Javna rasprava br. 6/2017 - od 02.10.2017. do 30.11.2017.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 6/2017), koja je počela 02.10.2017. i trajaće do 30.11.2017. godine.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 6/2017:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 6/2017

Od 02.10.2017. do 30.11.2017.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN 1338:2017
Betonski blokovi za popločavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1338:2003 + AC:2006 Concrete paving blocks - Requirements and test methods IDT prevođenjem me ISME/TK 009 93.080.20 89/106/EEC
MEST EN ISO 9999:2017
Pomoćna sredstva za osobe sa invaliditetom - Klasifikacija i terminologija EN ISO 9999:2016 (ISO 9999:2016, IDT) Assistive products for persons with disability - Classification and terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.040.11, 11.180.01
MEST EN 60950-22:2017
Oprema informacione tehnologije - Bezbjednost - Dio 22: Oprema za spoljnu montažu EN 60950-22:2016 (IEC 60950-22:2016, IDT) Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment to be installed outdoors IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.020, 35.020 1999/5/EC, 2006/95/EC
MEST EN ISO 8536-11:2017
Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu - Dio 11: Filteri za infuziju za jednokratnu upotrebu koji se koriste sa opremom za infuziju pod pritiskom EN ISO 8536-11:2015 (ISO 8536-11:2015, IDT) Infusion equipment for medical use - Part 11: Infusion filters for single use with pressure infusion equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 8537:2017
Sterilni špricevi za jednokratnu upotrebu, za insulin, sa iglom ili bez igle EN ISO 8537:2016 (ISO 8537:2016, IDT) Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 11197:2017
Jedinice za snabdijevanje u medicinskim prostorijama EN ISO 11197:2016 (ISO 11197:2016, IDT) Medical supply units IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 2007/47/EC, 93/42/EEC
MEST EN ISO 4597-1:2017
Plastika - Sredstva za otvrdnjavanje i ubrzivači za epoksidne smole - Dio 1: Obilježavanje EN ISO 4597-1:2008 (ISO 4597-1:2005, IDT) Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 4608:2017
Plastika - Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida za opštu namjenu - Određivanje apsorpcije plastifikatora na sobnoj temperaturi EN ISO 4608:1998 (ISO 4608:1998, IDT) Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for general use - Determination of plasticizer absorption at room temperature IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 60191-4:2017
Mehanička standardizacija poluprovodničkih komponenti - Dio 4: Sistem kodiranja i klasifikacija spoljnih ivica i oblika za kućišta poluprovodničkih komponenti EN 60191-4:2014 (IEC 60191-4:2013, IDT) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080
MEST EN 60243-3:2017
Dielektrička čvrstoća izolacionih materijala - Metode ispitivanja - Dio 3: Dodatni zahtjevi za ispitivanja impulsima od 1,2/50 µs EN 60243-3:2014 (IEC 60243-3:2013, IDT) Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 3: Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.99, 29.035.01
MEST EN ISO 5366:2017
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Traheostomski tubusi i konektori EN ISO 5366:2016 (ISO 5366:2016, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes and connectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
MEST EN ISO 5364:2017
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Orofaringealne cijevi za disanje EN ISO 5364:2016 (ISO 5364:2016, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 5361:2017
Anestetička i respiratorna oprema - Trahealni tubusi i priključci EN ISO 5361:2016 (ISO 5361:2016, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 6009:2017
Potkožne igle za jednokratnu upotrebu - Kodiranje bojom za identifikaciju EN ISO 6009:2016 (ISO 6009:2016, IDT) Hypodermic needles for single use - Colour coding for identification IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25
MEST EN ISO 9626:2017
Igla od nerđajućeg čelika za izradu medicinskih sredstava - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 9626:2016 (ISO 9626:2016, IDT) Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25
MEST EN ISO 7864:2017
Sterilne potkožne igle za jednokratnu upotrebu - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 7864:2016 (ISO 7864:2016, IDT) Sterile hypodermic needles for single use - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST EN ISO 10328:2017
Protetika - Strukturno ispitivanje proteza za donje ekstremitete - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 10328:2016 (ISO 10328:2016, IDT) Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.180.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 22675:2017
Protetika - Ispitivanje sredstava za gležanj-stopalo i jedinice za stopalo - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 22675:2016 (ISO 22675:2016, IDT) Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.180.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 16496:2017
Laboratorijsko posuđe od stakla – Posude sa omotačem od vakuuma za termičku izolaciju EN ISO 16496:2016 (ISO 16496:2016, IDT) Laboratory glassware - Vacuum-jacketed vessels for heat insulation IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.040.20
MEST EN ISO 8536-13:2017
Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu - Dio 13: Regulatori protoka sa stepenovanjem za jednokratnu upotrebu u kontaktu s tečnošću EN ISO 8536-13:2016 (ISO 8536-13:2016, IDT) Infusion equipment for medical use - Part 13: Graduated flow regulators for single use with fluid contact IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 8362-5:2017
Injekcioni kontejneri i pomoćni pribor - Dio 5: Sušenje zamrzavanjem zatvarača za injekcione bočice EN ISO 8362-5:2016 (ISO 8362-5:2016, IDT) Injection containers and accessories - Part 5: Freeze drying closures for injection vials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
MEST EN ISO 9693-2:2017
Stomatologija - Ispitivanje kompatibilnosti - Dio 2: Keramičko - keramički sistemi EN ISO 9693-2:2016 (ISO 9693-2:2016, IDT) Dentistry - Compatibility testing - Part 2: Ceramic-ceramic systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 384:2017
Laboratorijsko stakleno i plastično posuđe - Načela oblikovanja i konstrukcije volumetrijskih instrumenata EN ISO 384:2015 (ISO 384:2015, IDT) Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 17.060
MEST EN ISO 3819:2017
Laboratorijsko stakleno posuđe – Čaše EN ISO 3819:2015 (ISO 3819:2015, IDT) Laboratory glassware - Beakers IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 17.060
MEST EN ISO 80369-3:2017
Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zaštiti zdravlja - Dio 3: Konektori za unutrašnju primjenu EN ISO 80369-3:2016 (ISO 80369-3:2016, IDT) Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
MEST EN ISO 4074:2017
Prezervativi od prirodnog kaučuka - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 4074:2015 (ISO 4074:2015, IDT) Natural rubber latex male condoms - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.200 93/42/EEC
MEST EN ISO 12417-1:2017
Kardiovaskularni implantati i ekstrakorporalni sistemi - Proizvodi koji su kombinacija vaskularnog sredstva i lijeka - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 12417-1:2015 (ISO 12417-1:2015, IDT) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular device-drug combination products - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
MEST EN ISO 3826-4:2017
Plastični sklopljivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi - Dio 4: Sistemi kesa sa integrisanim karakteristikama za postupak afereznog uzimanja krvi EN ISO 3826-4:2015 (ISO 3826-4:2015, IDT) Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 4: Aphaeresis blood bag systems with integrated features IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 9680:2017
Stomatologija - Radno osvjetljenje EN ISO 9680:2014 (ISO 9680:2014, IDT) Dentistry - Operating lights IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 7199:2017
Kardiovaskularni implantati i vještački organi – Razmjenjivači gasova u krvi (oksigenatori) EN ISO 7199:2017 (ISO 7199:2016) Cardiovascular implants and artificial organs - Blood-gas exchangers (oxygenators) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
MEST EN 16615:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativna metoda ispitivanja za vrednovanje baktericidne aktivnosti i aktivnosti na kvasce na ne-poroznim površinama, mehaničkim djelovanjem pomoću maramica koje se koriste u medicini (ispitivanje polja) - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 16615:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4- field test) - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/42/EEC
MEST EN 16616:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici -Hemijsko-termička dezinfekcija tekstila - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 16616:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 8871-3:2017
Djelovi od elastomera za parenteralnu upotrebu i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Dio 3: Određivanje broja oslobođenih čestica EN ISO 8871-3:2004 (ISO 8871-3:2003, IDT) Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceuticals use - Part 3: Determination of released-particle count IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
MEST EN ISO 8871-5:2017
Djelovi od elastomera za parenteralnu upotrebu i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Dio 5: Funkcionalni zahtjevi i ispitivanja EN ISO 8871-5:2016 (ISO 8871-5:2016, IDT) Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 5: Functional requirements and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
MEST EN 16438:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje površine za vrednovanje fungicidnog djelovanja ili djelovanja na kvasce hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se koriste u oblasti veterine, na neporoznim površinama bez mehaničkog djelovanja - Metode ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 16438:2014 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.100.35
MEST EN ISO 18082:2017
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Dimenzije nezamjenljivih konektora (NIST) za medicinske gasove pod niskim pritiskom EN ISO 18082:2014 (ISO 18082:2014, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
MEST EN ISO 16498:2017
Stomatologija - Najmanji skup podataka neophodnih za kliničku upotrebu implantata EN ISO 16498:2013 (ISO 16498:2013, IDT) Dentistry - Minimal dental implant data set for clinical use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.15 93/42/EEC
MEST EN ISO 29022:2017
Stomatologija - Adhezija - Ispitivanje jačine veze smicanjem oštrice sa žlijebom EN ISO 29022:2013 (ISO 29022:2013, IDT) Dentistry - Adhesion - Notched-edge shear bond strength test IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 1797:2017
Stomatologija - Držači za rotirajuće i oscilirajuće instrumente EN ISO 1797:2017 (ISO 1797:2017, IDT) Dentistry - Shanks for rotary and oscillating instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN ISO 6876:2017
Stomatologija - Stomatološki materijali za opturaciju kanala korijena EN ISO 6876:2012 (ISO 6876:2012, IDT) Dentistry - Root canal sealing materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 3630-5:2017
Stomatologija - Endodontski instrumenti - Dio 5: Instrumenti za oblikovanje i čišćenje EN ISO 3630-5:2011 (ISO 3630-5:2011, IDT) Dentistry - Endodontic instruments - Part 5: Shaping and cleaning instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 11953:2017
Stomatologija - Implantati - Kliničke performanse ručno zateznih instrumenata EN ISO 11953:2010 (ISO 11953:2010, IDT) Dentistry - Implants - Clinical performance of hand torque instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.15
MEST EN 14476:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje virucidne aktivnosti u medicini - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2/korak 1) EN 14476:2013+A1:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 8871-2:2010/A1:2017
Djelovi od elastomera za parenteralnu upotrebu i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Dio 2: Identifikacija i karakterizacija - Izmjena 1 EN ISO 8871-2:2004/A1:2014 (ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005, IDT) Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 2: Identification and characterization - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
MEST EN ISO 7405:2017
Stomatologija - Biokompatibilnost medicinskih sredstava u stomatologiji EN ISO 7405:2008 (ISO 7405:2008, IDT) Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10, 11.100 93/42/EEC
MEST EN ISO 7405:2017/A1:2017
Stomatologija - Biokompatibilnost medicinskih sredstava u stomatologiji - Izmjena 1: Pozitivna kontrola materijala EN ISO 7405:2008/A1:2013 (ISO 7405:2008/Amd 1:2013, IDT) Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry - Amendment 1: Positive control material IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10, 11.100.99 93/42/EEC
MEST EN 867-5:2017
Nebiološki sistemi za upotrebu u sterilizatorima - Dio 5: Specifikacije za sisteme indikatora i sredstva za ispitivanje sredstava koja se koriste u ispitivanju performansi malih sterilizatora tipa B i tipa S EN 867-5:2001 Non-biological systems for use in sterilizers - Part 5: Specification for indicator systems and process challenge devices for use in performance testing for small sterilizers Type B and Type S IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 14155:2017
Klinička ispitivanja medicinskih sredstava za ljude - Dobra klinička praksa EN ISO 14155:2011 (ISO 14155:2011, IDT) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 90/385/EEC, 93/42/EEC
MEST EN ISO 14155:2017/Cor.1:2017
Klinička ispitivanja medicinskih sredstava za ljude - Dobra klinička praksa - Tehnička ispravka 1 EN ISO 14155:2011/AC:2011 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011, IDT) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice - Technical Corrigendum 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 90/385/EEC, 93/42/EEC
MEST EN ISO 4611:2017
Plastika - Određivanje efekata izlaganja povišenoj temperaturi sa vlagom, vodenom spreju i raspršenom rastvoru soli EN ISO 4611:2010 (ISO 4611:2010, IDT) Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 13445-2:2016/A1:2017
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu — Dio 2: Materijali EN 13445-2:2014/A1:2016 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 1745:2017
Zidane konstrukcije i proizvodi za zidanje - Metode određivanja toplotnih svojstava EN 1745:2012 Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.080.30, 91.120.10 89/106/EEC
MEST EN ISO 6781-3:2017
Performanse zgrada – Otkrivanje nepravilnosti u zgradama u pogledu toplote, vazduha i vlage infracrvenim metodama – Dio 3: Kvalifikacije za osobe koje rukuju opremom, analiziraju podatke i izrađuju izvještaje (ISO 6781-3:2015) EN ISO 6781-3:2015 (ISO 6781-3:2015, IDT) Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 3: Qualifications of equipment operators, data analysts and report writers (ISO 6781-3:2015) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10
MEST EN ISO 7327:2017
Plastika - Sredstva za otvrdnjavanje i ubrzivači za epoksidne smole - Određivanje slobodne kisjeline u anhidridu kisjeline EN ISO 7327:1997 (ISO 7327:1994, IDT) Plastics - Hardeners and accelerators for epoxide resins - Determination of free acid in acid anhydride IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 7231:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje vrijednosti protoka vazduha pri konstantnoj razlici pritiska EN ISO 7231:2010 (ISO 7231:2010, IDT) Polymeric materials, cellular, flexible - Determination of air flow value at constant pressure-drop IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 7391-2:2017
Plastika - Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 7391-2:2006 (ISO 7391-2:2006, IDT) Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 6721-2:2017
Plastika - Određivanje dinamičko-mehaničkih svojstava - Dio 2: Metoda torzionog klatna EN ISO 6721-2:2008 (ISO 6721-2:2008, IDT) Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 2: Torsion-pendulum method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 6721-3:2017
Plastika - Određivanje dinamičko-mehaničkih svojstava - Dio 3: Fleksuralno vibriranje - Metoda rezonantne krive EN ISO 6721-3:1996 (ISO 6721-3:1994 + Cor.1:1995, IDT) Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 3: Flexural vibration - Resonance-curve method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 3964:2017
Stomatologija - Dimenzije spojnica za stomatološke nasadne nastavke EN ISO 3964:2016 (ISO 3964:2016, IDT) Dentistry - Coupling dimensions for handpiece connectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.25
MEST EN 12503-2:2017
Sportske strunjače - Dio 2: Strunjače za skok s motkom i skok uvis, zahtjevi za bezbjednost EN 12503-2:2016 Sports mats - Part 2: Pole vault and high jump mats, safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30
MEST EN ISO 7391-1:2017
Plastika - Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 7391-1:2006 (ISO 7391-1:2006, IDT) Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 6603-2:2017
Plastika - Određivanje udarne otpornosti na probijanje krute plastike - Dio 2: Instrumentalna metoda ispitivanja probijanjem EN ISO 6603-2:2000 (ISO 6603-2:2000, IDT) Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics - Part 2: Instrumented puncture test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 6603-1:2017
Plastika - Određivanje udarne otpornosti na probijanje krute plastike - Dio 1: Ispitivanje udarom pomoću neinstrumentalnih metoda EN ISO 6603-1:2000 (ISO 6603-1:2000, IDT) Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics - Part 1: Non-instrumented impact testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01, 83.080.10
MEST EN ISO 6721-1:2017
Plastika - Određivanje dinamičkih mehaničkih svojstava - Dio 1: Opšti principi EN ISO 6721-1:2011 (ISO 6721-1:2011, IDT) Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 62087-2:2017
Audio, video i prateća oprema – Određivanje potrošnje energije – Dio 2: Signali i mediji EN 62087-2:2016 (IEC 62087-2:2015, IDT) Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 2: Signals and media IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.160.10
MEST EN ISO 19109:2017
Geografske informacije - Pravila za aplikacionu šemu EN ISO 19109:2015 (ISO 19109:2015, IDT) Geographic information - Rules for application schema IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.70
MEST EN ISO 6402-2:2017
Plastika - Akrilonitril/stiren/akrilatni (ASA), akrilonitril/(etilen-propilen-dien)/ stirenski (AEPDS) i akrilonitril/hlorovani polietilen/stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 6402-2:2003 (ISO 6402-2:2003, IDT) Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 6383-2:2017
Plastika - Filmovi i folije - Određivanje otpornosti prema cijepanju - Dio 2: Metoda po Elmendrofu EN ISO 6383-2:2004 (ISO 6383-2:1998, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 2: Elmendorf method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 4894-2:2017
Plastika - Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 4894-2:1999 (ISO 4894-2:1995, IDT) Plastics - Styrene/acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 16805:2017
Ronilačka oprema - Maska za ronjenje - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16805:2015 Diving equipment - Diving mask - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 93/95/EEC
MEST EN ISO 7822:2017
Plastika ojačana tekstilnim staklom - Određivanje sadržaja praznina - Gubitak paljenjem, mehaničkom dezintegracijom i statistička metoda računanja EN ISO 7822:1999 (ISO 7822:1990, IDT) Textile glass reinforced plastics - Determination of void content - Loss on ignition, mechanical disintegration and statistical counting methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 13.220.01
MEST EN ISO 7808:2017
Plastika - Termoreaktivni materijali za presovanje - Određivanje prelivnog toka EN ISO 7808:1998 (ISO 7808:1992, IDT) Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of transfer flow IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 7765-1:2017
Plastični filmovi i folije – Određivanje otpornosti na udar metodom slobodnog pada koplja – Dio 1: Stepenasta metoda EN ISO 7765-1:2004 (ISO 7765-1:1988, IDT) Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the free-falling dart method - Part 1: Staircase methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 6383-1:2017
Plastika – Filmovi i folije – Određivanje otpornosti na cijepanje – Dio 1: Metoda uzdužnog cijepanja uzorka po polovini EN ISO 6383-1:2015 (ISO 6383-1:2015, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 1: Trouser tear method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 6186:2017
Plastika - Određivanje sipkosti EN ISO 6186:1998 (ISO 6186:1998, IDT) Plastics - Determination of pourability IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
MEST EN ISO 4615:2017
Plastika - Nezasićeni poliestri i epoksidne smole - Određivanje ukupnog sadržaja hlora EN ISO 4615:1999 (ISO 4615:1979, IDT) Plastics - Unsaturated polyesters and epoxide resins - Determination of total chlorine content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 4638:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje propustljivosti struje vazduha EN ISO 4638:1995 (ISO 4638:1984, IDT) Polymeric materials, cellular flexible - Determination of air flow permeability IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 4614:2017
Plastika - Melamin-formaldehidni otpresci - Određivanje formaldehida koji se može ekstrahovati EN ISO 4614:1999 (ISO 4614:1977, IDT) Plastics - Melamine-formaldehyde mouldings - Determination of extractable formaldehyde IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 19064-1:2017
Plastika – Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 19064-1:2015 (ISO 19064-1:2015, IDT) Plastics - Styrene/acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 4613-2:2017
Plastika - Etilen/vinil-acetatni materijali (E/VAC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 4613-2:1995 + A1:2004 (ISO 4613-2:1995 + ISO 4613-2:1995/Amd 1:2004, IDT) Plastics - Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
MEST EN ISO 4892-1:2017
Plastika – Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svjetlosti – Dio 1: Opšte uputstvo EN ISO 4892-1:2016 (ISO 4892-1:2016, IDT) Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 4651:2017
Guma i plastične mase sa ćelijama - Određivanje performansi dinamičke amortizacije EN ISO 4651:1995 + A1:2008 (ISO 4651:1995 + ISO 4651:1988/Amd 1:2006, IDT) Cellular rubbers and plastics - Determination of dynamic cushioning performance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 4613-1:2017
Plastika - Etilen/vinil-acetatni materijali (E/VAC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Obilježavanje i specifikacija EN ISO 4613-1:1999 (ISO 4613-1:1999, IDT) Plastics - Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation and specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 16235:2017
Primjene na željeznici — Ispitivanje u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Teretni vagoni — Uslovi za oslobađanje teretnih vagona sa određenim tehničkim karakteristikama od ispitivanja na pruzi prema EN 14363 EN 16235:2013 Railway application - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363 IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2001/16/EC, 2008/57/EC
MEST EN 15531-3:2017
Javni transport - Uslužni interfejs za pravovremene informacije koje se odnose na operacije javnog transporta – Dio 3: Funkcionalna usluga interfejsa EN 15531-3:2015 Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 3: Functional service interfaces IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
MEST EN ISO 4610:2017
Plastika - Homopolimeri i kopolimeri vinil-hlorida - Analiza prosijavanjem upotrebom aparata sa vazdušnim mlaznicama EN ISO 4610:2001 (ISO 4610:2001, IDT) Plastics - Vinyl chloride homopolymer and copolymer resins - Sieve analysis using air-jet sieve apparatus IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 2719:2017
Određivanje tačke paljenja - Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu EN ISO 2719:2016 (ISO 2719:2016, IDT) Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.080, 75.100 2008/68/EC
MEST EN 15940:2017
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom — Zahtjevi i metode ispitivanja EN 15940:2016 Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20 98/70/EC
MEST EN 16734:2017
Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo B10 za motorna vozila — Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16734:2016 Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20 98/70/EC
MEST EN 16896:2017
Naftni i srodni proizvodi - Određivanje kinematičke viskoznosti - Metoda sa Stabingerovim viskozimetrom EN 16896:2016 Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscosimeter IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
MEST EN 16807:2017
Tečni naftni prozvodi — Biomaziva — Kriterijumi i zahtjevi za biomaziva i maziva na biološkoj osnovi EN 16807:2016 Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.100
MEST EN 764-1:2017
Oprema pod pritiskom - Dio 1: Rječnik EN 764-1:2015+A1:2016 Pressure equipment - Part 1: Vocabulary IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 01.040.23, 23.020.30 97/23/EC
MEST EN 13445-3:2016/A2:2017
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu — Dio 3: Projektovanje EN 13445-3:2014/A2:2016 Unfired pressure vessels - Part 3: Design IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
MEST EN 13445-4:2016/A1:2017
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 4: Izrada EN 13445-4:2014/A1:2016 Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30
MEST EN 16668:2017
Industrijske armature – Zahtjevi za metalne armature i njihovo ispitivanje kao dodatnog pribora pod pritiskom EN 16668:2016 Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01 2014/68/EU
MEST EN 16767:2017
Industrijske armature – Odbojne aramature od čelika i livenog gvožđa EN 16767:2016 Industrial valves - Steel and cast iron check valves IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.50 2014/68/EU
MEST EN 12760:2017
Industrijske armature - Krajevi za preklopno zavarivanje čeličnih ventila EN 12760:2016 Industrial valves - Socket welding ends for steel valves IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.60
MEST EN ISO 4126-1:2015/A1:2017
Bezbjednosni uređaji za zaštitu od prekomjernog pritiska - Dio 1: Bezbjednosni ventili - Izmjena 1 EN ISO 4126-1:2013/A1:2016 (ISO 4126-1:2013/Amd 1:2016, IDT) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.240 97/23/EC
MEST EN ISO 4126-5:2015/A1:2017
Bezbjednosni uređaji za zaštitu od prekomjernog pritiska - Dio 5: Kontrolni bezbjednosni sistemi za rasterećenje pritiska - Izmjena 1 EN ISO 4126-5:2013/A1:2016 (ISO 4126-5:2013/Amd 1:2016, IDT) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS) - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.240 97/23/EC
MEST EN ISO 4126-7:2015/A1:2017
Bezbjednosni uređaji za zaštitu od prekomjernog pritiska - Dio 7: Zajedničke informacije - izmjena 1 EN ISO 4126-7:2013/A1:2016 (ISO 4126-7:2013/Amd 1:2016, IDT) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common data - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.240 97/23/EC
MEST EN 711:2017
Plovila unutrašnje plovidbe - Ograde za palube i bočne palube - Zahtjevi, konstrukcije i tipovi EN 711:2016 Inland navigation vessels - Railings for decks and side decks - Requirements, designs and types IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.020.10
MEST EN 1918-1:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 1: Funkcionalne preporuke za skladištenje u vodonosnom sloju EN 1918-1:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 1: Functional recommendations for storage in aquifers IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
MEST EN 1918-2:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 2: Funkcionalne preporuke za skladištenje na nalazištima nafte i gasa EN 1918-2:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 2: Functional recommendations for storage in oil and gas fields IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
MEST EN 1918-3:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 3: Funkcionalne preporuke za skladištenje u špiljama izrađenim u naslagama soli EN 1918-3:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 3: Functional recommendations for storage in solution-mined salt caverns IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
MEST EN 566:2017
Planinarska oprema - Produžne petlje - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 566:2017 Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
MEST EN 1918-4:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 4: Funkcionalne preporuke za skladištenje u špiljama izrađenim u stijenama EN 1918-4:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 4: Functional recommendations for storage in rock caverns IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
MEST EN 1918-5:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 5: Funkcionalne preporuke za površinska postrojenja za skladištenje EN 1918-5:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
MEST EN ISO 21028-1:2017
Kriogene posude - Zahtjevi za žilavost za materijale pri niskim temperaturama - Dio 1: Temperature ispod - 80 °C EN ISO 21028-1:2016 (ISO 21028-1:2016, IDT) Cryogenic vessels - Toughness requirements for materials at cryogenic temperature - Part 1: Temperatures below -80 °C IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC, 2014/68/EU
MEST EN ISO 15007-1:2017
Drumska vozila — Mjerenje vozačevog vizuelnog opažanja saobraćajnih informacija i sistema za upravljanje — Dio 1: Definicije i parametri EN ISO 15007-1:2014 (ISO 15007-1:2014, IDT) Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 1: Definitions and parameters IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 13.180,
MEST EN ISO 21013-3:2017
Kriogene posude - Sigurnosni ventili za kriogenu upotrebu - Dio 3: Određivanje veličine i količine EN ISO 21013-3:2016 (ISO 21013-3:2016, IDT) Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for cryogenic service - Part 3: Sizing and capacity determination IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC, 2014/68/EU
MEST EN ISO 19101-1:2017
Geografske informacije — Referentni model — Dio 1: Osnove EN ISO 19101-1:2014 (ISO 19101-1:2014, IDT) Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.70
MEST EN ISO 24490:2017
Kriogene posude - Pumpe za kriogenu upotrebu EN ISO 24490:2016 (ISO 24490:2016, IDT) Cryogenic vessels - Pumps for cryogenic service IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC
MEST EN ISO 17268:2017
Priključni uređaji za punjenje gorivom terenskih vozila na tečni vodonik EN ISO 17268:2016 (ISO 17268:2012, IDT) Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 43.180, 71.100.20 2014/94/EU
MEST EN 958:2017
Planinarska oprema - Sistemi za apsorbovanje energije koji se koriste za osigurane klinčane puteve - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 958:2017 Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
MEST EN 12953-3:2017
Komorni kotlovi - Dio 3: Projektovanje i proračun djelova pod pritiskom EN 12953-3:2016 Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.060.30 2014/68/EU
MEST EN 892:2017
Planinarska oprema - Dinamička planinarska užad - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 892:2012+A1:2016 Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
MEST EN 16657:2017
Rezervoari za transport opasne robe – Oprema transportnih rezervoara za uređaje za sprečavanje prepunjavanja stabilnih rezervoara EN 16657:2016 Tanks for the transport of dangerous goods - Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20
MEST EN 14504:2017
Brodovi unutrašnje plovidbe - Plutajuća privezišta i plutajuća oprema na unutrašnjim vodama - Zahtjevi, ispitivanja EN 14504:2016 Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating equipment on inland waters - Requirements, tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 93.140
MEST EN 16804:2017
Ronilačka oprema - Ronilačka peraja sa otvorenom petom - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16804:2015 Diving equipment - Diving open heel fins - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
MEST EN 12503-4:2017
Sportske strunjače - Dio 4: Određivanje apsorpcije udara EN 12503-4:2016 Sports mats - Part 4: Determination of shock absorption IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30
MEST EN 14595:2017
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Pomoćna oprema - Odušni ventil EN 14595:2016 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment - Breather device IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
MEST EN 14025:2017
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Metalni rezervoari pod pritiskom - Projektovanje i izrada EN 14025:2013+A1:2016 Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
MEST EN 1809:2017
Ronilačka oprema - Uređaji za uravnjavanje plovljenja - Funkcionalni i bezbjednosni zahtjevi, metode ispitivanja EN 1809:2014+A1:2016 Diving equipment - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
MEST EN 13538-3:2017
Određivanje mjernih karakteristika vreća za spavanje - Dio 3: Zapremina pri korišćenju i pogodnost pakovanja EN 13538-3:2016 Determination of dimensional characteristics of sleeping bags - Part 3: Volume under load and easiness of packing IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.30
MEST EN 16522:2017
Rezervoari za transport opasnog tereta — Oprema za servisiranje rezervoara — Hvatači plamena za uređaje za disanje EN 16522:2014 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Flame arresters for breather devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20, 23.060.40 2008/68/EC
MEST EN 13451-3:2017
Oprema za bazene - Dio 3: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za otvore za ulaz i ispust vode i za vodene efekte dobijene kombinacijom vode i vazduha EN 13451-3:2011+A3:2016 Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
MEST EN 1570-2:2017
Zahtjevi za bezbjednost podiznih stolova - Dio 2: Podizni stolovi za opsluživanje više od 2 stanice, za dizanje tereta s vertikalnom brzinom koja ne prelazi 0,15 m/s EN 1570-2:2016 Safety requirements for lifting tables - Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.99 2006/42/EC
MEST EN 12642:2017
Obezbjeđivanje robe u drumskim vozilima - Struktura tijela komercijalnih vozila - Minimalni zahtjevi EN 12642:2016 Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial vehicles - Minimum requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 43.080.10
MEST EN 13001-3-5:2017
Dizalice - Konstrukcija uopšte - Dio 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka EN 13001-3-5:2016 Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged hooks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.20, 53.020.30 2006/42/EC
MEST EN 15878:2017
Čelični nepokretni sistemi skladištenja - Termini i definicije EN 15878:2010 Steel static storage systems - Terms and definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 01.040.53, 53.080
MEST EN 16681:2017
Čelični nepokretni sistemi skladištenja - Podesivi sistemi regala za palete – Principi seizmičkog projektovanja EN 16681:2016 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for seismic design IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.080
MEST EN ISO 3630-3:2017
Stomatologija – Endodontski instrumenti - Dio 3: Kompakteri: nabijači i potiskivači EN ISO 3630-3:2015 (ISO 3630-3:2015, IDT) Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors: pluggers and spreaders IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN ISO 16409:2017
Stomatologija - Proizvodi za oralnu higijenu - Ručne interdentalne četkice EN ISO 16409:2016 (ISO 16409:2016, IDT) Dentistry - Oral care products - Manual interdental brushes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170
MEST EN ISO 7153-1:2017
Hirurški instrumenti - Materijali - Dio 1: Metali EN ISO 7153-1:2016 (ISO 7153-1:2016, IDT) Surgical instruments - Materials - Part 1: Metals IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.30, 77.140.20
MEST EN 14432:2017
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Oprema rezervoara za prevoz tečnih hemikalija i tečnih gasova - Ventili za ispuštanje sadržaja rezervoara i usisni ventili za vazduh EN 14432:2014 Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
MEST EN 16257:2017
Rezervoari za transport opasnih materija - Prateća oprema- Podnožni ventil veličina prečnika koje su različite od 100 mm (nominalno) EN 16257:2012 Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom) IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.20 2008/68/EC, 94/63/EC
MEST EN ISO 9173-1:2017
Stomatologija - Kliješta za ekstrakciju - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 9173-1:2016 (ISO 9173-1:2016, IDT) Dentistry - Extraction forceps - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
MEST EN ISO 6874:2017
Stomatologija – Zalivači fisura i jamica na bazi polimera EN ISO 6874:2015 (ISO 6874:2015, IDT) Dentistry - Polymer-based pit and fissure sealants IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
MEST EN 13160-1:2017
Sistemi za detekciju curenja - Dio 1: Osnovni principi EN 13160-1:2016 Leak detection systems - Part 1: General Principles IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
MEST EN ISO 17304:2017
Stomatologija - Polimerizaciona kontrakcija: Metoda za određivanje polimerizacione kontrakcije restaurativnih polimernih materijala EN ISO 17304:2013 (ISO 17304:2013, IDT) Dentistry - Polymerization shrinkage: Method for determination of polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN 13160-2:2017
Sistemi za otkrivanje curenja — Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za sisteme pritiska i vakuuma EN 13160-2:2016 Leak detection systems - Part 2: Requirements and test/assessment methods for pressure and vacuum systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
MEST EN ISO 28888:2017
Stomatologija - Skrining metoda za erozivni potencijal sredstava za ispiranje čvrstih zubnih tkiva EN ISO 28888:2013 (ISO 28888:2013, IDT) Dentistry - Screening method for erosion potential of oral rinses on dental hard tissues IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170 1223/2009
MEST EN ISO 17254:2017
Stomatologija - Spiralne opruge za upotrebu u ortodonciji EN ISO 17254:2016 (ISO 17254:2016, IDT) Dentistry - Coiled springs for use in orthodontics IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
MEST EN ISO 18556:2017
Stomatologija - Intraoralne špatule EN ISO 18556:2016 (ISO 18556:2016, IDT) Dentistry - Intraoral spatulas IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
MEST EN 13160-3:2017
Sistemi za otkrivanje curenja — Dio 3: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja sistema tečnosti rezervoara EN 13160-3:2016 Leak detection systems - Part 3: Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99
MEST EN 13160-4:2017
Sistemi za otkrivanje curenja — Dio 4: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja senzorskih sistema za otkrivanje curenja EN 13160-4:2016 Leak detection systems - Part 4: Requirements and test/assessment methods for sensor based leak detection systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20 305/2011
MEST EN 13160-5:2017
Sistemi za otkrivanje curenja - Dio 5: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za sisteme mjerača u rezervoaru i sisteme cjevovoda pod pritiskom EN 13160-5:2016 Leak detection systems - Part 5: Requirements and test/assessment methods for in-tank gauge systems and pressurised pipework systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.10, 23.040.99 305/2011
MEST EN 13160-6:2017
Sistemi za otkrivanje curenja - Dio 6: Senzori u kontrolnim oknima EN 13160-6:2016 Leak detection systems - Part 6: Sensors in monitoring wells IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
MEST EN 13160-7:2017
Sistemi za otkrivanje curenja - Dio 7: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja međuprostora, obloga i omotača za otkrivanje curenja EN 13160-7:2016 Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for interstitial spaces, leak detection linings and leak detection jackets IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20 305/2011
MEST EN 14363:2017
Primjene na željeznici - Ispitivanje i simulacija u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Ispitivanje ponašanja tokom vožnje i u mjestu EN 14363:2016 Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
MEST EN 16729-1:2017
Primjene na željeznici — Infrastruktura — Ispitivanje šina u kolosjeku metodama bez razaranja — Dio 1: Zahtjevi za ultrazvučnu inspekciju i principi vrednovanja EN 16729-1:2016 Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 1: Requirements for ultrasonic inspection and evaluation principles IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 15313:2017
Primjene na željeznici - Zahtjevi za osovinske sklopove u eksploataciji - Održavanje osovinskih sklopova u eksploataciji sa i bez demontaže EN 15313:2016 Railway applications - In-service wheelset operation requirements - In-service and off-vehicle wheelset maintenance IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
MEST EN 16730:2017
Primjene na željeznici — Kolosjek — Betonski i skretnički betonski pragovi sa ugrađenom elastičnom podloškom EN 16730:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers with under sleeper pads IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
MEST EN 16771:2017
Primjene na željeznici — Infrastruktura — Aluminotermijsko zavarivanje šina sa žljebom EN 16771:2016 Railway applications - Infrastructure - Aluminothermic welding of grooved rails IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 25.160.10, 93.100
MEST EN 13129:2017
Primjene na željeznici - Klimatizacija voznog parka za glavne pruge - Parametri komfora i ispitivanja tipa EN 13129:2016 Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2008/57/EC
MEST EN 16272-4:2017
Primjene na željeznici – Kolosjek – Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh – Postupci ispitivnja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava - Dio 4: Karakteristike svojstvene preprekama — Vrijednosti difrakcije zvuka u direktnom zvučnom polju, mjerene na licu mjesta EN 16272-4:2016 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 4: Intrinsic characteristics - In situ values of sound diffraction under direct sound field IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
MEST EN ISO 14272:2017
Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva – Mjere epruvete i procedura za ispitivanje poprečnim zatezanjem elektrootporno tačkastih i ispupčeno bradavičastih zavarenih spojeva EN ISO 14272:2016 (ISO 14272:2016, Corrected version 2016-09-01) Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for cross tension testing of resistance spot and embossed projection welds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 11073-10425:2017
Informatika u zdravstvu — Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu - Dio 10425: Specijalizacija uređaja - Kontinualni monitor za glukozu(CGM) EN ISO 11073-10425:2016 (ISO 11073-10425:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10425: Device specialization - Continuous glucose monitor (CGM) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 11073-10419:2017
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja na mjestu njege - Dio 10419: Specijalni aparati - Pumpa za insulin EN ISO 11073-10419:2016 (ISO/IEEE 11073-10419:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 11073-10424:2017
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja na mjestu njege - Dio 10424: Specijalni uredjaji - Oprema za terapiju za disanje apne za spavanje (SABTE) EN ISO 11073-10424:2016 (ISO/IEEE 11073-10424:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10424: Device specialization - Sleep apnoea breathing therapy equipment (SABTE) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 17523:2017
Informatika u zdravstvu - Zahtjevi za elektronske prepiske EN ISO 17523:2016 (ISO 17523:2016, IDT) Health informatics - Requirements for electronic prescriptions IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.60, 35.240.80
MEST EN 12441-2:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 2: Određivanje magnezijuma u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-2:2001 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN 12441-2:2017/A1:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 2: Određivanje magnezijuma u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-2:2001/A1:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN 12441-2:2017/A2:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 2: Određivanje magnezijuma u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-2:2001/A2:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN 62343-3-2:2017
Dinamički moduli – Dio 3-2: Obrasci za specifikaciju performansom - Monitori za optički kanal EN 62343-3-2:2016 (IEC 62343-3-2:2016, IDT) Dynamic modules - Part 3-2: Performance specification templates - Optical channel monitor IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.01, 33.180.99
MEST EN ISO 1890:2017
Prediva za ojačavanje - Određivanje uvoja EN ISO 1890:2009 (ISO 1890:2009, IDT) Reinforcement yarns - Determination of twist IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.01
MEST EN 60708:2017
Kablovi za niske frekvencije sa izolacijom od poliolefina i poliolefinskim plaštom za zaštitu od prodiranja vlage EN 60708:2005 (IEC 60708:2005, IDT) Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.20
MEST EN 60708:2017/Cor.1:2017
Kablovi za niske frekvencije sa izolacijom od poliolefina i poliolefinskim plaštom za zaštitu od prodiranja vlage EN 60708:2005/AC:2016 (IEC 60708:2005/Cor.1:2016, IDT) Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.20
MEST EN ISO 12572:2017
Higrotermalne karakteristike građevinskih materijala i proizvoda – Određivanje svojstava prolaza vodene pare – Metoda sa posudom (ISO 12572:2016) EN ISO 12572:2016 (ISO 12572:2016, IDT) Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties - Cup method (ISO 12572:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.100.01
MEST EN ISO 2039-1:2017
Plastika - Određivanje tvrdoće - Dio 1: Metoda kugle EN ISO 2039-1:2003 (ISO 2039-1:2001, IDT) Plastics - Determination of hardness - Part 1: Ball indentation method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 2078:2017
Tekstilno staklo - Predivo - Označavanje EN ISO 2078:1994 + A1:2015 (ISO 2078:1993 + ISO 2078:1993/Amd 1:2015, IDT) Textile glass - Yarns - Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN ISO 2039-2:2017
Plastika - Određivanje tvrdoće - Dio 2: Tvrdoća po Rockwellu EN ISO 2039-2:1999 (ISO 2039-2:1987, IDT) Plastics - Determination of hardness - Part 2: Rockwell hardness IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 15876-1:2017
Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje pokretne i nepokretne opreme za usaglašavanje sa EN 15509 - Dio 1: Struktura ispitne opreme i svrha ispitivanja EN 15876-1:2016 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and test purposes IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
MEST EN ISO 2114:2017
Plastika (poliestarske smole) i boje i lakovi (veziva) - Određivanje parcijalnog kisjelinskog broja i ukupnog kisjelinskog broja EN ISO 2114:2000 + AC:2005 (ISO 2114:2000, IDT) Plastics (polyester resins) and paints and varnishes (binders) - Determination of partial acid value and total acid value IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 12441-4:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 4: Određivanje gvožđa u legurama cinka — Spektrofotometrijska metoda EN 12441-4:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 4: Determination of iron in zinc alloys - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN 12441-5:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 5: Određivanje gvožđa u primarnom cinku — Spektrofotometrijska metoda EN 12441-5:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 5: Determination of iron in primary zinc - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN 12441-6:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 6: Određivanje aluminijuma i gvožđa — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-6:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 6: Determination of aluminium and iron-Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN ISO 20568-1:2017
Plastika - Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obiljležavanja i osnova za specifikacije EN ISO 20568-1:2017 (ISO 20568-1:2017, IDT) Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 20568-2:2017
Plastika - Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema ispitnih uzoraka i utvrđivanje svojstava EN ISO 20568-2:2017 (ISO 20568-2:2017, IDT) Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 2439:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje tvrdoće (metoda utiskivanja) EN ISO 2439:2008 (ISO 2439:2008, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness (indentation technique) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 19135-1:2017
Geografske informacije – Procedure za registraciju objekata – Dio 1: Osnove EN ISO 19135-1:2015 (ISO 19135-1:2015, IDT) Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.70
MEST EN 12441-7:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 7: Određivanje kalaja — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije posle ekstrakcije EN 12441-7:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 7: Determination of tin - Flame atomic absorption spectrometric method after extraction IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN ISO 2535:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole - Mjerenje vremena želiranja na sobnoj temperaturi EN ISO 2535:2002 (ISO 2535:2001, IDT) Plastics - Unsaturated polyester resins - Measurement of gel time at ambient temperature IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 24014-1:2017
Javni transport - Interoperabilni sistemi za upravljanje naplatom - Dio 1: Arhitektura EN ISO 24014-1:2015 (ISO 24014-1:2015, IDT) Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architecture IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.01, 35.240.60
MEST EN 12441-3:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 3: Određivanje olova, kadmijuma i bakra — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-3:2001 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 3: Determination of lead, cadmium and copper - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN ISO 2440:2017
Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama - Ispitivanje ubrzanim starenjem EN ISO 2440:1999 (ISO 2440:1997, IDT) Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 2440:2017/A1:2017
Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama - Ispitivanje ubrzanim starenjem - Amandman 1 EN ISO 2440:1999/A1:2010 (ISO 2440:1997/Amd 1:2010, IDT) Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN 16790:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Integrisano upravljanje suzbijanjem štetočina (IPM) radi zaštite kulturnog nasljeđa EN 16790:2016 Conservation of cultural heritage - Integrated pest management (IPM) for protection of cultural heritage IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195
MEST EN ISO 2440:2017/A2:2017
Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama - Ispitivanje ubrzanim starenjem - Amandman 2 EN ISO 2440:1999/A2:2014 (ISO 2440:1997/Amd 2:2014, IDT) Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests - Amendment 2 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 2554:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole - Određivanje hidroksilnog broja EN ISO 2554:1998 (ISO 2554:1997, IDT) Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of hydroxyl value IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 16782:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Čišćenje poroznog neorganskog materijala - Tehnike čišćenja kulturnog nasljeđa laserom EN 16782:2016 Conservation of cultural heritage - Cleaning of porous inorganic materials - Laser cleaning techniques for cultural heritage IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195
MEST EN 12441-8:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 8: Određivanje kalaja u sekundarnom cinku — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-8:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 8: Determination of tin in secondary zinc - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN 12441-9:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 9: Određivanje nikla u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-9:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 9: Determination of nickel in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN ISO 2555:2017
Plastika - Smole u tečnom stanju ili kao emulzije ili disperzije - Određivanje prividne viskoznosti ispitnom metodom po Brukfildu EN ISO 2555:1999 (ISO 2555:1989, IDT) Plastics - Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of apparent viscosity by the Brookfield Test method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 62841-2-9:2016/Cor.1:2017
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ručne zvučne kutije i mašine za pravljenje zavrtnja EN 62841-2-9:2015/AC:2016 (IEC 62841-2-9:2015/COR1:2015, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.140.20
MEST EN 15876-2:2017
Elektronski sistem za naplatu – Vrednovanje usaglašenosti unutrašnje i spoljašnje opreme sa EN 15509 – Dio 2: Rezime skupa ispitivanja EN 15876-2:2016 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
MEST EN 16648:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Metode transporta EN 16648:2015 Conservation of cultural heritage - Transport methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 55.180.99, 97.195
MEST EN 16572:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Rječnik tehničkih termina koji se odnose na maltere za zidanje, unutrašnje i spoljašnje malterisanje, koji se koriste u kulturnom nasljeđu EN 16572:2015 Conservation of cultural heritage - Glossary of technical terms concerning mortars for masonry, renders and plasters used in cultural heritage IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 01.040.91, 01.040.97, 91.100.10, 97.195
MEST EN ISO/IEC 27037:2017
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti — Smjernice za identifikovanje, prikupljanje, preuzimanje i očuvanje digitalnih dokaza EN ISO/IEC 27037:2016 (ISO/IEC 27037:2012, IDT) Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
MEST EN ISO/IEC 27038:2017
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti — Smjernice za digitalnu redakciju EN ISO/IEC 27038:2016 (ISO/IEC 27038:2014, IDT) Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
MEST EN ISO 2556:2017
Plastika - Određivanje brzine propuštanja gasa za filmove i tanke folije pri atmosferskom pritisku - Manometarska metoda EN ISO 2556:2000 (ISO 2556:1974, IDT) Plastics - Determination of the gas transmission rate of films and thin sheets under atmospheric pressure - Manometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140
MEST EN ISO 2578:2017
Plastika - Određivanje graničnih vrijednosti vrijeme - temperatura poslije produženog izlaganja toploti EN ISO 2578:1998 (ISO 2578:1993, IDT) Plastics - Determination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 19062-1:2017
Plastika – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 19062-1:2015 (ISO 19062-1:2015, IDT) Plastics - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO/IEC 27040:2017
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti - Bezbjednost skladistenja EN ISO/IEC 27040:2016 (ISO/IEC 27040:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Storage security IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
MEST EN ISO/IEC 27041:2017
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike - Uputstvo za osiguranje pogodnosti i adekvatnosti metode istraživanja incidenta EN ISO/IEC 27041:2016 (ISO/IEC 27041:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
MEST EN 12441-10:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 10: Određivanje hroma i titana u legurama cinka — Metoda spektrofotometrije EN 12441-10:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 10: Determination of chromium and titanium in zinc alloys - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN 12441-11:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 11: Određivanje silicijuma u legurama cinka — Metoda spektrofotometrije EN 12441-11:2006 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 11: Determination of silicon in zinc alloys - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
MEST EN ISO 2580-2:2017
Plastika - Akronitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 2580-2:2003 (ISO 2580-2:2003, IDT) Plastics - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 1559-6:2017
Livarstvo - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 6: Dodatni zahtjevi za odlivke od legura cinka EN 1559-6:1998 Founding - Technical conditions of delivery - Part 6: Additional requirements for zinc alloy castings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.60
MEST EN ISO 2818:2017
Plastika - Mašinska priprema uzoraka za ispitivanje EN ISO 2818:1996 (ISO 2818:1994, IDT) Plastics - Preparation of test specimens by machining IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
MEST EN ISO/IEC 27042:2017
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike - Uputstva za analizu i interpretaciju digitalnog dokaza EN ISO/IEC 27042:2016 (ISO/IEC 27042:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
MEST EN ISO 11073-10418:2015/Cor.1:2017
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu - Dio 10418: Specijalni uređaji - Monitor za Internacionalni Normalizovani Odnos EN ISO 11073-10418:2014/AC:2016 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor - Technical Corrigendum 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN ISO 14323:2017
Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje razaranjem – Mjere epruveta i procedura za udarno ispitivanje smicanjem i poprečnim zatezanjem elektrootporno-tačkastih i ispupčeno-bradavičastih zavarenih spojeva EN ISO 14323:2015 (ISO 14323:2015, IDT) Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for impact tensile shear test and cross-tension testing of resistance spot and embossed projection welds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN ISO/IEC 27043:2017
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike - Principi i procesi za istraživanje incidenta EN ISO/IEC 27043:2016 (ISO/IEC 27043:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Incident investigation principles and processes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
MEST EN ISO 14273:2017
Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva – Mjere epruvete i procedura za ispitivanje smicanjem elektrootporno tačkastih, šavnih i ispupčeno bradavičastih zavarenih spojeva EN ISO 14273:2016 (ISO 14273:2016, IDT) Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for tensile shear testing resistance spot and embossed projection welds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN ISO/IEC 30121:2017
Informacione tehnologije - Upravljanje okvirom digitalnog forenzičkog rizika EN ISO/IEC 30121:2016 (ISO/IEC 30121:2015, IDT) Information technology - Governance of digital forensic risk framework IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.080
MEST EN ISO 17643:2017
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja – Ispitivanje zavarenih spojeva vrtložnim strujama putem analize kompleksne ravni EN ISO 17643:2015 (ISO 17643:2015, IDT) Non-destructive testing of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 669:2017
Elektrootporno zavarivanje – Oprema za elektrootporno zavarivanje – Mehanički i električni zahtjevi EN ISO 669:2016 (ISO 669:2016, IDT) Resistance welding - Resistance welding equipment - Mechanical and electrical requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.30
MEST EN ISO 19063-1:2017
Plastika - Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 19063-1:2015 (ISO 19063-1:2015, IDT) Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 61303:2017
Elektromedicinski uređaji - Radionuklidni kalibratori - Posebne metode za opisivanje performansi EN 61303:1995 (IEC 61303:1994, IDT) Medical electrical equipment - Radionuclide calibrators - Particular methods for describing performance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.50
MEST EN ISO 2898-2:2017
Plastika - Plastifikovani poli(vinil-hloridni) (PVC-P) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 2898-2:2008 (ISO 2898-2:2008, IDT) Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 2897-2:2017
Plastika - Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 2897-2:2003 (ISO 2897-2:2003, IDT) Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 10675-1:2017
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – Nivoi prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje – Dio 1: Čelik, nikl, titanijum i njihove legure EN ISO 10675-1:2016 (ISO 10675-1:2016, IDT) Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN ISO 17916:2017
Bezbjednost mašina za toplotno rezanje EN ISO 17916:2016 (ISO 17916:2016, IDT) Safety of thermal cutting machines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.10 2006/42/EC
MEST EN 61303:2017/Cor.1:2017
Elektromedicinski uređaji - Radionuklidni kalibratori - Posebne metode za opisivanje performansi EN 61303:1995/AC:2016 (IEC 61303:1994/COR1:2016, IDT) Medical electrical equipment - Radionuclide calibrators - Particular methods for describing performance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.50
MEST EN ISO 3146:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri topljenju (temperature topljenja ili opsega topljenja) djelimično kristalastih polimera metodama kapilarne cijevi i polarizacionog mikroskopa EN ISO 3146:2000 (ISO 3146:2000, IDT) Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 3001:2017
Plastika - Epoksidna jedinjenja - Određivanje epoksidnog ekvivalenta EN ISO 3001:1999 (ISO 3001:1999, IDT) Plastics - Epoxy compounds - Determination of epoxy equivalent IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 3146:2017/Cor.1:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri topljenju (temperature topljenja ili opsega topljenja) djelimično kristalastih polimera metodama kapilarne cijevi i polarizacionog mikroskopa EN ISO 3146:2000/AC:2003 (ISO 3146:2000, IDT) Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 61753-071-2:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Dio 071-2: Monomodni optički svičevi 1 x 2 i 2 x 2 bez konektora, za kategoriju C — Kontrolisana okolina EN 61753-071-2:2014 (IEC 61753-071-2:2014 , IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 071-2: Non-connectorized single-mode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial switches for category C - Controlled environments IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 3344:2017
Proizvodi za ojačavanje - Određivanje sadržaja vlage EN ISO 3344:1997 (ISO 3344:1997, IDT) Reinforcement products - Determination of moisture content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 1071:2017
Potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode, žice, šipke i punjene žice za zavarivanje topljenjem sivog liva – Klasifikacija EN ISO 1071:2015 (ISO 1071:2015, IDT) Welding consumables - Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron - Classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.20
MEST EN 61534-22:2017
Parapetni razvodi - Dio 22: Posebni zahtjevi za parapetne razvode predviđene za instalisanje na pod i ispod poda EN 61534-22:2014(IEC 61534-22:2014, IDT) Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10, 29.120.20
MEST EN 61534-21:2017
Parapetni razvodi - Dio 21: Posebni zahtjevi za sisteme parapetnih razvoda namijenjenih za montažu na zid i plafon EN 61534-21:2014 (IEC 61534-21:2014, IDT) Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.10, 29.120.20 2006/95/EC, 2014/35/EU, 2014/53/EU
MEST EN ISO 3386-1:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje karakteristika napon-deformacija pri sabijanju - Dio 1: Materijali niske gustine EN ISO 3386-1:1997 + A1:2010 (ISO 3386-1:1986 + ISO 3386-1:1986/Amd 1:2010, IDT) Polymeric materials, cellular flexible - Determination of stress-strain characteristic in compression - Part 1: Low-density materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 6848:2017
Elektrolučno zavarivanje i rezanje – Netopive volframove elektrode – Klasifikacija EN ISO 6848:2015 (ISO 6848:2015, IDT) Arc welding and cutting - Nonconsumable tungsten electrodes - Classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.20
MEST EN ISO 14172:2017
Potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nikla i njegovih legura – Klasifikacija EN ISO 14172:2015 (ISO 14172:2015, IDT) Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.20
MEST EN 62841-3-1:2017
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 3-1: Posebni zahtjevi za prenosne stone testere (IEC 62841-3-1:2014, modifikovan) EN 62841-3-1:2014 (IEC 62841-3-1:2014, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1:2014, modified) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.140.20
MEST EN 61753-053-2:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Dio 053-2: Nekonektorizovani, monomodni, električno kontrolisani, promjenljivi optički oslabljivač za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline EN 61753-053-2:2014 (IEC 61753-053-2:2014, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 053-2: Non-connectorized single-mode fibre, electrically controlled, variable optical attenuator for category C - Controlled environments IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 3521:2017
Plastične mase - Nezasićene poliestarske i epoksidne smole - Određivanje ukupnog zapreminskog skupljanja EN ISO 3521:1999 (ISO 3521:1997, IDT) Plastics - Unsaturated polyester and epoxy resins - Determination of overall volume shrinkage IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 3386-2:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje karakteristika napon-deformacija pri sabijanju - Dio 2: Materijali visoke gustine EN ISO 3386-2:1998 + A1:2010 (ISO 3386-2:1997 + ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of stress-strain characteristics in compression - Part 2: High-density materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 3582:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Laboratorijsko ocjenjivanje karakteristika pri horizontalnom gorenju malih uzoraka izloženih malom plamenu EN ISO 3582:2000 (ISO 3582:2000, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.100
MEST EN ISO 4612:2017
Plastika - Pripremanje PVC pasta za ispitivanje - Metoda sa planetarnom mješalicom EN ISO 4612:1999 (ISO 4612:1999, IDT) Plastics - Preparation of PVC pastes for test purposes - Planetary-mixer method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 62522:2017
Kalibrisanje podesivih laserskih izvora EN 62522:2014 (IEC 62522:2014, IDT) Calibration of tuneable laser sources IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.260, 33.180.01
MEST EN ISO 3582:2017/A1:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Laboratorijsko ocjenjivanje karakteristika pri horizontalnom gorenju malih uzoraka izloženih malom plamenu - Amandman 1 EN ISO 3582:2000/A1:2007 (ISO 3582:2000/Amd 1:2007, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.100
MEST EN 60958-1:2011/A1:2017
Digitalni audio interfejs - Dio 1: Opšte EN 60958-1:2008/A1:2014 (IEC 60958-1:2008/A1:2014, IDT) Digital audio interface - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.160.01
MEST EN 61300-2-35:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovne procedure za ispitivanje i mjerenje - Dio 2-35: Ispitivanja - Uvrtanje kabla EN 61300-2-35:2014 (IEC 61300-2-35:2014, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-35: Tests - Cable nutation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 3671:2017
Plastične mase - Aminoplastični materijali za presovanje - Određivanje isparljive materije EN ISO 3671:1998 (ISO 3671:1976, IDT) Plastics - Aminoplastic moulding materials - Determination of volatile matter IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 3672-1:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole (UP-R) - Dio 1: Sistem obilježavanja EN ISO 3672-1:2001 (ISO 3672-1:2000,IDT) Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 1: Designation system IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 3672-2:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole (UP-R) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 3672-2:2001 (ISO 3672-2:2000, IDT) Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 16656:2017
Informacione tehnologije — Radiofrekvencijska identifikacija za upravljanje jedinicom — RFID oznaka EN 16656:2014 Information technology - Radio frequency identification for item management - RFID Emblem IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.040.50
MEST EN ISO 3673-1:2017
Plastika - Epoksidne smole - Dio 1: Obilježavanje EN ISO 3673-1:1999 (ISO 3673-1:1996, IDT) Plastics - Epoxy resins - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 13141-8:2017
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenti/proizvoda za ventilaciju stanova - Dio 8: Ispitivanje karakteristika beskanalnih mehaničkih dovodnih i izduvnih ventilacionih jedinica (uključujući i povraćaj toplote) za mehaničke ventilacione sisteme namijenjene za jednu sobu EN 13141-8:2014 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.30
MEST EN 62271-202:2017
Visokonaponska rasklopna aparatura - Dio 202: Visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska podstanica EN 62271-202:2014 (IEC 62271-202:2014, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: High-voltage/low-voltage prefabricated substation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.130.10
MEST EN ISO 3673-2:2017
Plastika - Epoksidne smole - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava umreženih epoksidnih smola EN ISO 3673-2:2012 (ISO 3673-2:2012, IDT) Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties of crosslinked epoxy resins IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 3915:2017
Plastika - Mjerenje specifične otpornosti provodnih plastičnih masa EN ISO 3915:1999 (ISO 3915:1981. IDT) Plastics - Measurement of resistivity of conductive plastics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN 60507:2017
Ispitivanja vještačkog zagađenja na visokonaponskim izolatorima za upotrebu u mrežama naizmjenične struje EN 60507:2014 (IEC 60507:2013, IDT) Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.080.10
MEST EN 62148-17:2017
Aktivne optičke komponente i sklopovi - Standardi za kućište i interfejs - Dio 17: Komponente predajnika i prijemnika sa dvostrukim koaksijalnim RF konektorima EN 62148-17:2014 ( IEC 62148-17:2013, IDT) Fiber optic active components and devices - Package and interface standards - Part 17: Transmitter and receiver components with dual coaxial RF connectors IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.99
MEST EN ISO 4577:2017
Plastika - Polipropilen i propilenski kopolimeri - Određivanje termooksidativne stabilnosti u vazduhu - Metoda u sušnici EN ISO 4577:1999 (ISO 4577:1983, IDT) Plastics - Polypropylene and propylene-copolymers - Determination of thermal oxidative stability in air - Oven method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 62481-3:2017
Smjernice za međusobni rad DLNA uređaja povezanih u kućnu mrežu - Dio 3: Zaštita linkova EN 62481-3:2014 (IEC 62481-3:2013, IDT) Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 3: Link protection IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
MEST EN ISO 15758:2017
Higrotoplotne performanse opreme u zgradama i industrijskih instalacija — Proračun difuzije vodene pare — Sistemi izolacija hladnih cijevi EN ISO 15758:2014 (ISO 15758:2014, IDT) Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 91.120.10, 91.140.01
MEST EN ISO 4589-1:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri gorenju pomoću kiseoničnog indeksa - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 4589-1:2017 (ISO 4589-1:2017, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.080.01
MEST EN ISO 4589-2:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri gorenju pomoću kiseoničnog indeksa - Dio 2: Ispitivanje na sobnoj temperaturi EN ISO 4589-2:2017 (ISO 4589-2:2017, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2: Ambient-temperature test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.080.01
MEST EN 50492:2017
Osnovni standardi za mjerenje snage elektromagnetnog polja na mjestu ugradnje u skladu sa izloženošcu ljudi u blizini baznih stanica EN 50492:2008 Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20, 33.070.01
MEST EN ISO 4589-3:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri gorenju pomoću kiseoničnog indeksa - Dio 3: Ispitivanje na povišenoj temperaturi EN ISO 4589-3:2017 (ISO 4589-3:2017, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 3: Elevated-temperature test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.080.01
MEST EN 50492:2017/A1:2017
Osnovni standardi za mjerenje snage elektromagnetnog polja na mjestu ugradnje u skladu sa izloženošću ljudi u blizini baznih stanica EN 50492:2008/A1:2014 Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20, 33.070.01
MEST EN ISO 4590:2017
Kruti plastični materijali sa ćelijama - Određivanje zapreminskog procenta otvorenih i zatvorenih ćelija EN ISO 4590:2016 (ISO 4590:2016, IDT) Rigid cellular plastics - Determination of the volume percentage of open cells and of closed cells IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN 50600-2-2:2017
Informacione tehnologije — Objekti i infrastruktura u centrima podataka - Dio 2-2: Distribucija snage EN 50600-2-2:2014 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power distribution IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.020, 35.110, 91.140.50
MEST EN 60068-1:2017
Ispitivanje okoline - Dio 1: Opšte i uputstva EN 60068-1:2014 (IEC 60068-1:2013, IDT) Environmental testing - Part 1: General and guidance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 19.040
MEST EN 62230:2012/A1:2017
Električni kablovi - Metoda ispitivanja varničenjem EN 62230:2007/A1:2014 (IEC 62230:2006/A1:2013, IDT) Electric cables - Spark-test method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.20
MEST EN 14647:2017
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti EN 14647:2005 + AC:2006 Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.10 89/106/EEC
MEST EN 520:2017
Gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 520:2004+A1:2009 Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.10, 01.040.91 89/106/EEC
MEST EN 1340:2017
Betonski ivičnjaci - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1340:2003 + AC:2006 Concrete kerb units - Requirements and test methods IDT prevođenjem me ISME/TK 009 93.080.20 89/106/EEC
MEST EN 1926:2017
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje jednoosne čvrstoće na pritisak EN 1926:2006 Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15, 73.020 89/106/EEC
MEST EN 1052-1:2017
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Dio 1: Određivanje čvrstoće na pritisak EN 1052-1:1998 Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strength IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.080.30 89/106/EEC
MEST EN 1052-3:2017
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Dio 3: Određivanje početne čvrstoće na smicanje EN 1052-3:2002 + A1:2007 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.080.30 89/106/EEC
MEST EN 13161:2017
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje čvrstoće na savijanje pod konstantnim momentom EN 13161:2008 Natural stone test methods - Determination of flexural strength under constant moment IDT prevođenjem me ISME/TK 009 73.020, 91.100.15
MEST EN 1367-2:2017
Ispitivanja toplotnog i vremenskog uticaja na svojstva agregata - Dio 2: Ispitivanje magnezijum sulfatom EN 1367-2:2009 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15
MEST EN 772-19:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 19: Određivanje širenja pod dejstvom vlage velikih blokova za zidanje od gline sa horizontalnim šupljinama EN 772-19:2000 Methods of test for masonry units - Part 19: Determination of moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
MEST EN 772-3:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 3: Određivanje neto zapremine i procenta šupljina u elementima za zidanje od gline metodom hidrostatičkog mjerenja EN 772-3:1998 Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
MEST EN 772-7:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 7: Određivanje upijanja vode elemenata za zidanje od gline otpornih na vlagu potapanjem u ključalu vodu EN 772-7:1998 Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
MEST EN 772-9:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 9: Određivanje zapremine i procenta šupljina i neto zapremine elemenata za zidanje od gline i kalcijum-silikata pomoću punjenja šupljina pijeskom EN 772-9:1998 + A1:2005 Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of clay and calcium silicate masonry units by sand filling IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
MEST EN 404:2017
Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje - Aparat za samospasavanje od ugljen monoksida, sa filtrom i sklopom usnika EN 404:2005 Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 96/58/EC, 93/95/EEC, 93/68/EEC
MEST EN 403:2017
Sredstva za zaštitu organa za disanje za samospasavanje - Filtrirajući aparati sa kapuljačom za evakuaciju iz požara - Zahtjevi, ispitivanja, označavanje EN 403:2004 Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 2008/68/EC, 96/58/EC, 93/95/EEC, 93/68/EEC
MEST EN 14593-1:2017
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparat sa plućnim automatom i dovodom komprimovanog vazduha pomoću crijeva - Dio 1: Aparat sa punom maskom - Zahtjevi, ispitivanja, označavanje EN 14593-1:2005 Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Apparatus with a full face mask - Requirements, testing, marking IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 96/58/EC, 93/95/EEC, 93/68/EEC
MEST EN 14594:2017
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparat sa stalnim dovodom komprimovanog vazduha - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje EN 14594:2005 Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus - Requirements, testing, marking IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC

Ostavite komentar:


Komentari: