Javna rasprava br. 5/2017 - od 12.07.2017. do 10.09.2017.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 5/2017), koja je počela 12.7.2017. i trajaće do 10.9.2017.

Dokument koji sadrži spisak standarda/srodnih dokumenata na javnoj raspravi 5/2017: 

Spisak nacrta standarda na javnoj raspravi br. 5/2017.pdf

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 5/2017:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 5/2017

Od 12.07.2017. do 10.09.2017.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN 61400-25-2:2017
Vjetrogeneratori - Dio 25-2: Komunikacije za nadzor i upravljanje vjetroelektranama - Informacioni modeli EN 61400-25-2:2015 (IEC 61400-25-2:2015, IDT) Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 61400-27-1:2017
Vjetrogeneratori - Dio 27-1: Modeli električne simulacije - Vjetrogeneratori EN 61400-27-1:2015 (IEC 61400-27-1:2015, IDT) Wind turbines - Part 27-1: Electrical simulation models - Wind turbines IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 62759-1:2017
Fotonaponski (PV) moduli - Ispitivanje transporta - Dio 1: Transport i špedicija modula jedinica pakovanja EN 62759-1:2015 (IEC 62759-1:2015, IDT) Photovoltaic (PV) modules - Transportation testing - Part 1: Transportation and shipping of module package units IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62446-1:2017
Fotonaponski (PV) sistemi - Zahtjevi za ispitivanje, dokumentaciju i održavanje - Dio 1: Sistemi konektovani u mrežu - Dokumentacija, ispitivanja prilikom puštanja u rad i provjeru EN 62446-1:2016 (IEC 62446-1:2016, IDT) Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and inspection IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 61400-13:2017
Vjetrogeneratori - Dio 13: Mjerenje mehaničkih opterećenja EN 61400-13:2016 (IEC 61400-13:2015, IDT) Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 61400-25-3:2017
Vjetrogeneratori - Dio 25-3: Komunikacije za nadzor i upravljanje vjetroelektranama - Model razmjene informacija EN 61400-25-3:2015 (IEC 61400-25-3:2015, IDT) Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 16247-1:2017
Energetski auditi - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 16247-1:2012 Energy audits - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 03.120.10, 27.010
MEST EN 16247-2:2017
Energetski auditi - Dio 2: Zgrade EN 16247-2:2014 Energy audits - Part 2: Buildings IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 03.120.10, 27.010, 91.140.01
MEST EN 16247-3:2017
Energetski auditi - Dio 3: Procesi EN 16247-3:2014 Energy audits - Part 3: Processes IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 03.120.10, 27.010, 91.140.01
MEST EN 50583-2:2017
Fotonaponski uređaji u zgradama - Dio 2: BIPV sistemi EN 50583-2:2016 Photovoltaics in buildings - Part 2: BIPV systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 16247-4:2017
Energetski auditi - Dio 4: Transport EN 16247-4:2014 Energy audits - Part 4: Transport IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 03.120.10, 27.010, 55.020
MEST EN 16231:2017
Metodologija benčmarkinga energetske efikasnosti EN 16231:2012 Energy efficiency benchmarking methodology IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 03.080.99, 13.020.20
MEST EN 16325:2017
Garancije o porijeklu energije – Garancije o porijeklu električne energije EN 16325:2013+A1:2015 Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.010
MEST EN 16012:2017
Toplotna izolacija zgrada - Reflektivni izolacioni proizvodi - Određivanje deklarisanih toplotnih karakteristika EN 16012:2012+A1:2015 Thermal insulation for buildings - Reflective insulation products - Determination of the declared thermal performance IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.100.60
METI TS CEN/TS 15548-1:2017
Proizvodi za termalnu izolaciju za građevinsku opremu i industrijske instalacije - Određivanje termalne otpornosti metodom zaštićene vruće ploče - Dio 1: Mjerenja na većim temperaturama od 100 °C do 850 °C CEN/TS 15548-1:2014 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 °C to 850 °C IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.100.60
MEST EN 16211:2017
Ventilacija u zgradama - Mjerenje protoka vazduha na terenu - Metode EN 16211:2015 Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - Methods IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 17.120.10, 91.140.30
MEST EN 16736:2017
Ocjena zdravstvenog rizika zbog hemikalija - Zahtjevi za pružanje obuke EN 16736:2015 Health risk assessment of chemicals - Requirements for the provision of training IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 03.100.30, 71.100.01
MEST EN ISO 15148:2012/A1:2017
Higrotermalne karakteristike građevinskih materijala i proizvoda - Određivanje koeficijenta apsorpcije vode djelimičnim potapanjem - Izmjena 1 EN ISO 15148:2002/A1:2016 (ISO 15148:2002/Amd 1:2016, IDT) Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water absorption coefficient by partial immersion - Amendment 1 IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 91.100.01, 91.100.60
MEST EN ISO 12759:2017
Ventilatori – Klasifikacija efikasnosti ventilatora EN ISO 12759:2015 (ISO 12759:2010, IDT) Fans - Efficiency classification for fans IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 23.120
MEST EN ISO 11855-1:2017
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine – Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema – Dio 1: Definicije, simboli i kriterijumi usaglašenosti (ISO 11855-1:2012) EN ISO 11855-1:2015 (ISO 11855-1:2012, IDT) Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria (ISO 11855-1:2012) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.30
MEST EN ISO 11855-2:2017
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine – Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema – Dio 2: Određivanje projektovanih grejnih i rashladnih kapaciteta EN ISO 11855-2:2015 (ISO 11855-2:2012, IDT) Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 2: Determination of the design heating and cooling capacity (ISO 11855-2:2012) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.30
MEST EN ISO 11855-3:2017
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine – Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema – Dio 3: Projektovanje i dimenzionisanje EN ISO 11855-3:2015 (ISO 11855-3:2012, IDT) Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2012) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.30
MEST EN ISO 11855-4:2017
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine – Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema – Dio 4: Dimenzionisanje i proračun dinamičkih grejnih i rashladnih kapaciteta termoaktivnih sistema zgrada (TABS) (ISO 11855-4:2012) EN ISO 11855-4:2015 (ISO 11855-4:2012, IDT) Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 4: Dimensioning and calculation of the dynamic heating and cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS) (ISO 11855-4:2012) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.30
MEST EN ISO 11855-5:2017
Projektovanje zgrada u uslovima životne sredine – Projektovanje, dimenzionisanje, instalacija i kontrola ugrađenih zračećih grejnih i rashladnih sistema – Dio 5: Instalacije (ISO 11855-5:2012) EN ISO 11855-5:2015 (ISO 11855-5:2012, IDT) Building environment design - Design , dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 5: Installation (ISO 11855-5:2012) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.30
MEST EN ISO 9806:2017
Sunčeva energija — Prijemnici sunčeve energije za grijanje — Metode ispitivanja (ISO 9806:2013) EN ISO 9806:2013 (ISO 9806:2013, IDT) Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO 9806:2013) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 13141-11:2017
Ventilacija u zgradama – Ispitivanje karakteristika komponenata/proizvoda za ventilaciju stambenih zgrada – Dio 11: Ventilacione jedinice za snabdijevanje EN 13141-11:2015 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 11: Supply ventilation units IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.30
MEST EN 61968-8:2017
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima – Interfejsi sistema za upravljanje elektrodistributivnim preduzećem – Dio 8: Interfejsi za operacije korisnika EN 61968-8:2016 (IEC 61968-8:2015, IDT) Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 8: Interfaces for customer operations IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 33.200
MEST EN ISO 5802:2011/A1:2017
Industrijski ventilatori - Ispitivanje performansi na licu mjesta EN ISO 5802:2008/A1:2015 Industrial fans - Performance testing in situ (ISO 5802:2001/Amd 1:2015) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 23.120
MEST EN ISO 13350:2017
Industrijski ventilatori - Ispitivanje karakteristika mlaznih ventilatora EN ISO 13350:2015 (ISO 13350:2015, IDT) Fans - Performance testing of jet fans IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 23.120
MEST EN ISO 22975-3:2017
Sunčeva energija - Komponente i materijali prijemnika - Dio 3: Apsorpciona trajnost površine EN ISO 22975-3:2014 (ISO 22975-3:2014, IDT) Solar energy - Collector components and materials - Part 3: Absorber surface durability (ISO 22975-3:2014) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 61968-6:2017
Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima – Interfejsi sistema za upravljanje elektrodistributivnim preduzećem – Dio 6: Interfejsi za održavanje i izgradnju EN 61968-6:2016 (IEC 61968-6:2015, IDT) Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 6: Interfaces for maintenance and construction IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 55011:2017
Industrijska, naučna i medicinska oprema - Karakteristike radio-frekventnih smetnji - Granične vrijednosti i metode mjerenja EN 55011:2016 Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10 2004/108/EC, 2014/30/EU
MEST EN 61850-7-410:2014/A1:2017
Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata - Dio 7-410: Osnovna komunikaciona struktura - Hidroelektrane - Komunikacija za nadzor i upravljanje EN 61850-7-410:2013/A1:2016 (IEC 61850-7-410:2012/A1:2015, IDT) Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-410: Basic communication structure - Hydroelectric power plants - Communication for monitoring and control IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 60870-5-101:2014/A1:2017
Uređaji i sistemi za daljinsko upravljanje - Dio 5-101: Protokoli za prenos - Pridruženi standard za osnovne zadatke daljinskog upravljanja EN 60870-5-101:2003/A1:2016 (IEC 60870-5-101:2003/A1:2015, IDT) Telecontrol equipment and systems - Part 5-101: Transmission protocols - Companion standard for basic telecontrol tasks IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 61970-456:2015/A1:2017
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Dio 456: Riješeni profili stanja elektroenergetskog sistema EN 61970-456:2013/A1:2016 (IEC 61970-456:2013/A1:2015, IDT) Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 61000-6-5:2017
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-5: Generički standardi - Imunost za uređaje koji se koriste u okolini energetskih postrojenja i podstanica EN 61000-6-5:2015 (IEC 61000-6-5:2015, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environment IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.100.20
MEST EN 60076-19:2017
Energetski transformatori - Dio 19: Pravila za određivanje neizvjesnosti u mjerenju gubitaka energetskih transformatora i prigušnica EN 60076-19:2015 (IEC/TS 60076-19:2013, MOD) Power transformers - Part 19: Rules for the determination of uncertainties in the measurement of the losses on power transformers and reactors IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 29.180 2009/125/EC
METI TS CEN ISO/TS 19321:2017
Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni ITS - Rječnik strukture podataka informacija u vozilu (IVI) CEN ISO/TS 19321:2015 (ISO/TS 19321:2015, IDT) Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Dictionary of in-vehicle information (IVI) data structure IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 35.240.60, 43.040.15
METI TS CEN ISO/TS 19299:2017
Elektronski sistem za naplatu - Sigurnosni okvir CEN ISO/TS 19299:2015 (ISO/TS 19299:2015, IDT) Electronic fee collection - Security framework IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 03.220.20, 35.240.60
MEST HD 60364-5-557:2016/A11:2017
Električne instalacije niskog napona - Dio 5-557: Izbor i postavljanje električne opreme - Pomoćna kola HD 60364-5-557:2013/A11:2016 Low-voltage electrical installations - Part 5-557: Selection and erection of electrical equipment - Auxiliary circuits IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 91.140
MEST EN 60076-10:2017
Energetski transfomatori - Dio 10: Određivanje nivoa buke EN 60076-10:2016 (IEC 60076-10:2016, IDT) Power transformers - Part 10: Determination of sound levels IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 29.180
MEST EN 61400-12-2:2016/Cor.1:2017
Vjetrogeneratori – Dio 12-2: Mjerenje performansi snage električne energije - vjetrogeneratori za proizvodnju bazirani na mjerenju vjetra gondole EN 61400-12-2:2013/AC:2016 (IEC 61400-12-2:2013/COR1:2016, IDT) Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.180
MEST EN 61000-4-9:2017
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-9: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje otpornosti na impulsno magnetno polje EN 61000-4-9:2016 (IEC 61000-4-9:2016, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-9: Testing and measurement techniques - Impulse magnetic field immunity test IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.100.20 2004/108/EC
MEST EN 16282-2:2017
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju u komercijalnim kuhinjama - Dio 2: Kabanice za ventilacione kuhinje; zahtjevi za projektovanje i bezbjednost EN 16282-2:2016 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 2: Kitchen ventilation hoods; design and safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST EN 16282-3:2017
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju u komercijalnim kuhinjama - Dio 3: Tavanice za ventilacione kuhinje; zahtjevi za projektovanje i bezbjednost EN 16282-3:2016 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 3: Kitchen ventilation ceilings; design and safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST EN 16282-4:2017
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju u komercijalnim kuhinjama - Dio 4: Vazdušni ulazni i izlazni otvori; zahtjevi za projektovanje i bezbjednost EN 16282-4:2016 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 4: Air inlets and outlets; design and safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST EN 61000-1-2:2017
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 1-2: Opšte - Metodologija za postizanje funkcionalne bezbjednosti električnih i elektronskih sistema uključujući opremu sa pogledom na elektromagnetne pojave EN 61000-1-2:2016 (IEC 61000-1-2:2016, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.100.99
MEST EN 62325-351:2017
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Dio 351: Profil za razmjenu modela CIM evropskog tržišta energije EN 62325-351:2016 (IEC 62325-351:2016, IDT) Framework for energy market communications - Part 351: CIM European market model exchange profile IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 62361-100:2017
Upravljanje sistemima energije i razmjena zajedničkih informacija - Interoperabilnost na duže vrijeme - Dio 100: CIM profili za mapiranje XML šeme EN 62361-100:2016 (IEC 62361-100:2016, IDT) Power systems management and associated information exchange - Interoperability in the long term - Part 100: CIM profiles to XML schema mapping IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 60904-3:2017
Fotonaponski uređaji - Dio 3: Mjerni principi za zemaljske fotonaponske (PV) solarne uređaje, uključujući podatke o referentnom spektralnom zračenju EN 60904-3:2016 (IEC 60904-3:2016, IDT) Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62325-451-6:2017
Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Dio 451-6: Publikacija informacija na tržistu, kontekstualni modeli i modeli za spajanje za tržiste evropskog stila EN 62325-451-6:2016 (IEC 62325-451-6:2016, IDT) Framework for energy market communications - Part 451-6: Publication of information on market, contextual and assembly models for European style market IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.200
MEST EN 61215-1-1:2017
Zemaljski fotonaponski (PV) moduli od kristala silicijuma - Ocjena dizajna i odobravanje tipa - Dio 1-1: Specijalni zahtjevi za ispitivanje kristalnih silikonskih fotonaponskih (PV) modula EN 61215-1-1:2016 (IEC 61215-1-1:2016, IDT) Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) Modules IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62788-1-2:2017
Procedure za mjerenje materijala koji se koriste u fotonaponskim modulima - Dio 1-2: Zatvarači - Mjerenje otpornosti volumena fotonaponskih zatvarača i drugih polimeričnih materijala EN 62788-1-2:2016 (IEC 62788-1-2:2016, IDT) Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 1-2: Encapsulants - Measurement of volume resistivity of photovoltaic encapsulants and other polymeric materials IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 62052-31:2017
Oprema za mjerenje električne energije naizmjenične struje – Opšti zahtjevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja – Dio 31: Zahtjevi za bezbjednost i ispitivanja EN 62052-31:2016 (IEC 62052-31:2015, IDT) Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Product safety requirements and tests IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 19.080, 91.140.50
MEST EN 50629:2016/A1:2017
Energetske performanse velikih energetskih transformatora (Um > 36 kV ili Sr ≥ 40 MVA) EN 50629:2015/A1:2016 Energy performance of large power transformers (Um > 36 kV or Sr ≥ 40 MVA) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180 2009/125/EC, 548/2014
MEST EN 50588-1:2016/A1:2017
Transformatori 50 Hz srednje snage, sa najvećim naponom za opremu koji ne prelazi 36 kV - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 50588-1:2015/A1:2016 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 29.180 2009/125/EC, 548/2014
MEST EN 61140:2017
Zaštita od električnog udara - Zajednički aspekti za instalaciju i opremu EN 61140:2016 (IEC 61140:2016, IDT) Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 13.260, 29.020, 91.140.50 2014/35/EU
MEST HD 60364-5-551:2011/A11:2017
Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-55: Selekcija i postavljanje električne opreme - Ostala oprema - Klauzula 551: Generatori niskog napona HD 60364-5-551:2010/A11:2016 Low-voltage electrical installations - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment - Other equipment - Clause 551: Low-voltage generating sets IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140
MEST EN 55016-1-3:2012/A1:2017
Specifikacija aparata i metoda za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Dio 1-3: Aparati za mjerenje radio-smetnji i imunosti - Pomoćna oprema - Snaga smetnji EN 55016-1-3:2006/A1:2016 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-3: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Ancillary equipment - Disturbance power IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20 2004/108/EC
MEST EN 55013:2015/A1:2017
Zvučni i televizijski prijemnici i pridruženi uređaji — Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode mjerenja EN 55013:2013/A1:2016 Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.10
MEST EN 61829:2017
Kristalni silicijumski fotonaponski (PV) niz - Mjerenje strujno-naponskih (I-V) karakteristika na mjestu korišćenja EN 61829:2016 (IEC 61829:2015, IDT) Photovoltaic (PV) array - On-site measurement of current-voltage characteristics IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 61000-4-13:2012/A2:2017
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-13: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje imunosti niskih frekvencija na harmonike i međuharmonike, uključujući i mrežnu signalizaciju na pristupnom mjestu naizmjeničnog napajanja EN 61000-4-13:2002/A2:2016 (IEC 61000-4-13:2002/A2:2015, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-13: Testing and measurement techniques - Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low frequency immunity tests IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.100.20 2004/108/EC
MEST EN 61000-4-16:2017
Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) - Dio 4-16: Ispitne i mjerne tehnike - Ispitivanje imunosti na vođene smetnje u zajedničkom modu u frekventnom opsegu 0Hz - 150KHz EN 61000-4-16:2016 (IEC 61000-4-16:2015, IDT) Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.100.20 2004/108/EC
MEST EN 55020:2009/A12:2017
Prijemnici tona i slike i prateća oprema - Karakteristike otpornosti - Granične vrijednosti i metode mjerenja EN 55020:2007/A12:2016 Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.100.20 2004/108/EC, 2014/30/EU
MEST HD 60364-4-443:2017
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-44: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od naponskih i elektromagnetnih smetnji - Klauzula 443: Zaštita od prelaznih prenapona atmosferskog porijekla ili zbog preusmjeravanja HD 60364-4-443:2016 (IEC 60364-4-44:2007/A1:2015, MOD) Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - Clause 443: Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.100.10, 33.100.20, 91.140.50
MEST HD 60364-5-534:2017
Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-53: Selekcija i postavljanje električne opreme - Izolacija, prekidanje i upravljanje - Klauzula 534: Uređaji za zaštitu od prenapona HD 60364-5-534:2016 (IEC 60364-5-53:2001/A2:2015, MOD) Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against transient overvoltages IDT proglašavanjem en, fr ISME/TK E 006 29.130, 91.140.50
MEST EN 50561-3:2017
Uređaji za komunikaciju preko energetskih vodova koji se koriste u niskonaponskim instalacijama — Karakteristike radio-smetnji - Granice i metode mjerenja - Dio 3: Uređaji koji rade iznad 30 MHz EN 50561-3:2016 Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 3: Apparatus operating above 30 MHz IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 33.040.60 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2014/30/EU, 2014/53/EU
MEST EN 50583-1:2017
Fotonaponski uređaji u zgradama - Dio 1: BIPV moduli EN 50583-1:2016 Photovoltaics in buildings - Part 1: BIPV modules IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST HD 60364-5-537:2017
Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-53: Selekcija i podizanje električne opreme - Uređaji za zaštitu, izolaciju, preklapanje, kontrolu i monitoring - Klauzula 537: Izolacija i preusmjeravanje HD 60364-5-537:2016 Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Devices for protection, isolation, switching, control and monitoring - Clause 537: Isolation and switching IDT proglašavanjem en ISME/TK E 006 29.120.50, 91.140.50
MEST HD 60364-4-46:2017
Električne instalacije niskog napona - Dio 4-46: Zaštita radi ostvarivanja bezbjednosti – Izolacija i preusmjeravanje HD 60364-4-46:2016 Low-voltage electrical installations - Part 4-46: Protection for safety - Isolation and switching IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.120.50, 91.140.50
MEST EN 2884:2017
Vazduhoplovstvo - Zavrtnji, sa ravnom glavom, sa krstastim upuštenim žljebom, sa grubom tačnošću mjera stabla, kratkog navoja, od legure titanijuma, anodizirani, sa premazom MoS2 - Klasifikacija: 1 100 MPa (na temperaturi okoline)/315 ºCM EN 2884:1996 Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse tolerance normal shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 lubricated - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.20
MEST EN 61158-4-2:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 4-2: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 2 EN 61158-4-2:2014 (IEC 61158-4-2:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications -Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 61158-4-3:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 4-3: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 3 EN 61158-4-3:2014 (IEC 61158-4-3:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40; 35.100.20; 35.110
nMETI TS CEN ISO/TS 27687:2017
CEN ISO/TS 27687:2009 (ISO/TS 27687:2008, Corrected version 2009-02-01) Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate IDT pre.tampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.07, 07.120
MEST EN 61158-4-24:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 4-24: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 24 EN 61158-4-24:2014 (IEC 61158-4-24:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN ISO 12402-7:2017
Lična oprema za plutanje - Dio 7: Materijali i komponente - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 12402-7:2006 (ISO 12402-7:2006, IDT) Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.70 89/686/EEC, 93/68/EEC
MEST EN 60068-2-75:2017
Ispitivanja uticaja okoline - Dio 2-75: Ispitivanja - Ispitivanje Eh: Ispitivanja čekićem EN 60068-2-75:2014 (IEC 60068-2-75:2014, IDT) Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 19.040
MEST EN 61076-2-104:2017
Konektori za elektronsku opremu — Zahtjevi za proizvod — Dio 2-104: Okrugli konektori — Pojedinačna specifikacija za okrugle konektore sa navojem M8 za zabravljivanje ili za zabravljivanje kopčom EN 61076-2-104:2014 (IEC 61076-2-104:2014, IDT) Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 2-104: Circular connectors - Detail specification for circular connectors with M8 screw-locking or snap-locking IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.220.10
MEST EN 61158-4-14:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 4-14: Specifikacija protokola sloja linka za podatke - Elementi tipa 14 EN 61158-4-14:2014 (IEC 61158-4-14:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40; 35.100.20; 35.110
MEST EN 61158-6-4:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 6-4: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 4 EN 61158-6-4:2014 (IEC 61158-6-4:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 62751-1:2017
Određivanje gubitaka snage u poluprovodničkim ventilima naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponske sisteme jednosmjerne struje (HVDC sistemi) — Dio 1: Opšti zahtjevi EN 62751-1:2014 (IEC 62751-1:2014, IDT) Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.200, 29.240
MEST EN 61158-6-10:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-10: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 10 EN 61158-6-10:2014 (IEC 61158-6-10:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
METI TS CEN ISO/TS 80004-6:2017
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 6: Karakterizacija nanoobjekta CEN ISO/TS 80004-6:2015 (ISO/TS 80004-6:2013, IDT) Nanotechnologies - Vocabulary - Part 6: Nano-object characterization IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.07, 07.120
METI TS CEN/TS 12390-9:2017
Ispitivanje očvrslog betona - Dio 9: Otpornost na zamrzavanje/odmrzavanje – Ljuštenje CEN/TS 12390-9:2016 Testing hardened concrete - Part 9: Freeze-thaw resistance - Scaling IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
METI TS CEN ISO/TS 17200:2017
Nanotehnologije – Nanočestice u obliku praha – Karakteristike i mjerenja CEN ISO/TS 17200:2015 (ISO/TS 17200:2013, IDT) Nanotechnology - Nanoparticles in powder form - Characteristics and measurements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 07.120
METI TS CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2017
Ocjenjivanje usaglašenosti — Zahtjevi za tijela koja obavljaju provjeru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Dio 2: Zahtjevi za kompetentnost za provjeravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta životnom sredinom CEN/CLC ISO/IEC/TS 17021-2:2016 (ISO/IEC/TS 17021-2:2012, IDT) Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 03.120.20
MEST EN 16686:2017
Pružanje usluga osteopatske zdravstvene zaštite EN 16686:2015 Osteopathic healthcare provision IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.020.10
MEST EN 13108-4:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 4: Vruće valjani asfalt EN 13108-4:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 4: Hot Rolled Asphalt IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
METI TS CEN/TS 15401:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Određivanje nasipne gustine CEN/TS 15401:2010 Solid recovered fuels - Determination of bulk density IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.40
MEST EN 61158-6-12:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-12: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 12 EN 61158-6-12:2014 (IEC 61158-6-12:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 12 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-6-14:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-14: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 14 EN 61158-6-14:2014 (IEC 61158-6-14:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 14 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-5-22:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 5-22: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 22 EN 61158-5-22:2014 (IEC 61158-5-22:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-5-20:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 5-20: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 20 EN 61158-5-20:2014 (IEC 61158-5-20:2014 (EQV)) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 13203-4:2017
Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu – Dio 4: Ocjenjivanje potrošnje energije gasnih aparata za kombinovanu proizvodnju toplote i električne energije (mCHP) pri proizvodnji tople vode i električne energije EN 13203-4:2016 Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 91.140.65 2009/125/EC, 2010/30/EU, 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013
MEST EN ISO 307:2017
Plastične mase - Poliamidi - Određivanje viskozitetnog broja EN ISO 307:2007 (ISO 307:2007, IDT) Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
METI CEN/TR 15441:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) - Smjernice za aspekte zaštite zdravlja na radu CEN/TR 15441:2006 Solid recovered fuels - Guidelines on occupational health aspects IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.100, 75.160.40
MEST EN ISO 19440:2017
Integracija preduzeća - Sklopovi za modeliranje preduzeća EN ISO 19440:2007 (ISO 19440:2007, IDT) Enterprise integration - Constructs for enterprise modelling IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40
METI CEN/TR 15716:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) - Određivanje ponašanja pri sagorevanju CEN/TR 15716:2008 Solid recovered fuels - Determination of combustion behaviour IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.40
MEST EN 16811-1:2017
Oprema i proizvodi za zimsko održavanje – Sredstva za odleđivanje – Dio 1: Natrijum-hlorid – Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16811-1:2016 Winter service equipment and products - De-icing agents - Part 1: Sodium chloride - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.030.40, 71.100.45
METI CEN/TR 15508:2017
Osnovna svojstva čvrstog goriva dobijenog iz otpada (SRF) koja se koriste za uspostavljanje sistema klasifikacije CEN/TR 15508:2006 Key properties on solid recovered fuels to be used for establishing a classification system IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.40
METI CEN/TR 15591:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) - Određivanje sadržaja biomase metodom 14C CEN/TR 15591:2007 Solid recovered fuels - Determination of the biomass content based on the 14C method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.10
METI CEN/TS 15405:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Određivanje gustine peleta i briketa CEN/TS 15405:2010 Solid recovered fuels - Determination of density of pellets and briquettes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.40
METI TS CEN/TS 15406:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Određivanje svojstva tečljivosti materijala u rasutom stanju CEN/TS 15406:2010 Solid recovered fuels - Determination of bridging properties of bulk material IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.40
MEST EN 13561:2016/Cor.1:2017
Spoljašnje roletne i tende - Zahtjevi za performanse (svojstva) uključujući bezbjednost EN 13561:2015/AC:2016 External blinds and awnings - Performance requirements including safety IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50 2006/42/EC, 305/2011
METI TS CEN/TS 15412:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Metoda određivanja čistog aluminijuma CEN/TS 15412:2010 Solid recovered fuels - Methods for the determination of metallic aluminium IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.40
METI TS CEN/TS 15639:2017
Čvrsta goriva dobijena iz otpada (SRF) — Određivanje mehaničke postojanosti peleta CEN/TS 15639:2010 Solid recovered fuels - Determination of mechanical durability of pellets IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.40
METI TS CEN/TS 16937:2017
Nanotehnologije – Uputstvo za odgovoran razvoj nanotehnologije CEN/TS 16937:2016 Nanotechnologies - Guidance for the responsible development of nanotechnologies IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 07.120, 03.100.02
METI CEN ISO/TR 11811:2017
Nanotehnologije — Uputstvo za metode za nano i mikrotribološka mjerenja CEN ISO/TR 11811:2012 (ISO/TR 11811:2012, IDT) Nanotechnologies - Guidance on methods for nano- and microtribology measurements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 07.120
MEST EN 16005:2014/Cor.1:2017
Vrata na motorni pogon za pješake - Bezbjednost pri korišćenju - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16005:2012/AC:2015 Power operated pedestrian doorsets - Safety in use - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50 2006/42/EC
MEST EN 16361:2017
Vrata na motorni pogon za pješake - Standard za proizvod, karakteristike performansi - Vrata za pješake, osim rotirajućih vrata, prvenstveno projektovana za ugradnju sa električnim pogonom. EN 16361:2013+A1:2016 Power operated pedestrian doors - Product standard, performance characteristics - Pedestrian doorsets, other than swing type, initially designed for installation with power operation IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50 2014/30/EU, 305/2011
MEST EN 16580:2017
Prozori i vrata - Krila vrata otporna na vlažnost i prskanje vodom - Ispitivanje i klasifikacija EN 16580:2015 Windows and doors - Wetness and splash water proof door leaves - Test and classification IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.060.50 89/106/EEC, 305/2011
METI TS CEN ISO/TS 80004-1:2017
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 1: Osnovni termini CEN ISO/TS 80004-1:2015 (ISO/TS 80004-1:2015, IDT) Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.07, 07.120
METI TS CEN ISO/TS 80004-3:2017
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 3: Ugljenični nanoobjekti CEN ISO/TS 80004-3:2014 (ISO/TS 80004-3:2010, IDT) Nanotechnologies - Vocabulary - Part 3: Carbon nano-objects IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.07
METI CEN/TR 15894:2017
Građevinski okov - Okovi za vrata koja koriste djeca, starije osobe i osobe sa posebnim potrebama u privatnim i javnim objektima - Uputstvo za projektante CEN/TR 15894:2009 Building hardware - Door fittings for use by children, elderly and disabled people in domestic and public buildings - A guide for specifiers IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.190
MEST EN ISO 9972:2017
Toplotne performanse zgrada — Određivanje vazdušne propustljivosti zgrada — Metoda povećanja pritiska pomoću ventilatora (ISO 9972:2015) EN ISO 9972:2015 (ISO 9972:2015, IDT) Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:2015) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10
METI TS CEN ISO/TS 80004-4:2017
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 4: Nanostrukturirani materijali CEN ISO/TS 80004-4:2014 (ISO/TS 80004-4:2011, IDT) Nanotechnologies - Vocabulary - Part 4: Nanostructured materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.07
METI TS CEN ISO/TS 12025:2017
Nanomaterijali – Kvantifikacija nanoobjekata oslobođenih iz praha pri stvaranju aerosola CEN ISO/TS 12025:2015 (ISO/TS 12025:2012, DT) Nanomaterials - Quantification of nano-object release from powders by generation of aerosols IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 07.120
METI TS CEN ISO/TS 80004-8:2017
Nanotehnologije – Rječnik – Dio 8: Procesi nanoproizvodnje CEN ISO/TS 80004-8:2015 (ISO/TS 80004-8:2013, IDT) Nanotechnologies - Vocabulary - Part 8: Nanomanufacturing processes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.07, 07.120
METI CEN/TR 16912:2017
Smjernice za proceduru podrške evropskoj standardizaciji cementa CEN/TR 16912:2016 Guidelines for a procedure to support the European standardization of cements IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10
MEST EN 16383:2017
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje higrotermalnog ponašanja spoljašnjih termoizolacionih kompozitnih sistema sa malterima (ETICS) EN 16383:2016 Thermal insulation products for building applications - Determination of the hygrothermal behaviour of external thermal insulation composite systems with renders (ETICS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN 16382:2017
Termoizolacioni proizvodi za upotrebu u građevinarstvu - Određivanje otpornosti na izvlačenje pločastih ankera kroz proizvode za termo izolaciju EN 16382:2016 Thermal insulation products for building applications - Determination of the pull-through resistance of plate anchors through thermal insulation products IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60
MEST EN 13163:2017
Proizvodi za termoizolaciju zgrada - Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija EN 13163:2012+A2:2016 Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.60 305/2011
MEST EN 998-2:2017
Specifikacija maltera za zidanje - Dio 2: Malter za zidanje EN 998-2:2016 Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10 305/2011
MEST EN 998-1:2017
Specifikacija maltera za zidanje - Dio 1: Malter za oblaganje spoljašnjih i unutrašnjih površina EN 998-1:2016 Specification for mortar for masonry - Part 1: Rendering and plastering mortar IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.10 305/2011
MEST EN 13108-9:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 9: Asfalt za ultra tanki sloj EN 13108-9:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 9: Asphalt for Ultra-Thin Layer (AUTL) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
METI TS CEN/TS 15901-15:2017
Površinske karakteristike puteva i aerodroma - Dio 15: Postupak za određivanje otpornosti na klizanje površine kolovoza upotrebom uređaja sa uzdužnim kontrolisanim klizanjem (LFCI): IMAG CEN/TS 15901-15:2014 Road and airfield surface characteristics - Part 15: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCI): The IMAG IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20, 93.120
MEST EN 13108-1:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 1: Asfalt beton EN 13108-1:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN ISO 2919:2017
Zaštita od zračenja - Zatvoreni izvori radioaktivnosti - Opšti zahtjevi i klasifikacija EN ISO 2919:2014 (ISO 2919:2012, IDT) Radiological protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.280
MEST EN 13108-8:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 8: Reciklirani asfalt EN 13108-8:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 8: Reclaimed asphalt IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 13108-5:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 5: Mastiks asfalt sa drobljenim kamenom EN 13108-5:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 13108-6:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 6: Mastiks asfalt EN 13108-6:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 6: Mastic Asphalt IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 13108-2:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 2: Asfalt beton za vrlo tanke slojeve EN 13108-2:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 2: Asphalt Concrete for Very Thin Layers (BBTM) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 13108-7:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 7: Porozni asfalt EN 13108-7:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 7: Porous Asphalt IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 13108-3:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 3: Meki asfalt EN 13108-3:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 3: Soft Asphalt IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 305/2011
MEST EN 13108-20:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 20: Ispitivanje tipa EN 13108-20:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20: Type Testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
MEST EN 13108-21:2017
Bitumenske mješavine - Specifikacije materijala - Dio 21: Kontrola fabričke proizvodnje EN 13108-21:2016 Bituminous mixtures - Material specifications - Part 21: Factory Production Control IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20 89/106/EEC, 305/2011
MEST EN 12440:2017
Prirodni kamen - Određivanje kriterijuma EN 12440:2008 Natural stone - Denomination criteria IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 01.040.91, 91.100.15
METI TS CEN/TS 15901-14:2017
Površinske karakteristike puteva i aerodroma - Dio 14: Postupak za određivanje otpornosti na klizanje površine kolovoza upotrebom uređaja sa uzdužnim kontrolisanim klizanjem (LFCN): Uređaj ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS) CEN/TS 15901-14:2016 Road and airfield surface characteristics - Part 14: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20, 93.120
MEST EN 60079-26:2017
Eksplozivne atmosfere - Dio 26: Oprema sa nivoom zaštite opreme (EPL) Ga EN 60079-26:2015 (IEC 60079-26:2014, IDT) Explosive atmospheres - Part 26: Equipment with Equipment Protection Level (EPL) Ga IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.260.20
METI TS CEN/TS 12697-50:2017
Asfaltne mješavine - Metode ispitivanja - Dio 50: Otpornost na habanje CEN/TS 12697-50:2016 Bituminous mixtures - Test methods - Part 50: Resistance to scuffing IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 93.080.20
METI CEN/TR 15728:2017
Projektovanje i upotreba umetaka za dizanje i rukovanje prefabrikovanim betonskim elementima CEN/TR 15728:2016 Design and use of inserts for lifting and handling of precast concrete elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 13075-1:2017
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 1: Određivanje vrijednosti loma katjonskih bitumenskih emulzija, metoda mineralnog punjenja EN 13075-1:2016 Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 1: Determination of breaking value of cationic bituminous emulsions, mineral filler method IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 75.140, 91.100.50
MEST EN 13075-2:2017
Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje karakteristika loma - Dio 2: Određivanje vremena miješanja finih čestica (filera) za katjonske bitumenske emulzije EN 13075-2:2016 Bitumen and bituminous binders - Determination of breaking behaviour - Part 2: Determination of fines mixing time of cationic bituminous emulsions IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 75.140, 91.100.50
METI CEN/TR 16982:2017
Dizelske mješavine i goriva — Pitanja koja se odnose na niskotemperaturnu filtrabilnost CEN/TR 16982:2016 Diesel blends and fuels - Cold filterability issues IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.160.20
MEST EN 50377-17-2:2017
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Dio 17-2: Tip FPFT simpleks konektora za fabričku montažu na monomodno vlakno kategorije B1.3 prema EN 60793-2-50 i za terensku montažu na kabl sa čvrstim omotačem koji sadrži monomodno vlakno (sa ograničenim MFD) kategorije B1.3 ili B6a1 ili B6a2 prema IEC 60793-2-50, kategorija C EN 50377-17-2:2015 Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 17-2: Type FPFT (factory polished field terminated) simplex connector factory terminated with EN 60793-2-50 category B1.3 fibre and field mounted onto reinforced cable containing IEC 60793-2-50 category B1.3 or B6a1 or B6a 2 singlemode fibre (with restricted MFD), category C IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN 60297-3-108:2017
Mehaničke konstrukcije za elektronsku opremu - Dimenzije mehaničkih konstrukcija serije 482,6 mm (19 in) — Dio 3-108: Dimenzije unutrašnjih ramova R tipa i utikačkih jedinica EN 60297-3-108:2015 (IEC 60297-3-108:2014, IDT) Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-108: Dimensions of R-type subracks and plug-in units IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.240
MEST EN 45544-1:2017
Atmosfere na radnom mjestu - Električni aparati koji se koriste za direktnu detekciju i direktno mjerenje koncentracije toksičnih gasova i isparenja - Dio 1: Opšti zahtjevi i metode ispitivanja EN 45544-1:2015 Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 1: General requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.040.30, 13.320
MEST EN 45544-2:2017
Vazduh na radnom mjestu - Električni aparati koji se koriste za direktnu detekciju i direktno mjerenje koncentracije toksičnih gasova i pare - Dio 2: Zahtjevi za kvalitet rada aparata koji se koriste za mjerenje koncentracije u području ograničenih vrijednosti EN 45544-2:2015 Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 2: Performance requirements for apparatus used for exposure measurement IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.040.30, 13.320
MEST EN 207:2017
Lična zaštitna sredstva za oči - Filteri i sredstva za zaštitu očiju od laserskog zračenja (sredstva za zaštitu očiju od lasera) EN 207:2017 Personal eye-protection equipment - Filters and eye-protectors against laser radiation (laser eye-protectors) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.20 89/686/EEC
MEST EN 61577-4:2017
Instrumenti za zaštitu od zračenja ― Instrumenti za merenje radona i produkata nastalih raspadom radona ― Dio 4: Uređaji za formiranje referentne atmosfere koja sadrži izotope radona i produkte njihovog raspada (STAR) EN 61577-4:2014 (IEC 61577-4:2009, MOD) Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 4: Equipment for the production of reference atmospheres containing radon isotopes and their decay products (STAR) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.280
MEST EN 45544-3:2017
Atmosfere na radnom mjestu - Električni aparati koji se koriste za direktnu detekciju i direktno mjerenje koncentracije toksičnih gasova i isparenja - Dio 3: Zahtjevi za performanse aparata koji se koriste za mjerenje koncentracija znatno iznad graničnih vrijednosti EN 45544-3:2015 Workplace atmospheres - Electrical apparatus used for the direct detection and direct concentration measurement of toxic gases and vapours - Part 3: Performance requirements for apparatus used for general gas detection IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.040.30, 13.320
MEST EN 61481-1:2017
Rad pod naponom - Fazni komparatori - Dio 1: Kapacitivni tip koji se koriste za napone koji prekoračuju 1 kV naizmjenične struje EN 61481-1:2014 (IEC 61481-1:2014, IDT) Live working - Phase comparators - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c. IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.260, 29.240.20, 29.260.99
MEST EN 61482-1-2:2017
Rad pod naponom - Odjeća za zaštitu od termičkih efekata električnog luka - Dio 1-2: Metode ispitivanja - Metoda 2: Određivanje klase zaštite od električnog luka za materijale i odeću upotrebom ograničenog i usmjerenog električnog luka (ispitivanje pomoću kutije) EN 61482-1-2:2014 (IEC 61482-1-2:2014, IDT) Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-2: Test methods - Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 29.260, 29.260.99
MEST EN 16523-1:2017
Određivanje otpornosti materijala na permeaciju hemikalija - Dio 1: Permeacija tečnih hemikalija u uslovima stalnog kontakta EN 16523-1:2015 Determination of material resistance to permeation by chemicals - Part 1: Permeation by liquid chemical under conditions of continuous contact IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.01 89/686/EEC
MEST EN ISO 374-1:2017
Zaštitne rukavice protiv opasnih hemikalija i mikroorganizama - Dio 1: Terminologija i zahtjevi za performansama za hemijske rizike EN ISO 374-1:2016 (ISO 374-1:2016, IDT) Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.40 89/686/EEC
MEST EN 61481-2:2017
Rad pod naponom - Fazni komparatori - Dio 2:Rezistivni tip koji se koriste za napone od 1 kV do 36 kV naizmjenične struje EN 61481-2:2014 (IEC 61481-2:2014, IDT) Live working - Phase comparators - Part 2: Resistive type to be used for voltages from 1 kV to 36 kV a.c. IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.260, 29.240.20, 29.260.99
MEST EN ISO 9151:2017
Zaštitna odeća od toplote i plamena - Određivanje prenosa toplote pri izlaganju plamenu EN ISO 9151:2016 (ISO 9151:2016, IDT) Protective clothing against heat and flame - Determination of heat transmission on exposure to flame IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.10 89/686/EEC
MEST EN ISO 374-5:2017
Zaštitne rukavice protiv opasnih hemikalija i mikroorganizama - Dio 5: Terminologija i zahtijevane performanse za zaštitu od rizika povezanih sa mikroorganizmima EN ISO 374-5:2016 (ISO 374-5:2016, IDT) Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risks IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.40 89/686/EEC
MEST EN 61577-3:2017
Instrumenti za zaštitu od zračenja ― Instrumenti za mjerenje radona i produkata nastalih raspadom radona ― Dio 3: Posebni zahtjevi za instrumente za mjerenje produkata nastalih raspadom radona EN 61577-3:2014 (IEC 61577-3:2011, IDT) Radiation protection instrumentation - Radon and radon decay product measuring instruments - Part 3: Specific requirements for radon decay product measuring instruments IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.280
MEST EN ISO 12127-1:2017
Zaštitna odjeća koja štiti od toplote i plamena – Određivanje prenosa kontaktne toplote kroz zaštitnu odjeću ili materijale od kojih je napravljena – Dio 1: Kontaktna toplota proizvedena toplotnim cilindrom EN ISO 12127-1:2015 (ISO 12127-1:2015, IDT) Clothing for protection against heat and flame - Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials - Part 1: Contact heat produced by heating cylinder IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.10 89/686/EEC
MEST EN 61158-6-24:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica - Dio 6-24: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 24 EN 61158-6-24:2014 (IEC 61158-6-24:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-24: Application layer protocol specification - Type-24 Elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-6-23:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 6-23: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 23 EN 61158-6-23:2014 (IEC 61158-6-23:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-6-19:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-19: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 19 EN 61158-6-19:2014 (IEC 61158-6-19:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-6-20:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-20: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 20 EN 61158-6-20:2014 (IEC 61158-6-20:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 20 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-6-22:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 6-22: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 22 EN 61158-6-22:2014 (IEC 61158-6-22:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 1073-1:2017
Zaštitna odjeća koja štiti od čvrstih čestica u vazduhu, uključujući i radioaktivnu kontaminaciju – Dio 1: Zahtjevi i metode ispitivanja zaštitne odjeće koja se ventiliše pomoću instalacije sa komprimovanim vazduhom, a koja štiti tijelo i respiratorni trakt EN 1073-1:2016 Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.10, 13.280 89/686/EEC
MEST EN 943-1:2017
Zaštitna odjeća koja štiti od opasnih čvrstih, tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne i čvrste aerosole - Dio 1: Zahtjevi za performanse zaštitnih odijela tipa 1 (gasnonepropusna), koja štite od hemikalija EN 943-1:2015 Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.10 89/686/EEC
MEST EN 61158-4-19:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 4-19: Specifikacija protokola sloja linka za podatke - Elementi tipa 19 EN 61158-4-19:2014 (IEC 61158-4-19:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40; 35.100.20; 35.110
MEST EN 61158-4-20:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 4-20: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 20 EN 61158-4-20:2014 (IEC 61158-4-20:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-20: Data-link layer protocol specification - Type 20 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40; 35.100.20; 35.110
MEST EN 61158-4-22:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 4-22: Specifikacija protokola sloja linka za podatke - Elementi tipa 22 EN 61158-4-22:2014 (IEC 61158-4-22:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 61158-4-4:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 4-4: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 4 EN 61158-4-4:2014 (IEC 61158-4-4:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40; 35.100.20; 35.110
MEST EN 61158-4-11:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 4-11: Specifikacija protokola sloja linka za podatke - Elementi tipa 11 EN 61158-4-11:2014 (IEC 61158-4-11:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40; 35.100.20; 35.110
MEST EN 61158-4-12:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 4-12: Specifikacija protokola sloja linka za podatke - Elementi tipa 12 EN 61158-4-12:2014 (IEC 61158-4-12:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 61158-4-13:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 4-13: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 13 EN 61158-4-13:2014 (IEC 61158-4-13:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 62353:2017
Elektromedicinski uređaji — Periodično ispitivanje i ispitivanje posle popravke elektromedicinskog uređaja EN 62353:2014 (IEC 62353:2014, IDT) Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040
MEST EN 62751-2:2017
Određivanje gubitaka snage u poluprovodničkim ventilima naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponske sisteme jednosmjerne struje (HVDC sistemi) — Dio 2: Modularni pretvarači sa više nivoa EN 62751-2:2014 (IEC 62751-2:2014, IDT) Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.200, 29.240
MEST EN ISO 4136:2017
Ispitivanja zavarenih spojeva metalnih materijala metodama sa razaranjem - Ispitivanje poprečnim zatezanjem EN ISO 4136:2012 (ISO 4136:2002, IDT) Destructive tests on welds in metallic materials - Transverse tensile test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 61158-6-13:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnice — Dio 6-13: Specifikacija protokola sloja aplikacije — Elementi tipa 13 EN 61158-6-13:2014 (IEC 61158-6-13:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-13: Application layer protocol specification - Type 13 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-6-5:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 6-5: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 5 EN 61158-6-5:2014 (IEC 61158-6-5:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-6-9:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-9: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 9 EN 61158-6-9:2014 (IEC 61158-6-9:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 795:2017
Zaštita od padova sa visine - Uređaji za ankerisanje EN 795:2012 Personal fall protection equipment - Anchor devices IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.60 89/686/EEC
MEST EN 61158-6-3:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-3: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 3 EN 61158-6-3:2014 (IEC 61158-6-3:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 62489-2:2017
Elektroakustika — Sistemi audiofrekvencijskih indukcionih petlji za potpomaganje sluha — Dio 2: Metode za izračunavanje i mjerenje emisija magnetnih polja niskih frekvencija iz petlje da bi se ocijenila usaglašenost sa smjernicama za granice izlaganja ljudi tim poljima EN 62489-2:2014 (IEC 62489-2:2014, IDT) Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 2: Methods of calculating and measuring the low-frequency magnetic field emissions from the loop for assessing conformity with guidelines on limits for human exposure IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.140.50
MEST EN ISO 12402-7:2017/A1:2017
Lična oprema za plutanje - Dio 7: Materijali i komponente - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja - Izmjena 1 EN ISO 12402-7:2006/A1:2011 (ISO 12402-7:2006/Amd 1:2011, IDT) Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.70 89/686/EEC, 93/68/EEC
MEST EN 61158-6-2:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 6-2: Specifikacija protokola sloja aplikacije - Elementi tipa 2 EN 61158-6-2:2014 (IEC 61158-6-2:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61753-031-2:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Dio 031-2: Monomodni 1 x N i 2 x N sklopovi za grananje, bez konektora, neselektivni po talasnoj dužini, za kategoriju C — Kontrolisana okolina EN 61753-031-2:2014 (IEC 61753-031-2:2014, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 031-2: Non-connectorized single-mode 1×N and 2×N non-wavelength-selective branching devices for Category C - Controlled environment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN 61754-7-1:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Interfejsi optičkih konektora - Dio 7-1: Familija konektora tipa MPO - Jedan red vlakana EN 61754-7-1:2014 (IEC 61754-7-1:2014, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector interfaces - Part 7-1: Type MPO connector family - One fibre row IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN 61883-6:2017
Audio/video uređaji za široku upotrebu - Digitalni interfejs - Dio 6: Protokol za prenos audio i muzičkih podataka EN 61883-6:2014 (IEC 61883-6:2014, IDT) Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data transmission protocol IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 33.160.01,35.200
MEST EN ISO 19439:2017
Integracija preduzeća - Okvir za modeliranje preduzeća EN ISO 19439:2006 (ISO 19439:2006, IDT) Enterprise integration - Framework for enterprise modelling IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40
MEST EN 61158-4-1:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 4-1: Specifikacija protokola sloja linka za podatke — Elementi tipa 1 EN 61158-4-1:2014 (IEC 61158-4-1:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-1: Data-link layer protocol specification - Type 1 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 61331-1:2017
Zaštitna sredstva od rendgenskog zračenja u medicinskoj dijagnostici - Dio 1: Odredjivanje slabljenja svojstava materijala EN 61331-1:2014 (IEC 61331-1:2014, IDT) Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 1: Determination of attenuation properties of materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.50
MEST EN 61331-2:2017
Zaštitna sredstva od rendgenskog zračenja u medicinskoj dijagnostici - Dio 2: Providne zaštitne ploče EN 61331-2:2014 (IEC 61331-2:2014, IDT) Protective devices against diagnostic medical X-radiation - Part 2: Translucent protective plates IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.50
MEST EN ISO 11354-1:2017
Napredne automatizovane tehnologije i njihove primjene – Zahtjevi za uspostavljanje interoperabilnosti proizvodnih procesa preduzeća – Dio 1: Osnova za međuoperacionalnost preduzeća EN ISO 11354-1:2011 (ISO 11354-1:2011, IDT) Advanced automation technologies and their applications - Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Part 1: Framework for enterprise interoperability IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.01
MEST EN 61784-1:2017
Industrijske komunikacione mreže - Profili - Dio 1: Profili sabirnica EN 61784-1:2014 (IEC 61784-1:2014, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.100.20, 35.240.50
MEST EN 61158-5-23:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica — Dio 5-23: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 23 EN 61158-5-23:2014 (IEC 61158-5-23:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-5-24:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica - Dio 5-24: Definicija servisa nivoa aplikacije EN 61158-5-24:2014 (IEC 61158-5-24:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-24: Application layer service definition - Type-24 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN ISO 10218-2:2017
Roboti i robotski uređaji - Bezbjednosni zahtjevi - Dio 2: Sistemi robota i integracija EN ISO 10218-2:2011 (ISO 10218-2:2011, IDT) Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2: Robot systems and integration IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.30 2006/42/EC
MEST EN 61158-3-24:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 3-24: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 24 EN 61158-3-24:2014 (IEC 61158-3-24:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-24: Data-link layer service definition - Type-24 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
METI CEN/TR 16793:2017
Uputstvo za izbor, primjenu i upotrebu hvatača plamena CEN/TR 16793:2016 Guide for the selection, application and use of flame arresters IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.99, 23.060.40 2014/34/EU, 94/9/EC
METI CEN/TR 16829:2017
Prevencija i zaštita od eksplozije i požara liftovskih kašika CEN/TR 16829:2016 Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 13.230, 53.040.10 2014/34/EU, 94/9/EC
MEST EN 61158-5-10:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica — Dio 5-10: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 10 EN 61158-5-10:2014 (IEC 61158-5-10:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN ISO 14116:2017
Zaštitna odjeća - Zaštita od plamena - Materijali, kombinacije materijala i odjeća za zaštitu od plamena ograničenjem njegovog širenja EN ISO 14116:2015 (ISO 14116:2015, IDT) Protective clothing - Protection against flame - Limited flame spread materials, material assemblies and clothing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.10 89/686/EEC
MEST EN 13594:2017
Zaštitne rukavice za vozače motocikla - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 13594:2015 Protective gloves for motorcycle riders - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.340.40 89/686/EEC
MEST EN ISO 1938-1:2017
Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) - Oprema za mjerenje dimenzija - Dio 1:Obična granična mjerila za dužinske veličine EN ISO 1938-1:2015 (ISO 1938-1:2015, IDT) Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Plain limit gauges of linear size IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.040.10
MEST EN ISO 15025:2017
Zaštitna odjeća - Zaštita od plamena - Metoda ispitivanja za ograničeno širenje plamena EN ISO 15025:2016 (ISO 15025:2016, IDT) Protective clothing - Protection against flame - Method of test for limited flame spread IDT proglašavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 13.340.10 89/686/EEC
MEST EN 61158-5-14:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 5-14: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 14 EN 61158-5-14:2014 (IEC 61158-5-14:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-5-19:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 5-19: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 19 EN 61158-5-19:2014 (IEC 61158-5-19:2014 (EQV)) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-3-14:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 3-14: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 14 EN 61158-3-14:2014 (IEC 61158-3-14:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-14: Data-link layer service definition - Type 14 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 2995-001:2017
Vazduhoplovstvo - Automatski osigurači, jednopolni, temperaturno kompezovani, nazivne struje 1 A do 25A - Dio 001: Tehnička specifikacija EN 2995-001:2006 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 2996-001:2017
Vazduhoplovstvo - Automatski osigurači, tropolni, temperaturno kompezovani, nazivne struje 1 A do 25A Dio 001: Tehnička specifikacija EN 2996-001:2006 Aerospace series - Circuit breakers, three-pole, temperature compensated, rated current 1 A to 25 A - Part 001: Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST EN 61158-3-19:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije industrijske sabirnice - Dio 3-19: Definicija servisa sloja linka za podatke - Elementi tipa 19 EN 61158-3-19:2014 (IEC 61158-3-19:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 2063:2017
Vazduhoplovstvo - Kotrljajni ležaji za konstrukcije aviona - Tehničke specifikacije EN 2063:1992 Aerospace series - Airframe rolling bearings - Technical specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.035
MEST EN 61158-3-20:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 3-20: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 20 EN 61158-3-20:2014 (IEC 61158-3-20:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-20: Data-link layer service definition - Type 20 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 2499:2017
Vazduhoplovstvo - Računarski izlaz mikrofilma (COM) - A6 mikrofilm EN 2499:1987 Aerospace series - Computer output microfiche (COM) - A6 microfiche IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.220.30, 37.080
MEST EN 61158-3-22:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 3-22: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 22 EN 61158-3-22:2014 (IEC 61158-3-22:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-22: Data-link layer service definition - Type 22 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 61158-3-3:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 3-3: Definicija servisa sloja linka za podatke - Elementi tipa 3 EN 61158-3-3:2014 (IEC 61158-3-3:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 2547:2017
Vazduhoplovstvo - Snimanje dokumenata - Mikrofilm 105 mm ( mikrofilm A6 ) EN 2547:1987 Aerospace series - Filming of documents - Microfilm 105 mm (microfiche A6) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 37.080
MEST EN 2544:2017
Vazduhoplovstvo - Predstavljanje zakovica na crtežima za vazduhoplovnu opremu EN 2544:1987 Aerospace series - Representation of rivets on drawings for aerospace equipment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.030.99
MEST EN 2348:2017
Vazduhoplovstvo - Sklopovi komandnih kablova - Tehnička specifikacija EN 2348:1988 Aerospace series - Control cable assemblies - Technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.035
MEST EN 61158-3-4:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 3-4: Definicija servisa sloja linka za podatke Elementi tipa 4 EN 61158-3-4:2014 (IEC 61158-3-4:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40,35.100.20, 35.110
MEST EN 61158-3-12:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 3-12: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 12 EN 61158-3-12:2014 (IEC 61158-3-12:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 2484:2017
Vazduhoplovstvo - Snimanje crteža na mikrofilm - Bušena kartica sa mikrofilm od 35 mm EN 2484:1989 Aerospace series - Microfilming of drawings - Aperture card for 35 mm microfilm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 37.080
MEST EN 61158-3-13:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 3-13: Definicija servisa sloja linka za podatke - Elementi tipa 13 EN 61158-3-13:2014 (IEC 61158-3-13:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 61158-3-1:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 3-1: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 1 EN 61158-3-1:2014 (IEC 61158-3-1:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 22768-1:2017
Opšte tolerancije — Dio 1: Tolerancije dimenzija dužina i uglova bez pojedinačnog označavanja tolerancija EN 22768-1:1993 (ISO 2768-1:1989, IDT) General tolerances - Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.040.10
MEST EN 61158-3-2:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 3-2: Definicija servisa sloja linka za podatke — Elementi tipa 2 EN 61158-3-2:2014 (IEC 61158-3-2:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.20, 35.110
MEST EN 22768-2:2017
Opšte tolerancije — Dio 2: Geometrijske tolerancije oblika bez pojedinačnog označavanja tolerancija EN 22768-2:1993 (ISO 2768-2:1989, IDT) General tolerances - Part 2: Geometrical tolerances for features without individual tolerance indications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.040.10
MEST EN ISO 1043-3:2017
Plastika - Simboli i skraćenice - Dio 3: Omekšivači EN ISO 1043-3:2016 (ISO 1043-3:2016, IDT) Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 3: Plasticizers IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.040.30
MEST EN ISO 1043-4:2017
Plastika - Simboli i skraćenice - Dio 4: Retardanti plamena EN ISO 1043-4:1999 + A1:2016 (ISO 1043-4:1998 + ISO 1043-4:1998/Amd 1:2016, IDT) Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 4: Flame retardants IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.040.30, 83.080.01
MEST EN ISO 4230:2017
Ručne i mašinske okrugle nareznice za konične cijevne navoje - R serije EN ISO 4230:2016 Hand- and machine-operated circular screwing dies for taper pipe threads - R series (ISO 4230:2016) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.100.50
MEST EN 62282-4-101:2017
Tehnologije gorivih ćelija — Dio 4-101: Energetski sistemi gorivih ćelija za električni pogon vozila koja nisu drumska i pomoćnih jedinica za napajanje (APU) — Bezbjednost kamiona na električni pogon za primjenu u industriji EN 62282-4-101:2014 (IEC 62282-4-101:2014, IDT) Fuel cell technologies - Part 4-101: Fuel cell power systems for propulsion other than road vehicles and auxiliary power units (APU) - Safety of electrically powered industrial trucks IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 27.070
MEST EN ISO 1060-1:2017
Plastika - Homopolimerne i kopolimerne smole vinil-hlorida - Dio 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije EN ISO 1060-1:1999 (ISO 1060-1:1998, IDT) Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 4231:2017
Ručne i mašinske okrugle nareznice za paralelne cijevne navoje - G serije EN ISO 4231:2016 (ISO 4231:2016, IDT) Hand- and machine-operated circular screwing dies for parallel pipe threads - G series IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.100.50
MEST EN 62714-1:2017
Inženjering formata podataka koji se razmjenjuju za upotrebu u industrijskim automatizovanim sistemima inženjeringa — (AML) — Dio 1: Arhitektura i opšti zahtjevi EN 62714-1:2014 (IEC 62714-1:2014, IDT) Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.060, 35.240.50
MEST EN ISO 1060-2:2017
Plastika - Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 1060-2:1999 (ISO 1060-2:1998,IDT) Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Part 2: Preparation of test samples and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 61158-5-9:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 5-9: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 9 EN 61158-5-9:2014 (IEC 61158-5-9:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-5-12:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 5-12: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 12 EN 61158-5-12:2014 (IEC 61158-5-12:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-5-13:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 5-13: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 13 EN 61158-5-13:2014 (IEC 61158-5-13:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-13: Application layer service definition - Type 13 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61784-2:2017
Industrijske komunikacione mreže — Profili — Dio 2: Dodatni profili sabirnica za mreže u realnom vremenu zasnovane na ISO/IEC 8802-3 EN 61784-2:2014 (IEC 61784-2:2014, IDT) Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.100.20, 35.240.50 -
MEST EN ISO 1061:2017
Plastika - Neplastifikovani acetat celuloze - Određivanje slobodne kisjelosti EN ISO 1061:1999 (ISO 1061:1990, IDT) Plastics - Unplasticized cellulose acetate - Determination of free acidity IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 60876-1:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički prostorni svičevi — Dio 1: Opšta specifikacija EN 60876-1:2014 (IEC 60876-1:2014, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic spatial switches - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 1110:2017
Plastika -Poliamidi - Ubrzano kondicioniranje uzoraka za ispitivanje EN ISO 1110:1997 (ISO 1110:1995, IDT) Plastics - Polyamides - Accelerated conditioning of test specimens IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 1133-1:2017
Plastika – Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplasta – Dio 1: Standardna metoda EN ISO 1133-1:2011 (ISO 1133-1:2011, IDT) Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 1: Standard method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 61158-5-3:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica — Dio 5-3: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 3 EN 61158-5-3:2014 (IEC 61158-5-3:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 61158-5-4:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije sabirnica - Dio 5-4: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 4 EN 61158-5-4:2014 (IEC 61158-5-4:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN 1122:2017
Plastika - Određivanje kadmijuma- Metoda mokrog razlaganja EN 1122:2001 Plastics - Determination of cadmium - Wet decomposition method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 61158-5-5:2017
Industrijske komunikacione mreže - Specifikacije sabirnica - Dio 5-5: Definicija servisa sloja aplikacije - Elementi tipa 5 EN 61158-5-5:2014 (IEC 61158-5-5:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN ISO 1133-2:2017
Plastika – Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplasta – Dio 2: Metoda za materijale osjetljive na vrijeme izloženosti temperaturi i/ili vlazi EN ISO 1133-2:2011 (ISO 1133-2:2011, IDT) Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics - Part 2: Method for materials sensitive to time-temperature history and/or moisture IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 61158-5-2:2017
Industrijske komunikacione mreže — Specifikacije industrijske sabirnice — Dio 5-2: Definicija servisa sloja aplikacije — Elementi tipa 2 EN 61158-5-2:2014 (IEC 61158-5-2:2014, IDT) Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.040.40, 35.100.70, 35.110
MEST EN ISO 1163-1:2017
Plastika - Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 1163-1:1999 (ISO 1163-1:1995, IDT) Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 1163-2:2017
Plastika - Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 1163-2:1999 (ISO 1163-2:1995, IDT) Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 62485-3:2017
Bezbjednosni zahtjevi za sekundarne baterije i baterijske instalacije - Dio 3: Vucne baterije EN 62485-3:2014 (IEC 62485-3:2014, IDT) Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 3: Traction batteries IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.220.20, 29.220.30, 43.040.10
MEST EN ISO 1172:2017
Plastika ojačana tekstilnim staklom - Preprezi, kompaundi za presovanje i laminati - Određivanje sadržaja tekstilnog stakla i mineralnih punila - Metoda kalcinacije EN ISO 1172:1998 (ISO 1172:1996, IDT) Textile-glass-reinforced plastics - Prepregs, moulding compounds and laminates - Determination of the textile-glass and mineral-filler content - Calcination methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 62501:2015/A1:2017
Poluprovodnički ventili naponskih pretvarača (VSC) za visokonaponski prenos jednosmjernom strujom (HVDC) - Električno ispitivanje EN 62501:2009/A1:2014 (IEC 62501:2009/A1:2014, IDT) Voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) power transmission - Electrical testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.200, 29.240
MEST EN 50600-2-3:2017
Informacione tehnologije - Objekti i infrastruktura u centrima podataka - Dio 2-3: Kontrola uslova okoline EN 50600-2-3:2014 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.020, 35.110, 35.160
MEST EN 62379-5-1:2017
Zajednički upravljački interfejs za umrežene digitalne audio i video proizvode — Dio 5-1: Prenos kroz mrežu — Opšte EN 62379-5-1:2014 (IEC 62379-5-1:2014, IDT) Common control interface for networked digital audio and video products - Part 5-1: Transmission over networks - General IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.160, 35.100
MEST EN 60079-1:2017
Eksplozivne atmosfere — Dio 1: Oprema zaštićena nepropaljivim kućištem „d” EN 60079-1:2014 (IEC 60079-1:2014, IDT) Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d" IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.260.20
MEST EN ISO 1183-3:2017
Plastika - Metode određivanja gustine plastičnih masa bez ćelija - Dio 3:Metoda pomoću gasnog piknometra EN ISO 1183-3:1999 (ISO 1183-3:1999, IDT) Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 3: Gas pyknometer method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 1264:2017
Plastika - Homopolimeri i kopolimeri vinil-klorida -Određivanje pH-vrijednosti vodenog ekstrakta EN ISO 1264:1997 (ISO 1264:1980, IDT) Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride - Determination of pH of aqueous extract IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 1598:2017
Plastika - Acetat celuloze - Određivanje nerastvornih čestica EN ISO 1598:1999 (ISO 1598:1990, IDT) Plastics - Cellulose acetate - Determination of insoluble particles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 62798:2017
Oprema u industrijskoj elektrotermiji – Metode ispitivanja infracrvenih emitera EN 62798:2014 (IEC 62798:2014, IDT) Industrial electroheating equipment - Test methods for infrared emitters IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.180.10
MEST EN ISO 1599:2017
Plastika - Acetat celuloze - Određivanje smanjenja viskoznosti pri presovanju EN ISO 1599:1999 (ISO 1599:1990, IDT) Plastics - Cellulose acetate - Determination of viscosity loss on moulding IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 60282-1:2014/A1:2017
Visokonaponski osigurači - Dio 1: Osigurači za ograničenje struje EN 60282-1:2009/A1:2014 (IEC 60282-1:2009/A1:2014, IDT) High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.120.50
MEST EN 62047-21:2017
Poluprovodničke komponente — Mikroelektromehaničke komponente — Dio 21: Metoda ispitivanja Poasonovog koeficijenta za tankoslojne materijale za MEMS EN 62047-21:2014 (IEC 62047-21:2014, IDT) Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 21: Test method for Poisson's ratio of thin film MEMS materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080.99
MEST EN ISO 1600:2017
Plastika - Acetat celuloze - Određivanje apsorpcije svjetlosti na presovanim uzorcima dobijenim u različitim periodima zagrijevanja EN ISO 1600:1999 (ISO 1600:1990, IDT) Plastics - Cellulose acetate - Determination of light absorption on moulded specimens produced using different periods of heating IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 1622-2:2017
Plastiika - Polistirenski (PS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 1622-2:1999 (ISO 1622-2:1995, IDT) Plastics - Polystyrene (PS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 62047-22:2017
Poluprovodničke komponente — Mikroelektromehaničke komponente — Dio 22: Metoda ispitivanja otpornosti na elektromehaničko istezanje tankog provodnog sloja na fleksibilnom supstratu EN 62047-22:2014 (IEC 62047-22:2014, IDT) Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 22: Electromechanical tensile test method for conductive thin films on flexible substrates IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.080.99
MEST EN ISO 1628-1:2017
Plastika - Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra - Dio 1: Opšti principi EN ISO 1628-1:2009 + A1:2012 (ISO 1628-1:2009 + ISO 1628-1:2009/Amd 1:2012, IDT) Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 62288:2017
Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Predstavljanje navigacionih podataka na brodskim navigacionim prikazivačima - Osnovni zahtjevi, metode ispitivanja i zahtijevani rezultati ispitivanja EN 62288:2014 (IEC 62288:2014, IDT) Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays - General requirements, methods of testing and required test results IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 47.020.70
MEST EN 16230-2:2017
Rekreativni kartinzi — Dio 2: Zahtjevi za bezbjednost objekata za karting EN 16230-2:2016 Leisure karts - Part 2: Safety requirements for karting facilities IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 43.100, 97.220.10
MEST EN 61162-3:2012/A2:2017
Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Digitalni interfejsi - Dio 3: Mreža sa serijskim prenosom podataka EN 61162-3:2008/A2:2014 (IEC 61162-3:2008/A2:2014, IDT) Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 3: Serial data instrument network IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 47.020.70
MEST EN ISO 1628-2:2017
Plastika - Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra - Dio 2: Poli(vinil-hloridne) smole EN ISO 1628-2:1998 (ISO 1628-2:1998, IDT) Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 2: Poly(vinyl chloride) resins IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
MEST EN ISO 1675:2017
Plastika - Tečne smole - Određivanje gustine metodom piknometra EN ISO 1675:1998 (ISO 1675:1985, IDT) Plastics - Liquid resins - Determination of density by the pyknometer method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 1628-3:2017
Plastika - Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra - Dio 3: Polietileni i polipropileni EN ISO 1628-3:2010 (ISO 1628-3:2010, IDT) Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 3: Polyethylenes and polypropylenes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 1798:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje zatezne čvrstoće i izduženja pri kidanju EN ISO 1798:2008 (ISO 1798:2008, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength and elongation at break IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN 1778:2017
Karakteristične vrijednosti zavarenih termoplastičnih konstrukcija - Određivanje dozvoljenih vrijednosti naprezanja i modula za projektovanje opreme od termoplasta EN 1778:1999 Characteristic values for welded thermoplastics constructions - Determination of allowable stresses and moduli for design of thermoplastics equipment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20, 83.140.01
MEST EN 62290-1:2017
Primjene na željeznici - Sistemi upravljanja i komandi/kontrola gradskog transporta - Dio 1: Sistem principa i osnovni koncepti EN 62290-1:2014 (IEC 62290-1:2014, IDT) Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 1: System principles and fundamental concepts IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060
MEST EN 62290-2:2017
Primjene na željeznici — Menadžment gradskim vođenim transportom i sistemi komandovanja/upravljanja — Dio 2: Specifikacija funkcionalnih zahtjeva EN 62290-2:2014 (IEC 62290-2:2014 (EQV)) Railway applications - Urban guided transport management and command/control systems - Part 2: Functional requirements specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060
MEST EN ISO 6579-1:2017
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje, određivanje broja i tipizaciju Salmonella - Dio 1: Otkrivanje Salmonella spp. EN ISO 6579-1:2017 (ISO 6579-1:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Horizontal method for the detection of Salmonella spp. IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN ISO 6887-1:2017
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Dio 1: Opšta pravila za pripremanje početne suspenzije i decimalnih razblaženja EN ISO 6887-1:2017 (ISO 6887-1:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST EN 62566:2017
Nuklearne elektrane ― Instrumentacija i kontrola značajna za bezbjednost ― Razvoj HDL programski integrisanih kola za sisteme koji izvršavaju funkcije kategorije A EN 62566:2014 (IEC 62566:2012, IDT) Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Development of HDL-programmed integrated circuits for systems performing category A functions IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 27.120.20
MEST EN 62841-2-5:2017
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte — Bezbjednost — Dio 2-5: Posebni zahtjevi za ručne kružne testere (IEC 62841-2-5:2014, modifikovan) EN 62841-2-5:2014 (IEC 62841-2-5:2014, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-5: Particular requirements for hand-held circular saws (IEC 62841-2-5:2014, modified) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.140.20
MEST EN 451-2:2017
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 2: Određivanje finoće mokrim prosijavanjem EN 451-2:2017 Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet sieving IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 451-1:2017
Metoda ispitivanja letećeg pepela - Dio 1: Određivanje sadržaja slobodnog kalcijum-oksida EN 451-1:2017 Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium oxide content IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.100.30
MEST EN 16783:2017
Termoizolacioni proizvodi - Pravila za razvrstavanje proizvoda (PCR), za fabrički proizvedene i na licu mjesta oblikovane proizvode, u svrhu sastavljanja izjava o zaštiti okoline EN 16783:2017 Thermal insulation products - Product category rules (PCR) for factory made and in-situ formed products for preparing environmental product declarations IDT preštampavanjem en ISME/TK 009 91.120.10
METI CEN/TR 16998:2017
Ambijentalni vazduh - Izvještaj o nitro i oxy-PAHs - Porijeklo, toksičnost, koncentracije i metode mjerenja CEN/TR 16998:2016 Ambient air - Report on nitro- and oxy-PAHs - Origin, toxicity, concentrations and measurement methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20
MEST EN ISO 6887-2:2017
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Dio 2: Specifična pravila za pripremanje mesa i proizvoda od mesa EN ISO 6887-2:2017 (ISO 6887-2:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST EN ISO 6887-3:2017
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Dio 3: Specifična pravila za pripremanje ribe i proizvoda od ribe EN ISO 6887-3:2017 (ISO 6887-3:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST EN ISO 6887-4:2017
Mikrobiologija lanca hrane - Pripremanje uzoraka za ispitivanje, početne suspenzije i decimalnih razblaženja za mikrobiološko ispitivanje - Dio 4: Specifična pravila za pripremanje raznovrsnih proizvoda EN ISO 6887-4:2017 (ISO 6887-4:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST EN ISO 12966-2:2017
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Gasna hromatografija metilestara masnih kisjelina - Dio 2 : Priprema metilestara masnih kisjelina EN ISO 12966-2:2017 (ISO 12966-2:2017, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 2: Preparation of methyl esters of fatty acids IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN ISO 15302:2017
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje sadržaja benzo(a)pirena - Metoda reverzno - fazne tečne hromatografije visoke performanse EN ISO 15302:2017 (ISO 15302:2017, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene - Reverse-phase high performance liquid chromatography method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST EN 16841-1:2017
Ambijentalni vazduh - Određivanje mirisa u vazduhu pomoću inspekcije polja - Dio 1: Metoda mreže EN 16841-1:2016 Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 1: Grid method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20
MEST EN 16841-2:2017
Ambijentalni vazduh - Određivanje mirisa u vazduhu pomoću inspekcije polja - Dio 2: Metoda pera EN 16841-2:2016 Ambient air - Determination of odour in ambient air by using field inspection - Part 2: Plume method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20
MEST EN 15058:2017
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije ugljen monoksida - Standardna referentna metoda: nedisperzivna infracrvena spektrometrija EN 15058:2017 Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide - Standard reference method: non-dispersive infrared spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN 14790:2017
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje vodene pare u ventilacionim otvorima - Standardna referentna metoda EN 14790:2017 Stationary source emissions - Determination of the water vapour in ducts - Standard reference method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN 14792:2017
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije oksida azota - Standardna referentna metoda: hemiluminiscencija EN 14792:2017 Stationary source emissions - Determination of mass concentration of nitrogen oxides - Standard reference method: chemiluminescence IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN 14791:2017
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije sumpor dioksida - Standardna referentna metoda EN 14791:2017 Stationary source emissions - Determination of mass concentration of sulphur oxides - Standard reference method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN 14789:2017
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje zapreminske koncentracije kiseonika - Standardna referentna metoda: Paramagnetizam EN 14789:2017 Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen - Standard reference method: Paramagnetism IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
METI TS CEN/TS 16115-2:2017
Ambijentalni vazduh - Mjerenje aerosola - Dio 2: Planiranje i procjena mjerenja bioaerosola u dimnoj perjanici iz postrojenja CEN/TS 16115-2:2016 Ambient air - Measurement of bioaerosols - Part 2: Planning and evaluation of plant-related plume measurements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20
MEST EN 14793:2017
Emisije iz stacionarnih izvora - Procedura intralaboratorijske validacije alternativne metode u poređenju sa referentnom metodom EN 14793:2017 Stationary source emissions - Demonstration of equivalence of an alternative method with a reference method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN 15267-4:2017
Kvalitet vazduha - Sertifikacija automatskih mjernih sistema - Dio 4: Kriterijumi performansi i postupci ispitivanja automatskih mjernih sistema za povremena mjerenja emisija iz nepokretnih izvora EN 15267-4:2017 Air quality - Certification of automated measuring systems - Part 4: Performance criteria and test procedures for automated measuring systems for periodic measurements of emissions from stationary sources IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.99
MEST ISO 13528:2017
Statističke metode za ispitivanje sposobnosti putem međulaboratorijskih upoređivanja ISO 13528:2015 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 03.120.30
MEST ISO 2537:2017
Hidrometrija - Rotirajući elementi aktuelnog mjerila ISO 2537:2007 Hydrometry - Rotating-element current-meters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.120.20
MEST ISO 10260:2017
Kvalitet vode - Merenje biohemijskih parametara - Spektrometrijsko određivanje koncentracije hlorofil-a ISO 10260:1992 Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.50
MEST ISO 15769:2017
Hidrometrija - Smjernice za primjenu mjerila brzine zvuka pomoću korelacijskih metoda utemeljenih na Dopplerovom principu i principu zvučnog odjeka ISO 15769:2010 Hydrometry - Guidelines for the application of acoustic velocity meters using the Doppler and echo correlation methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.120.20
MEST ISO 5667-11:2017
Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Dio 11: Smjernice za uzimanje uzoraka podzemnih voda ISO 5667-11:2009 Water quality - Sampling - Part 11: Guidance on sampling of groundwaters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.45, 13.060.10
MEST EN 59:2017
Plastične mase ojačane staklom - Određivanje tvrdoće pomoću utiskivača po Barkolu EN 59:2016 Glass reinforced plastics - Determination of indentation hardness by means of a Barcol hardness tester IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 177:2017
Plastika - Određivanje migracije plastifikatora EN ISO 177:2017 (ISO 177:2016, IDT) Plastics - Determination of migration of plasticizers IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 294-1:2017
Plastika - Injekciono presovanje uzoraka za ispitivanje od termoplastičnih materijala - Dio 1: Osnovni principi i presovanje višenamjenskih i uzoraka za ispitivanje u obliku šipke EN ISO 294-1:2017 (ISO 294-1:2017, IDT) Plastics - Injection moulding of test specimens of thermoplastic materials - Part 1: General principles, and moulding of multipurpose and bar test specimens IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 307:2017/A1:2017
Plastične mase - Poliamidi - Određivanje viskozitetnog broja -Izmjena 1: Korekcije i ažuriranje po referenci JIS K 6920-2 EN ISO 307:2007/A1:2013 (ISO 307:2007/Amd 1:2013, IDT) Plastics - Polyamides - Determination of viscosity number - Amendment 1: Corrections, and update to reference to JIS K 6920-2 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 438-1:2017
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 1: Uvod i opšte informacije EN 438-1:2016 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 1: Introduction and general information IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 438-2:2017
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 2: Određivanje svojstava EN 438-2:2016 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 2: Determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 438-3:2017
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 3: Klasifikacija i specifikacija laminata tanjih od 2 mm namijenjenih za povezivanje (lijepljenje) na potporni supstrat EN 438-3:2016 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 3: Classification and specifications for laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 438-4:2017
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 4: Klasifikacija i specifikacija kompaktnih laminata debljine 2 mm i više EN 438-4:2016 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 4: Classification and specifications for compact laminates of thickness 2 mm and greater IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 438-5:2017
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 5: Klasifikacija i specifikacija podnih laminata tanjih od 2 mm namijenjenih za povezivanje (lijepljenje) na potporni supstrat EN 438-5:2016 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 5: Classification and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick intended for bonding to supporting substrates IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 438-9:2017
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 9: Klasifikacija i specifikacije alternativnog jezgra laminata EN 438-9:2010+A1:2013 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 438-6:2017
Dekorativni višeslojni materijali izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) - Pločasti proizvodi na bazi termoreaktivnih smola (uobičajen naziv: laminati) - Dio 6: Klasifikacija i specifikacija kompaktnih laminata za spoljnu upotrebu debljine 2 mm i više EN 438-6:2016 High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) - Part 6: Classification and specifications for Exterior-grade compact laminates of thickness 2 mm and greater IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 899-1:2015/A1:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri puzanju - Dio 1: Puzanje pri zatezanju - Amandman 1 EN ISO 899-1:2003/A1:2015 (ISO 899-1:2003/Amd 1:2015, IDT) Plastics - Determination of creep behaviour - Part 1: Tensile creep - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 899-2:2015/A1:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri puzanju - Dio 2: Puzanje pri savijanju sa opterećenjem na tri tačke - Amandman 1 EN ISO 899-2:2003/A1:2015 (ISO 899-2:2003/Amd 1:2015, IDT) Plastics - Determination of creep behaviour - Part 2: Flexural creep by three-point loading - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 1043-1:2017
Plastika - Simboli i skraćenice - Dio 1: Osnovni polimeri i njihove specijalne karakteristike EN ISO 1043-1:2011 (ISO 1043-1:2011, IDT) Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 1043-1:2017/A1:2017
Plastika - Simboli i skraćenice - Dio 1: Osnovni polimeri i njihove specijalne karakteristike - Amandman 1 EN ISO 1043-1:2011/A1:2016 (ISO 1043-1:2011/Amd 1:2016, IDT) Plastics - Symbols and abbreviated terms - Part 1: Basic polymers and their special characteristics - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 1842:2017
Plastika - Termoreaktivni kompaundi za presovanje (SMC-BMC) - Određivanje skupljanja pri direktnom presovanju EN 1842:1997 Plastics - Thermoset moulding compounds (SMC - BMC) - Determination of compression moulding shrinkage IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 1856:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje zaostale pritisne deformacije EN ISO 1856:2000 (EN ISO 1856:2000/A1:2007, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 17855-2:2017
Plastika - Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema ispitnih uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 17855-2:2016 (ISO 17855-2:2016, IDT) Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 19069-2:2017
Plastika - Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema ispitnih uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 19069-2:2017 (ISO 19069-2:2016, IDT) Plastics - Polypropylene (PP) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 1889:2017
Prediva za ojačavanje - Određivanje linearne gustine EN ISO 1889:2009 (ISO 1889:2009, IDT) Reinforcement yarns - Determination of linear density IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.01
MEST ISO 16923:2017
Stanice za punjenje prirodnog gasa - CNG stanice za punjenje automobila ISO 16923:2016 Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 75.200
MEST EN ISO 22975-2:2017
Sunčeva energija — Komponente i materijali prijemnika – Dio 2: Toplotne cijevi za toplotnu primjenu sunčeve energije – Trajnost i performanse EN ISO 22975-2:2016 (ISO 22975-2:2016, IDT) Solar energy - Collector components and materials - Part 2: Heat-pipes for solar thermal application - Durability and performance (ISO 22975-2:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN ISO 22975-1:2017
Sunčeva energija — Komponente i materijali prijemnika – Dio 1: Vakumirane cijevi – Trajnost i performanse (ISO 22975-1:2016) EN ISO 22975-1:2016 (ISO 22975-1:2016, IDT) Solar energy - Collector components and materials - Part 1: Evacuated tubes - Durability and performance (ISO 22975-1:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 61970-301:2017
Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Dio 301: Osnova zajedničkog informacionog modela (CIM) EN 61970-301:2017 (IEC 61970-301:2016, IDT) Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 006 33.200

Ostavite komentar:


Komentari: