Institut za standardizaciju Crne Gore

Javna rasprava br. 6/2017 - od 02.10.2017. do 30.11.2017.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 6/2017), koja je počela 02.10.2017. i trajaće do 30.11.2017. godine.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 6/2017:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.

Javna rasprava br. 6/2017

Od 02.10.2017. do 30.11.2017.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
nMEST EN 1338:2017
Betonski blokovi za popločavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1338:2003 + AC:2006 Concrete paving blocks - Requirements and test methods IDT prevođenjem me ISME/TK 009 93.080.20 89/106/EEC
nMEST EN ISO 9999:2017
Pomoćna sredstva za osobe sa invaliditetom - Klasifikacija i terminologija EN ISO 9999:2016 (ISO 9999:2016, IDT) Assistive products for persons with disability - Classification and terminology IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.040.11, 11.180.01
nMEST EN 60950-22:2017
Oprema informacione tehnologije - Bezbjednost - Dio 22: Oprema za spoljnu montažu EN 60950-22:2016 (IEC 60950-22:2016, IDT) Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment to be installed outdoors IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.020, 35.020 1999/5/EC, 2006/95/EC
nMEST EN ISO 8536-11:2017
Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu - Dio 11: Filteri za infuziju za jednokratnu upotrebu koji se koriste sa opremom za infuziju pod pritiskom EN ISO 8536-11:2015 (ISO 8536-11:2015, IDT) Infusion equipment for medical use - Part 11: Infusion filters for single use with pressure infusion equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 8537:2017
Sterilni špricevi za jednokratnu upotrebu, za insulin, sa iglom ili bez igle EN ISO 8537:2016 (ISO 8537:2016, IDT) Sterile single-use syringes, with or without needle, for insulin IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 11197:2017
Jedinice za snabdijevanje u medicinskim prostorijama EN ISO 11197:2016 (ISO 11197:2016, IDT) Medical supply units IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 2007/47/EC, 93/42/EEC
nMEST EN ISO 4597-1:2017
Plastika - Sredstva za otvrdnjavanje i ubrzivači za epoksidne smole - Dio 1: Obilježavanje EN ISO 4597-1:2008 (ISO 4597-1:2005, IDT) Plastics - Hardeners and accelerators for epoxy resins - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN ISO 4608:2017
Plastika - Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida za opštu namjenu - Određivanje apsorpcije plastifikatora na sobnoj temperaturi EN ISO 4608:1998 (ISO 4608:1998, IDT) Plastics - Homopolymer and copolymer resins of vinyl chloride for general use - Determination of plasticizer absorption at room temperature IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN 60191-4:2017
Mehanička standardizacija poluprovodničkih komponenti — Dio 4: Sistem kodiranja i klasifikacija spoljnih ivica i oblika za kućišta poluprovodničkih komponenti EN 60191-4:2014 (IEC 60191-4:2013, IDT) Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 4: Coding system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages IDT preštampavanjem en, fr, de Stručno tijelo za standarde 31.080
nMEST EN 60243-3:2017
Dielektrička čvrstoća izolacionih materijala - Metode ispitivanja - Dio 3: Dodatni zahtjevi za ispitivanja impulsima od 1,2/50 µs EN 60243-3:2014 (IEC 60243-3:2013, IDT) Electric strength of insulating materials - Test methods - Part 3: Additional requirements for 1,2/50 µs impulse tests IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 17.220.99, 29.035.01
nMEST EN ISO 5366:2017
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Traheostomski tubusi i konektori EN ISO 5366:2016 (ISO 5366:2016, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheostomy tubes and connectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 5364:2017
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Orofaringealne cijevi za disanje EN ISO 5364:2016 (ISO 5364:2016, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Oropharyngeal airways IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 5361:2017
Anestetička i respiratorna oprema - Trahealni tubusi i priključci EN ISO 5361:2016 (ISO 5361:2016, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Tracheal tubes and connectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 6009:2017
Potkožne igle za jednokratnu upotrebu - Kodiranje bojom za identifikaciju EN ISO 6009:2016 (ISO 6009:2016, IDT) Hypodermic needles for single use - Colour coding for identification IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25
nMEST EN ISO 9626:2017
Igla od nerđajućeg čelika za izradu medicinskih sredstava - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 9626:2016 (ISO 9626:2016, IDT) Stainless steel needle tubing for the manufacture of medical devices - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25
nMEST EN ISO 7864:2017
Sterilne potkožne igle za jednokratnu upotrebu - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 7864:2016 (ISO 7864:2016, IDT) Sterile hypodermic needles for single use - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
nMEST EN ISO 10328:2017
Protetika - Strukturno ispitivanje proteza za donje ekstremitete - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 10328:2016 (ISO 10328:2016, IDT) Prosthetics - Structural testing of lower-limb prostheses - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.180.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 22675:2017
Protetika - Ispitivanje sredstava za gležanj-stopalo i jedinice za stopalo - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 22675:2016 (ISO 22675:2016, IDT) Prosthetics - Testing of ankle-foot devices and foot units - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.180.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 16496:2017
Laboratorijsko posuđe od stakla – Posude sa omotačem od vakuuma za termičku izolaciju EN ISO 16496:2016 (ISO 16496:2016, IDT) Laboratory glassware - Vacuum-jacketed vessels for heat insulation IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.040.20
nMEST EN ISO 8536-13:2017
Oprema za infuziju za medicinsku upotrebu - Dio 13: Regulatori protoka sa stepenovanjem za jednokratnu upotrebu u kontaktu s tečnošću EN ISO 8536-13:2016 (ISO 8536-13:2016, IDT) Infusion equipment for medical use - Part 13: Graduated flow regulators for single use with fluid contact IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 8362-5:2017
Injekcioni kontejneri i pomoćni pribor - Dio 5: Sušenje zamrzavanjem zatvarača za injekcione bočice EN ISO 8362-5:2016 (ISO 8362-5:2016, IDT) Injection containers and accessories - Part 5: Freeze drying closures for injection vials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
nMEST EN ISO 9693-2:2017
Stomatologija - Ispitivanje kompatibilnosti - Dio 2: Keramičko - keramički sistemi EN ISO 9693-2:2016 (ISO 9693-2:2016, IDT) Dentistry - Compatibility testing - Part 2: Ceramic-ceramic systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 384:2017
Laboratorijsko stakleno i plastično posuđe - Načela oblikovanja i konstrukcije volumetrijskih instrumenata EN ISO 384:2015 (ISO 384:2015, IDT) Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 17.060
nMEST EN ISO 3819:2017
Laboratorijsko stakleno posuđe – Čaše EN ISO 3819:2015 (ISO 3819:2015, IDT) Laboratory glassware - Beakers IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 17.060
nMEST EN ISO 80369-3:2017
Priključci malog prečnika za tečnosti i gasove koji se koriste u zaštiti zdravlja - Dio 3: Konektori za unutrašnju primjenu EN ISO 80369-3:2016 (ISO 80369-3:2016, IDT) Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.25 93/42/EEC
nMEST EN ISO 4074:2017
Prezervativi od prirodnog kaučuka - Zahtjevi i metode ispitivanja EN ISO 4074:2015 (ISO 4074:2015, IDT) Natural rubber latex male condoms - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.200 93/42/EEC
nMEST EN ISO 12417-1:2017
Kardiovaskularni implantati i ekstrakorporalni sistemi - Proizvodi koji su kombinacija vaskularnog sredstva i lijeka - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 12417-1:2015 (ISO 12417-1:2015, IDT) Cardiovascular implants and extracorporeal systems - Vascular device-drug combination products - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
nMEST EN ISO 3826-4:2017
Plastični sklopljivi kontejneri za ljudsku krv i komponente krvi - Dio 4: Sistemi kesa sa integrisanim karakteristikama za postupak afereznog uzimanja krvi EN ISO 3826-4:2015 (ISO 3826-4:2015, IDT) Plastics collapsible containers for human blood and blood components - Part 4: Aphaeresis blood bag systems with integrated features IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 9680:2017
Stomatologija - Radno osvjetljenje EN ISO 9680:2014 (ISO 9680:2014, IDT) Dentistry - Operating lights IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 7199:2017
Kardiovaskularni implantati i vještački organi – Razmjenjivači gasova u krvi (oksigenatori) EN ISO 7199:2017 (ISO 7199:2016) Cardiovascular implants and artificial organs - Blood-gas exchangers (oxygenators) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40 93/42/EEC
nMEST EN 16615:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativna metoda ispitivanja za vrednovanje baktericidne aktivnosti i aktivnosti na kvasce na ne-poroznim površinama, mehaničkim djelovanjem pomoću maramica koje se koriste u medicini (ispitivanje polja) - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 16615:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative test method for the evaluation of bactericidal and yeasticidal activity on non-porous surfaces with mechanical action employing wipes in the medical area (4- field test) - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/42/EEC
nMETI TS CEN/TS 16835-1:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese pune venske krvi – Dio 1: Izolovani ćelijski RNK CEN/TS 16835-1:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 1: Isolated cellular RNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMETI TS CEN/TS 16835-2:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese pune venske krvi – Dio 2: Izolovani DNK iz genoma CEN/TS 16835-2:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 2: Isolated genomic DNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.30
nMETI TS CEN/TS 16835-3:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese pune venske krvi – Dio 3: Cirkulišuće ćelije bez DNK izolovane iz plazme CEN/TS 16835-3:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for venous whole blood - Part 3: Isolated circulating cell free DNA from plasma IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.30
nMETI TS CEN/TS 16827-1:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za FFPE tkiva – Dio 1: Izolovani RNK CEN/TS 16827-1:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for FFPE tissue - Part 1: Isolated RNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMETI TS CEN/TS 16827-2:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za FFPE tkiva – Dio 2: Izolovani proteini CEN/TS 16827-2:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for FFPE tissue - Part 2: Isolated proteins IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMETI TS CEN/TS 16827-3:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za FFPE tkiva – Dio 3: Izolovani DNK CEN/TS 16827-3:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for FFPE tissue - Part 3: Isolated DNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMETI TS CEN/TS 16826-1:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za zamrznuto tkivo – Dio 1: Izolovani RNK CEN/TS 16826-1:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 1: Isolated RNA IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMETI TS CEN/TS 16826-2:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese za zamrznuto tkivo – Dio 2: Izolovani proteini CEN/TS 16826-2:2015 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for snap frozen tissue - Part 2: Isolated proteins IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMETI TS CEN/TS 16945:2017
Molekularna in vitro dijagnostička ispitivanja – Specifikacije za prethodne ispitne procese metabolomike u urinu, serumu i plazmi venske krvi CEN/TS 16945:2016 Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examination processes for metabolomics in urine, venous blood serum and plasma IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.10
nMEST EN 16616:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici -Hemijsko-termička dezinfekcija tekstila - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 16616:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Chemical-thermal textile disinfection - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 8871-3:2017
Djelovi od elastomera za parenteralnu upotrebu i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Dio 3: Određivanje broja oslobođenih čestica EN ISO 8871-3:2004 (ISO 8871-3:2003, IDT) Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceuticals use - Part 3: Determination of released-particle count IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
nMEST EN ISO 8871-5:2017
Djelovi od elastomera za parenteralnu upotrebu i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Dio 5: Funkcionalni zahtjevi i ispitivanja EN ISO 8871-5:2016 (ISO 8871-5:2016, IDT) Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 5: Functional requirements and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
nMEST EN 16438:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje površine za vrednovanje fungicidnog djelovanja ili djelovanja na kvasce hemijskih dezinfekcionih sredstava i antiseptika koji se koriste u oblasti veterine, na neporoznim površinama bez mehaničkog djelovanja - Metode ispitivanja i zahtjevi (faza 2, korak 2) EN 16438:2014 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative surface test for the evaluation of fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in the veterinary area on non-porous surfaces without mechanical action - Test method and requirements (phase 2, step 2) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.100.35
nMEST EN ISO 18082:2017
Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Dimenzije nezamjenjivih konektora (NIST) za medicinske gasove pod niskim pritiskom EN ISO 18082:2014 (ISO 18082:2014, IDT) Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10
nMEST EN ISO 16498:2017
Stomatologija - Najmanji skup podataka neophodnih za kliničku upotrebu implantata EN ISO 16498:2013 (ISO 16498:2013, IDT) Dentistry - Minimal dental implant data set for clinical use IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.15 93/42/EEC
nMETI TS CEN/TS 15277:2017
Neaktivni hirurški implantati - Injektibilni implantati CEN/TS 15277:2006 Non-active surgical implants - Injectable implants IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.40
nMEST EN ISO 29022:2017
Stomatologija - Adhezija - Ispitivanje jačine veze smicanjem oštrice sa žlebom EN ISO 29022:2013 (ISO 29022:2013, IDT) Dentistry - Adhesion - Notched-edge shear bond strength test IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 1797:2017
Stomatologija - Držači za rotirajuće i oscilirajuće instrumente EN ISO 1797:2017 (ISO 1797:2017, IDT) Dentistry - Shanks for rotary and oscillating instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
nMETI CEN/TR 16386:2017
Stomatologija - Smjernice za rukovanje materijalima na bazi metakrilata u stomatološkoj laboratoriji CEN/TR 16386:2013 Dentistry - Guidelines for handling methacrylate-based materials in the dental laboratory IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
nMETI CEN/TR 16589:2017
Laboratorijske instalacije - Uređaji za sakupljanje sa zglobnom ručkom za vađenje CEN/TR 16589:2013 Laboratory installations - Capture devices with articulated extract arm IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.040.10
nMEST EN ISO 6876:2017
Stomatologija - Stomatološki materijali za opturaciju kanala korena EN ISO 6876:2012 (ISO 6876:2012, IDT) Dentistry - Root canal sealing materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 3630-5:2017
Stomatologija - Endodontski instrumenti - Dio 5: Instrumenti za oblikovanje i čišćenje EN ISO 3630-5:2011 (ISO 3630-5:2011, IDT) Dentistry - Endodontic instruments - Part 5: Shaping and cleaning instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 11953:2017
Stomatologija - Implantati - Kliničke performanse ručno zateznih instrumenata EN ISO 11953:2010 (ISO 11953:2010, IDT) Dentistry - Implants - Clinical performance of hand torque instruments IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.15
nMETI CEN/TR 12401:2017
Stomatologija - Smjernice za klasifikaciju stomatoloških sredstava i pribora CEN/TR 12401:2009 Dentistry - Guidance on the classification of dental devices and accessories IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.01 93/42/EEC
nMETI CEN/TR 15831:2017
Metoda za ispitivanje kompresije u medicinskim čarapama CEN/TR 15831:2009 Method for testing compression in medical hosiery IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.120.20
nMETI CEN/TR 15133:2017
Nomenklatura - Zajednički termini i kodovi za grupe medicinskih uređaja CEN/TR 15133:2005 Nomenclature - Collective terms and codes for groups of medical devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.040.11, 11.040.01
nMETI CEN/TR 15592:2017
Usluge u zdravstvu - Sistem menadžmenta kvalitetom - Uputstvo za primjenu EN ISO 9004:2000 u zdravstvu u cilju poboljšanja performansi CEN/TR 15592:2007 Health services - Quality management systems - Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 03.120.10, 11.020.01, 11.020.10
nMEST EN 14476:2017
Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje suspenzije za vrednovanje virucidne aktivnosti u medicini - Metoda ispitivanja i zahtjevi (faza 2/korak 1) EN 14476:2013+A1:2015 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area - Test method and requirements (Phase 2/Step 1) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 8871-2:2010/A1:2017
Djelovi od elastomera za parenteralnu upotrebu i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Dio 2: Identifikacija i karakterizacija - Izmjena 1 EN ISO 8871-2:2004/A1:2014 (ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005, IDT) Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 2: Identification and characterization - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20
nMEST EN ISO 7405:2017
Stomatologija - Biokompatibilnost medicinskih sredstava u stomatologiji EN ISO 7405:2008 (ISO 7405:2008, IDT) Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10, 11.100 93/42/EEC
nMEST EN ISO 7405:2017/A1:2017
Stomatologija - Biokompatibilnost medicinskih sredstava u stomatologiji - Izmjena 1: Pozitivna kontrola materijala EN ISO 7405:2008/A1:2013 (ISO 7405:2008/Amd 1:2013, IDT) Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry - Amendment 1: Positive control material IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10, 11.100.99 93/42/EEC
nMETI TS CEN/TS 14175-5:2017
Digestori - Dio 5: Preporuke za postavljanje i održavanje CEN/TS 14175-5:2006 Fume cupboards - Part 5: Recommendations for installation and maintenance IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 71.040.10
nMETI TS CEN/TS 14507-1:2017
Sistemi za primjenu inhalacionog azot-oksida - Dio 1: Sistemi za isporučivanje CEN/TS 14507-1:2003 Inhalational nitric oxide systems - Part 1: Delivery systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
nMETI TS CEN/TS 14507-2:2017
Sistemi za primjenu inhalacionog azot-oksida - Dio 2: Sistemi za snabdijevanja CEN/TS 14507-2:2003 Inhalational nitric oxide systems - Part 2: Supply systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
nMEST EN 867-5:2017
Nebiološki sistemi za upotrebu u sterilizatorima - Dio 5: Specifikacije za sisteme indikatora i sredstva za ispitivanje sredstava koja se koriste u ispitivanju performansi malih sterilizatora tipa B i tipa S EN 867-5:2001 Non-biological systems for use in sterilizers - Part 5: Specification for indicator systems and process challenge devices for use in performance testing for small sterilizers Type B and Type S IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.10 93/42/EEC
nMETI CR 13825:2017
Luer priključci - Izvještaj radne grupe \"Luer oprema\" predsjedavajućem CEN-a CR 13825:2000 Luer connectors - A report to CEN chef from the CEN forum task group \"Luer fittings\" IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.20 93/42/EEC
nMETI CR 13903:2017
Opšte smjernice za opremu koja se koristi za terapiju inhalacijom azot-oksidom CR 13903:2000 General guidance on the equipment used for inhaled nitric oxide therapy IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10 93/42/EEC
nMETI TS ENV 737-6:2017
Sistemi cjevovoda za medicinski gas - Dio 6: Mjere i raspored cijevi za komprimovani medicinski gas i vakuum ENV 737-6:2003 Medical gas pipeline systems - Part 6: Dimensions and allocation of probes for terminal units for compressed medical gases and vacuum IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.10, 23.040.60 93/42/EEC
nMETI TS CEN ISO/TS 15883-5:2017
Uređaji za pranje i dezinfekciju - Dio 5: Ispitivanje nečistoća i metode za prikazivanje efikasnosti čišćenja CEN ISO/TS 15883-5:2005 (ISO/TS 15883-5:2005, IDT) Washer-disinfectors - Part 5: Test soils and methods for demonstrating cleaning efficacy IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.10
nMETI TS CEN ISO/TS 17665-2:2017
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Sterilizacija vodenom parom pod pritiskom - Dio 2: Smjernice za primjenu ISO 17665-1 CEN ISO/TS 17665-2:2009 (ISO/TS 17665-2:2009, IDT) Sterilization of health care products - Moist heat - Part 2: Guidance on the application of ISO 17665-1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01
nMETI TS CEN ISO/TS 22367:2017
Medicinske laboratorije - Smanjenje grešaka kroz upravljanje rizikom i kontinuirano unapređivanje CEN ISO/TS 22367:2010 (ISO/TS 22367:2008, including Cor 1:2009, IDT) Medical laboratories - Reduction of error through risk management and continual improvement IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.01
nMETI TS CEN ISO/TS 16775:2017
Pakovanje za terminalno sterilisana medicinska sredstva - Smjernice za primjenu standarda ISO 11607-1 i ISO 11607-2 CEN ISO/TS 16775:2014 (ISO/TS 16775:2014, IDT) Packaging for terminally sterilized medical devices - Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 11607-2 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.30
nMETI TS CEN ISO/TS 13004:2017
Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Zračenje - Potvrđivanje izabrane doze za sterilizaciju: Metoda VDmaxSD CEN ISO/TS 13004:2014 (ISO/TS 13004:2013, IDT) Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.080.01
nMEST EN ISO 14155:2017
Klinička ispitivanja medicinskih sredstava za ljude - Dobra klinička praksa EN ISO 14155:2011 (ISO 14155:2011, IDT) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 90/385/EEC, 93/42/EEC
nMEST EN ISO 14155:2017/Cor.1:2017
Klinička ispitivanja medicinskih sredstava za ljude - Dobra klinička praksa - Tehnička ispravka 1 EN ISO 14155:2011/AC:2011 (ISO 14155:2011/Cor 1:2011, IDT) Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice - Technical Corrigendum 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.100.20 90/385/EEC, 93/42/EEC
nMEST EN ISO 4611:2017
Plastika - Određivanje efekata izlaganja povišenoj temperaturi sa vlagom, vodenom spreju i raspršenom rastvoru soli EN ISO 4611:2010 (ISO 4611:2010, IDT) Plastics - Determination of the effects of exposure to damp heat, water spray and salt mist IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN 13445-2:2016/A1:2017
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu — Dio 2: Materijali EN 13445-2:2014/A1:2016 Unfired pressure vessels - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
nMEST EN 1745:2017
Zidane konstrukcije i proizvodi za zidanje - Metode određivanja toplotnih svojstava EN 1745:2012 Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.080.30, 91.120.10 89/106/EEC
nMEST EN ISO 6781-3:2017
Performanse zgrada – Otkrivanje nepravilnosti u zgradama u pogledu toplote, vazduha i vlage infracrvenim metodama – Dio 3: Kvalifikacije za osobe koje rukuju opremom, analiziraju podatke i izrađuju izveštaje (ISO 6781-3:2015) EN ISO 6781-3:2015 (ISO 6781-3:2015, IDT) Performance of buildings - Detection of heat, air and moisture irregularities in buildings by infrared methods - Part 3: Qualifications of equipment operators, data analysts and report writers (ISO 6781-3:2015) IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 91.120.10
nMEST EN ISO 7327:2017
Plastika - Sredstva za otvrdnjavanje i ubrzivači za epoksidne smole - Određivanje slobodne kisjeline u anhidridu kisjeline EN ISO 7327:1997 (ISO 7327:1994, IDT) Plastics - Hardeners and accelerators for epoxide resins - Determination of free acid in acid anhydride IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN ISO 7231:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje vrijednosti protoka vazduha pri konstantnoj razlici pritiska EN ISO 7231:2010 (ISO 7231:2010, IDT) Polymeric materials, cellular, flexible - Determination of air flow value at constant pressure-drop IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 7391-2:2017
Plastika - Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 7391-2:2006 (ISO 7391-2:2006, IDT) Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 6721-2:2017
Plastika - Određivanje dinamičko-mehaničkih svojstava - Dio 2: Metoda torzionog klatna EN ISO 6721-2:2008 (ISO 6721-2:2008, IDT) Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 2: Torsion-pendulum method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 6721-3:2017
Plastika - Određivanje dinamičko-mehaničkih svojstava - Dio 3: Fleksuralno vibriranje - Metoda rezonantne krive EN ISO 6721-3:1996 (ISO 6721-3:1994 + Cor.1:1995, IDT) Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 3: Flexural vibration - Resonance-curve method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 3964:2017
Stomatologija - Dimenzije spojnica za stomatološke nasadne nastavke EN ISO 3964:2016 (ISO 3964:2016, IDT) Dentistry - Coupling dimensions for handpiece connectors IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.25
nMEST EN 12503-2:2017
Sportske strunjače - Dio 2: Strunjače za skok s motkom i skok uvis, zahtjevi za bezbjednost EN 12503-2:2016 Sports mats - Part 2: Pole vault and high jump mats, safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30
nMETI TS CEN/TS 764-8:2017
Oprema pod pritiskom i priključci - Dio 8: Probno ispitivanje CEN/TS 764-8:2016 Pressure equipment and assemblies - Part 8: Proof test IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30
nMEST EN ISO 7391-1:2017
Plastika - Polikarbonatni materijali (PC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 7391-1:2006 (ISO 7391-1:2006, IDT) Plastics - Polycarbonate (PC) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 6603-2:2017
Plastika - Određivanje udarne otpornosti na probijanje krute plastike - Dio 2: Instrumentalna metoda ispitivanja probijanjem EN ISO 6603-2:2000 (ISO 6603-2:2000, IDT) Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics - Part 2: Instrumented puncture test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 6603-1:2017
Plastika - Određivanje udarne otpornosti na probijanje krute plastike - Dio 1: Ispitivanje udarom pomoću neinstrumentalnih metoda EN ISO 6603-1:2000 (ISO 6603-1:2000, IDT) Plastics - Determination of puncture impact behaviour of rigid plastics - Part 1: Non-instrumented impact testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01, 83.080.10
nMEST EN ISO 6721-1:2017
Plastika - Određivanje dinamičkih mehaničkih svojstava - Dio 1: Opšti principi EN ISO 6721-1:2011 (ISO 6721-1:2011, IDT) Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 1: General principles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN 62087-2:2017
Audio, video i prateća oprema – Određivanje potrošnje energije – Dio 2: Signali i mediji EN 62087-2:2016 (IEC 62087-2:2015, IDT) Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 2: Signals and media IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.160.10
nMEST EN ISO 19109:2017
Geografske informacije - Pravila za aplikacionu šemu (ISO 19109:2015) EN ISO 19109:2015 (ISO 19109:2015, IDT) Geographic information - Rules for application schema (ISO 19109:2015) IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 35.240.70
nMEST EN ISO 6402-2:2017
Plastika - Akrilonitril/stiren/akrilatni (ASA), akrilonitril/(etilen-propilen-dien)/ stirenski (AEPDS) i akrilonitril/hlorovani polietilen/stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava EN ISO 6402-2:2003 (ISO 6402-2:2003, IDT) Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 6383-2:2017
Plastika - Filmovi i folije - Određivanje otpornosti prema cijepanju - Dio 2: Metoda po Elmendrofu EN ISO 6383-2:2004 (ISO 6383-2:1998, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 2: Elmendorf method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
nMEST EN ISO 4894-2:2017
Plastika - Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 4894-2:1999 (ISO 4894-2:1995, IDT) Plastics - Styrene/acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN 16805:2017
Oprema za ronjenje - Maska za ronjenje - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16805:2015 Diving equipment - Diving mask - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 93/95/EEC
nMEST EN ISO 7822:2017
Plastika ojačana tekstilnim staklom - Određivanje sadržaja praznina - Gubitak paljenjem, mehaničkom dezintegracijom i statistička metoda računanja EN ISO 7822:1999 (ISO 7822:1990, IDT) Textile glass reinforced plastics - Determination of void content - Loss on ignition, mechanical disintegration and statistical counting methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 13.220.01
nMEST EN ISO 7808:2017
Plastika - Termoreaktivni materijali za presovanje - Određivanje prelivnog toka EN ISO 7808:1998 (ISO 7808:1992, IDT) Plastics - Thermosetting moulding materials - Determination of transfer flow IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMETI TS CEN ISO/TS 17426:2017
Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Brzine uslovljene okruženjem (ISO/TS 17426:2016) CEN ISO/TS 17426:2016 (ISO/TS 17426:2016, IDT) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Contextual speeds (ISO/TS 17426:2016) IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 03.220.01, 35.240.60
nMETI TS CEN ISO/TS 19844:2017
Informatika u zdravstvu - Identifikacija medicinskih proizvoda - Uputstva implementacije za strukture i elemente podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu regulisanih informacija na supstancama (ISO/TS 19844:2015) CEN ISO/TS 19844:2015 (ISO/TS 19844:2015, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guidelines for data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances (ISO/TS 19844:2015) IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 35.240.80
nMEST EN ISO 7765-1:2017
Plastični filmovi i folije – Određivanje otpornosti na udar metodom slobodnog pada koplja – Dio 1: Stepenasta metoda EN ISO 7765-1:2004 (ISO 7765-1:1988, IDT) Plastics film and sheeting - Determination of impact resistance by the free-falling dart method - Part 1: Staircase methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
nMEST EN ISO 6383-1:2017
Plastika – Filmovi i folije – Određivanje otpornosti na cijepanje – Dio 1: Metoda uzdužnog cijepanja uzorka po polovini EN ISO 6383-1:2015 (ISO 6383-1:2015, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of tear resistance - Part 1: Trouser tear method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
nMEST EN ISO 6186:2017
Plastika - Određivanje sipkosti EN ISO 6186:1998 (ISO 6186:1998, IDT) Plastics - Determination of pourability IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
nMEST EN ISO 4615:2017
Plastika - Nezasićeni poliestri i epoksidne smole - Određivanje ukupnog sadržaja hlora EN ISO 4615:1999 (ISO 4615:1979, IDT) Plastics - Unsaturated polyesters and epoxide resins - Determination of total chlorine content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 4638:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje propustljivosti struje vazduha EN ISO 4638:1995 (ISO 4638:1984, IDT) Polymeric materials, cellular flexible - Determination of air flow permeability IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 4614:2017
Plastika - Melamin-formaldehidni otpresci - Određivanje formaldehida koji se može ekstrahovati EN ISO 4614:1999 (ISO 4614:1977, IDT) Plastics - Melamine-formaldehyde mouldings - Determination of extractable formaldehyde IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 19064-1:2017
Plastika – Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 19064-1:2015 (ISO 19064-1:2015, IDT) Plastics - Styrene/acrylonitrile (SAN) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 4613-2:2017
Plastika - Etilen/vinil-acetatni materijali (E/VAC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 4613-2:1995 + A1:2004 (ISO 4613-2:1995 + ISO 4613-2:1995/Amd 1:2004, IDT) Plastics - Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
nMEST EN ISO 4892-1:2017
Plastika – Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svjetlosti – Dio 1: Opšte uputstvo EN ISO 4892-1:2016 (ISO 4892-1:2016, IDT) Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 1: General guidance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 4651:2017
Guma i plastične mase sa ćelijama - Određivanje performansi dinamičke amortizacije EN ISO 4651:1995 + A1:2008 (ISO 4651:1995 + ISO 4651:1988/Amd 1:2006, IDT) Cellular rubbers and plastics - Determination of dynamic cushioning performance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 4613-1:2017
Plastika - Etilen/vinil-acetatni materijali (E/VAC) za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Obilježavanje i specifikacija EN ISO 4613-1:1999 (ISO 4613-1:1999, IDT) Plastics - Ethylene/vinyl acetate (E/VAC) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation and specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN 16235:2017
Primjene na željeznici — Ispitivanje u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Teretni vagoni — Uslovi za oslobađanje teretnih vagona sa određenim tehničkim karakteristikama od ispitivanja na pruzi prema EN 14363 EN 16235:2013 Railway application - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363 IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2001/16/EC, 2008/57/EC
nMEST EN 15531-3:2017
Javni transport - Uslužni interfejs za pravovremene informacije koje se odnose na operacije javnog transporta – Dio 3: Funkcionalna usluga interfejsa EN 15531-3:2015 Public transport - Service interface for real-time information relating to public transport operations - Part 3: Functional service interfaces IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN ISO 4610:2017
Plastička - Homopolimeri i kopolimeri vinil-hlorida - Analiza prosijavanjem upotrebom aparata sa vazdušnim mlaznicama EN ISO 4610:2001 (ISO 4610:2001, IDT) Plastics - Vinyl chloride homopolymer and copolymer resins - Sieve analysis using air-jet sieve apparatus IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMETI CEN/CLC/TR 14060:2017
Sljedljivost medicinskih sredstava omogućena na osnovu jedinstvene identifikacije (UDI) CEN/CLC/TR 14060:2014 Medical device traceability enabled by unique device identification (UDI) IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.01 93/42/EEC, 90/385/EEC
nMETI TS CEN/TS 15293:2017
Goriva za motorna vozila — Etanol (E85), gorivo za motorna vozila — Zahtjevi i metode ispitivanja CEN/TS 15293:2011 Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
nMETI CEN/TR 15738:2017
Naftni proizvodi – Goriva za grijanje – Potreba, izvodljivost i zahtijevana srodna dokumenta za zajedničku evropsku specifikaciju CEN/TR 15738:2008 Petroleum products - Heating fuels - Need, feasibility and required deliverables for a common European specification IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20, 97.100.40
nMEST EN ISO 2719:2017
Određivanje tačke paljenja - Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu EN ISO 2719:2016 (ISO 2719:2016, IDT) Determination of flash point - Pensky-Martens closed cup method IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.080, 75.100 2008/68/EC
nMEST EN 15940:2017
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom — Zahtjevi i metode ispitivanja EN 15940:2016 Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20 98/70/EC
nMEST EN 16734:2017
Goriva za motorna vozila — Dizel-gorivo B10 za motorna vozila — Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16734:2016 Automotive fuels - Automotive B10 diesel fuel - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20 98/70/EC
nMEST EN 16896:2017
Naftni i srodni proizvodi — Određivanje kinematičke viskoznosti — Metoda sa Stabingerovim viskozimetrom EN 16896:2016 Petroleum products and related products - Determination of kinematic viscosity - Method by Stabinger type viscosimeter IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
nMEST EN 16807:2017
Tečni naftni prozvodi — Biomaziva — Kriterijumi i zahtjevi za biomaziva i maziva na biološkoj osnovi EN 16807:2016 Liquid petroleum products - Bio-lubricants - Criteria and requirements of bio-lubricants and bio-based lubricants IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.100
nMEST EN 764-1:2017
Oprema pod pritiskom - Dio 1: Rječnik EN 764-1:2015+A1:2016 Pressure equipment - Part 1: Vocabulary IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 01.040.23, 23.020.30 97/23/EC
nMEST EN 13445-3:2016/A2:2017
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu — Dio 3: Projektovanje EN 13445-3:2014/A2:2016 Unfired pressure vessels - Part 3: Design IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 2014/68/EU
nMEST EN 13445-4:2016/A1:2017
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 4: Izrada EN 13445-4:2014/A1:2016 Unfired pressure vessels - Part 4: Fabrication IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30
nMEST EN 16668:2017
Industrijske armature – Zahtjevi za metalne armature i njihovo ispitivanje kao dodatnog pribora pod pritiskom EN 16668:2016 Industrial valves - Requirements and testing for metallic valves as pressure accessories IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01 2014/68/EU
nMEST EN 16767:2017
Industrijske armature – Odbojne aramature od čelika i livenog gvožđa EN 16767:2016 Industrial valves - Steel and cast iron check valves IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.50 2014/68/EU
nMEST EN 12760:2017
Industrijske armature - Krajevi za preklopno zavarivanje čeličnih ventila EN 12760:2016 Industrial valves - Socket welding ends for steel valves IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.60
nMEST EN ISO 4126-1:2015/A1:2017
Bezbjednosni uređaji za zaštitu od prekomjernog pritiska - Dio 1: Bezbjednosni ventili - Izmjena 1 EN ISO 4126-1:2013/A1:2016 (ISO 4126-1:2013/Amd 1:2016, IDT) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.240 97/23/EC
nMEST EN ISO 4126-5:2015/A1:2017
Bezbjednosni uređaji za zaštitu od prekomjernog pritiska - Dio 5: Kontrolni bezbjednosni sistemi za rasterećenje pritiska - Izmjena 1 EN ISO 4126-5:2013/A1:2016 (ISO 4126-5:2013/Amd 1:2016, IDT) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS) - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.240 97/23/EC
nMEST EN ISO 4126-7:2015/A1:2017
Bezbjednosni uređaji za zaštitu od prekomjernog pritiska - Dio 7: Zajedničke informacije - izmjena 1 EN ISO 4126-7:2013/A1:2016 (ISO 4126-7:2013/Amd 1:2016, IDT) Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common data - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.240 97/23/EC
nMEST EN 711:2017
Plovila unutrašnje plovidbe - Ograde za palube i bočne palube - Zahtjevi, konstrukcije i tipovi EN 711:2017 Inland navigation vessels - Railings for decks and side decks - Requirements, designs and types IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 47.020.10
nMEST EN 1918-1:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 1: Funkcionalne preporuke za skladištenje u vodonosnom sloju EN 1918-1:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 1: Functional recommendations for storage in aquifers IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
nMEST EN 1918-2:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 2: Funkcionalne preporuke za skladištenje na nalazištima nafte i gasa EN 1918-2:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 2: Functional recommendations for storage in oil and gas fields IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
nMEST EN 1918-3:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 3: Funkcionalne preporuke za skladištenje u špiljama izrađenim u naslagama soli EN 1918-3:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 3: Functional recommendations for storage in solution-mined salt caverns IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
nMEST EN 566:2017
Planinarska oprema - Produžne petlje - Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja EN 566:2017 Mountaineering equipment - Slings - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
nMEST EN 1918-4:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 4: Funkcionalne preporuke za skladištenje u špiljama izrađenim u stijenama EN 1918-4:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 4: Functional recommendations for storage in rock caverns IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
nMEST EN 1918-5:2017
Gasna infrastruktura - Podzemna skladišta gasa - Dio 5: Funkcionalne preporuke za površinska postrojenja za skladištenje EN 1918-5:2016 Gas infrastructure - Underground gas storage - Part 5: Functional recommendations for surface facilities IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 75.200
nMEST EN ISO 21028-1:2017
Kriogene posude - Zahtjevi za žilavost za materijale pri niskim temperaturama -- Dio 1: Temperature ispod - 80 °C EN ISO 21028-1:2016 (ISO 21028-1:2016, IDT) Cryogenic vessels - Toughness requirements for materials at cryogenic temperature - Part 1: Temperatures below -80 °C IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC, 2014/68/EU
nMEST EN ISO 15007-1:2017
Drumska vozila — Mjerenje vozačevog vizuelnog opažanja saobraćajnih informacija i sistema za upravljanje — Dio 1: Definicije i parametri EN ISO 15007-1:2014 (ISO 15007-1:2014, IDT) Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 1: Definitions and parameters (ISO 15007-1:2014) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 13.180,
nMEST EN ISO 21013-3:2017
Kriogene posude - Sigurnosni ventili za kriogenu upotrebu - Dio 3: Određivanje veličine i količine EN ISO 21013-3:2016 (ISO 21013-3:2016, IDT) Cryogenic vessels - Pressure-relief accessories for cryogenic service - Part 3: Sizing and capacity determination IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC, 2014/68/EU
nMEST EN ISO 19101-1:2017
Geografske informacije — Referentni model — Dio 1: Osnove (ISO 19101-1:2014) EN ISO 19101-1:2014 (ISO 19101-1:2014, IDT) Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals (ISO 19101-1:2014) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.70
nMEST EN ISO 24490:2017
Kriogene posude - Pumpe za kriogenu upotrebu EN ISO 24490:2016 (ISO 24490:2016, IDT) Cryogenic vessels - Pumps for cryogenic service IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC
nMEST EN ISO 17268:2017
Priključni uređaji za punjenje gorivom terenskih vozila na tečni vodonik EN ISO 17268:2016 (ISO 17268:2012, IDT) Gaseous hydrogen land vehicle refuelling connection devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 43.180, 71.100.20 2014/94/EU
nMEST EN 958:2017
Planinarska oprema - Sistemi za apsorbovanje energije koji se koriste za osigurane klinčane puteve - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 958:2017 Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
nMEST EN 12953-3:2017
Komorni kotlovi - Dio 3: Projektovanje i proračun djelova pod pritiskom EN 12953-3:2016 Shell boilers - Part 3: Design and calculation for pressure parts IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.060.30 2014/68/EU
nMEST EN 892:2017
Planinarska oprema - Dinamička planinarska užad - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 892:2012+A1:2016 Mountaineering equipment - Dynamic mountaineering ropes - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
nMEST EN 16657:2017
Rezervoari za transport opasne robe – Oprema transportnih rezervoara za uređaje za sprečavanje prepunjavanja stabilnih rezervoara EN 16657:2016 Tanks for the transport of dangerous goods - Transport tank equipment for overfill prevention devices for static tanks IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20
nMEST EN 14504:2017
Brodovi unutrašnje plovidbe - Plutajuća privezišta i plutajuća oprema na unutrašnjim vodama - Zahtjevi, ispitivanja EN 14504:2016 Inland navigation vessels - Floating landing stages and floating equipment on inland waters - Requirements, tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 93.140
nMEST EN 16804:2017
Oprema za ronjenje - Ronilačka peraja sa otvorenom petom - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16804:2015 Diving equipment - Diving open heel fins - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40
nMEST EN 12503-4:2017
Sportske strunjače - Dio 4: Određivanje apsorpcije udara EN 12503-4:2016 Sports mats - Part 4: Determination of shock absorption IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.30
nMEST EN 14595:2017
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Pomoćna oprema - Odušni ventil EN 14595:2016 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment - Breather device IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
nMEST EN 14025:2017
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Metalni rezervoari pod pritiskom - Projektovanje i izrada EN 14025:2013+A1:2016 Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
nMEST EN 1809:2017
Ronilačka oprema - Uređaji za uravnjavanje plovljenja - Funkcionalni i bezbjednosni zahtjevi, metode ispitivanja EN 1809:2014+A1:2016 Diving equipment - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.40 89/686/EEC
nMEST EN 13538-3:2017
Određivanje mjernih karakteristika vreća za spavanje - Dio 3: Zapremina pri korišćenju i pogodnost pakovanja EN 13538-3:2016 Determination of dimensional characteristics of sleeping bags - Part 3: Volume under load and easiness of packing IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.30
nMEST EN 16522:2017
Rezervoari za transport opasnog tereta — Oprema za servisiranje rezervoara — Hvatači plamena za uređaje za disanje EN 16522:2014 Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Flame arresters for breather devices IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20, 23.060.40 2008/68/EC
nMEST 13451-3:2017
Oprema za bazene - Dio 3: Dodatni posebni bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za otvore za ulaz i ispust vode i za vodene efekte dobijene kombinacijom vode i vazduha EN 13451-3:2011+A3:2016 Swimming pool equipment - Part 3: Additional specific safety requirements and test methods for inlets and outlets and water/air based water leisure features IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.220.10
nMEST EN 1570-2:2017
Zahtjevi za bezbjednost podiznih stolova - Dio 2: Podizni stolovi za opsluživanje više od 2 stanice, za dizanje tereta s vertikalnom brzinom koja ne prelazi 0,15 m/s EN 1570-2:2016 Safety requirements for lifting tables - Part 2: Lifting tables serving more than 2 fixed landings of a building, for lifting goods with a vertical travel speed not exceeding 0,15 m/s IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.99 2006/42/EC
nMETI CEN/TR 115-3:2017
Bezbjednost pokretnih stepenica i pokretnih staza - Dio 3: Odnos između EN 115:1995 i njegove izmjene i EN 115-1:2008 CEN/TR 115-3:2009 Safety of escalators and moving walks - Part 3: Correlation between EN 115:1995 and its amendments and EN 115-1:2008 IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 91.140.90
nMEST EN 12642:2017
Obezbjeđivanje robe u drumskim vozilima - Struktura tijela komercijalnih vozila - Minimalni zahtjevi EN 12642:2016 Securing of cargo on road vehicles - Body structure of commercial vehicles - Minimum requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 43.080.10
nMEST EN 13001-3-5:2017
Dizalice - Konstrukcija uopšte - Dio 3-5: Granična stanja i dokaz sigurnosti kovanih kuka EN 13001-3-5:2016 Cranes - General design - Part 3-5: Limit states and proof of competence of forged hooks IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.020.20, 53.020.30 2006/42/EC
nMEST EN 15878:2017
Čelični nepokretni sistemi skladištenja - Termini i definicije EN 15878:2010 Steel static storage systems - Terms and definitions IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 01.040.53, 53.080
nMEST EN 16681:2017
Čelični nepokretni sistemi skladištenja - Podesivi sistemi regala za palete – Principi seizmičkog projektovanja EN 16681:2016 Steel static storage systems - Adjustable pallet racking systems - Principles for seismic design IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 53.080
nMEST EN ISO 3630-3:2017
Stomatologija – Endodontski instrumenti - Dio 3: Kompakteri: nabijači i potiskivači EN ISO 3630-3:2015 (ISO 3630-3:2015, IDT) Dentistry - Endodontic instruments - Part 3: Compactors: pluggers and spreaders IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
nMEST EN ISO 16409:2017
Stomatologija - Proizvodi za oralnu higijenu - Ručne interdentalne četkice EN ISO 16409:2016 (ISO 16409:2016, IDT) Dentistry - Oral care products - Manual interdental brushes IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170
nMEST EN ISO 7153-1:2017
Hirurški instrumenti - Materijali - Dio 1: Metali EN ISO 7153-1:2016 (ISO 7153-1:2016, IDT) Surgical instruments - Materials - Part 1: Metals IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.040.30, 77.140.20
nMEST EN 14432:2017
Rezervoari za prevoz opasnih materija - Oprema rezervoara za prevoz tečnih hemikalija i tečnih gasova - Ventili za ispuštanje sadržaja rezervoara i usisni ventili za vazduh EN 14432:2014 Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 13.300, 23.020.20 2008/68/EC
nMEST EN 16257:2017
Rezervoari za transport opasnih materija - Prateća oprema- Podnožni ventil veličina prečnika koje su različite od 100 mm (nominalno) EN 16257:2012 Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom) IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.20 2008/68/EC, 94/63/EC
nMEST EN ISO 9173-1:2017
Stomatologija - Kliješta za ekstrakciju - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 9173-1:2016 (ISO 9173-1:2016, IDT) Dentistry - Extraction forceps - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20
nMEST EN ISO 6874:2017
Stomatologija – Zalivači fisura i jamica na bazi polimera EN ISO 6874:2015 (ISO 6874:2015, IDT) Dentistry - Polymer-based pit and fissure sealants IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10
nMEST EN 13160-1:2017
Sistemi za detekciju curenja - Dio 1: Osnovni principi EN 13160-1:2016 Leak detection systems - Part 1: General Principles IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
nMEST EN ISO 17304:2017
Stomatologija - Polimerizaciona kontrakcija: Metoda za određivanje polimerizacione kontrakcije restaurativnih polimernih materijala EN ISO 17304:2013 (ISO 17304:2013, IDT) Dentistry - Polymerization shrinkage: Method for determination of polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
nMEST EN 13160-2:2017
Sistemi za otkrivanje curenja — Dio 2: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za sisteme pritiska i vakuuma EN 13160-2:2016 Leak detection systems - Part 2: Requirements and test/assessment methods for pressure and vacuum systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
nMEST EN ISO 28888:2017
Stomatologija - Skrining metoda za erozivni potencijal sredstava za ispiranje čvrstih zubnih tkiva EN ISO 28888:2013 (ISO 28888:2013, IDT) Dentistry - Screening method for erosion potential of oral rinses on dental hard tissues IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 97.170 1223/2009
nMEST EN ISO 17254:2017
Stomatologija - Spiralne opruge za upotrebu u ortodonciji EN ISO 17254:2016 (ISO 17254:2016, IDT) Dentistry - Coiled springs for use in orthodontics IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.10 93/42/EEC
nMEST EN ISO 18556:2017
Stomatologija - Intraoralne špatule EN ISO 18556:2016 (ISO 18556:2016, IDT) Dentistry - Intraoral spatulas IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 11.060.20 93/42/EEC
nMEST EN 13160-3:2017
Sistemi za otkrivanje curenja — Dio 3: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja sistema tečnosti rezervoara EN 13160-3:2016 Leak detection systems - Part 3: Requirements and test/assessment methods for liquid systems for tanks IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99
nMEST EN 13160-4:2017
Sistemi za otkrivanje curenja — Dio 4: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja senzorskih sistema za otkrivanje curenja EN 13160-4:2016 Leak detection systems - Part 4: Requirements and test/assessment methods for sensor based leak detection systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20 305/2011
nMEST EN 13160-5:2017
Sistemi za otkrivanje curenja - Dio 5: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja za sisteme mjerača u rezervoaru i sisteme cjevovoda pod pritiskom EN 13160-5:2016 Leak detection systems - Part 5: Requirements and test/assessment methods for in-tank gauge systems and pressurised pipework systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.10, 23.040.99 305/2011
nMEST EN 13160-6:2017
Sistemi za otkrivanje curenja - Dio 6: Senzori u kontrolnim oknima EN 13160-6:2016 Leak detection systems - Part 6: Sensors in monitoring wells IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20
nMEST EN 13160-7:2017
Sistemi za otkrivanje curenja - Dio 7: Zahtjevi i metode ispitivanja/ocjenjivanja međuprostora, obloga i omotača za otkrivanje curenja EN 13160-7:2016 Leak detection systems - Part 7: Requirements and test/assessment methods for interstitial spaces, leak detection linings and leak detection jackets IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.01, 23.040.99, 29.260.20 305/2011
nMEST EN 14363:2017
Primjene na željeznici - Ispitivanje i simulacija u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila — Ispitivanje ponašanja tokom vožnje i u mjestu EN 14363:2016 Railway applications - Testing and Simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Running Behaviour and stationary tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.01 2008/57/EC
nMEST EN 16729-1:2017
Primjene na željeznici — Infrastruktura — Ispitivanje šina u kolosjeku metodama bez razaranja — Dio 1: Zahtjevi za ultrazvučnu inspekciju i principi vrednovanja EN 16729-1:2016 Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 1: Requirements for ultrasonic inspection and evaluation principles IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
nMEST EN 15313:2017
Primjene na željeznici - Zahtjevi za osovinske sklopove u eksploataciji - Održavanje osovinskih sklopova u eksploataciji sa i bez demontaže EN 15313:2016 Railway applications - In-service wheelset operation requirements - In-service and off-vehicle wheelset maintenance IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.040 2008/57/EC
nMEST EN 16730:2017
Primjene na željeznici — Kolosjek — Betonski i skretnički betonski pragovi sa ugrađenom elastičnom podloškom EN 16730:2016 Railway applications - Track - Concrete sleepers and bearers with under sleeper pads IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100 2008/57/EC
nMEST EN 16771:2017
Primjene na željeznici — Infrastruktura — Aluminotermijsko zavarivanje šina sa žljebom EN 16771:2016 Railway applications - Infrastructure - Aluminothermic welding of grooved rails IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 25.160.10, 93.100
nMEST EN 13129:2017
Primjene na željeznici - Klimatizacija voznog parka za glavne pruge - Parametri komfora i ispitivanja tipa EN 13129:2016 Railway applications - Air conditioning for main line rolling stock - Comfort parameters and type tests IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 45.060.20 2008/57/EC
nMEST EN 16272-4:2017
Primjene na željeznici – Kolosjek – Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh – Postupci ispitivnja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava - Dio 4: Karakteristike svojstvene preprekama — Vrijednosti difrakcije zvuka u direktnom zvučnom polju, mjerene na licu mjesta EN 16272-4:2016 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 4: Intrinsic characteristics - In situ values of sound diffraction under direct sound field IDT preštampavanjem en ISME/TK 012 93.100
nMEST EN ISO 14272:2017
Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva – Mjere epruvete i procedura za ispitivanje poprečnim zatezanjem elektrootporno tačkastih i ispupčeno bradavičastih zavarenih spojeva EN ISO 14272:2016 (ISO 14272:2016, Corrected version 2016-09-01) Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for cross tension testing of resistance spot and embossed projection welds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
nMETI TS CEN/TS 419221-2:2017
Zaštitni profili za TSP kriptografske module - Dio 2: Kriptografski modul za CSP operaciju potpisa sa zaštitom CEN/TS 419221-2:2016 Protection Profiles for TSP cryptographic modules - Part 2: Cryptographic module for CSP signing operations with backup IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030, 35.240.30
nMEST EN ISO 11073-10425:2017
Informatika u zdravstvu — Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu - Dio 10425: Specijalizacija uredaja - Kontinualni monitor za glukozu(CGM) (ISO 11073-10425:2016) EN ISO 11073-10425:2016 (ISO 11073-10425:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10425: Device specialization - Continuous glucose monitor (CGM) (ISO 11073-10425:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
nMETI TS CEN ISO/TS 20440:2017
Informatika u zdravstvu - Identifikacija medicinskih proizvoda - Uputstvo za upotrebu za elemente i strukture podataka za ISO 11239 za jedinstvenu identifikaciju i razmjenu zahtijevanih informacija na formama za farmaceutske doze, jedinice prezentacija, rute administracije i pakovanje (ISO/TS 20440:2016) CEN ISO/TS 20440:2016 (ISO/TS 20440:2016, IDT) Health informatics - Identification of medicinal products - Implementation guide for ISO 11239 data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging (ISO/TS 20440:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN ISO 11073-10419:2017
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja na mestu njege - Dio 10419: Specijalni aparati - Pumpa za insulin (ISO/IEEE 11073-10419:2016) EN ISO 11073-10419:2016 (ISO/IEEE 11073-10419:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10419: Device specialization - Insulin pump (ISO/IEEE 11073-10419:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN ISO 11073-10424:2017
Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja na mestu njege - Dio 10424: Specijalni uredjaji - Oprema za terapiju za disanje apne za spavanje (SABTE) (ISO/IEEE 11073-10424:2016) EN ISO 11073-10424:2016 (ISO/IEEE 11073-10424:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10424: Device specialization - Sleep apnoea breathing therapy equipment (SABTE) (ISO/IEEE 11073-10424:2016) IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN ISO 17523:2017
Informatika u zdravstvu - Zahtjevi za elektronske prepiske (ISO 17523:2016) EN ISO 17523:2016 (ISO 17523:2016, IDT) Health informatics - Requirements for electronic prescriptions (ISO 17523:2016) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.60, 35.240.80
nMEST EN 12441-2:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 2: Određivanje magnezijuma u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-2:2001 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMETI TS CEN/TS 419221-1:2017
Zaštitni profili za TSP kriptografske module - Dio 1: Pregled CEN/TS 419221-1:2016 Protection Profiles for TSP cryptographic modules - Part 1: Overview IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030; 35.240.30
nMEST EN 12441-2:2017/A1:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 2: Određivanje magnezijuma u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-2:2001/A1:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMETI TS CEN/TS 419221-3:2017
Zaštitni profili za TSP kriptografske module - Dio 3: Kriptografski modul za uslugu CSP generisanja ključeva CEN/TS 419221-3:2016 Protection Profiles for TSP Cryptographic modules - Part 3: Cryptographic module for CSP key generation services IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030; 35.240.30
nMEST EN 12441-2:2017/A2:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 2: Određivanje magnezijuma u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-2:2001/A2:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 2: Determination of magnesium in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMETI TS CEN ISO/TS 17251:2017
Informatika u zdravstvu - Zahtjevi za posao za sintaksu za promjenu sintaksne doze informacija za medicinske proizvode (ISO/TS 17251:2016) CEN ISO/TS 17251:2016 (ISO/TS 17251:2016, IDT) Health Informatics - Business requirements for a syntax to exchange structured dose information for medicinal products (ISO/TS 17251:2016) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.80
nMEST EN 62343-3-2:2017
Dinamički moduli – Dio 3-2: Obrasci za specifikaciju performansom - Monitori za opticki kanal EN 62343-3-2:2016 (IEC 62343-3-2:2016, IDT) Dynamic modules - Part 3-2: Performance specification templates - Optical channel monitor IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.01, 33.180.99
nMETI TS CEN/TS 419221-4:2017
Zastitni modeli za TSP kriptografske modele - Dio 4: Kriptografski modul za CSP operacije potpisivanja bez bekapa CEN/TS 419221-4:2016 Protection Profiles for TSP cryptographic modules - Part 4: Cryptographic module for CSP signing operations without backup IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.030; 35.240.30
nMEST EN ISO 1890:2017
Prediva za ojačavanje - Određivanje uvoja EN ISO 1890:2009 (ISO 1890:2009, IDT) Reinforcement yarns - Determination of twist IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.01
nMEST EN 60708:2017
Kablovi za niske frekvencije sa izolacijom od poliolefina i poliolefinskim plaštom za zaštitu od prodiranja vlage EN 60708:2005 (IEC 60708:2005, IDT) Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.060.20
nMEST EN 60708:2017/Cor.1:2017
Kablovi za niske frekvencije sa izolacijom od poliolefina i poliolefinskim plaštom za zaštitu od prodiranja vlage EN 60708:2005/AC:2016 (IEC 60708:2005/Cor.1:2016, IDT) Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.060.20
nMEST EN ISO 12572:2017
Higrotermalne karakteristike građevinskih materijala i proizvoda - Određivanje svojstava propustljivosti vodene pare (ISO 12572:2016) EN ISO 12572:2016 (ISO 12572:2016, IDT) Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties - Cup method (ISO 12572:2016) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.100.01
nMEST EN ISO 2039-1:2017
Plastika - Određivanje tvrdoće - Dio 1: Metoda kugle EN ISO 2039-1:2003 (ISO 2039-1:2001, IDT) Plastics - Determination of hardness - Part 1: Ball indentation method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 2078:2017
Tekstilno staklo - Predivo - Označavanje EN ISO 2078:1994 + A1:2015 (ISO 2078:1993 + ISO 2078:1993/Amd 1:2015, IDT) Textile glass - Yarns - Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
nMEST EN ISO 2039-2:2017
Plastika - Određivanje tvrdoće - Dio 2: Tvrdoća po Rockwellu EN ISO 2039-2:1999 (ISO 2039-2:1987, IDT) Plastics - Determination of hardness - Part 2: Rockwell hardness IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN 15876-1:2017
Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje pokretne i nepokretne opreme za usaglašavanje sa EN 15509 - Dio 1: Struktura ispitne opreme i svrha ispitivanja EN 15876-1:2016 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 1: Test suite structure and test purposes IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN ISO 2114:2017
Plastika (poliestarske smole) i boje i lakovi (veziva) - Određivanje parcijalnog kisjelinskog broja i ukupnog kisjelinskog broja EN ISO 2114:2000 + AC:2005 (ISO 2114:2000, IDT) Plastics (polyester resins) and paints and varnishes (binders) - Determination of partial acid value and total acid value IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN 12441-4:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 4: Određivanje gvožđa u legurama cinka — Spektrofotometrijska metoda EN 12441-4:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 4: Determination of iron in zinc alloys - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN 12441-5:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 5: Određivanje gvožđa u primarnom cinku — Spektrofotometrijska metoda EN 12441-5:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 5: Determination of iron in primary zinc - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN 12441-6:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 6: Određivanje aluminijuma i gvožđa — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-6:2003 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 6: Determination of aluminium and iron-Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN ISO 20568-1:2017
Plastika - Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem obiljležavanja i osnova za specifikacije EN ISO 20568-1:2017 (ISO 20568-1:2017, IDT) Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMETI TS CEN ISO/TS 13972:2017
Informacije o zdravstvu - Detaljni klinicki modeli, karakteristike i procesi (ISO/TS 13972:2015) CEN ISO/TS 13972:2015 (CEN ISO/TS 13972:2015) Health informatics - Detailed clinical models, characteristics and processes (ISO/TS 13972:2015) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN ISO 20568-2:2017
Plastika - Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema ispitnih uzoraka i utvrđivanje svojstava EN ISO 20568-2:2017 (ISO 20568-2:2017, IDT) Plastics - Fluoropolymer dispersions and moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 2439:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje tvrdoće (metoda utiskivanja) EN ISO 2439:2008 (ISO 2439:2008, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness (indentation technique) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 19135-1:2017
Geografske informacije – Procedure za registraciju objekata – Dio 1: Osnove (ISO 19135-1:2015) EN ISO 19135-1:2015 (ISO 19135-1:2015, IDT) Geographic information - Procedures for item registration - Part 1: Fundamentals (ISO 19135-1:2015) IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 013 35.240.70
nMEST EN 12441-7:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 7: Određivanje kalaja — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije posle ekstrakcije EN 12441-7:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 7: Determination of tin - Flame atomic absorption spectrometric method after extraction IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN ISO 2535:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole - Mjerenje vremena želiranja na sobnoj temperaturi EN ISO 2535:2002 (ISO 2535:2001, IDT) Plastics - Unsaturated polyester resins - Measurement of gel time at ambient temperature IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMETI TS CEN/TS 16157-6:2017
Inteligentni transportni sistemi – Specifikacije za razmjenu podataka DATEX II pri upravljanju saobraćajem i razmjenu informacija – Dio 6: Objavljivanje informacija o parkiranju CEN/TS 16157-6:2015 Intelligent transport systems - DATEX II data exchange specifications for traffic management and information - Part 6: Parking Publications IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN ISO 24014-1:2017
Javni transport - Interoperabilni sistemi za upravljanje naplatom - Dio 1: Arhitektura (ISO 24014-1:2015) EN ISO 24014-1:2015 (ISO 24014-1:2015, IDT) Public transport - Interoperable fare management system - Part 1: Architecture (ISO 24014-1:2015) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.01, 35.240.60
nMEST EN 12441-3:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 3: Određivanje olova, kadmijuma i bakra — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-3:2001 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 3: Determination of lead, cadmium and copper - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN ISO 2440:2017
Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama - Ispitivanje ubrzanim starenjem EN ISO 2440:1999 (ISO 2440:1997, IDT) Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 2440:2017/A1:2017
Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama - Ispitivanje ubrzanim starenjem - Amandman 1 EN ISO 2440:1999/A1:2010 (ISO 2440:1997/Amd 1:2010, IDT) Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN 16790:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Integrisano upravljanje suzbijanjem štetočina (IPM) radi zaštite kulturnog nasljeđa EN 16790:2016 Conservation of cultural heritage - Integrated pest management (IPM) for protection of cultural heritage IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195
nMEST EN ISO 2440:2017/A2:2017
Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama - Ispitivanje ubrzanim starenjem - Amandman 2 EN ISO 2440:1999/A2:2014 (ISO 2440:1997/Amd 2:2014, IDT) Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests - Amendment 2 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 2554:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole - Određivanje hidroksilnog broja EN ISO 2554:1998 (ISO 2554:1997, IDT) Plastics - Unsaturated polyester resins - Determination of hydroxyl value IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN 16782:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Čišćenje poroznog neorganskog materijala - Tehnike čišćenja kulturnog nasljeđa laserom EN 16782:2016 Conservation of cultural heritage - Cleaning of porous inorganic materials - Laser cleaning techniques for cultural heritage IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.195
nMEST EN 12441-8:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 8: Određivanje kalaja u sekundarnom cinku — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-8:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 8: Determination of tin in secondary zinc - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN 12441-9:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 9: Određivanje nikla u legurama cinka — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije EN 12441-9:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 9: Determination of nickel in zinc alloys - Flame atomic absorption spectrometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN ISO 2555:2017
Plastika - Smole u tečnom stanju ili kao emulzije ili disperzije - Određivanje prividne viskoznosti ispitnom metodom po Brukfildu EN ISO 2555:1999 (ISO 2555:1989, IDT) Plastics - Resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of apparent viscosity by the Brookfield Test method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN 62841-2-9:2016/Cor.1:2017
Ručni alati sa elektromotornim pogonom, prenosivi alati i mašine za travnjake i bašte - Bezbjednost - Dio 2-9: Posebni zahtjevi za ručne zvučne kutije i mašine za pravljenje zavrtnja EN 62841-2-9:2015/AC:2016 (IEC 62841-2-9:2015/COR1:2015, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.140.20
nMEST EN 15876-2:2017
Elektronski sistem za naplatu – Vrednovanje usaglašenosti unutrašnje i spoljašnje opreme sa EN 15509 – Dio 2: Rezime skupa ispitivanja EN 15876-2:2016 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to EN 15509 - Part 2: Abstract test suite IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60
nMEST EN 16648:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Metode transporta EN 16648:2015 Conservation of cultural heritage - Transport methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 55.180.99, 97.195
nMEST EN 16572:2017
Konzervacija kulturnog nasljeđa - Rječnik tehničkih termina koji se odnose na maltere za zidanje, unutrašnje i spoljašnje malterisanje, koji se koriste u kulturnom nasljeđu EN 16572:2015 Conservation of cultural heritage - Glossary of technical terms concerning mortars for masonry, renders and plasters used in cultural heritage IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 01.040.91, 01.040.97, 91.100.10, 97.195
nMEST EN ISO/IEC 27037:2017
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti — Smjernice za identifikovanje, prikupljanje, preuzimanje i očuvanje digitalnih dokaza (ISO/IEC 27037:2012) EN ISO/IEC 27037:2016 (ISO/IEC 27037:2012, IDT) Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence (ISO/IEC 27037:2012) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35
nMETI CEN/TR 16879:2017
Lociranje igrališta i drugih rekreativnih objekata - Uputstva o metodama za montažu i razdvajanje CEN/TR 16879:2016 Siting of Playground and other recreational facilities - Advice on methods for positioning and separation IDT preštampavanjem en ISME/TK 011 97.200.40, 97.220.01
nMEST EN ISO/IEC 27038:2017
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti — Smjernice za digitalnu redakciju (ISO/IEC 27038:2014) EN ISO/IEC 27038:2016 (ISO/IEC 27038:2014, IDT) Information technology - Security techniques - Specification for digital redaction (ISO/IEC 27038:2014) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
nMEST EN ISO 2556:2017
Plastika - Određivanje brzine propuštanja gasa za filmove i tanke folije pri atmosferskom pritisku - Manometarska metoda EN ISO 2556:2000 (ISO 2556:1974, IDT) Plastics - Determination of the gas transmission rate of films and thin sheets under atmospheric pressure - Manometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140
nMEST EN ISO 2578:2017
Plastika - Određivanje graničnih vrijednosti vrijeme - temperatura poslije produženog izlaganja toploti EN ISO 2578:1998 (ISO 2578:1993, IDT) Plastics - Determination of time-temperature limits after prolonged exposure to heat IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 19062-1:2017
Plastika – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 19062-1:2015 (ISO 19062-1:2015, IDT) Plastics - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO/IEC 27040:2017
Informacione tehnologije — Tehnike bezbjednosti - Bezbjednost skladistenja ISO/IEC 27040:2015) EN ISO/IEC 27040:2016 (ISO/IEC 27040:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Storage security (ISO/IEC 27040:2015) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35
nMEST EN ISO/IEC 27041:2017
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike * - Uputstvo za osiguranje pogodnosti i adekvatnosti metode istrazivanja incidenta (ISO/IEC 27041:2015) EN ISO/IEC 27041:2016 (ISO/IEC 27041:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative method (ISO/IEC 27041:2015) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35
nMEST EN 12441-10:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 10: Određivanje hroma i titana u legurama cinka — Metoda spektrofotometrije EN 12441-10:2004 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 10: Determination of chromium and titanium in zinc alloys - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN 12441-11:2017
Cink i legure cinka — Hemijska analiza — Dio 11: Određivanje silicijuma u legurama cinka — Metoda spektrofotometrije EN 12441-11:2006 Zinc and zinc alloys - Chemical analysis - Part 11: Determination of silicon in zinc alloys - Spectrophotometric method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.60
nMEST EN ISO 2580-2:2017
Plastika - Akronitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 2580-2:2003 (ISO 2580-2:2003, IDT) Plastics - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN 1559-6:2017
Livarstvo - Tehnički zahtjevi za isporuku - Dio 6: Dodatni zahtjevi za odlivke od legura cinka EN 1559-6:1998 Founding - Technical conditions of delivery - Part 6: Additional requirements for zinc alloy castings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.150.60
nMEST EN ISO 2818:2017
Plastika - Mašinska priprema uzoraka za ispitivanje EN ISO 2818:1996 (ISO 2818:1994, IDT) Plastics - Preparation of test specimens by machining IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
nMEST EN ISO/IEC 27042:2017
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike - Uputstva za analizu i interpretaciju digitalnog dokaza (ISO/IEC 27042:2015) EN ISO/IEC 27042:2016 (ISO/IEC 27042:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence (ISO/IEC 27042:2015) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.030
nMEST EN ISO 11073-10418:2015/Cor.1:2017
Medicinska informatika - Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu - Dio 10418: Specijalni uređaji - Monitor za Internacionalni Normalizovani Odnos (ISO/IEEE 11073-10418:2014) EN ISO 11073-10418:2014/AC:2016 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:2016, IDT) Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor - Technical Corrigendum 1 (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:2016) IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 013 35.240.80
nMEST EN ISO 14323:2017
Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje razaranjem – Mjere epruveta i procedura za udarno ispitivanje smicanjem i poprečnim zatezanjem elektrootporno-tačkastih i ispupčeno-bradavičastih zavarenih spojeva EN ISO 14323:2015 (ISO 14323:2015, IDT) Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for impact tensile shear test and cross-tension testing of resistance spot and embossed projection welds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
nMEST EN ISO/IEC 27043:2017
Informacione tehnologije - Bezbjednosne tehnike - Principi i procesi za istrazivanje incidenta (ISO/IEC 27043:2015) EN ISO/IEC 27043:2016 (ISO/IEC 27043:2015, IDT) Information technology - Security techniques - Incident investigation principles and processes (ISO/IEC 27043:2015) IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 35.030
nMEST EN ISO 14273:2017
Elektrootporno zavarivanje – Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva – Mjere epruvete i procedura za ispitivanje smicanjem elektrootporno tačkastih, šavnih i ispupčeno bradavičastih zavarenih spojeva EN ISO 14273:2016 (ISO 14273:2016, IDT) Resistance welding - Destructive testing of welds - Specimen dimensions and procedure for tensile shear testing resistance spot and embossed projection welds IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
nMEST EN ISO/IEC 30121:2017
Informacione tehnologije - Upravljanje okvirom digitalnog forenzickog rizika (ISO/IEC 30121:2015) EN ISO/IEC 30121:2016 (ISO/IEC 30121:2015, IDT) Information technology - Governance of digital forensic risk framework (ISO/IEC 30121:2015) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.080
nMEST EN ISO 17643:2017
Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja – Ispitivanje zavarenih spojeva vrtložnim strujama putem analize kompleksne ravni EN ISO 17643:2015 (ISO 17643:2015, IDT) Non-destructive testing of welds - Eddy current examination of welds by complex plane analysis IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
nMEST EN ISO 669:2017
Elektrootporno zavarivanje – Oprema za elektrootporno zavarivanje – Mehanički i električni zahtjevi EN ISO 669:2016 (ISO 669:2016, IDT) Resistance welding - Resistance welding equipment - Mechanical and electrical requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.30
nMEST EN ISO 19063-1:2017
Plastika - Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) Dio 1: Sistem obilježavanja i osnova za specifikacije EN ISO 19063-1:2015 (ISO 19063-1:2015, IDT) Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN 61303:2017
Elektromedicinski uređaji - Radionuklidni kalibratori - Posebne metode za opisivanje performansi EN 61303:1995 (IEC 61303:1994, IDT) Medical electrical equipment - Radionuclide calibrators - Particular methods for describing performance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 11.040.50
nMEST EN ISO 2898-2:2017
Plastika - Plastifikovani poli(vinil-hloridni) (PVC-P) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 2898-2:2008 (ISO 2898-2:2008, IDT) Plastics - Plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 2897-2:2017
Plastika - Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 2897-2:2003 (ISO 2897-2:2003, IDT) Plastics - Impact-resistant polystyrene (PS-I) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN ISO 10675-1:2017
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva – Nivoi prihvatljivosti za radiografsko ispitivanje – Dio 1: Čelik, nikl, titanijum i njihove legure EN ISO 10675-1:2016 (ISO 10675-1:2016, IDT) Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
nMEST EN ISO 17916:2017
Bezbjednost mašina za toplotno rezanje EN ISO 17916:2016 (ISO 17916:2016, IDT) Safety of thermal cutting machines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.10 2006/42/EC
nMEST EN 61303:2017/Cor.1:2017
Elektromedicinski uređaji - Radionuklidni kalibratori - Posebne metode za opisivanje performansi EN 61303:1995/AC:2016 (IEC 61303:1994/COR1:2016, IDT) Medical electrical equipment - Radionuclide calibrators - Particular methods for describing performance IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 11.040.50
nMEST EN ISO 3146:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri topljenju (temperature topljenja ili opsega topljenja) djelimično kristalastih polimera metodama kapilarne cijevi i polarizacionog mikroskopa EN ISO 3146:2000 (ISO 3146:2000, IDT) Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN ISO 3001:2017
Plastika - Epoksidna jedinjenja - Određivanje epoksidnog ekvivalenta EN ISO 3001:1999 (ISO 3001:1999, IDT) Plastics - Epoxy compounds - Determination of epoxy equivalent IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN ISO 3146:2017/Cor.1:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri topljenju (temperature topljenja ili opsega topljenja) djelimično kristalastih polimera metodama kapilarne cijevi i polarizacionog mikroskopa EN ISO 3146:2000/AC:2003 (ISO 3146:2000, IDT) Plastics - Determination of melting behaviour (melting temperature or melting range) of semi-crystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN 61753-071-2:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Dio 071-2: Monomodni optički svičevi 1 x 2 i 2 x 2 bez konektora, za kategoriju C — Kontrolisana okolina EN 61753-071-2:2014 (IEC 61753-071-2:2014 , IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 071-2: Non-connectorized single-mode fibre optic 1 × 2 and 2 × 2 spatial switches for category C - Controlled environments IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
nMEST EN ISO 3344:2017
Proizvodi za ojačavanje - Određivanje sadržaja vlage EN ISO 3344:1997 (ISO 3344:1997, IDT) Reinforcement products - Determination of moisture content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
nMEST EN ISO 1071:2017
Potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode, žice, šipke i punjene žice za zavarivanje topljenjem sivog liva – Klasifikacija EN ISO 1071:2015 (ISO 1071:2015, IDT) Welding consumables - Covered electrodes, wires, rods and tubular cored electrodes for fusion welding of cast iron - Classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.20
nMEST EN 61534-22:2017
Parapetni razvodi — Dio 22: Posebni zahtjevi za parapetne razvode predviđene za instalisanje na pod i ispod poda EN 61534-22:2014(IEC 61534-22:2014, IDT) Powertrack systems - Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.060.10, 29.120.20
nMEST EN 61534-21:2017
Parapetni razvodi — Dio 21: Posebni zahtjevi za sisteme parapetnih razvoda namijenjenih za montažu na zid i plafon EN 61534-21:2014 (IEC 61534-21:2014, IDT) Powertrack systems - Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.060.10, 29.120.20 2006/95/EC, 2014/35/EU, 2014/53/EU
nMEST EN ISO 3386-1:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje karakteristika napon-deformacija pri sabijanju - Dio 1: Materijali niske gustine EN ISO 3386-1:1997 + A1:2010 (ISO 3386-1:1986 + ISO 3386-1:1986/Amd 1:2010, IDT) Polymeric materials, cellular flexible - Determination of stress-strain characteristic in compression - Part 1: Low-density materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 6848:2017
Elektrolučno zavarivanje i rezanje – Netopive volframove elektrode – Klasifikacija EN ISO 6848:2015 (ISO 6848:2015, IDT) Arc welding and cutting - Nonconsumable tungsten electrodes - Classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.20
nMEST EN ISO 14172:2017
Potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nikla i njegovih legura – Klasifikacija EN ISO 14172:2015 (ISO 14172:2015, IDT) Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of nickel and nickel alloys - Classification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.20
nMEST EN 62841-3-1:2017
Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i mašine za travnjake i bašte — Bezbjednost — Dio 3-1: Posebni zahtievi za prenosne stone testere (IEC 62841-3-1:2014, modifikovan) EN 62841-3-1:2014 (IEC 62841-3-1:2014, IDT) Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws (IEC 62841-3-1:2014, modified) IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 25.140.20
nMEST EN 61753-053-2:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Standard za performanse — Dio 053-2: Nekonektorizovani, monomodni, električno kontrolisani, promjenljivi optički oslabljivač za kategoriju C — Kontrolisani uslovi okoline EN 61753-053-2:2014 (IEC 61753-053-2:2014, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 053-2: Non-connectorized single-mode fibre, electrically controlled, variable optical attenuator for category C - Controlled environments IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
nMEST EN ISO 3521:2017
Plastične mase - Nezasićene poliestarske i epoksidne smole - Određivanje ukupnog zapreminskog skupljanja EN ISO 3521:1999 (ISO 3521:1997, IDT) Plastics - Unsaturated polyester and epoxy resins - Determination of overall volume shrinkage IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN ISO 3386-2:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama- Određivanje karakteristika napon-deformacija pri sabijanju - Dio 2: Materijali visoke gustine EN ISO 3386-2:1998 + A1:2010 (ISO 3386-2:1997 + ISO 3386-2:1997/Amd 1:2010, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of stress-strain characteristics in compression - Part 2: High-density materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN ISO 3582:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Laboratorijsko ocjenjivanje karakteristika pri horizontalnom gorenju malih uzoraka izloženih malom plamenu EN ISO 3582:2000 (ISO 3582:2000, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.100
nMEST EN ISO 4612:2017
Plastika - Pripremanje PVC pasta za ispitivanje - Metoda sa planetarnom mješalicom EN ISO 4612:1999 (ISO 4612:1999, IDT) Plastics - Preparation of PVC pastes for test purposes - Planetary-mixer method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN 62522:2017
Kalibrisanje podesivih laserskih izvora EN 62522:2014 (IEC 62522:2014, IDT) Calibration of tuneable laser sources IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.260, 33.180.01
nMEST EN ISO 3582:2017/A1:2017
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Laboratorijsko ocjenjivanje karakteristika pri horizontalnom gorenju malih uzoraka izloženih malom plamenu - Amandman 1 EN ISO 3582:2000/A1:2007 (ISO 3582:2000/Amd 1:2007, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Laboratory assessment of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.100
nMEST EN 60958-1:2011/A1:2017
Digitalni audio interfejs - Dio 1:Opšte EN 60958-1:2008/A1:2014 (IEC 60958-1:2008/A1:2014, IDT) Digital audio interface - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.160.01
nMEST EN 61300-2-35:2017
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovne procedure za ispitivanje i mjerenje - Dio 2-35: Ispitivanja - Uvrtanje kabla EN 61300-2-35:2014 (IEC 61300-2-35:2014, IDT) Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-35: Tests - Cable nutation IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 33.180.20
nMEST EN ISO 3671:2017
Plastične mase - Aminoplastični materijali za presovanje - Određivanje isparljive materije EN ISO 3671:1998 (ISO 3671:1976, IDT) Plastics - Aminoplastic moulding materials - Determination of volatile matter IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMETI TS CEN ISO/TS 17427:2017
Inteligentni transportni sistemi – Kooperativni sistemi – Uloge i odgovornosti u okviru kooperacije ITS zasnovane na arhitekturi kooperacijskih sistema (ISO/TS 17427:2014) CEN ISO/TS 17427:2014 (ISO/TS 17427:2014, IDT) Intelligent transport systems - Cooperative systems - Roles and responsibilities in the context of cooperative ITS based on architecture(s) for cooperative systems (ISO/TS 17427:2014) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.01, 35.240.60
nMEST EN ISO 3672-1:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole (UP-R) - Dio 1: Sistem obilježavanja EN ISO 3672-1:2001 (ISO 3672-1:2000,IDT) Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 1: Designation system IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN ISO 3672-2:2017
Plastika - Nezasićene poliestarske smole (UP-R) - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 3672-2:2001 (ISO 3672-2:2000, IDT) Plastics - Unsaturated-polyester resins (UP-R) - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN 16656:2017
Informacione tehnologije — Radiofrekvencijska identifikacija za upravljanje jedinicom — RFID oznaka (ISO/IEC 29160:2012, modifikovan) EN 16656:2014 Information technology - Radio frequency identification for item management - RFID Emblem (ISO/IEC 29160:2012, modified) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.040.50
nMEST EN ISO 3673-1:2017
Plastika - Epoksidne smole - Dio 1: Obilježavanje EN ISO 3673-1:1999 (ISO 3673-1:1996, IDT) Plastics - Epoxy resins - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMETI CLC/TR 50623:2017
Primjene na željeznici - Specifikacija funkcionalnog interfejsa - Sistem vrata CLC/TR 50623:2014 Railway applications - Functional Interface Specification - Door System IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.60, 45.060.20 2008/57/EC
nMEST EN 13141-8:2017
Ventilacija u zgradama — Ispitivanje karakteristika komponenti/proizvoda za ventilaciju stanova — Dio 8: Ispitivanje karakteristika beskanalnih mehaničkih dovodnih i izduvnih ventilacionih jedinica (uključujući i povraćaj toplote) za mehaničke ventilacione sisteme namenjene za jednu sobu EN 13141-8:2014 Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room IDT preštampavanjem en, fr ISME/TK E 004 91.140.30
nMEST EN 62271-202:2017
Visokonaponska rasklopna aparatura — Dio 202: Visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska podstanica EN 62271-202:2014 (IEC 62271-202:2014, IDT) High-voltage switchgear and controlgear - Part 202: High-voltage/low-voltage prefabricated substation IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.130.10
nMEST EN ISO 3673-2:2017
Plastika - Epoksidne smole - Dio 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava umreženih epoksidnih smola EN ISO 3673-2:2012 (ISO 3673-2:2012, IDT) Plastics - Epoxy resins - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties of crosslinked epoxy resins IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
nMEST EN ISO 3915:2017
Plastika - Mjerenje specifične otpornosti provodnih plastičnih masa EN ISO 3915:1999 (ISO 3915:1981. IDT) Plastics - Measurement of resistivity of conductive plastics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
nMEST EN 60507:2017
Ispitivanja vještačkog zagađenja na visokonaponskim izolatorima za upotrebu u mrežama naizmjenične struje EN 60507:2014 (IEC 60507:2013, IDT) Artificial pollution tests on high-voltage ceramic and glass insulators to be used on a.c. systems IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.080.10
nMEST EN 62148-17:2017
Aktivne optičke komponente i sklopovi — Standardi za kućište i interfejs — Dio 17: Komponente predajnika i prijemnika sa dvostrukim koaksijalnim RF konektorima EN 62148-17:2014 ( IEC 62148-17:2013, IDT) Fiber optic active components and devices - Package and interface standards - Part 17: Transmitter and receiver components with dual coaxial RF connectors IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 33.180.99
nMEST EN ISO 4577:2017
Plastika - Polipropilen i propilenski kopolimeri - Određivanje termooksidativne stabilnosti u vazduhu - Metoda u sušnici EN ISO 4577:1999 (ISO 4577:1983, IDT) Plastics - Polypropylene and propylene-copolymers - Determination of thermal oxidative stability in air - Oven method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
nMEST EN 62481-3:2017
Smjernice za međusobni rad DLNA uređaja povezanih u kućnu mrežu - Dio 3: Zaštita linkova EN 62481-3:2014 (IEC 62481-3:2010, IDT) Digital living network alliance (DLNA) home networked device interoperability guidelines - Part 3: Link protection IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.180.20
nMEST EN ISO 15758:2017
Higrotoplotne performanse opreme u zgradama i industrijskih instalacija — Proračun difuzije vodene pare — Sistemi izolacija hladnih cijevi (ISO 15758:2014, IDT) EN ISO 15758:2014 (ISO 15758:2014, IDT) Hygrothermal performance of building equipment and industrial installations - Calculation of water vapour diffusion - Cold pipe insulation systems (ISO 15758:2014, IDT) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 91.120.10, 91.140.01
nMEST EN ISO 4589-1:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri gorenju pomoću kiseoničnog indeksa - Dio 1: Opšti zahtjevi EN ISO 4589-1:2017 (ISO 4589-1:2017, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.080.01
nMEST EN ISO 4589-2:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri gorenju pomoću kiseoničnog indeksa - Dio 2: Ispitivanje na sobnoj temperaturi EN ISO 4589-2:2017 (ISO 4589-2:2017, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 2: Ambient-temperature test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.080.01
nMEST EN 50492:2017
Osnovni standardi za mjerenje snage elektromagnetnog polja na mjestu ugradnje u skladu sa izloženošcu ljudi u blizini baznih stanica EN 50492:2008 Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20, 33.070.01
nMEST EN ISO 4589-3:2017
Plastika - Određivanje ponašanja pri gorenju pomoću kiseoničnog indeksa - Dio 3: Ispitivanje na povišenoj temperaturi EN ISO 4589-3:2017 (ISO 4589-3:2017, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour by oxygen index - Part 3: Elevated-temperature test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.080.01
nMEST EN 50492:2017/A1:2017
Osnovni standardi za mjerenje snage elektromagnetnog polja na mjestu ugradnje u skladu sa izloženoscu ljudi u blizini baznih stanica EN 50492:2008/A1:2014 Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20, 33.070.01
nMEST EN ISO 4590:2017
Kruti plastični materijali sa ćelijama - Određivanje zapreminskog procenta otvorenih i zatvorenih ćelija EN ISO 4590:2016 (ISO 4590:2016, IDT) Rigid cellular plastics - Determination of the volume percentage of open cells and of closed cells IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
nMEST EN 50600-2-2:2017
Informacione tehnologije — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Dio 2-2: Distribucija snage EN 50600-2-2:2014 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-2: Power distribution IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.020, 35.110, 91.140.50
nMEST EN 60068-1:2017
Ispitivanje okoline - Dio 1: Opšte i uputstva EN 60068-1:2014 (IEC 60068-1:2013, IDT) Environmental testing - Part 1: General and guidance IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 19.040
nMETI CLC/TR 50609:2017
Tehničke smjernice za radijalne HVDC mreže CLC/TR 50609:2014 Technical Guidelines for Radial HVDC Networks IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.240.01
nMEST EN 62230:2012/A1:2017
Električni kablovi - Metoda ispitivanja varničenjem EN 62230:2007/A1:2014 (IEC 62230:2006/A1:2013, IDT) Electric cables - Spark-test method IDT preštampavanjem en, fr Stručno tijelo za standarde 29.060.20
nMEST EN 14647:2017
Kalcijum-aluminatni cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti EN 14647:2005 + AC:2006 Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.10 89/106/EEC
nMEST EN 520:2017
Gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 520:2004+A1:2009 Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.10, 01.040.91 89/106/EEC
nMEST EN 1340:2017
Betonski ivičnjaci - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 1340:2003 + AC:2006 Concrete kerb units - Requirements and test methods IDT prevođenjem me ISME/TK 009 93.080.20 89/106/EEC
nMEST EN 1926:2017
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje jednoosne čvrstoće na pritisak EN 1926:2006 Natural stone test methods - Determination of uniaxial compressive strength IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15, 73.020 89/106/EEC
nMEST EN 1052-1:2017
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Dio 1: Određivanje čvrstoće na pritisak EN 1052-1:1998 Methods of test for masonry - Part 1: Determination of compressive strength IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.080.30 89/106/EEC
nMETI TS CEN/TS 772-22:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 22: Određivanje otpornosti na zamrzavanje/odmrzavanje elemenata za zidanje od gline CEN/TS 772-22:2006 Methods of test for masonry units - Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.25
nMEST EN 1052-3:2017
Metode ispitivanja zidanih konstrukcija - Dio 3: Određivanje početne čvrstoće na smicanje EN 1052-3:2002 + A1:2007 Methods of test for masonry - Part 3: Determination of initial shear strength IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.080.30 89/106/EEC
nMEST EN 13161:2017
Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje čvrstoće na savijanje pod konstantnim momentom EN 13161:2008 Natural stone test methods - Determination of flexural strength under constant moment IDT prevođenjem me ISME/TK 009 73.020, 91.100.15
nMEST EN 1367-2:2017
Ispitivanja toplotnog i vremenskog uticaja na svojstva agregata - Dio 2: Ispitivanje magnezijum sulfatom EN 1367-2:2009 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15
nMEST EN 772-19:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 19: Određivanje širenja pod dejstvom vlage velikih blokova za zidanje od gline sa horizontalnim šupljinama EN 772-19:2000 Methods of test for masonry units - Part 19: Determination of moisture expansion of large horizontally perforated clay masonry units IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
nMEST EN 772-3:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 3: Određivanje neto zapremine i procenta šupljina u elementima za zidanje od gline metodom hidrostatičkog mjerenja EN 772-3:1998 Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
nMEST EN 772-7:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 7: Određivanje upijanja vode elemenata za zidanje od gline otpornih na vlagu potapanjem u ključalu vodu EN 772-7:1998 Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
nMEST EN 772-9:2017
Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 9: Određivanje zapremine i procenta šupljina i neto zapremine elemenata za zidanje od gline i kalcijum-silikata pomoću punjenja šupljina pijeskom EN 772-9:1998 + A1:2005 Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of clay and calcium silicate masonry units by sand filling IDT prevođenjem me ISME/TK 009 91.100.15 89/106/EEC
nMETI CR 296:2017
Studija izvodljivosti programa standardizacije u oblasti zdravlja i bezbjednosti na radnom mjestu CR 296:1989 Feasibility study of a standardization programme in the area of health and safety at the workplace IDT preštampavanjem en ISME/TK 014 01.120, 11.020.99, 13.100
nMEST EN 404:2017
Uređaji za zaštitu organa za disanje za samospašavanje - Filteri za samospašavanje od dejstva ugljen monoksida sa sklopom usnika EN 404:2005 Respiratory protective devices for self-rescue - Filter self-rescuer from carbon monoxide with mouthpiece assembly IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 96/58/EC, 93/95/EEC, 93/68/EEC
nMEST EN 403:2017
Uređaji za zaštitu organa za disanje za samospašavanje - Filterski uređaji sa kapuljačom za evakuaciju iz požara EN 403:2004 Respiratory protective devices for self-rescue - Filtering devices with hood for escape from fire - Requirements, testing, marking IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 2008/68/EC, 96/58/EC, 93/95/EEC, 93/68/EEC
nMEST EN 14593-1:2017
Uređaji za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa dovodom za komprimovani vazduh sa ventilom plućnog automata - Dio 1: Aparati sa punom maskom - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje EN 14593-1:2005 Respiratory protective devices - Compressed air line breathing apparatus with demand valve - Part 1: Apparatus with a full face mask - Requirements, testing, marking IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 96/58/EC, 93/95/EEC, 93/68/EEC
nMEST EN 14594:2017
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Izolacioni aparati sa stalnim dovodom komprimovanog vazduha - Zahtjevi, ispitivanje, označavanje EN 14594:2005 Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus - Requirements, testing, marking IDT prevođenjem me ISME/TK 014 13.340.30 89/686/EEC, 93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EC

Ostavite komentar:


Komentari: