EN 16601-00-01:2019
Svemirski sistemi – Rječnik termina EN 16601-00-01:2015 Space systems - Glossary of terms IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 01.040.49
MEST CEN/TR 17172:2019
Program ispitivanja za validaciju standardizovanih metoda ispitivanja prodora hlorida i karbonatizacije CEN/TR 17172:2018 Validation testing program on chloride penetration and carbonation standardized test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 868-8:2019
Ambalaža za završno sterilisana medicinska sredstva - Dio 8: Kontejneri za višekratnu upotrebu kod parnih sterilizatora usaglašenih sa EN 285 - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 868-8:2018 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 8: Re-usable sterilization containers for steam sterilizers conforming to EN 285 - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30
MEST EN 16603-10-12:2019
Svemirsko inženjerstvo - Metoda za proračun primljenog zračenja i njegovih efekata i politika za projektovanje margina EN 16603-10-12:2014 Space engineering - Method for the calculation of radiation received and its effects, and a policy for design margins IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 772-22:2019
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 22: Određivanje otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje elemenata za zidanje od gline EN 772-22:2018 Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.25
MEST EN ISO 15487:2019
Tekstil - Metoda za ocjenjivanje izgleda odjeće i drugih finalnih tekstilnih proizvoda poslije pranja i sušenja u domaćinstvu EN ISO 15487:2018 (ISO 15487:2018, IDT)  Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN ISO 10325:2019
Vlaknasta užad - Polietilen visokog modula - 8-struka upletena užad, 12-struka upletena užad i užad sa oblogom EN ISO 10325:2018 (ISO 10325:2018, IDT) Fibre ropes - High modulus polyethylene - 8-strand braided ropes, 12-strand braided ropes and covered ropes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.50
MEST EN 16603-40:2019
Svemirsko inženjerstvo — Dio 40: Softver EN 16603-40:2014 Space engineering - Part 40: Software IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 2997-009:2019
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, stalne radne temperature od –65 °C do 175 °C, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno — Dio 009: Zaštitni poklopac za utičnicu — Standard za proizvod EN 2997-009:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 009: Protective cover for receptacle - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 17664:2019
Izrada proizvoda za zaštitu zdravlja - Informacija koju obezbjeđuje proizvođač medicinskog sredstva prilikom izrade medicinskih sredstava EN ISO 17664:2017 (ISO 17664:2017, IDT) Processing of health care products - Information to be provided by the medical device manufacturer for the processing of medical devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01 93/42/EEC
MEST EN 16603-60-10:2019
Svemirsko inženjerstvo - Kontrola performansi EN 16603-60-10:2014 Space engineering - Control performances IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 2997-010:2019
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, kružni, spojeni navojnim prstenom, otporni na vatru ili neotporni na vatru, stalne radne temperature od –65 °C do 175 °C, 200 °C neprekidno, 260 °C vršno — Dio 010: Zaštitni poklopac za utikač — Standard za proizvod EN 2997-010:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, circular, coupled by threaded ring, fire-resistant or non fire-resistant, operating temperatures - 65 °C to 175 °C continuous, 200 °C continuous, 260 °C peak - Part 010: Protective cover for plug - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 16603-31:2019
Svemirsko inženjerstvo - Opšti zahtjevi za regulisanje temperature EN 16603-31:2014 Space engineering - Thermal control general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 2593-001:2019
Vazduhoplovstvo — Osnove za elektromagnetske utikačke strujne releje od 10 A, sa dvostruko izbačena dva i četiri pola — Dio 001: Tehnička specifikacija EN 2593-001:2014 Aerospace series - Bases for 10 A electromagnetic plug-in relays, two and four poles double thrown - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 11737-1:2019
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja – Mikrobiološke metode - Dio 1: Određivanje populacije mikroorganizama na proizvodima EN ISO 11737-1:2018 (ISO 11737-1:2018, IDT) Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 07.100.10, 11.080.01 93/42/EEC, 98/79/EC, 90/385/EEC
MEST EN IEC 62282-5-100:2019
Tehnologije gorivnih ćelija – Dio 5-100: Energetski sistemi prenosivih gorivnih ćelija – Bezbjednost EN IEC 62282-5-100:2018 (IEC 62282-5-100:2018, IDT) Fuel cell technologies - Part 5-100: Portable fuel cell power systems - Safety IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 27.070
MEST EN 16779-1:2019
Tekstilni proizvodi za djecu – Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za perjane pokrivače za dječije krevete – Dio 1: Perjani pokrivači (bez navlake za perjane pokrivače) EN 16779-1:2018 Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.160, 97.190 2001/95/EC
MEST EN 3545-005:2019
Vazduhoplovstvo - Električni konektori, pravougaonog poprečnog presjeka sa plastičnim kućištem, otvorenim ili zatvorenim sa zadnje strane, sa uređajem za zabravljivanje, radne temperature od –55 °C do 175 °C - Dio 005: Žensko kodiranje i priključivanje sistema za montiranje na slobodno kućište (utikač) - Standard za proizvod EN 3545-005:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures -55 °C to 175 °C - Part 005: Female coding and attachment System for mounting on free housing (plug) - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 1052-2:2017/Cor.1:2019
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Dio 2: Određivanje čvrstoće na savijanje EN 1052-2:2016/AC:2017 Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.080.30 305/2011
MEST EN 3545-007:2019
Vazduhoplovstvo — Konektori, električni, pravougaoni, sa zadnjim zatvorenim ili otvorenim plastičnim kućištem, uređajem za osiguranje, radne temperature od –55 °C do 175 °C — Dio 007: Kablovska klema — Standard za proizvod EN 3545-007:2014 Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, with sealed and non-sealed rear, plastic housing, locking device, operating temperatures - 55 °C to 175 °C - Part 007: Cable clamp - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 16780:2019
Tekstilni proizvodi za djecu – Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za štitnike od ograda dječijih kreveta EN 16780:2018 Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot bumpers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.160, 97.190 2001/95/EC
MEST EN ISO 12947-2:2019
Tekstil - Određivanje otpornosti tekstilnih površina na habanje pomoću Martindalove metode - Dio 2: Određivanje oštećenja uzorka EN ISO 12947-2:2016 (ISO 12947-2:2016, IDT) Textiles - Determination of the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method - Part 2: Determination of specimen breakdown IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30
MEST EN 772-5:2017/Cor.1:2019
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 5: Određivanje sadržaja aktivnih rastvorljivih soli u elementima za zidanje od gline EN 772-5:2016/AC:2017 Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.25 305/2011
MEST EN ISO 11502:2019
Plastika – Folije i ploče – određivanje otpornosti na sljepljivanje EN ISO 11502:2018 (ISO 11502:2018, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of blocking resistance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST EN 16603-60-20:2019
Svemirsko inženjerstvo - Terminologija i specifikacija performansi senzora za zvijezde EN 16603-60-20:2014 Space engineering - Star sensor terminology and performance specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 15527:2019
Plastika - Direktno presovane ploče od polietilena (PE-UHMW, PE-HD) - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 15527:2018 (ISO 15527:2018, IDT) Plastics - Compression-moulded sheets of polyethylene (PE-UHMW, PE-HD) - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 13408-2:2019
Aseptična obrada proizvoda za zaštitu zdravlja - Dio 2: Sterilizacija filtracijom EN ISO 13408-2:2018 (ISO 13408-2:2018, IDT) Aseptic processing of health care products - Part 2: Sterilizing filtration IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01 93/42/EEC, 98/79/EC, 90/385/EEC
MEST EN ISO 527-3:2019
Plastika - Određivanje zateznih svojstava - Dio 3: Uslovi ispitivanja za filmove i folije EN ISO 527-3:2018 (ISO 527-3:2018, IDT) Plastics - Determination of tensile properties - Part 3: Test conditions for films and sheets IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 294-2:2019
Plastika - Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala - Dio 2: Mali uzorci u obliku šipke EN ISO 294-2:2018 (ISO 294-2:2018, IDT) Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 2: Small tensile bars IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN 16603-32-01:2019
Svemirsko inženjerstvo — Kontrolisanje naprslina EN 16603-32-01:2014 Space engineering - Fracture control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 4612:2019
Plastika - Pripremanje PVC pasta za ispitivanje - Metoda sa planetarnom mješalicom EN ISO 4612:2018 (ISO 4612:2018, IDT) Plastics - Preparation of PVC pastes for test purposes - Planetary-mixer method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 7886-1:2019
Sterilni potkožni špricevi za jednokratnu upotrebu - Dio 1: Špricevi za ručnu upotrebu EN ISO 7886-1:2018 (ISO 7886-1:2017, IDT) Sterile hypodermic syringes for single use - Part 1: Syringes for manual use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST EN ISO 2818:2019
Plastika - Mašinska priprema uzoraka za ispitivanje EN ISO 2818:2019 (ISO 2818:2018, IDT) Plastics - Preparation of test specimens by machining IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN IEC 62271-110:2019
Visokonaponske rasklopne aparature - Dio 110: Sklopne operacije induktivnog opterećenja EN IEC 62271-110:2018 (IEC 62271-110:2017, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.10
MEST EN IEC 62271-110:2019/Cor.1:2019
Visokonaponske rasklopne aparature - Dio 110: Sklopne operacije induktivnog opterećenja EN IEC 62271-110:2018/AC:2018 (IEC 62271-110:2017/COR1:2017, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 110: Inductive load switching IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.10
MEST EN ISO 11608-7:2019
Injekcioni sistemi sa iglom za medicinsku upotrebu - Zahtjevi i metode ispitivanja - Dio 7: Pristupačnost za osobe sa oštećenjem vida EN ISO 11608-7:2017 (ISO 11608-7:2016, IDT) Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 7: Accessibility for persons with visual impairment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST EN 16603-32:2019
Svemirsko inženjerstvo – Opšti zahtjevi za konstrukciju EN 16603-32:2014 Space engineering - Structural general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-32-02:2019
Svemirsko inženjerstvo - Projektovanje konstrukcije i verifikacija opreme pod pritiskom EN 16603-32-02:2014 Space engineering - Structural design and verification of pressurized hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 9110:2019
Sistem menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi za organizacije za održavanje vazduhoplova EN 9110:2018 Quality Management Systems - Requirements for Aviation Maintenance Organizations IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.70, 03.120.10, 49.020
MEST EN IEC 62271-102:2019
Visokonaponske rasklopne aparature - Dio 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmjeničnu struju EN IEC 62271-102:2018 (IEC 62271-102:2018, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.130.10, 29.130.99
MEST EN 16603-32-10:2019
Svemirsko inženjerstvo - Konstrukcijski faktori bezbjednosti opreme za svemirske letove EN 16603-32-10:2014 Space engineering - Structural factors of safety for spaceflight hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-32-03:2019
Svemirsko inženjerstvo - Modeli završnih elemenata konstrukcije EN 16603-32-03:2014 Space engineering - Structural finite element models IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-35:2019
Svemirsko inženjerstvo — Opšti zahtjevi za pogon EN 16603-35:2014 Space engineering - Propulsion general requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-32-11:2019
Svemirsko inženjerstvo - Ocjenjivanje modalnog istraživanja EN 16603-32-11:2014 Space engineering - Modal survey assessment IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-34:2019
Svemirsko inženjerstvo - Dio 34: Upravljanje okolinom i održavanje života EN 16603-34:2014 Space engineering - Part 34: Environmental control and life support (ECLS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 9103:2019
Vazduhoplovstvo - Sistem menadžmenta kvalitetom - Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika EN 9103:2014 Aerospace series - Quality management systems - Variation management of key characteristics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.70, 03.120.10, 49.020
MEST EN ISO 8536-14:2019
Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu - Dio 14: Kleme i regulatori protoka za opremu za transfuziju i infuziju bez kontakta sa tečnošću EN ISO 8536-14:2018 (ISO 8536-14:2016, IDT) Infusion equipment for medical use - Part 14: Clamps and flow regulators for transfusion and infusion equipment without fluid contact IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 10555-6:2019
Intravaskularni kateteri - Sterilni kateteri za jednokratnu upotrebu - Dio 6: Šantovi za potkožnu implantaciju EN ISO 10555-6:2017 (ISO 10555-6:2015, IDT) Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 6: Subcutaneous implanted ports IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST EN 4674-002:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, instalacija - Samozatežući plašt koji služi kao zaštitna navlaka (EMI) - Dio 002: Opšte i lista standarda za proizvod EN 4674-002:2015 Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 002: General and list of product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 16236:2019
Ocjenjivanje i verifikacija stalnosti svojstava (AVCP) agregata – Ispitivanje tipa i fabrička kontrola proizvodnje EN 16236:2018 Assessment and Verification of the Constancy of Performance (AVCP) of aggregates - Type testing and Factory Production Control IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.15 305/2011
MEST EN IEC 62246-1-1:2019
„Reed” sklopke - Dio 1-1: Opšta specifikacija - Obrazac za pojedinačnu specifikaciju EN IEC 62246-1-1:2018 (IEC 62246-1-1:2018, IDT) Reed switches - Part 1-1: Generic specification - Blank detail specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.120.70
MEST EN 4674-003:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Samozatežući plašt koji služi kao zaštitna navlaka (EMI) – Dio 003: Otvorena navlaka – Unutrašnja površina pod pritiskom – EMI zaštita od 5 kA – Opseg temperature od –65 °C do 200 °C – Standard za proizvod EN 4674-003:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 003: Open sleeve - Inside pressurized area - EMI protection 5 kA - Temperature range - 65 °C to 200 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 62239-1:2019
Upravljanje procesima za avionike - Plan upravljanja - Dio 1: Priprema i održavanje plana upravljanja elektronskim komponentama EN IEC 62239-1:2018 (IEC 62239-1:2018, IDT) Process management for avionics - Management plan - Part 1: Preparation and maintenance of an electronic components management plan IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.50, 31.020, 49.060
MEST EN 4674-004:2019
Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Samoobmotavajući plašt koji služi kao zaštitna navlaka (EMI) – Dio 004: Otvorena navlaka – Spoljašnja površina pod pritiskom – EMI zaštita od 10 kA – Opseg temperature od –65 °C do 200 °C – Standard za proizvod EN 4674-004:2017 Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 004: Open sleeve - Outside pressurized area - EMI protection 10 kA - Temperature range - 65 °C to 200 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 8637-2:2019
Ekstrakorporalni sistemi za prečišćavanje krvi - Dio 2: Ekstrakorporalni krvotok za uređaje za hemodijalizu, hemodijafiltriranje i hemofiltriranje EN ISO 8637-2:2018 (ISO 8637-2:2018, IDT) Extracorporeal systems for blood purification - Part 2: Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
MEST EN 16603-35-01:2019
Svemirsko inženjerstvo — Tečni i električni pogon za svemirsku letjelicu EN 16603-35-01:2014 Space engineering - Liquid and electric propulsion for spacecraft IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST CEN/TS 15354:2019
Plastika - Ekstrudirani i/ili kalandrirani neojačan film i plastificirana folija od polivinilhlorida (PVC-P) - Uputstvo za karakterizaciju i označavanje CEN/TS 15354:2006 Plastics - Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) - Guidance for characterisation and designation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST CEN/TR 15351:2019
Plastika - Uputstvo za terminološki rečnik u oblasti razgradljivih i biorazgradljivih polimera i plastičnih proizvoda CEN/TR 15351:2006 Plastics - Guide for vocabulary in the field of degradable and biodegradable polymers and plastic items IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN 16603-35-06:2019
Svemirsko inženjerstvo — Zahtjevi za čistoću pogonske opreme svemirske letjelice EN 16603-35-06:2014 Space engineering - Cleanliness requirements for spacecraft propulsion hardware IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST CEN/TR 15353:2019
Plastika - Reciklirana plastika - Smjernice za razvoj standarda za recikliranu plastiku CEN/TR 15353:2007 Plastics - Recycled plastics - Guidelines for the development of standards for recycled plastics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.080.01
MEST CEN/TS 15534-2:2019
Kompoziti drvo-plastika (WPC) - Dio 2: Karakterizacija WPC materijala CEN/TS 15534-2:2007 Wood-plastics composites (WPC) - Part 2: Characterisation of WPC materials IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 79.060.01
MEST CEN/TR 15822:2019
Plastika - Biogradljiva plastika na ili u zemljištu - Ponovno iskorišćenje, odlaganje i slični postupci koji su povezani sa životnom sredinom CEN/TR 15822:2009 Plastics - Biodegradable plastics in or on soil - Recovery, disposal and related environmental issues IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.99, 83.080.01
MEST EN IEC 62040-2:2019
Energetski sistemi neprekidnog napajanja (UPS) - Dio 2: Zahtjevi za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) EN IEC 62040-2:2018 (IEC 62040-2:2016, IDT) Uninterruptible power systems (UPS) - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 17.220, 29.200, 33.100.10 2014/30/EU
MEST EN 16603-35-10:2019
Svemirsko inženjerstvo - Ispitivanje kompatibilnosti za komponente, podsisteme i sisteme tečnog pogona EN 16603-35-10:2014 Space engineering - Compatibility testing for liquid propulsion components, subsystems and systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 20696:2019
Sterilni urinarni kateteri za jednokratnu upotrebu EN ISO 20696:2018 (ISO 20696:2018, IDT) Sterile urethral catheters for single use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST CEN/TR 15932:2019
Plastika - Preporuke za terminologiju i karakterizaciju biopolimera i bioplastike CEN/TR 15932:2010 Plastics - Recommendation for terminology and characterisation of biopolymers and bioplastics IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040, 83.080.01
MEST EN ISO 20697:2019
Sterilni drenažni kateteri za jednokratnu upotrebu, sa pomoćnim priborom EN ISO 20697:2018 (ISO 20697:2018, IDT) Sterile drainage catheters and accessory devices for single use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST EN 17129:2019
Neprekidni plastični kompoziti ojačani staklom - Pultrudirane jednosmjerne šipke - Određivanje svojstava istezanja paralelno sa smjerom vlakana EN 17129:2018 Continuous-fibre-reinforced plastic composites - Pultruded unidirectional rods - Determination of tensile properties in parallel to the fibre direction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.120
MEST EN IEC 62228-1:2019
Integrisana kola – EMC evaluacija primopredajnika – Dio 1: Opšti uslovi i definicije EN IEC 62228-1:2018 (IEC 62228-1:2018, IDT) Integrated circuits - EMC evaluation of transceivers - Part 1: General conditions and definitions IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 31.200
MEST EN 16812:2019
Tekstil i tekstilni proizvodi - Električno provodljiv tekstil - Određivanje linearne električne otpornosti provodljive staze EN 16812:2016 Textiles and textile products - Electrically conductive textiles - Determination of the linear electrical resistance of conductive tracks IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 16781:2019
Tekstilni proizvodi za djecu – Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za dječije vreće za spavanje, za korišćenje u dječijim krevetima EN 16781:2018 Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's sleep bags for use in a cot IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 97.160, 97.190 2001/95/EC
MEST EN ISO 10555-1:2014/A1:2019
Intravaskularni kateteri - Sterilni kateteri za jednokratnu upotrebu - Dio 1: Opšti zahtjevi - Izmjena 1 EN ISO 10555-1:2013/A1:2017 (ISO 10555-1:2013/Amd 1:2017, IDT) Intravascular catheters - Sterile and single-use catheters - Part 1: General requirements - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC, 2007/47/EC
MEST EN ISO 10993-11:2019
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Dio 11: Ispitivanja sistemske toksičnosti EN ISO 10993-11:2018 (ISO 10993-11:2017, IDT) Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 93/42/EEC, 2007/47/EC, 90/385/EEC
MEST EN IEC 62046:2019
Bezbjednost mašina — Primjena zaštitne opreme kojom se otkriva prisustvo osoba EN IEC 62046:2018 (IEC 62046:2018, IDT) Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.110
MEST EN 4727:2019
Vazduhoplovstvo – Informacije o standardizovanim masama putničkih sjedišta EN 4727:2017 Aerospace series - Standardized passenger seat weight information IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.095
MEST EN ISO 1421:2019
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Određivanje zatezne čvrstoće i izduženja pri prekidu EN ISO 1421:2016 (ISO 1421:2016, IDT) Rubber- or plastics-coated fabrics - Determination of tensile strength and elongation at break IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.40
MEST EN 16603-35-03:2019
Svemirsko inženjerstvo - Tečni pogon za lansere EN 16603-35-03:2014 Space engineering - Liquid propulsion for launchers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-35-02:2019
Svemirsko inženjerstvo - Čvrsti pogon za svemirske letjelice i lansere EN 16603-35-02:2014 Space engineering - Solid propulsion for spacecrafts and launchers IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 62149-10:2019
Aktivne fiber optičke komponente i sklopovi - Standardi za performanse - Dio 10: Primopredajnici za mobilnu prednju stranu za radio putem fiber optike EN IEC 62149-10:2018 (IEC 62149-10:2018, IDT) Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 10: Radio-over-fibre (RoF) transceivers for mobile fronthaul IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.99
MEST EN 16602-10-09:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Sistem upravljanja neusaglašenošću EN 16602-10-09:2014 Space product assurance - Nonconformance control system IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16602-10:2019
Obezbjeđenje svemirskog proizvoda – Upravljanje obezbjeđenjem proizvoda EN 16602-10:2017 Space product assurance - Product assurance management IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 10993-16:2019
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Dio 16: Koncept toksikokinetičke studije o degradacionim produktima i ekstrahovanim primjesama EN ISO 10993-16:2017 (ISO 10993-16:2017, IDT) Biological evaluation of medical devices - Part 16: Toxicokinetic study design for degradation products and leachables IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 93/42/EEC, 2007/47/EC, 90/385/EEC
MEST EN 16602-10-04:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Kontrola kritičnih elemenata EN 16602-10-04:2014 Space product assurance - Critical-item control IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16806-1:2019
Tekstil i tekstilni proizvodi –Tekstil koji sadrži materijale koji mijenjaju agregatno stanje (PCM) – Dio 1: Određivanje kapaciteta skladištenja i oslobođanja toplote EN 16806-1:2016 Textiles and textile products - Textiles containing phase change materials (PCM) - Part 1: Determination of the heat storage and release capacity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.30
MEST EN 6059-308:2019
Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, instalacija — Zaštitne navlake — Metode ispitivanja — Dio 308: Nagle promjene temperature EN 6059-308:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 308: Rapid change of temperature IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 12697-12:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 12: Određivanje osjetljivosti uzoraka bitumenskih mješavina na vodu EN 12697-12:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimens IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN IEC 62148-1:2019
Aktivne fiber optičke komponente i sklopovi - Standardi za kućište i interfejs - Dio 1: Opšte i uputstvo EN IEC 62148-1:2018 (IEC 62148-1:2017, IDT) Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 1: General and guidance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.01
MEST EN 12697-24:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 24: Otpornost na zamor EN 12697-24:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 24: Resistance to fatigue IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 6059-601:2019
Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, instalacija - Zaštitne navlake - Metode ispitivanja - Dio 601: Otvorene i zatvorene EN 6059-601:2014 Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 601: Open and close IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 17117-1:2019
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa – Mehaničke metode ispitivanja pod uticajem biaksijalnog napona – Dio 1: Svojstva krutosti pri zatezanju EN 17117-1:2018 Rubber or plastics-coated fabrics - Mechanical test methods under biaxial stress states - Part 1: Tensile stiffness properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.40
MEST EN 2512:2019
Vazduhoplovstvo — Legura aluminijuma AL-P7175 — T7351 — Ploča — 6 mm < a ≤ 100 mm EN 2512:2014 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175 - T7351 - Plate - 6mm < a ≤ 100 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST EN 4293:2019
Vazduhoplovstvo – Legure aluminijuma AL-P7175 – T73511 – Šipka i profil dobijeni izvlačenjem – a ili D ≤ 150 mm EN 4293:2014 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175 - T73511 - Extruded bar and section - a or D ≤ 150 mm IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.20
MEST CEN/TS 16137:2019
Plastika - Određivanje sadržaja ugljenika biološkog porijekla CEN/TS 16137:2011 Plastics - Determination of bio-based carbon content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 10993-4:2019
Biološko vrednovanje medicinskih sredstava - Dio 4: Izbor ispitivanja za interakciju sa krvlju EN ISO 10993-4:2017 (ISO 10993-4:2017, IDT) Biological evaluation of medical devices - Part 4: Selection of tests for interactions with blood IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 2007/47/EC, 93/42/EEC, 90/385/EEC
MEST CEN/TS 16295:2019
Plastika - Deklaracija o sadržaju ugljenika biološkog porijekla CEN/TS 16295:2012 Plastics - Declaration of the bio-based carbon content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN/TS 16398:2019
Plastika - Obrazac za izvještavanje i komunikaciju vezanu za sadržaj ugljenika biološkog porijekla i mogućnost regeneracije biopolimera i bioplastike - Tehničke liste CEN/TS 16398:2012 Plastics - Template for reporting and communication of bio-based carbon content and recovery options of biopolymers and bioplastics - Data sheet IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN/TR 16862:2019
Nadzornik pri zavarivanju plastike - Zadatak, odgovornosti, znanje, vještine i kompetentnosti CEN/TR 16862:2015 Plastics welding supervisor - Task, responsibilities, knowledge, skills and competence IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 03.100.30, 25.160.10
MEST CEN/TS 16861:2019
Plastika - Reciklirana plastika - Određivanje odabranih markera u recikliranom poli(etilen- tereftalatu) (PET) – tip za hranu CEN/TS 16861:2015 Plastics - Recycled plastics - Determination of selected marker compounds in food grade recycled polyethylene terephthalate (PET) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.030.50, 83.080.20
MEST EN ISO 15621:2019
Pomoćna sredstva za apsorpciju kod urinarne i/ili fekalne inkontinencije - Opšte smjernice za vrednovanje EN ISO 15621:2017 (ISO 15621:2017, IDT) Absorbent incontinence aids for urine and/or faeces - General guidelines on evaluation IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.180.20
MEST EN 16603-50-01:2019
Svemirsko inženjerstvo - Povezivanje podataka o svemiru - Sinhronizacija telemetrije i kodiranje kanala EN 16603-50-01:2014 Space engineering - Space data links - Telemetry synchronization and channel coding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-50-02:2019
Svemirsko inženjerstvo - Utvrđivanje udaljenosti i praćenje doplerom EN 16603-50-02:2014 Space engineering - Ranging and Doppler tracking IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 12697-26:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 26: Krutost EN 12697-26:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 26: Stiffness IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 13060:2019
Mali parni sterilizatori EN 13060:2014+A1:2018 Small steam sterilizers IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 11070:2016/A1:2019
Sterilni intravaskularni uvodnici, dilatatori i žice uvodnici za jednokratnu upotrebu - Izmjena 1 EN ISO 11070:2014/A1:2018 (ISO 11070:2014/Amd 1:2018, IDT) Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25
MEST EN 16603-50-03:2019
Svemirsko inženjerstvo - Povezivanje podataka o svemiru - Protokol okvira telemetrijskog prenosa EN 16603-50-03:2014 Space engineering - Space data links - Telemetry transfer frame protocol IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-50-04:2019
Svemirsko inženjerstvo - Povezivanje podataka o svemiru - Protokoli telekomande, sinhronizacija i kodiranje kanala EN 16603-50-04:2014 Space engineering - Space data links - Telecommand protocols, synchronization and channel coding IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 33.040.40, 49.090
MEST EN ISO 80369-1:2019
Spojnice malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 80369-1:2018 (ISO 80369-1:2018, IDT) Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10, 11.040.20 93/42/EEC
MEST EN IEC 62024-1:2019
Visokofrekventne induktivne komponente - Električne karakteristike i mjerne metode - Dio 1: Induktivitet u opsegu nanohenrija EN IEC 62024-1:2018 IEC 62024-1:2017 (EQV) High frequency inductive components - Electrical characteristics and measuring methods - Part 1: Nanohenry range chip inductor IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 29.100.10
MEST EN 16603-50-05:2019
Svemirsko inženjerstvo - Radio frekvencija i modulacija EN 16603-50-05:2014 Space engineering - Radio frequency and modulation IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 18254-1:2019
Tekstil - Metoda utvrđivanja i određivanja alkilfenol-etoksilata (APEO) - Dio 1: Metoda pomoću HPLC-MS EN ISO 18254-1:2016 (ISO 18254-1:2016, IDT) Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) - Part 1: Method using HPLC - MS IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN IEC 62005-9-4:2019
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Pouzdanost – Dio 9-4: Kvalifikacija pasivnih optičkih komponenti pri velikoj snazi za kategoriju okoline C EN IEC 62005-9-4:2018 (IEC 62005-9-4:2018, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Reliability - Part 9-4: High power qualification of passive optical components for environmental category C IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.180.20
MEST CEN ISO/TR 11827:2019
Tekstil - Ispitivanje sirovinskog sastava - Identifikacija vlakana CEN ISO/TR 11827:2016 (ISO/TR 11827:2012, IDT) Textiles - Composition testing - Identification of fibres IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST EN 4720:2019
Vazduhoplovstvo – Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) – Topljen na vazduhu i pretopljen pod provodnom šljakom (ESR) – Kaljen i termički obrađen – Šipka – De ≤ 200 mm – 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa EN 4720:2014 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted and electroslag remelted (ESR) - Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST CEN/TS 12697-50:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 50: Otpornost na habanje CEN/TS 12697-50:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN ISO 12138:2019
Tekstil – Procedura pranja tekstilnih površina u domaćinstvu prije ispitivanja zapaljivosti EN ISO 12138:2018 (EN ISO 12138:2017, IDT) Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.40, 59.080.30
MEST EN 4721:2019
Vazduhoplovstvo — Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) — Topljen na vazduhu i pretopljen pod provodnom šljakom (ESR) — Kaljen i termički obrađen — Šipka — De ≤ 200 mm — 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa EN 4721:2014 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted and electroslag remelted (ESR) - Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.025.10
MEST EN IEC 61993-2:2019
Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Sistemi automatske identifikacije (AIS) - Dio 2: Brodski uređaji klase A za univerzalni sistem automatske identifikacije (AIS) - Zahtjevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtijevani rezultati ispitivanja EN IEC 61993-2:2018 (IEC 61993-2:2018, IDT) Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic Identification Systems (AIS) - Part 2: Class A shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and required test results IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 47.020.70
MEST EN 13285:2019
Nevezane mješavine - Specifikacije EN 13285:2018 Unbound mixtures - Specifications IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 17137:2019
Tekstil – Određivanje sadržaja komponenata koje se zasnivaju na hlorbenzenima i hlortoluenima EN 17137:2018 Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 3268:2019
Vazduhoplovstvo - Cijevni priključak 8°30' od legure titanijuma - Utikači pod pritiskom EN 3268:2014 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Pressure plugs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.080
MEST EN 13880-8:2019
Vruće nanijete mase za zaptivanje spojeva - Dio 8: Metoda ispitivanja za određivanje promjene težine masa za zaptivanje otpornih na gorivo nakon potapanja u gorivo EN 13880-8:2018 Hot applied joint sealants - Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance joint sealants after fuel immersion IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 3773-004:2019
Vazduhoplovstvo — Jednopolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A — Dio 004: UNC navojni terminali — Standard za proizvod EN 3773-004:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 13880-10:2019
Vruće nanijete mase za zaptivanje spojeva - Dio 10: Metoda ispitivanja za određivanje adhezije i kohezije pri kontinualnom istezanju i sabijanju EN 13880-10:2018 Hot applied joint sealants - Part 10: Test method for the determination of adhesion and cohesion following continuous extension and compression IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN IEC 61987-92:2019
Mjerenje i upravljanje u industrijskim procesima – Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme – Dio 92: Lista osobina (LOP) mjerne opreme za elektronsku razmjenu podataka – Aspekti LOP EN IEC 61987-92:2018 (IEC 61987-92:2018, IDT) Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 92: Lists of properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange - Aspect LOPs IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40; 35.240.50
MEST EN 3774-001:2019
Vazduhoplovstvo — Tropolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 1 A do 25 A — Dio 001: Tehnička specifikacija EN 3774-001:2014 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 178:2019/A1:2019
Plastika - Određivanje svojstava pri savijanju - Izmjena 1 EN ISO 178:2010/A1:2013 (ISO 178:2010/Amd 1:2013, IDT) Plastics - Determination of flexural properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN/TS 16892:2019
Plastika - Zavarivanje termoplastičnih materijala - Specifikacija postupaka zavarivanja CEN/TS 16892:2015 Plastics - Welding of thermoplastics - Specification of welding procedures IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.160.10
MEST CEN/TR 16953:2019
Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu - Smjernice za izbor medicinskih rukavica za jednokratnu upotrebu CEN/TR 16953:2017 Medical gloves for single use - Guidance for selection IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.140 93/42/EEC
MEST EN 15534-6:2019
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) - Dio 6: Specifikacije za profile i elemente ograda EN 15534-6:2015+A1:2017 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 6: Specifications for fencing profiles and elements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 79.080, 83.140.99
MEST EN 13880-13:2019
Vruće nanijete mase za zaptivanje spojeva - Dio 13: Metoda ispitivanja za određivanje diskontinualnog istezanja (ispitivanje prijanjanja) EN 13880-13:2018 Hot applied joint sealants - Part 13: Test method for the determination of the discontinuous extension (adherence test) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 15534-1:2019
Kompoziti na bazi celuloznih materijala i termoplasta (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) - Dio 1: Metode ispitivanja za karakterizaciju smješa i proizvoda EN 15534-1:2014+A1:2017 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 79.080, 83.080.01, 83.140.99
MEST EN 16603-50:2019
Svemirsko inženjerstvo - Komunikacije EN 16603-50:2014 Space engineering - Communications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-50-52:2019
Svemirsko inženjerstvo - „SpaceWire” - Protokol za daljinski pristup memoriji EN 16603-50-52:2014 Space engineering - SpaceWire - Remote memory access protocol IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 13976-2:2019
Sistemi za spasavanje - Transport inkubatora - Dio 2: Zahtjevi za sisteme EN 13976-2:2018 Rescue systems - Transportation of incubators - Part 2: System requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10, 11.160 93/42/EEC
MEST EN 16603-50-53:2019
Svemirsko inženjerstvo - „SpaceWire” - Protokol prenosa CCSDS paketa EN 16603-50-53:2015 Space engineering - SpaceWire - CCSDS packet transfer protocol IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140, 33.040.40
MEST EN 12697-5:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 5: Određivanje maksimalne gustine EN 12697-5:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum density IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 13976-1:2019
Sistemi za spasavanje - Transport inkubatora - Dio 1: Uslovi povezivanja EN 13976-1:2018 Rescue systems - Transportation of incubators - Part 1: Interface requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10, 11.160 93/42/EEC
MEST CEN/TS 17158:2019
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo-plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) - Određivanje veličine čestica od lignoceluloznog materijala CEN/TS 17158:2018 Composites made from cellulose based materials and thermoplastics (usually called wood polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Determination of particle size of lignocellosic material IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 79.080, 83.080.01, 83.140.99
MEST EN 16603-50-13:2019
Svemirsko inženjerstvo - Interfejs i komunikacioni protokol za MIL-STD-1553B magistralu podataka svemirske letjelice EN 16603-50-13:2014 Space engineering - Interface and communication protocol for MIL-STD-1553B data bus onboard spacecraft IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 16603-50-14:2019
Svemirsko inženjerstvo - Odvojeni interfejsi svemirske letjelice EN 16603-50-14:2014 Space engineering - Spacecraft discrete interfaces IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 3774-004:2019
Vazduhoplovstvo — Tropolni automatski osigurači, temperaturno kompenzovani, nazivne struje od 2 A do 25 A — Dio 004: Završeci sa UNC navojem — Standard za proizvod EN 3774-004:2014 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 12697-8:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 8: Određivanje karakteristika šupljina u uzorcima bitumenskih mješavina EN 12697-8:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 16603-50-51:2019
Svemirsko inženjerstvo - „SpaceWire” identifikacioni protokol EN 16603-50-51:2014 Space engineering - SpaceWire protocol identification IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN 4008-018:2019
Vazduhoplovstvo — Elementi za električno i optičko povezivanje — Alati za krimpovanje i prateća oprema — Dio 018: Pozicioner za alat za krimpovanje M22520/2-01 — Standard za proizvod EN 4008-018:2014 Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Crimping tool and associated accessories - Part 018: Positioner for crimping tool M22520/2-01 - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 17751-1:2019
Tekstil – Kvantitativna analiza kašmira, vune i drugih životinjskih vlakana i njihovih mješavina – Dio 1: Metoda ispitivanja pomoću svjetlosnog mikroskopa EN ISO 17751-1:2016 (ISO 17751-1:2016, IDT) Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 1: Light Microscopy method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.10
MEST EN ISO 17881-2:2019
Tekstil – Određivanje pojedinih retardanata plamena – Dio 2: Fosforni retardanti plamena EN ISO 17881-2:2016 (ISO 17881-2:2016, IDT) Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 2: Phosphorus flame retardants IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 12697-30:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 30: Priprema uzorka udarnim kompaktorom EN 12697-30:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 30: Specimen preparation by impact compactor IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN ISO 17751-2:2019
Tekstil – Kvantitativna analiza kašmira, vune i drugih životinjskih vlakana i njihovih mješavina – Dio 2: Metoda ispitivanja pomoću skenirajućeg elektronskog mikroskopa EN ISO 17751-2:2016 (ISO 17751-2:2016, IDT) Textiles - Quantitative analysis of cashmere, wool, other specialty animal fibers and their blends - Part 2: Scanning Electron Microscopy method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.10
MEST EN 16604-10:2019
Svemirska održivost - Obavještenje o prihvatanju ISO 24113: Svemirski sistemi - Zahtjevi za smanjenje količine svemirskog otpada EN 16604-10:2019 Space sustainability - Adoption Notice of ISO 24113: Space systems - Space debris mitigation requirements IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST CEN/TR 17223:2019
Uputstvo o odnosu između EN ISO 13485:2016 (Medicinska sredstva - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi za svrhe regulative) i EU regulative o medicinskim sredstvima i EU regulative o In Vitro dijagnostičkim medicinskim sredstvima CEN/TR 17223:2018 Guidance on the relationship between EN ISO 13485: 2016 (Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes) and European Medical Devices Regulation and In Vitro Diagnostic Medical Devices Regulation IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 03.100.70, 11.040.01
MEST EN 16603-70-31:2019
Svemirsko inženjerstvo – Zemaljski sistemi i operacije – Definicija podataka za nadzor i kontrolu EN 16603-70-31:2015 Space engineering - Ground systems and operations - Monitoring and control data definition IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN ISO 17881-1:2019
Tekstil – Određivanje pojedinih retardanata plamena – Dio 1: Bromovani retardanti plamena EN ISO 17881-1:2016 (ISO 17881-1:2016, IDT) Textiles - Determination of certain flame retardants - Part 1: Brominated flame retardants IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN ISO 5089:2019
Tekstil - Priprema laboratorijskih ispitnih uzoraka i ispitnih uzoraka za hemijska ispitivanja EN ISO 5089:2016 (ISO 5089:1977, IDT) Textiles - Preparation of laboratory test samples and test specimens for chemical testing IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.01
MEST EN 12697-3:2019
Bitumenske mješavine - Metode ispitivanja - Dio 3: Izdvajanje bitumena: Rotacioni isparivač EN 12697-3:2013+A1:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporator IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 4056-002:2019
Vazduhoplovstvo — Obujmice za kablovske snopove — Dio 002: Lista standarda za proizvode EN 4056-002:2014 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 002: Index of product standards IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN IEC 61938:2019
Multimedijalni sistemi – Uputstvo za preporučene karakteristike analognih interfejsa za postizanje interoperabilnosti EN IEC 61938:2018 (IEC 61938:2018, IDT) Multimedia systems - Guide to the recommended characteristics of analogue interfaces to achieve interoperability IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 33.160.01, 35.200
MEST EN 16602-20-10:2019
Obezbjeđenje svemirskih proizvoda – Upotreba raspoloživih elemenata u svemirskim sistemima EN 16602-20-10:2014 Space product assurance - Off-the-shelf items utilization in space systems IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.140
MEST EN IEC 61918:2019
Industrijske komunikacione mreže - Instalisanje komunikacionih mreža u industrijskim prostorijama EN IEC 61918:2018 (IEC 61918:2018, IDT) Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 25.040.40, 33.020, 35.240.50
MEST EN 4056-006:2019
Vazduhoplovstvo — Obujmice za kablovske snopove — Dio 006: Plastične kablovske obujmice — Za radne temperature od –55 °C do 240 °C — Standard za proizvod EN 4056-006:2014 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Part 006: Peek cable ties - For operating temperatures -55 °C to 240 °C - Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN 4057-402:2019
Vazduhoplovstvo — Obujmice za kablovske snopove — Metode ispitivanja — Dio 402: Životni ciklus EN 4057-402:2014 Aerospace series - Cable ties for harnesses - Test methods - Part 402: Life cycle IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 49.060
MEST EN ISO 472:2015/A1:2019
Plastika - Rječnik - Izmjena 1: Dodatne stavke EN ISO 472:2013/A1:2018 (ISO 472:2013/Amd 1:2018, IDT) Plastics - Vocabulary - Amendment 1: Additional items IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.83, 83.080.01
MEST EN 438-2:2019
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 2: Određivanje svojstava EN 438-2:2016+A1:2018 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination of properties IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.20
MEST CEN ISO/TR 22007-5:2019
Plastika - Određivanje toplotne provodljivosti i toplotne difuzivnosti - Dio 5: Rezultati međulaboratorijskog ispitivanja uzoraka poli(metil-metakrilata) CEN ISO/TR 22007-5:2014 (ISO/TR 22007-5:2011, IDT) Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 5: Results of interlaboratory testing of poly(methyl methacrylate) samples IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN ISO/TR 17801:2019
Plastika - Standardna tabela referentnog globalnog sunčevog spektra svijetlosnog fluksa na nultoj nadmorskoj visini - Horizontalna, relativna vazdušna masa 1 CEN ISO/TR 17801:2017 (ISO/TR 17801:2014, IDT) Plastics - Standard table for reference global solar spectral irradiance at sea level - Horizontal, relative air mass 1 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CEN/TR 17219:2019
Plastika - Biorazgradljivi termoplastični malč-filmovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i hortikulturi - Uputstvo za kvantifikaciju promijena na filmovima CEN/TR 17219:2018 Plastics - Biodegradable thermoplastic mulch films for use in agriculture and horticulture - Guide for the quantification of alteration of films IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.140.10
MEST CEN ISO/TR 18486:2019
Plastika - Parametri za upoređivanje spektra svijetlosnog fluksa laboratorijskog svijetlosnog izvora, koji se primjenjuje za simulaciju starenja, sa referentnim sunčevim spektrom svijetlosnog fluksa CEN ISO/TR 18486:2018 (ISO/TR 18486:2018, IDT) Plastics - Parameters comparing the spectral irradiance of a laboratory light source for weathering applications to a reference solar spectral irradiance IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 83.080.01
MEST CR 13217:2019
Nomenklaturni sistem za medicinska sredstva za razmjenu podataka - Obrazloženje CR 13217:1998 Nomenclature system for medical devices for the purpose of regulatory data exchange - Rationale IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.040.11, 11.040.01
MEST EN ISO 20418-1:2019
Tekstil – Kvalitativna i kvantitativna analiza nekih proteinskih vlakana životinjskog porijekla – Dio 1: Detekcija peptida upotrebom LC-ESI-MS sa redukcijom proteina EN ISO 20418-1:2018 (ISO 20418-1:2018, IDT) Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres - Part 1: Peptide detection using LC-ESI-MS with protein reduction IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01
MEST EN ISO 32100:2019
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastične mase – Fizička i mehanička ispitivanja – Određivanje otpornosti na savijanje metodom sa fleksometrom EN ISO 32100:2018 (ISO 32100:2018, IDT) Rubber- or plastics-coated fabrics - Physical and mechanical tests - Determination of flex resistance by the flexometer method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.40
MEST EN ISO 1833-4:2019
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 4: Mješavina proteinskih i drugih vlakana (metoda sa hipohloritom) EN ISO 1833-4:2017 (ISO 1833-4:2017, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN ISO 6179:2019
Guma, vulkanizovana ili termoplastična – Gumene ploče i tekstilne površine sa prevlakom od gume – Određivanje stepena propustljivosti isparljivih tečnosti (gravimetrijska tehnika) EN ISO 6179:2017 (ISO 6179:2017, IDT) Rubber, vulcanized or thermoplastic - Rubber sheets and rubber-coated fabrics - Determination of transmission rate of volatile liquids (gravimetric technique) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.080.40, 83.140.10
MEST EN ISO 1833-7:2019
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 7: Mješavina poliamidnih i drugih vlakana (metoda sa mravljom kisjelinom) EN ISO 1833-7:2017 (ISO 1833-7:2017, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN ISO 1833-11:2019
Tekstil – Kvantitativna hemijska analiza – Dio 11: Mješavina celuloznih i drugih vlakana (metoda sa sumpornom kisjelinom) EN ISO 1833-11:2017 (ISO 1833-11:2017, IDT) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 59.060.01 1007/2011
MEST EN 16317:2019
Vještačka đubriva i materije za kalcifikaciju – Određivanje arsena atomskom emisionom spektrometrijom sa induktivno spregnutom plazmom (ICP-AES) nakon rastvaranja carskom vodom EN 16317:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of arsenic by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry (ICP-AES) after aqua regia dissolution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN 16320:2019
Vještačka đubriva i materije za kalcifikaciju – Određivanje žive tehnikom generisanja pare (VG) nakon rastvaranja carskom vodom EN 16320:2013+A1:2017 Fertilizers and liming materials - Determination of mercury by vapour generation (VG) after aqua regia dissolution IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN 13368-3:2019
Vještačka đubriva – Određivanje helatnih sredstava u đubrivima hromatografijom – Dio 3: Određivanje [S,S]-EDDS hromatografijom jonskog para EN 13368-3:2017 Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 3: Determination of [S,S]-EDDS by ion pair chromatography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 1482-3:2019
Vještačka đubriva i materije za kalcifikaciju - Uzorkovanje i pripremanje uzoraka – Dio 3: Uzorkovanje statičnih gomila EN 1482-3:2016 Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 3: Sampling of static heaps IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 16651:2019
Vještačka đubriva – Određivanje triamida N-(n-butil)tiofosforne kisjeline (NBPT) i triamida N-(n-propil)tiofosforne kisjeline (NPPT) – Metoda tečne hromatografije visoke performanse (HPLC) EN 16651:2015 Fertilizers - Determination of N-(n-Butyl)thiophosphoric acid triamide (NBPT) and N-(n-Propyl)thiophosphoric acid triamide (NPPT) - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 16847:2019
Vještačka đubriva – Određivanje kompleksirajućih sredstava u đubrivima – Identifikacija heptaglukonske kisjeline primjenom hromatografije EN 16847:2016 Fertilizers - Determination of complexing agents in fertilizers - Identification of heptagluconic acid by chromatography IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN 16962:2019
Vještačka đubriva – Ekstrakcija vodorastvorljivih mikroelemenata iz đubriva i uklanjanje organskih jedinjenja iz ekstrakata đubriva EN 16962:2018 Fertilizers - Extraction of water soluble micro-nutrients in fertilizers and removal of organic compounds from fertilizer extracts IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 16963:2019
Vještačka đubriva – Određivanje bora, kobalta, bakra, gvožđa, hroma, mangana, molibdena i cinka primjenom ICP-AES EN 16963:2018 Fertilizers - Determination of boron, cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc using ICP-AES IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 16964:2019
Vještačka đubriva – Ekstrakcija svih mikroelemenata iz vještačkih đubriva korišćenjem carske vode EN 16964:2018 Fertilizers - Extraction of total micro-nutrients in fertilizers using aqua regia IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST CR 12333:2019
Vještačka đubriva - Određivanje otpornosti granula đubriva pri drobljenju CR 12333:1996 Fertilizers - Crushing strength determination on fertilizers grains IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST CR 12949:2019
Vještačka đubriva - Nazivi i specifikacije CR 12949:2003 Fertilizers - Denominations and specifications IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 01.040.65, 61.080
MEST CR 13960:2019
Čvrsta đubriva - Proučavanje homogenosti CR 13960:2000 Solid fertilizers - Study on homogeneity IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST CR 14061:2019
Vještačka đubriva - Određivanje sadržaja prašine CR 14061:2000 Fertilizers - Determination of dust content IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST CR 14539:2019
Vještačka đubriva sa amonijum nitratom - Uporedna studija određivanja poroznosti (zadržavanje ulja) CR 14539:2002 Straight ammonium nitrate fertilizers - Comparative study on the determination of porosity (oil retention) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST EN 16965:2019
Vještačka đubriva – Određivanje kobalta, bakra, gvožđa, mangana i cinka primjenom plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS) EN 16965:2018 Fertilizers - Determination of cobalt, copper, iron, manganese and zinc using flame atomic absorption spectrometry (FAAS) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 17041:2019
Vještačka đubriva – Određivanje bora u koncentracijama ≤ 10 % primjenom spektrometrije sa azometinom-H EN 17041:2018 Fertilizers - Determination of boron in concentrations ≤ 10 % using spectrometry with azomethine-H IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 17042:2019
Vještačka đubriva – Određivanje bora u koncentracijama > 10 % primjenom acidometrijske titracije EN 17042:2018 Fertilizers - Determination of boron in concentrations > 10 % using acidimetric titration IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 17043:2019
Vještačka đubriva – Određivanje molibdena u koncentracijama ≤ 10 % primjenom spektrometrije kompleksa sa amonijum tiocijanatom EN 17043:2018 Fertilizers - Determination of molybdenum in concentrations ≤ 10 % using spectrometry of a complex with ammonium thiocyanate IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 17090:2019
Vještačka đubriva – Određivanje inhibitora nitrifikacije DMPSA u đubrivima – Metoda tečne hromatografije visoke performanse (HPLC) EN 17090:2018 Fertilizers - Determination of nitrification inhibitor DMPSA in fertilizers - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST CEN/TR 17040:2019
Vještačka đubriva i materije za kalcifikaciju - Uzorkovanje statičnih gomila - Tehnički izvještaj o probama eksperimentalnog uzorkovanja koje su izvršene na osnovu mandata M/454 CEN/TR 17040:2017 Fertilizers and liming materials - Sampling of static heaps - Technical report on experimental sampling trials performed under mandate M/454 IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 65.080
MEST CR 14269:2019
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Smjernice za nabavku CR 14269:2001 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Guidelines for the purchase IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 71.100.80
MEST EN 16640:2017/Cor.1:2019
Proizvodi na biološkoj osnovi - Sadržaj ugljenika iz biološke osnove - Određivanje sadržaja ugljenika iz biološke osnove primjenom metode sa radioaktivnim ugljenikom EN 16640:2017/AC:2017 Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.55, 71.040.40, 83.040.01
MEST CEN/TR 16957:2019
Proizvodi na biološkoj osnovi - Smjernice za popis životnog ciklusa (LCI) za fazu kraja životnog vijeka CEN/TR 16957:2016 Bio-based products - Guidelines for Life Cycle Inventory (LCI) for the End-of-life phase IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.55, 13.020.60
MEST EN 16785-2:2019
Proizvodi na biološkoj osnovi – Sadržaj biološke osnove – Dio 2: Određivanje sadržaja biološke osnove korišćenjem metode materijalnog bilansa EN 16785-2:2018 Bio-based products - Bio-based content - Part 2: Determination of the bio-based content using the material balance method IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.020.55, 71.040.40
MEST EN 80369-5:2017/AC:2019
Spojnice malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zdravstvenoj zaštiti - Dio 5:Konektori za aplikacije nagomilavanja ručnih manžetni EN 80369-5:2016/AC:2017 (IEC 80369-5:2016/COR1:2017, IDT) Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 5: Connectors for limb cuff inflation applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST EN 54-7:2019
Sistemi za detekciju požara i protivpožarni alarmi - Dio 7: Detektori dima - Tačkasti detektori dima koji rade na principu rasipanja svjetlosti, propuštanja svjetlosti ili jonizacije EN 54-7:2018 Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point smoke detectors that operate using scattered light, transmitted light or ionization IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20 305/2011
MEST EN 54-5:2019
Sistemi za detekciju požara i protivpožarni alarmi - Dio 5: Detektori toplote - Tačkasti detektori toplote EN 54-5:2017+A1:2018 Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point heat detectors IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 13.220.20 305/2011
MEST EN 492:2019
Vlakneno-cementne ploče i spojni djelovi za pokrivanje - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja EN 492:2012+A2:2018 Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.40 305/2011
MEST EN 1096-4:2019
Građevinsko staklo - Staklo sa premazom - Dio 4: Standard za proizvod EN 1096-4:2018 Glass in building - Coated glass - Part 4: Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 305/2011
MEST EN 1279-5:2019
Građevinsko staklo - Izolaciono staklo - Dio 5: Standard za proizvod EN 1279-5:2018 Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Product standard IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 81.040.20 305/2011
MEST EN 12467:2019
Vlakneno-cementne ravne ploče - Specifikacija za proizvod i metode ispitivanja EN 12467:2012+A2:2018 Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods IDT preštampavanjem en Stručni savjet za standarde 91.100.40 305/2011
MEST ISO/TS 9002:2019
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Smjernice za primjenu ISO 9001:2015 ISO/TS 9002:2016 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015 IDT prevođenjem me, en Stručni savjet za standarde 03.120.10

Ostavite komentar:


Komentari: