Javna rasprava br. 9/2017 - od 25.12.2017. do 22.02.2018.

U skladu sa regulativom i Planom i programom rada, Institut za standardizaciju objavljuje javnu raspravu za nacrte crnogorskih standarda/srodnih dokumenata (br. 9/2017), koja je počela 25.12.2017. i trajaće do 22.02.2018.

Ostavi komentar
Tabelarni pregled standarda na javnoj raspravi Javna rasprava br. 9/2017:
  • Ostaviti komentar za neki od unosa klikom na   .
  • Sortirati kolone klikom na zaglavlje kolone (prvobitno sortiranje je izvršeno po referentnoj oznaci).
  • Pretražiti svaku od kolona ukucavanjem ključnih riječi u polje za pretragu.
  • Podešavati broj prikazanih elemenata po stranici klikom na padajući meni.
Ostale aktivne javne rasprave:

Javna rasprava br. 9/2017

Od 25.12.2017. do 22.02.2018.:

Dokument Naziv Izvorni dokument Naziv (eng.) Stepen sagl. Metoda preuzimanja Jezik Autor ICS Direktiva
MEST EN ISO 11260:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje kapaciteta efektivne katjonske izmjene i stepena zasićenja bazama pomoću rastvora barijum-hlorida EN ISO 11260:2011 (ISO 11260:1994+Cor 1:1996, IDT) Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using barium chloride solution IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
MEST CEN/TR 16557:2018
Goriva za motorna vozila — Smješe dizel-goriva sa visokim sadržajem MEMK (B11 – B30) — Osnova za zahtijevane parametre, njihove odgovarajuće granice i određivanje CEN/TR 16557:2013 Automotive fuels - High FAME diesel fuel blends (B11 - B30) - Background to the parameters required and their respective limits and determination IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
MEST CEN/TR 16514:2018
Goriva za motorna vozila — Bezolovni motorni benzin koji sadrži više od 3,7 % (m/m) kiseonika — Smjernice, metode ispitivanja i zahtjevi za motorni benzin E10+ CEN/TR 16514:2013 Automotive fuels - Unleaded petrol containing more than 3,7 % (m/m) oxygen - Roadmap, test methods, and requirements for E10+ petrol IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
MEST CEN/TR 419010:2018
Okvir za standardizaciju potpisa - Proširena struktura koja uključuje elektronske identifikacije i autentifikaciju CEN/TR 419010:2017 Framework for standardization of signatures - Extended structure including electronic identification and authentication IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 35.030, 35.240.30
MEST CEN/TR 16435:2018
Tečni naftni proizvodi — Namješavanje oksigenata u skladu sa aktuelnim zahtjevima EN 228 CEN/TR 16435:2012 Liquid petroleum products - Oxygenates blending in line with actual EN 228 requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 91.100.01 98/70/EC
MEST EN 12814-2:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 2: Ispitivanje zatezanjem EN 12814-2:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 2: Tensile test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 15863:2018
Karakterizacija otpada - Ispitivanje ponašanja pri testu mobilnosti za osnovnu karakterizaciju - Dinamički monolitni test mobilnosti sa periodičnim obnavljanjem rastvora za test mobilnosti, pri konstantnim uslovima EN 15863:2015 Characterization of waste - Leaching behaviour test for basic characterization - Dynamic monolithic leaching test with periodic leachant renewal, under fixed conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10 99/31/EC
MEST EN 50121-1:2018
Primjene na željeznici - Elektromagnetna kompatibilnost - Dio 1: Opšte EN 50121-1:2017 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 1: General IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.280, 33.100.01, 45.020
MEST CEN/TR 15993:2018
Goriva za motorna vozila — Etanol (E85) gorivo za motorna vozila — Osnova za određivanje zahtijevanih parametara i njihovih dozvoljenih granica CEN/TR 15993:2018 Automotive fuels - Ethanol (E85) automotive fuel - Background to the parameters required and their respective limits and determination IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 71.080.60, 75.160.20
MEST EN ISO 14240-2:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje zemljišne mikrobne biomase - Dio 2: Metoda fumigacije pomoću ekstrakcije EN ISO 14240-2:2011 (ISO 14240-2:1997, IDT) Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 2: Fumigation-extraction method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN 50121-2:2018
Primjene na željeznici – Elektromagnetna kompatibilnost – Dio 2: Emisija cjelokupnog željezničkog sistema prema okolini EN 50121-2:2017 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.280, 33.100.10, 45.020
MEST EN ISO 14240-1:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje zemljišne mikrobne biomase - Dio 1: Metoda respiracije indukovana supstratom EN ISO 14240-1:2011 (ISO 14240-1:1997, IDT) Soil quality - Determination of soil microbial biomass - Part 1: Substrate-induced respiration method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST CEN/TR 15316-6-9:2018
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahtjeva za energetski sistem i efikasnost sistema – Dio 6-9: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-8, modul M3-8-8 CEN/TR 15316-6-9:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-9: Explanation and justification of EN 15316-4-8, Module M3-8-8 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160, 91.120.10, 91.140.10
MEST CEN/TR 14549:2018
Uputstvo za upotrebu ISO 15649 i ANSI/ASME B31.3 za cjevovode u Evropi u skladu sa Direktivom za opremu pod pritiskom CEN/TR 14549:2004 Guide to the use of ISO 15649 and ANSI/ASME B31.3 for piping in Europe in compliance with the Pressure Equipment Directive IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.200
MEST EN 60068-2-18:2018
Ispitivanja uticaja okoline - Dio 2-18: Ispitivanja - Ispitivanja R i smjernice: Voda EN 60068-2-18:2017 (IEC 60068-2-18:2017, IDT) Environmental testing - Part 2-18: Tests – Test R and guidance: Water IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 19.040
MEST CEN ISO/TR 19905-2:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa - Procjena postavljanja prenosnih naftnih platformi — Dio 2: Tumačenje i detaljni primjer proračuna za podignute platforme CEN ISO/TR 19905-2:2013 (ISO/TR 19905-2:2012, IDT) Petroleum and natural gas industries - Site-specific assessment of mobile offshore units - Part 2: Jack-ups commentary and detailed sample calculation IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST EN 60068-2-69:2018
Ispitivanje uticaja okoline - Dio 2-69: Ispitivanja - Ispitivanje Te: Ispitivanje lemljivosti elektronskih komponenati za površinsku ugradnju (SMD) metodom ravnotežnog kvašenja EN 60068-2-69:2017 (IEC 60068-2-69:2017, IDT) Environmental testing - Part 2-69: Tests - Test Te/Tc: Solderability testing of electronic components and printed boards by the wetting balance (force measurement) method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 19.040, 31.190
MEST EN 60127-5:2018
Minijaturni osigurači - Dio 5: Smjernice za ocjenu kvaliteta uložaka minijaturnih osigurača EN 60127-5:2017 (IEC 60127-5:2016, IDT) Miniature fuses - Part 5: Guidelines for quality assessment of miniature fuse-links IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.120.50
MEST EN 60623:2018
Sekundarne ćelije i akumulatori koje sadrže alkalne ili druge nekiselinske elektrolite - Provjetravane nikal-kadmijum prizmatične, ponovo punjive, jednostruke ćelije EN 60623:2017 (IEC 60623:2017, IDT) Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.220.99
MEST CEN ISO/TS 27469:2018
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Metoda ispitivanja požarnih klapni CEN ISO/TS 27469:2011 (ISO/TS 27469:2010, IDT) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Method of test for fire dampers IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST EN 16798-5-2:2018
Energetske performanse zgrada - Ventilacije u zgradama - Dio 5-2: Metode proračuna za energetske zahtjeve za ventilacione sisteme (Moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metode 2: Distribucija i generisanje EN 16798-5-2:2017 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 5-2: Calculation methods for energy requirements of ventilation systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Method 2: Distribution and generation IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.30
MEST CEN ISO/TR 10400:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa — Jednačine i proračuni osobina zaštitnih cijevi, proizvodnih cijevi, šipke za bušenje i cjevovoda koji se koriste kao zaštitne cijevi ili proizvodne cijevi CEN ISO/TR 10400:2011 (ISO/TR 10400:2007, IDT) Petroleum and natural gas industries - Equations and calculations for the properties of casing, tubing, drill pipe and line pipe used as casing or tubing IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST EN ISO 11132:2018
Senzorne analize - Metodologija - Smjernice za praćenje karakteristika kvantitativnog senzorskog panela EN ISO 11132:2017 (ISO 11132:2012, IDT) Sensory analysis - Methodology - Guidelines for monitoring the performance of a quantitative sensory panel IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.240
MEST EN ISO 11136:2018
Senzorne analize - Metodologija - Opšte uputstvo za sprovođenje testova zadovoljstva potrošača u kontrolisanim uslovima EN ISO 11136:2017 (ISO 11136:2014, IDT) Sensory analysis - Methodology - General guidance for conducting hedonic tests with consumers in a controlled area IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.240
MEST EN 16855-1:2018
Hodanje u hladnim sobama - Definicija, performanse toplotne izolacije i metode ispitivanja - Dio 1: Montažni kompleti za hladnu sobu EN 16855-1:2017 Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 1: Prefabricated cold room kits IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.130.20
MEST EN ISO 5495:2010/A1:2018
Senzorne analize - Metodologija - Test poređenja parova EN ISO 5495:2007/A1:2016 (ISO 5495:2005/Amd 1:2016, IDT) Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.240
MEST EN 16901:2018
Zamrzivači za sladoled - Klasifikacija, zahtjevi i uslovi ispitivanja EN 16901:2016 Ice-cream freezers - Classification, requirements and test conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.30
MEST EN ISO 15216-1:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za određivanje virusa hepatitisa A i norovirusa, korišćenjem RT-PCR u realnom vremenu - Dio 1: Metoda za kvantifikaciju EN ISO 15216-1:2017 (ISO 15216-1:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 1: Method for quantification IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN 16282-5:2018
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Dio 5: Cjevovodi za vazduh; projektovanje i dimenzionisanje EN 16282-5:2017 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 5: Air duct; Design and dimensioning IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST EN 16282-6:2018
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Dio 6: Aerosol separatori; Projektni i bezbjednosni zahtjevi EN 16282-6:2017 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 6: Aerosol separators; Design and safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST CEN ISO/TR 13881:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa - Klasifikacija i ocjenjivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga CEN ISO/TR 13881:2011 (ISO/TR 13881:2000, IDT) Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.020, 75.080
MEST CEN ISO/TS 29001:2018
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Sistemi menadžmenta kvalitetom specifični za sektor — Zahtjevi za organizacije koje isporučuju proizvod i pružaju usluge CEN ISO/TS 29001:2011 (ISO/TS 29001:2010, IDT) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality management systems - Requirements for product and service supply organizations IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 03.100.70, 75.020
MEST EN 15316-4-1:2018
Energetske performanse zgrada – Metoda proračuna energetskih zahtjeva i efikasnosti sistema - Dio 4-1: Sistemi za proizvodnju toplote za grijanje prostora, sistemi za sagorijevanje (kotlovi, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1 EN 15316-4-1:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating and DHW generation systems, combustion systems (boilers, biomass), Module M3-8-1, M8-8-1 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.65
MEST EN ISO 18465:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Kvantitativno određivanje emetičkog toksina (cereulida) korišćenjem LC-MS/MS EN ISO 18465:2017 (ISO 18465:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Quantitative determination of emetic toxin (cereulide) using LC-MS/MS IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN ISO 16654:2008/A1:2018
Mikrobiologija prehrambenih proizvoda i hrane za životinje - Horizontalna metoda za utvrđivanje prisutnosti Escherichia coli O157 – Amandman 1: Aneks B: Rezultat interlaboratorijskih studija EN ISO 16654:2001/A1:2017 (ISO 16654:2001/Amd 1:2017, IDT) Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 - Amendment 1: Annex B: Result of interlaboratory studies IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30
MEST EN ISO 19901-4:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa – Posebni zahtjevi za konstrukcije platformi na vodi – Dio 4: Razmatranja pri projektovanju temelja i geotehničkih radova EN ISO 19901-4:2016 (ISO 19901-4:2016, IDT) Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 4: Geotechnical and foundation design considerations IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST EN ISO 11290-1:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju i odredjivanje broja Listeria monocytogenes i Listeria spp. - Dio 1: Metoda detekcije EN ISO 11290-1:2017 (ISO 11290-1:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 1: Detection method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST CEN ISO/TS 12747:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa — Sistemi cjevovodnog transporta — Preporučena praksa za produženje radnog vijeka cjevovoda CEN ISO/TS 12747:2013 (ISO/TS 12747:2011, IDT) Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Recommended practice for pipeline life extension IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.200
MEST EN ISO 11290-2:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju i odredjivanje broja Listeria monocytogenes i Listeria spp. - Dio 2: Metoda određivanja broja EN ISO 11290-2:2017 (ISO 11290-2:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes and of Listeria spp. - Part 2: Enumeration method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN 16902:2018
Komercijalni hladnjaci za piće - Klasifikacija, uslovi i uslovi testiranja EN 16902:2016 Commercial beverage coolers - Classification, requirements and test conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.30, 97.130.20
MEST EN 16282-1:2018
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Dio 1: Opšti zahtjevi, uključujući metode za proračun EN 16282-1:2017 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 1: General requirements including calculation method IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST CEN ISO/TR 13624-2:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju - Dio 2: Metodologija i rad uređaja za sprječavanje dotoka erupcije prilikom dubokog bušenja pod vodom i integrisani tehnički izvještaj CEN ISO/TR 13624-2:2013 (ISO/TR 13624-2:2009, IDT) Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Part 2: Deepwater drilling riser methodologies, operations, and integrity technical report IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST EN ISO 10273:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju patogene Yersinia enterocolitica EN ISO 10273:2017 (ISO 10273:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of pathogenic Yersinia enterocolitica IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST CEN ISO/TR 12489:2018
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Modelovanje pouzdanosti i proračun sistema za bezbjednost CEN ISO/TR 12489:2016 (ISO/TR 12489:2013, IDT) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reliability modelling and calculation of safety systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.01, 75.200
MEST EN ISO 22964:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju Cronobacter spp. EN ISO 22964:2017 (ISO 22964:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of Cronobacter spp. IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30, 67.100.01 882/2004
MEST EN 16852:2018
Prehrambeni proizvodi - Određivanje etil karbamata u alkoholnim pićima od koštičavog voća, alkoholnim pićima od voćne komine i ostalim alkoholnim pićima - GC-MS metoda EN 16852:2017 Foodstuffs - Determination of ethyl carbamate in stone fruit spirits, fruit marc spirits and other spirit drinks - GC-MS method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.160.10 882/2004
MEST CEN ISO/TS 17969:2018
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Uputstvo za kompetentnost osoblja CEN ISO/TS 17969:2015 (ISO/TS 17969:2015, IDT) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency for personnel IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 03.100.30
MEST EN 14345:2018
Karakterizacija otpada - Gravimetrijsko određivanje sadržaja ugljovodonika EN 14345:2004 Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content by gravimetry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01
MEST CEN ISO/TS 16530-2:2018
Očuvanje stanja bušotine — Dio 2: Očuvanje stanja bušotine tokom proizvodnje CEN ISO/TS 16530-2:2015 (ISO/TS 16530-2:2014, IDT) Well integrity - Part 2: Well integrity for the operational phase IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST EN 16943:2018
Prehrambeni proizvodi - Određivanje kalcijuma, bakra, gvožđa, magnezijuma, mangana, fosfora, kalijuma, natrijuma, sumpora i cinka primjenom ICP-OES EN 16943:2017 Foodstuffs - Determination of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, sulphur and zinc by ICP-OES IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050 882/2004
MEST EN 16282-7:2018
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Dio 7:Instalacija i upotreba nepokretnih sistema za sprječavanje požara EN 16282-7:2017 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST EN 12831-1:2018
Energetske performanse zgrada - Metod izračunavanja dizajna toplotnog opterećenja - Dio 1: Opterećenje grijanja prostora, Modul M3-3 EN 12831-1:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST EN 16857:2018
Prehrambeni proizvodi - Određivanje benzena u bezalkoholnim pićima, drugim napicima i hrani za odojčad na bazi povrća, pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom „headspace” tehnikom (HS-GC-MS) EN 16857:2017 Foodstuffs - Determination of benzene in soft drinks, other beverages and vegetable-based infant foods by headspace gas chromatography mass spectrometry (HS-GC-MS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.160.20, 67.230 882/2004
MEST EN 16923:2018
Prehrambeni proizvodi - Određivanje T-2 toksina i HT-2 toksina u žitima i proizvodima od žita za odojčad i malu djecu primjenom LC-MS/MS poslije prečišćavanja pomoću SPE EN 16923:2017 Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.060, 67.230 882/2004
MEST EN 12831-3:2018
Energetske performanse zgrada - Metod izračunavanja dizajna toplotnog opterećenja - Dio 3: Sistemi za toplu vodu i karakterizacija potreba, Modul M8-2, M8-3 EN 12831-3:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 3: Domestic hot water systems heat load and characterisation of needs, Module M8-2, M8-3 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.65
MEST EN 16924:2018
Prehrambeni proizvodi - Određivanje zearalenona u jestivim uljima biljnog porijekla primjenom LC-FLD ili LC-MS/MS EN 16924:2017 Foodstuffs - Determination of zearalenone in edible vegetable oils by LC-FLD or LC-MS/MS IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10 882/2004
MEST EN 12976-1:2018
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Fabrički proizvedeni sistemi - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 12976-1:2017 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 12976-2:2018
Toplotni solarni sistemi i sastavni djelovi - Fabrički proizvedeni sistemi - Dio 2: Metode ispitivanja EN 12976-2:2017 Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 16995:2018
Prehrambeni proizvodi - Ulja biljnog porijekla i prehrambeni proizvodi na bazi ulja biljnog porijekla - Određivanje zasićenih ugljovodonika iz mineralnih ulja (MOSH) i aromatičnih ugljovodonika iz mineralnih ulja (MOAH) pomoću HPLC-GC-FID analize u nizu EN 16995:2017 Foodstuffs - Vegetable oils and foodstuff on basis of vegetable oils - Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with on-line HPLC-GC-FID analysis IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10 882/2004
MEST EN 16858:2018
Prehrambeni proizvodi - Određivanje melamina i cijanurne kisjeline u prehrambenim proizvodima pomoću tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (LC-MS/MS) EN 16858:2017 Foodstuffs - Determination of melamine and cyanuric acid in foodstuffs by liquid chromatography and tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050 882/2004
MEST CEN/TR 12831-2:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun projektnog toplotnog opterećenja — Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje EN 12831-1, modul M3-3 CEN/TR 12831-2:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 2: Explanation and justification of EN 12831-1, Module M3-3 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10
MEST CEN/TS 17083:2018
Prehrambeni proizvodi - Određivanje akrilamida u hrani i kafi sa gasnom hromatografijom - masenom spektrometrijom (GC-MS) CEN/TS 17083:2017 Foodstuffs - Determination of acrylamide in food and coffee by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050, 67.060, 67.080.20, 67.140.20 882/2004
MEST CEN/TR 12831-4:2018
Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun projektnog toplotnog opterećenja — Dio 4: Objašnjenje i obrazloženje EN 12831-3, moduli M8-2, M8-3 CEN/TR 12831-4:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 4: Explanation and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10, 91.140.65
MEST CEN/TR 15316-6-1:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-1: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-6-1, moduli M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 CEN/TR 15316-6-1:2017 Energy performance of buildings- Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-1: Explanation and justification of EN 15316-1, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160, 91.120.10, 91.140.10
MEST CEN/TR 17063:2018
Hrana biljnog porijekla - Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida pomoću GC ili LC analize nakon ekstrakcije/raspodjele acetonitrilom i prečišćavanja pomoću disperzivne SPE - Podaci o validaciji modularne QuEChERS metode CEN/TR 17063:2017 Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- or LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE - Validation data of the modular QuEChERS-method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050 882/2004
MEST EN ISO 3656:2012/A1:2018
Ulja i masti biljnog i životinjskog porijekla - Određivanje apsorbancije u ultraljubičastoj oblasti izražene kao specifična UV ekstinkcija EN ISO 3656:2011/A1:2017 (ISO 3656:2011/Amd 1:2017, IDT) Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.200.10
MEST CEN/TR 15316-6-2:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-2: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-2, moduli M3-5, M4-5 CEN/TR 15316-6-2:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-2: Explanation and justification of EN 15316-2, Module M3-5, M4-5 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10
MEST CEN/TR 15316-6-3:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-3: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-3, moduli M3-6, M4-6, M8-6 CEN/TR 15316-6-3:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-3: Explanation and justification of 15316-3, Module M3-6, M4-6, M8-6 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10, 91.140.30, 91.140.65
MEST EN 16936:2018
Hrana za životinje: Metode uzimanja uzoraka i analize - Skrining antibiotika tilosina, virginiamicina, spiramicina, bacitracin-cinka i avoparcina, u koncentracijama aditiva ispod nivoa u smješama hrane za životinje mikrobiološkim ispitivanjem na ploči EN 16936:2017 Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Screening on the antibiotics tylosin, virginiamycin, spiramycin, bacitracin-zinc and avoparcin at sub-additive levels in compound feed by a microbiological plate test IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120 882/2004
MEST CEN/TR 15316-6-5:2018
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Dio 6-5: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-2, modul M3-8 CEN/TR 15316-6-5:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-5: Explanation and justification of EN 15316-4-2, Module M3-8 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10
MEST EN 1253-5:2018
Odvodi za zgrade - Dio 5: Odvodi sa zatvaračem za lake tečnosti EN 1253-5:2017 Gullies for buildings - Part 5: Gullies with light liquids closure IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.140.80
MEST CEN/TR 15316-6-6:2018
Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema - Dio 6-6: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-4, moduli M3-8-3, M8-8-3 CEN/TR 15316-6-6:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy performance and system efficiencies - Part 6-6: Explanation and justification of EN 15316-4-3, Module M3-8-3, M8-8-3 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160, 91.120.10, 91.140.10
MEST EN 12574-1:2018
Stacionarni kontejneri za otpad - Dio 1: Kontejneri kapaciteta do 10000 l sa ravnim ili zaobljenim poklopcem/poklopcima, koji se podižu pomoću cilindričnih nosača, dvostrukih cilindričnih nosača ili tunelskih nosača - Dimenzije i konstrukcija EN 12574-1:2017 Stationary waste containers - Part 1: Containers with a capacity up to 10 000 l with flat or dome lid(s), for trunnion, double trunnion or pocket lifting device - Dimensions and design IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40
MEST CEN/TR 15316-6-7:2018
Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-7: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-4, moduli M8-3-4, M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 CEN/TR 15316-6-7:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-7: Explanation and justification of EN 15316-4-4, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160, 91.120.10, 91.140.10
MEST EN 12574-2:2018
Stacionarni kontejneri za otpad - Dio 2: Zahtjevi za performanse i metode ispitivanja EN 12574-2:2017 Stationary waste containers - Part 2: Performance requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40
MEST EN 12574-3:2018
Stacionarni kontejneri za otpad - Dio 3: Zahtjevi koji se odnose na bezbjednost i zaštitu zdravlja EN 12574-3:2017 Stationary waste containers - Part 3: Safety and health requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40
MEST EN ISO 3745:2012/A1:2018
Akustika - Određivanje nivoa snage i energije zvuka izvora buke korišćenjem zvučnog pritiska - Precizne metode za izvođenje u gluvim i polugluvim sobama - Amandman 1 EN ISO 3745:2012/A1:2017 (ISO 3745:2012/Amd 1:2017. IDT) Acoustics - Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure - Precision methods for anechoic rooms and hemi-anechoic rooms - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 17.140.01 2006/42/EC
MEST EN ISO 11731:2018
Kvalitet vode - Određivanje broja Legionella EN ISO 11731:2017 (ISO 11731:2017, IDT) Water quality - Enumeration of Legionella IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.100.20
MEST CEN/TR 16798-10:2018
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 10: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-9 – Metode proračuna energetskih zahtjeva sistema za hlađenje (moduli M4-1, M4-4, M4-9) – Opšte CEN/TR 16798-10:2017 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 10: Interpretation of the requirements in EN 16798-9 - Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Module M4-1,M4-4, M4-9) - General IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.30
MEST CEN/TR 16798-14:2018
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 14: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-13 – Proračun sistema za hlađenje (modul M4-8) – Proizvodnja CEN/TR 16798-14:2017 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 14: Interpretation of the requirements in EN 16798-13 - Calculation of cooling systems (Module M4-8) - Generation IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.30
MEST CEN/TR 16798-16:2018
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 16: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-15 – Proračun sistema za hlađenje (modul M4-7) – Skladištenje CEN/TR 16798-16:2017 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 16: Interpretation of the requirements in EN 16798-15 - Calculation of cooling systems (Module M4-7) - Storage IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.30
MEST EN ISO 5667-16:2018
Kvalitet vode - Uzrokovanje - Dio 16: Uputstvo za biološko ispitivanje uzoraka EN ISO 5667-16:2017 (ISO 5667-16:2017, IDT) Water quality - Sampling - Part 16: Guidance on biotesting of samples IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.060.45
MEST CEN/TR 16798-18:2018
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 18: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-17 – Uputstva za kontrolu sistema za ventilaciju i klimatizaciju (moduli M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) CEN/TR 16798-18:2017 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 18: Interpretation of the requirements in EN 16798-17 - Guidelines for inspection of ventilation and air-conditioning systems (Modules M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.30
MEST EN 16450:2018
Ambijentalni vazduh - Automatski mjerni sistemi za mjerenje koncentracije suspendovanih čestica (PM10; PM2,5) EN 16450:2017 Ambient air - Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter (PM10; PM2,5) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20 2008/50/EC
MEST CEN/TR 15316-6-8:2018
Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema - Dio 6-8: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-4, moduli M8-3-4, M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 CEN/TR 15316-6-8:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-8: Explanation and justification of EN 15316-4-5 (District heating and cooling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10, 91.140.30
MEST EN 16909:2018
Ambijentalni vazduh - Mjerenje elementarnog ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) sakupljenih na filtrima EN 16909:2017 Ambient air - Measurement of elemental carbon (EC) and organic carbon (OC) collected on filters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20 2008/50/EC
MEST CEN/TR 15378-2:2018
Energetske performanse zgrada — Sistemi za grijanje i DHW u zgradama — Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje EN 15378-1, moduli M3-11 i M8-11 CEN/TR 15378-2:2017 Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15378-1, Module M3-11 and M8-11 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10
MEST EN 16913:2018
Ambijentalni vazduh - Standardna metoda za mjerenje NO₃ˉ, SO₄²ˉ, Cl¯, NH4⁺, Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺u PM2,5 česticama istaloženih na filtrima EN 16913:2017 Ambient air - Standard method for measurement of NO3¯, SO4²¯, Cl¯, NH4+, Na+, K+, Mg²+, Ca²+ in PM2,5 as deposited on filters IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20 2008/50/EC
MEST CEN/TR 17078:2018
Emisije iz stacionarnih izvora - Uputstvo za primjenu EN ISO 16911-1 CEN/TR 17078:2017 Stationary source emissions - Guidance on the application of EN ISO 16911-1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN ISO 11267:2018
Kvalitet zemljišta - Inhibicija razmnožavanja Collembola (Folsomia candida) zemljišnim zagađivačima EN ISO 11267:2014 (ISO 11267:2014, IDT) Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN 15316-1:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Dio 1: Opšte i energetsko izražavanje performansi, moduli M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 EN 15316-1:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General and Energy performance expression, Module M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST EN ISO 16387:2018
Kvalitet zemljišta - Uticaji zagađivača na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Određivanje uticaja na razmnožavanje EN ISO 16387:2014 (ISO 16387:2014,IDT) Soil quality - Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Determination of effects on reproduction IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 23611-6:2018
Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje beskičmenjaka iz zemljišta - Dio 6: Uputstvo za izradu programa za uzorkovanje beskičmenjaka iz zemljišta EN ISO 23611-6:2013 (ISO 23611-6:2012, IDT) Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 6: Guidance for the design of sampling programmes with soil invertebrates IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05, 13.080.30
MEST EN 15316-2:2018
Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema - Dio 2: Sistemi emisije u prostoru (grijanje i hlađenje), moduli M3-5, M4-5 EN 15316-2:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2: Space emission systems (heating and cooling), Module M3-5, M4-5 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST EN 14582:2018
Karakterizacija otpada - Sadržaj halogenida i sumpora - Sagorijevanje pomoću kiseonika u zatvorenim sistemima i metode određivanja EN 14582:2016 Characterization of waste - Halogen and sulfur content - Oxygen combustion in closed systems and determination methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40
MEST EN 15316-4-3:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Dio 4-3: Sistemi za proizvodnju toplote, toplotni solarni i fotonaponski sistemi, moduli M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 EN 15316-4-3:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar and photovoltaic systems, Module M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160, 91.140.10
MEST EN 15316-4-4:2018
Energetske performanse zgrada – Metoda proračuna energetskih zahtjeva i efikasnosti sistema - Dio 4-4: Sistemi za proizvodnju toplote, sistemi kogeneracije ugrađeni u zgradu, Moduli M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 EN 15316-4-4:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems, Module M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST EN 13137:2018
Karakterizacija otpada - Određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u otpadu, mulju i sedimentu EN 13137:2001 Characterization of waste - Determination of total organic carbon (TOC) in waste, sludges and sediments IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10, 13.030.20
MEST EN 14039:2018
Karakterizacija otpada - Određivanje sadržaja ugljovodonika u opsegu C10 do C40 gasnom hromatografijom EN 14039:2004 Characterization of waste - Determination of hydrocarbon content in the range of C10 to C40 by gas chromatography IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01
MEST EN 15378-1:2018
Energetske performanse zgrada – Sistemi za grijanje i DHW u zgradama – Dio 1: Kontrola kotlova, sistema za grijanje i DHW-a, moduli M3-11, M8-11 EN 15378-1:2017 Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 1: Inspection of boilers, heating systems and DHW, Module M3-11, M8-11 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST EN 13656:2018
Karakterizacija otpada - Mikrotalasna razgradnja u smješi fluorovodonične (HF), azotne (HNO3) i hlorovodonične (HCl) kisjeline radi određivanja elemenata EN 13656:2002 Characterization of waste - Microwave assisted digestion with hydrofluoric (HF), nitric (HNO3) and hydrochloric (HCl) acid mixture for subsequent determination of elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40 99/31/EC
MEST EN 15316-3:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Dio 3: Sistemi za distribuciju (DHW, grijanje i hlađenje), moduli M3-6, M4-6, M8-6 EN 15316-3:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3: Space distribution systems (DHW, heating and cooling), Module M3-6, M4-6, M8-6 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.30, 91.140.65
MEST EN 13657:2018
Karakterizacija otpada - Razgradnja radi određivanja elemenata rastvorljivih u carskoj vodi EN 13657:2002 Characterization of waste - Digestion for subsequent determination of aqua regia soluble portion of elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40 99/31/EC
MEST EN 15316-4-5:2018
Sistemi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energetskih zahtjeva i efikasnosti sistema – Dio 4-5: Sistemi za proizvodnju toplote za grijanje prostora, pokazatelji i kvalitet daljinskog grijanja i sistemi velikih zapremina EN 15316-4-5:2017 Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: Space heating generation systems, the performance and quality of district heating and large volume systems IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST EN 15316-5:2018
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Dio 5: Grijanje prostora i DHW sistemi za skladištenje (bez hlađenja), moduli M3-7, M8-7 EN 15316-5:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 5: Space heating and DHW storage systems (not cooling), Module M3-7, M8-7 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10, 91.140.65
MEST EN 14346:2018
Karakterizacija otpada - Izračunavanje suve materije na osnovu određivanja suvog ostatka ili sadržaja vode EN 14346:2006 Characterization of waste - Calculation of dry matter by determination of dry residue or water content IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01 99/31/EC
MEST EN 12457-1:2018
Karakterizacija otpada - Leaching (test mobilnosti) - Ispitivanje usklađenosti leaching-a zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Dio 1: Jednostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno - čvrsto od 2 l/kg za materijale sa visokim sadržajem čvrste materije i sa veličinom čestica ispod 4 mm (bez ili sa smanjenjem veličine čestica) EN 12457-1:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 1: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg for materials with high solid content and with particle size below 4 mm (without or with size reduction) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10, 13.030.20 99/31/EC
MEST CEN/TR 15449-4:2018
Geografske informacije - Infrastrukture prostornih podataka - Dio 4: Servisno orijentisani pogled CEN/TR 15449-4:2013 Geographic information - Spatial Data Infrastructure - Part 4: Service centric view IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.70
MEST EN 12457-2:2018
Karakterizacija otpada - Leaching (test mobilnosti) - Ispitivanje usklađenosti leaching-a zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Dio 2: Jednostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno-čvrsto od 10 l/kg za materijale sa veličinom čestica manjom od 4 mm (bez ili sa smanjenjem veličine čestica) EN 12457-2:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 4 mm (without or with size reduction) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10, 13.030.20 99/31/EC
MEST EN 16282-8:2018
Oprema za komercijalne kuhinje - Komponente za ventilaciju komercijalnih kuhinja - Dio 8: Instalacije za sprovođenje kuhinjskih isparenja; zahtjevi i ispitivanje EN 16282-8:2017 Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 8: Installations for treatment of aerosol; Requirements and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 97.040.99
MEST EN 16573:2018
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenti za stambene zgrade - Multifunkcionalne balansirane ventilacione jedinice za jedinstvene porodične kuće, uključujući pumpe za grijanje EN 16573:2017 Ventilation for Buildings - Performance testing of components for residential buildings - Multifunctional balanced ventilation units for single family dwellings, including heat pumps IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.30
MEST EN 16798-3:2018
Energetske performanse zgrada - Dio 3 Ventilacija u zgradama u kojima se ne stanuje - Zahtjevi za performanse za ventilaciju i sisteme za klimatizaciju (Moduli M5-1, M5-4) EN 16798-3:2017 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.30
MEST EN 12457-3:2018
Karakterizacija otpada - Leaching (test mobilnosti) - Ispitivanje usklađenosti leaching -a zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Dio 3: Dvostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno-čvrsto od 2 l/kg i 8 l/kg za materijale sa visokim sadržajem čvrste materije i veličinom čestica manjom od 4 mm (bez ili sa smanjenjem veličine čestica) EN 12457-3:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 3: Two stage batch test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg and 8 l/kg for materials with high solid content and with particle size below 4 mm (without or with size reduction) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10, 13.030.20 99/31/EC
MEST EN ISO 13140-1:2018
Elektronski sistem za naplatu – Procjena usaglašenosti unutrašnje i spoljašnje opreme sa ISO/TS 13141- Dio 1: Struktura ispitne opreme i svrha ispitivanja EN ISO 13140-1:2016 (ISO 13140-1:2016, IDT) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 13141 - Part 1: Test suite structure and test purposes IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.60, 03.220.20
MEST EN 12457-4:2018
Karakterizacija otpada - Leaching (test mobilnosti)- Ispitivanje usklađenosti leaching-a zrnastih otpadnih materijala i muljeva - Dio 4: Jednostepeno šaržno ispitivanje pri odnosu tečno-čvrsto od 10 l/kg za materijale sa veličinom čestica manjom od 10 mm (bez ili sa smanjenjem veličine čestica) EN 12457-4:2002 Characterisation of waste - Leaching - Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges - Part 4: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size reduction) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10, 13.030.20 99/31/EC
MEST EN 15192:2018
Karakterizacija otpada i zemljišta - Određivanje hroma(VI) u čvrstim materijalima alkalnom razgradnjom i jonskom hromatografijom sa spektrofotometrijskom detekcijom EN 15192:2006 Characterisation of waste and soil - Determination of Chromium(VI) in solid material by alkaline digestion and ion chromatography with spectrophotometric detection IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10, 13.030.10
MEST EN ISO 13143-1:2018
Elektronski sistem za naplatu - Procjena usaglašenosti unutrašnje i spoljašnje opreme sa ISO/TS 12813 - Dio 1: Struktura ispitne opreme i svrha ispitivanja EN ISO 13143-1:2016 Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813 - Part 1: Test suite structure and test purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 03.220.20, 35.240.60
MEST EN 15309:2018
Karakterizacija otpada i zemljišta - Određivanje elementarnog sastava X-ray fluorescencijom EN 15309:2007 Characterization of waste and soil - Determination of elemental composition by X-ray fluorescence IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10, 13.080.10 99/31/EC
MEST EN ISO 13143-2:2018
Elektronski sistem za naplatu- Procjena usaglašenosti unutrašnje i spoljašnje opreme sa ISO/TS 12813 - Dio 2: Struktura ispitne opreme EN ISO 13143-2:2016 (ISO 13143-2:2016, IDT) Electronic fee collection - Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO/TS 12813 - Part 2: Abstract test suite IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST EN ISO 14823:2018
Inteligentni transportni sistemi – Rječnik grafičkih podataka EN ISO 14823:2017 (ISO 14823:2017, IDT) Intelligent transport systems - Graphic data dictionary IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 71.100.50, 79.040
MEST EN 15169:2018
Karakterizacija otpada - Određivanje gubitka žarenjem u uzorcima otpada, mulja i sedimenta EN 15169:2007 Characterization of waste - Determination of loss on ignition in waste, sludge and sediments IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.40
MEST EN 14405:2018
Karakterizacija otpada - Ispitivanje ponašanja pri testu mobilnosti - Ispitivanje u koloni sa tokom nagore (pod određenim uslovima) EN 14405:2017 Characterization of waste - Leaching behaviour test - Up-flow percolation test (under specified conditions) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10 99/31/EC
MEST EN 15316-4-8:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Dio 4-8: Sistemi za proizvodnju toplote, grijanje vazduhom i ovješeni zračeći sistemi za grijanje, uključujući peći (lokalne), modul M3-8-8 EN 15316-4-8:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-8: Space heating generation systems, air heating and overhead radiant heating systems, including stoves (local), Module M3-8-8 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST CEN/TR 15018:2018
Karakterizacija otpada - Digestija uzoraka otpada alkalnim topljenjem CEN/TR 15018:2005 Characterization of waste - Digestion of waste samples using alkali-fusion techniques IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01
MEST EN 15316-4-10:2018
Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema – Dio 4-10: Sistemi na vjetar koji proizvode energiju, modul M11-8-7 EN 15316-4-10:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.180, 91.140.10
MEST CEN/TS 15364:2018
Karakterizacija otpada - Ispitivanje ponašanja pri testu mobilnosti - Ispitivanje kiselinskog i baznog neutralizacionog kapaciteta CEN/TS 15364:2006 Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Acid and base neutralization capacity test IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01
MEST EN 15378-3:2018
Energetske performanse zgrada – Sistemi za grijanje i DHW u zgradama – Dio 3: Mjerenje energetskih performansi, moduli M3-10, M8-10 EN 15378-3:2017 Energy performance of buildings - Heating and DHW systems in buildings - Part 3: Measured energy performance, Module M3-10, M8-10 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST CEN/TR 419200:2018
Uputstvo za kreiranje potpisa i ostale srodne uređaje CEN/TR 419200:2017 Guidance for signature creation and other related devices IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 35.030, 35.240.30
MEST EN 15527:2018
Karakterizacija otpada - Određivanje policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) u otpadu gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC/MS) EN 15527:2008 Characterization of waste - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in waste using gas chromatography mass spectrometry (GC/MS) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01, 71.040.50 86/278/EEC
MEST CEN/TR 16110:2018
Karakterizacija otpada - Uputstvo za korišćenje ekotoksičnih ispitivanja primjenjivih na otpad CEN/TR 16110:2010 Characterization of waste - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to waste IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01
MEST EN ISO 19110:2018
Geografske informacije - Metodologija za katalogizaciju funkcija EN ISO 19110:2016 (ISO 19110:2016, IDT) Geographic information - Methodology for feature cataloguing IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.70
MEST CEN/TS 15862:2018
Karakterizacija otpada - Ispitivanje usaglašenosti testa mobilnosti - Jednostepeni šaržni test mobilnosti monolitnog otpada pri fiksnom odnosu zapremine tečnosti i površine (L/A) za djelove uzorka za ispitivanje definisanih minimalnih dimenzija CEN/TS 15862:2012 Characterisation of waste - Compliance leaching test - One stage batch leaching test for monoliths at fixed liquid to surface area ratio (L/A) for test portions with fixed minimum dimensions IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.10
MEST CEN/TR 16176:2018
Karakterizacija otpada - Skrining metode analize sastava elemenata pomoću X-ray fluorescentne spektroskopije - verifikacija na terenu CEN/TR 16176:2011 Characterization of waste - Screening methods for elemental composition by X-ray fluorescence spectrometry for on-site verification IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01 99/31/EC, 2000/76/EC
MEST EN 62110:2018
Nivoi električnih i magnetskih polja koja stvaraju sistemi za napajanje naizmjeničnom strujom — Postupci mjerenja u pogledu opšte izloženosti EN 62110:2009 (IEC 62110:2009, IDT) Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20, 29.240
MEST EN 50289-1-11:2018
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Dio 1-11: Metode električkih ispitivanja — Karakteristična impedansa, ulazna impedansa, povratni gubici EN 50289-1-11:2016 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-11: Electrical test methods - Characteristic impedance, input impedance, return loss IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.20
MEST EN 62110:2018/Cor1:2018
Ispravka 1 - Nivoi električnih i magnetskih polja koja stvaraju sistemi za napajanje naizmjeničnom strujom — Postupci mjerenja u pogledu opšte izloženosti EN 62110:2009/AC:2015 (IEC 62110:2009 corrigendum 1, IDT) Corrigendum 1 - Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20, 29.240
MEST EN ISO 14224:2018
Industrije nafte, petrohemije i prirodnog gasa - Prikupljanje i razmjena podataka o pouzdanosti i održavanju opreme EN ISO 14224:2016 (ISO 14224:2016, Corrected version 2016-10-01, IDT) Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.01
MEST CEN ISO/TS 19091:2018
Inteligentni transportni sistemi — Kooperativni ITS — Upotreba V2I i I2V komunikacija za aplikacije koje se odnose na raskrsnice sa signalizacijom CEN ISO/TS 19091:2017 (ISO/TS 19091:2017, IDT) Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Using V2I and I2V communications for applications related to signalized intersections IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 03.220.20, 35.240.60
MEST EN 16123:2018
Karakterizacija otpada - Uputstvo za izbor i primjenu skrining metoda EN 16123:2013 Characterization of waste - Guidance on selection and application of screening methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01
MEST EN ISO 16440:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa – Sistemi cjevovodnog transporta – Projektovanje, konstrukcija i održavanje zaštitnih čeličnih cijevi EN ISO 16440:2016 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems - Design, construction and maintenance of steel cased pipelines IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.200, 77.140.75
MEST EN 12920:2018
Karakterizacija otpada - Metodologija za određivanje sposobnosti leaching -a otpada u određenim uslovima EN 12920:2006+A1:2008 Characterization of waste - Methodology for the determination of the leaching behaviour of waste under specified conditions IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01
MEST EN 14429:2018
Karakterizacija otpada - Ispitivanje ponašanja pri testu mobilnosti - Uticaj pH na test mobilnosti uz početno dodavanje kisjeline/baze EN 14429:2015 Characterization of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with initial acid/base addition IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01 99/31/EC
MEST EN ISO 16530-1:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa – Očuvanje stanja bušotine – Dio 1: Upravljanje životnim ciklusom EN ISO 16530-1:2017 (ISO 16530-1:2017, IDT) Petroleum and natural gas industries - Well integrity - Part 1: Life cycle governance IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST CEN ISO/TS 19256:2018
Medicinska informatika - Zahtjevi za sisteme rječnika medicinskih proizvoda za zdravstvenu zaštitu CEN ISO/TS 19256:2017 (ISO/TS 19256:2016, IDT) Health informatics - Requirements for medicinal product dictionary systems for health care IDT preštampavanjem en ISME/TK E 013 35.240.80
MEST EN 14997:2018
Karakterizacija otpada - Ispitivanje ponašanja pri testu mobilnosti - Uticaj pH na test mobilnosti uz stalnu kontrolu pH EN 14997:2015 Characterization of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with continuous pH control IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.030.01 99/31/EC
MEST CEN/TS 17051:2018
Fotografija cijelog tijela CEN/TS 17051:2017 Full body photography IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 35.240.15
MEST EN ISO 17776:2018
Industrije nafte i prirodnog gasa – Proizvodne instalacije na vodi – Upravljanje opasnostima u slučaju velikog akcidenta prilikom projektovanja novih instalacija EN ISO 17776:2016 (ISO 17776:2016, IDT) Petroleum and natural gas industries - Offshore production installations - Major Accident hazard management during the design of new installations IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.180.10
MEST EN ISO 21298:2018
Medicinska informatika - Funkcionalne i strukturalne uloge EN ISO 21298:2017 (ISO 21298:2017, IDT) Health informatics - Functional and structural roles (ISO 21298:2017, IDT) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 35.240.80
MEST EN ISO 14254:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje izmjenljive kisjelosti u ekstraktima barijum-hlorida EN ISO 14254:2011 (ISO 14254:2001, IDT) Soil quality - Determination of exchangeable acidity in barium chloride extracts IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
MEST EN ISO 15952:2018
Kvalitet zemljišta - Efekti zagađenja na juvenilni stadijum kopnenih puževa (Helicidae) - Određivanje efekata zagađenja zemljišta na rast EN ISO 15952:2011 (ISO 15952:2006, IDT) Soil quality - Effects of pollutants on juvenile land snails (Helicidae) - Determination of the effects on growth by soil contamination IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST CLC/TR 50542-2:2018
Primjene na željeznici - Kontroler displeja voza (TDC) u upravljačnici - Dio 2: Displej FIS sistema CLC/TR 50542-2:2016 Railway applications - Driver's cab Train Display Controller (TDC) - Part 2: Display systems FIS IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.60, 45.020
MEST EN ISO 16072:2018
Kvalitet zemljišta - Laboratorijske metode za određivanje mikrobne respiracije zemljišta EN ISO 16072:2011 (ISO 16072:2002, IDT) Soil quality - Laboratory methods for determination of microbial soil respiration IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 16703:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje sadržaja ugljovodonika u opsegu C10 do C40 gasnom hromatografijom EN ISO 16703:2011 (ISO 16703:2004, IDT) Soil quality - Determination of content of hydrocarbon in the range C10 to C40 by gas chromatography IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.10
MEST CEN/TR 16569:2018
Goriva za motorna vozila — Ocjena efekata motornog benzina E10 na emisije i performanse motornih vozila CEN/TR 16569:2013 Automotive fuels - Assessing the effects of E10 petrol on vehicle emissions and performance IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
MEST CLC/TR 50542-3:2018
Primjene na željeznici - Displej kontrolera voza (TDC) u vozačevoj kabini - Dio 3: FIS ostalih sistema na vozu CLC/TR 50542-3:2016 Railway applications - Driver's cab train Display Controller (TDC) - Part 3: Other train systems FIS IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.60, 45.020
MEST EN ISO 6246:2018
Naftni proizvodi - Sadržaj smole u gorivima - Metoda isparavanja EN ISO 6246:2017 (ISO 6246:2017, IDT) Petroleum products - Gum content of fuels - Jet evaporation method IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
MEST EN 16900:2018
Brza piroliza bioulja za industrijske kotlove - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16900:2017 Fast pyrolysis bio-oils for industrial boilers - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.40
MEST EN 50121-3-1:2018
Primjene na željeznici – Elektromagnetska kompatibilnost – Dio 3-1: Vozna sredstva – Voz i kompletno vozilo EN 50121-3-1:2017 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.100.01, 45.060.01 2004/108/EC, 2008/57/EC (Related), 2014/30/EU
MEST EN 16294:2018
Naftni proizvodi i derivati masti i ulja — Određivanje sadržaja fosfora u metilestrima masnih kisjelina (MEMK) — Optičko-emisiona spektrometrijska analiza sa induktivno kuplovanom plazmom (ICP OES) EN 16294:2012 Petroleum products and fat and oil derivatives - Determination of phosphorus content in fatty acid methyl esters (FAME) - Optical emission spectral analysis with inductively coupled plasma (ICP OES) IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.40
MEST EN 50121-3-2:2018
Primjene na željeznici – Elektromagnetska kompatibilnost – Dio 3-2: Vozna sredstva – Uređaji EN 50121-3-2:2016 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-2: Rolling stock - Apparatus IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.100.01, 45.060.01
MEST EN ISO 7823-1:2018
Plastika - Ploče od poli(metil-metakrilata) - Vrste, dimenzije i karakteristike - Dio 1: Livene ploče EN ISO 7823-1:2003 (ISO 7823-1:2003, IDT) Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 1: Cast sheets IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 7823-2:2018
Plastika - Ploče od poli(metil-metakrilata) - Vrste, dimenzije i karakteristike - Dio 2: Ekstrudirane ploče EN ISO 7823-2:2003 (ISO 7823-2:2003, IDT) Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 2: Extruded sheets IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 20963:2018
Kvalitet zemljišta - Efekti zagađenja na larve insekata (Oxythyrea funesta) - Određivanje akutne toksičnosti EN ISO 20963:2011 (ISO 20963:2005, IDT) Soil quality - Effects of pollutants on insect larvae (Oxythyrea funesta) - Determination of acute toxicity IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 22030:2018
Kvalitet zemljišta - Biološke metode - Hronična toksičnost u višim biljkama EN ISO 22030:2011 (ISO 22030:2005, IDT) Soil quality - Biological methods - Chronic toxicity in higher plants IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 7823-3:2018
Plastika - Ploče od poli(metil-metakrilata) - Vrste, dimenzije i karakteristike - Dio 3: Kontinuirano livene ploče EN ISO 7823-3:2007 (ISO 7823-3:2007, IDT) Plastics - Poly(methyl methacrylate) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 3: Continuous cast sheets IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST CEN/TR 16366:2018
Tečni naftni proizvodi - Goriva i smješe srednjih destilata i metilestra masnih kisjelina (MEMK) - Izvještaj međulaboratorijskog istraživanja o primjenljivosti brze metode ispitivanja oksidacije pomoću pokazivača male skale CEN/TR 16366:2012 Liquid petroleum products - Middle distillates and fatty acid methyl ester (FAME) fuels and blends - Round Robin report on applicability of Rapid Small Scale Oxidation Test method IDT preštampavanjem en ISME/TK 001 75.160.20
MEST EN ISO 9988-1:2018
Plastika - Polioksimetilenski (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije EN ISO 9988-1:2006 (ISO 9988-1:2004, IDT) Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST CEN/TR 15444:2018
Boce za transport gasa — Boce koje su u skladu sa Direktivom TPED i prilagođene za primjene prema Direktivi PED — Primjenljivost i opravdanost CEN/TR 15444:2006 Transportable gas cylinders - Gas cylinders conforming to the TPED to be used for PED applications - Applicability and justifications IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 94/55/EC, 96/49/EC, 96/86/EC, 96/87/EC
MEST CEN/TR 14473:2018
Boce za transport gasa — Porozni materijali za boce za acetilen CEN/TR 14473:2014 Transportable gas cylinders - Porous materials for acetylene cylinders IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35
MEST EN ISO 22892:2018
Kvalitet zemljišta - Smjernice za identifikaciju ciljanih jedinjenja gasnom hromatografijom i masenom spektrometrijom EN ISO 22892:2011 (ISO 22892:2006, IDT) Soil quality - Guidelines for the identification of target compounds by gas chromatography and mass spectrometry IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05
MEST EN 50657:2018
Primjene na željeznici – Primjene u voznim sredstvima – Softver u uređajima na voznim sredstvima EN 50657:2017 Railways Applications - Rolling stock applications - Software on Board Rolling Stock IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.080, 35.240.60
MEST EN ISO 23470:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje efektivnog kapaciteta katjonske izmjene (CEC) i izmjenjivih katjona upotrebom rastvora heksaminkobalt-trihlorida EN ISO 23470:2011 (ISO 23470:2007, IDT) Soil quality - Determination of effective cation exchange capacity (CEC) and exchangeable cations using a hexamminecobalt trichloride solution IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.20
MEST EN 50121-4:2018
Primjene na željeznici – Elektromagnetska kompatibilnost – Dio 4: Emisija i imunost signalnih i telekomunikacionih uređaja EN 50121-4:2016 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.280, 33.100.01, 45.020
MEST EN ISO 16148:2018
Boce za gas – Bešavne čelične boce i cijevi za ponovno punjenje – Ispitivanje akustične emisije (AT) i kontrolni ultrasonični pregled (UT) tokom periodične kontrole i ispitivanja EN ISO 16148:2016 (ISO 16148:2016, IDT) Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Acoustic emission examination (AT) and follow-up ultrasonic examination (UT) for periodic inspection and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN 50533:2018
Primjene na željeznici — Karakteristike napona za trofazne vodove u vozu EN 50533:2011 + A1:2016 Railway applications - Three-phase train line voltage characteristics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.280, 45.060.01
MEST EN 50849:2018
Zvučni sistemi za hitne slučajeve EN 50849:2017 Sound systems for emergency purposes IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN ISO 8257-1:2018
Plastika - Poli(metil-metakrilatni) (PMMA) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije EN ISO 8257-1:2006 (ISO 8257-1:1998, IDT) Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 8257-2:2018
Plastika - Poli(metil-metakrilatni) (PMMA) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Dio 2: Priprema uzoraka i određivanje osobina EN ISO 8257-2:2006 (ISO 8257-2:2001, IDT) Plastics - Poly(methyl methacrylate) (PMMA) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 8986-1:2018
Plastika - Polibutenski-1 (PB-1) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 1: Sistem označavanja i osnova za specifikacije EN ISO 8986-1:2009 (ISO 8986-1:2009, IDT) Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 8986-2:2018
Plastika - Polibutenski-1 (PB-1) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema ispitnih uzoraka i određivanje osobina EN ISO 8986-2:2009 (ISO 8986-2:2009, IDT) Plastics - Polybutene-1 (PB-1) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 23611-1:2018
Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje zemljišnih invertebrata - Dio 1: Ručno izdvajanje i ekstrakcija kišnih glista formalinom EN ISO 23611-1:2011 (ISO 23611-1:2011, IDT) Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 1: Hand-sorting and formalin extraction of earthworms IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05, 13.080.30
MEST EN 50436-3:2018
Blokatori na bazi alko-testa - Metode ispitivanja i zahtjevi za performanse - Dio 3: Uputstvo za autoritete, donosioce odluka, kupce i korisnike EN 50436-3:2016 Alcohol interlocks - Test methods and performance requirements - Part 3: Guidance for authorities, decision makers, purchasers and users IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 43.040.10, 71.040.40
MEST EN ISO 23611-2:2018
Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje zemljišnih invertebrata - Dio 2: Uzorkovanje i ekstrakcija mikroartropoda (Collembola i Acarina) EN ISO 23611-2:2011 (ISO 23611-2:2006, IDT) Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 2: Sampling and extraction of micro-arthropods (Collembola and Acarina) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05, 13.080.30
MEST EN 16753:2018
Boce za gas – Periodični pregled i ispitivanje na terenu (bez rasklapanja) ponovo punjivih, bešavnih boca sa kapacitetom vode između 150 l i 3 000 l, za komprimovane gasove EN 16753:2016 Gas cylinders - Periodic inspection and testing, in situ (without dismantling) of refillable seamless steel tubes of water capacity between 150 l and 3 000 l, used for compressed gases IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35
MEST EN 50124-1:2018
Primjene na željeznici - Koordinacija izolacije - Dio 1: Osnovni zahtjevi - Puzne staze i vazdušni razmaci za svu električnu i elektronsku opremu EN 50124-1:2017 Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.080.01, 29.280
MEST EN ISO 14456:2018
Boce za gas – Svojstva gasa i klasifikacioni kodovi (FTSC) koji se odnose na njih EN ISO 14456:2016 (ISO 14456:2015, IDT) Gas cylinders - Gas properties and associated classification (FTSC) codes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35
MEST EN ISO 23611-3:2018
Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje zemljišnih invertebrata - Dio 3: Uzorkovanje i ekstrakcija enhitreja iz zemljišta EN ISO 23611-3:2011 (ISO 23611-3:2007, IDT) Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 3: Sampling and soil extraction of enchytraeids IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05, 13.080.30
MEST EN 61360-6:2018
Tipovi elemenata sa standardnim podacima sa pridruženom klasifikacionom šemom za električne komponente - Dio 6: Uputstva o kvalitetu za IEC opšti rječnik podataka (IEC CDD) EN 61360-6:2017 (IEC 61360-6:2016, IDT) Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 6: IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) quality guidelines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.110, 25.040.40, 31.020
MEST EN ISO 23611-4:2018
Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje zemljišnih invertebrata - Dio 4: Uzorkovanje, ekstrakcija i identifikacija nematoda iz zemljišta EN ISO 23611-4:2011 (ISO 23611-4:2007, IDT) Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 4: Sampling, extraction and identification of soil-inhabiting nematodes IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05, 13.080.30
MEST EN ISO 24431:2018
Boce za gas – Bešavne, zavarene i kompozitne boce za komprimovane i utečnjene gasove (osim acetilena) – Pregled za vrijeme punjenja EN ISO 24431:2016 (ISO 24431:2016, IDT) Gas cylinders - Seamless, welded and composite cylinders for compressed and liquefied gases (excluding acetylene) - Inspection at time of filling IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN 62924:2018
Primjene na željeznici – Stabilna postrojenja – Stacionarni sistemi za skladištenje energije za sisteme vuče jednosmjernom strujom EN 62924:2017 (IEC 62924:2017, IDT) Railway applications - Fixed installations - Stationary energy storage system for DC traction systems IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.01
MEST EN 13807:2018
Boce za transport gasa - Baterijska vozila i kontejneri za gas sa više elemenata (MEGC)- Dizajn, izrada, označavanje i ispitivanje EN 13807:2017 Transportable gas cylinders - Battery vehicles and multiple-element gas containers (MEGCs) - Design, manufacture, identification and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN ISO 11114-4:2018
Boce za transport gasa - Kompatibilnost materijala boce i ventila sa gasom - Dio 4: Metode ispitivanja za izbor čelika otpornih na krtost metala izazvanu vodonikom EN ISO 11114-4:2017 (ISO 11114-4:2017, IDT) Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 4: Test methods for selecting steels resistant to hydrogen embrittlement IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC, 94/55/EC, 96/49/EC, 96/86/EC, 96/87/EC
MEST EN ISO 23753-1:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje aktivnosti dehidrogenaze u zemljištu - Dio 1: Metoda pomoću trifeniltetrazolijum-hlorida (TTC) EN ISO 23753-1:2011 (ISO 23753-1:2005, IDT) Soil Quality - Determination of dehydrogenase activity in soil - Part 1: Method using triphenyltetrazolium chloride (TTC) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 23753-2:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje aktivnosti dehidrogenaze u zemljištu - Dio 2: Metoda pomoću jodotetrazolijum-hlorida (INT) EN ISO 23753-2:2011 (ISO 23753-2:2005, IDT) Soil Quality - Determination of dehydrogenase activity in soils - Part 2: Method using iodotetrazolium chloride (INT) IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 15245-1:2011/A1:2018
Boce za gas - Cilindrični navoji za priključke ventila na boce za gas - Dio 1: Specifikacija EN ISO 15245-1:2001/A1:2013 (ISO 15245-1:2001/Amd 1:2013, IDT) Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders - Part 1: Specification IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC
MEST EN ISO 11114-1:2014/A1:2018
Boce za gas - Kompatibilnost materijala za boce i ventile sa sadržajem gasa - Dio 1: Metalni materijali - Izmjena 1 EN ISO 11114-1:2012/A1:2017 (ISO 11114-1:2012/Amd 1:2017, IDT) Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 1: Metallic materials - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35 2008/68/EC, 94/55/EC, 96/49/EC, 96/86/EC, 96/87/EC
MEST EN 60034-12:2018
Rotacione električne mašine - Dio 12: Zaletne karakteristike trofaznih jednobrzinskih asinhronih kaveznih motora EN 60034-12:2017 (IEC 60034-12:2016, IDT) Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160
MEST EN ISO 12782-1:2018
Kvalitet zemljišta - Parametri za geohemijsko modeliranje izlučivanja i specijacije sastojaka u zemljištu i materijalima - Dio 1: Ekstrakcija amorfnih oksida i hidroksida gvožđa askorbinskom kisjelinom EN ISO 12782-1:2012 (ISO 12782-1:2012, IDT) Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 1: Extraction of amorphous iron oxides and hydroxides with ascorbic acid IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05
MEST EN 60034-18-42:2018
Rotacione električne mašine - Dio 18-42: Električni izolacioni sistemi obrtnih električnih mašina otpornih na parcijalna pražnjenja napajani naponskim pretvaračima (tip II) – Kvalifikaciona ispitivanja EN 60034-18-42:2017 (IEC 60034-18-42:2017, IDT) Rotating electrical machines - Part 18-42: Partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters - Qualification tests IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160.01
MEST EN ISO 10350-1:2018
Plastika - Prikupljanje i predstavljanje uporedivih pojedinačnih podataka - Dio 1: Materijali za presovanje EN ISO 10350-1:2017 (ISO 10350-1:2017, IDT) Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 1: Moulding materials IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 12782-2:2018
Kvalitet zemljišta - Parametri za geohemijsko modeliranje izlučivanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima - Dio 2: Ekstrakcija kristalnih oksida i hidroksida gvožđa ditionitom EN ISO 12782-2:2012 (ISO 12782-2:2012, IDT) Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 2: Extraction of crystalline iron oxides and hydroxides with dithionite IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05
MEST EN ISO 12782-3:2018
Kvalitet zemljišta - Parametri za geohemijsko modeliranje izlučivanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima - Dio 3: Ekstrakcija oksida i hidroksida aluminijuma amonijum-oksalatom/oksalnom kisjelinom EN ISO 12782-3:2012 (ISO 12782-3:2012, IDT) Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 3: Extraction of aluminium oxides and hydroxides with ammonium oxalate/oxalic acid IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05
MEST EN ISO 10350-2:2018
Plastika - Prikupljanje i predstavljanje uporedivih pojedinačnih podataka - Dio 2: Plastične mase ojačane dugim vlaknima EN ISO 10350-2:2011 (ISO 10350-2:2011, IDT) Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 61375-2-3:2016/A11:2018
Željeznička elektronska oprema - Komunikaciona mreža kod vozova (TCN) - Dio 2-3: TCN komunikacioni profil EN 61375-2-3:2015/A11:2017 Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060 2008/57/EC
MEST EN 61375-3-4:2015/A11:2018
Elektronska željeznička oprema - Komunikaciona oprema (TCN) - Dio 3-4: Mreža bazirana na Ethernetu (ECN) EN 61375-3-4:2014/A11:2017 Electronic railway equipment - Train communication network (TCN) - Part 3-4: Ethernet Consist Network (ECN) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060 2008/57/EC
MEST EN ISO 10366-2:2018
Plastika - Metil-metakrilat/akrilonitril/butadien/stiren (MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Dio 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava EN ISO 10366-2:2003 (ISO 10366-2:2003, IDT) Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 10724-1:2018
Plastika - Injekciono presovanje ispitnih uzoraka od čestica termoreaktivnog praha za presovanje (PMC) - Dio 1: Opšti principi i presovanje višenamjenskih epruveta EN ISO 10724-1:2001 (ISO 10724-1:1998, IDT) Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder moulding compounds (PMCs) - Part 1: General principles and moulding of multipurpose test specimens IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 12209:2015/A1:2018
Boce za gas - Izlazni priključci za ventile boca za komprimovani vazduh za disanje - Izmjena 1: Izlazni priključci do najvećeg radnog pritiska cilindra od 500 bar EN ISO 12209:2013/A1:2016 (ISO 12209:2013/Amd 1:2016, Corrected version 2017-03, IDT) Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air - Amendment 1: Outlet connection up to a maximum cylinder working pressure of 500 bar IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35, 23.060.40
MEST EN ISO 10724-2:2018
Plastika - Injekciono presovanje ispitnih uzoraka od čestica termoreaktivnog praha za presovanje (PMC) - Dio 2: Male ploče EN ISO 10724-2:2000 (ISO 10724-2:1998, IDT) Plastics - Injection moulding of test specimens of thermosetting powder moulding compounds (PMCs) - Part 2: Small plates IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 62256:2018
Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpne turbine - Rekonstrukcija i poboljšanje performansi EN 62256:2017 (IEC 62256:2017, IDT) Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 27.140
MEST EN ISO 10297:2016/A1:2018
Boce za gas - Ventili za boce - Specifikacija i ispitivanje tipa - Izmjena 1: Rezervoari i cijevi EN ISO 10297:2014/A1:2017 (ISO 10297:2014/Amd 1:2017, IDT) Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing - Amendment 1: Pressure drums and tubes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.35, 23.060.40 2008/68/EC
MEST EN 62580-1:2017/A11:2018
Elektronska oprema na željeznici — Multimedijalni i telematski podsistemi za željeznicu koji se nalaze unutar vozila — Dio 1: Opšta arhitektura EN 62580-1:2016/A11:2017 Electronic railway equipment - On-board multimedia and telematic subsystems for railways - Part 1: General architecture IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060 2008/57/EC
MEST CEN/TR 15316-6-10:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-10: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-5, moduli M3-7, M8-7 CEN/TR 15316-6-10:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-10: Explanation and justification of EN 15316-5, Module M3-7, M8-7 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10 , 91.140.65
MEST EN ISO 5210:2018
Industrijske armature - Spajanje obrtnih pokretača sa armaturom EN ISO 5210:2017 (ISO 5210:2017, IDT) Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01
MEST CEN/TR 15316-6-4:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema — Dio 6-4: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-1, moduli M3-8-1, M8-8-1 CEN/TR 15316-6-4:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-4: Explanation and justification of EN 15316-4-1, Module M3-8-1, M8-8-1 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10, 91.140.65
MEST EN ISO 12782-4:2018
Kvalitet zemljišta - Parametri za geohemijsko modeliranje izlučivanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima - Dio 4: Ekstrakcija iz čvrstih uzoraka EN ISO 12782-4:2012 (ISO 12782-4:2012, IDT) Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 4: Extraction of humic substances from solid samples IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05
MEST EN ISO 12782-5:2018
Kvalitet zemljišta - Parametri za geohemijsko modeliranje izlučivanja i specijacije sastojaka u zemljištima i materijalima - Dio 5: Ekstrakcija huminskih materija iz tečnih uzoraka EN ISO 12782-5:2012 (ISO 12782-5:2012, IDT) Soil quality - Parameters for geochemical modelling of leaching and speciation of constituents in soils and materials - Part 4: Extraction of humic substances from solid samples IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05
MEST EN ISO 5211:2018
Industrijski ventili - Priključci za aktuatore sa djelimičnim okretanjem EN ISO 5211:2017 (ISO 5211:2017, IDT) Industrial valves - Part-turn actuator attachments IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01
MEST EN 558:2018
Industrijska armatura - Ugradne mjere metalnih ventila za primjenu kod sistema cjevovoda sa prirubničkim spojevima – Ventili oznake PN i Class EN 558:2017 Industrial valves - Face-to-face and centre-to-face dimensions of metal valves for use in flanged pipe systems - PN and Class designated valves IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.99, 23.060.10
MEST CEN/TR 15378-4:2018
Energetske performanse zgrada — Sistemi grijanja i DHW u zgradama — Dio 4: Objašnjenje i obrazloženje EN 15378-3, moduli M3-10, M8-10 CEN/TR 15378-4:2017 Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 4: Explanation and justification of EN 15378-3, Module M3-10, M8-10 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10
MEST EN ISO 23611-5:2018
Kvalitet zemljišta - Uzorkovanje zemljišnih invertebrata - Dio 5: Uzorkovanje i ekstrakcija zemljišnih makro-invertebrata EN ISO 23611-5:2013 (ISO 23611-5:2011, IDT) Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 5: Sampling and extraction of soil macro-invertebrates IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05, 13.080.30
MEST CEN/TR 15459-2:2018
Energetske performanse zgrada — Postupak ekonomskog vrednovanja energetskih sistema u zgradama — Dio 2: Objašnjenje i obrazloženje EN 15459-1, modul M1-14 CEN/TR 15459-2:2017 Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15459-1, Module M1-14 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.10
MEST EN ISO 10930:2018
Kvalitet zemljišta - Mjerenje stabilnosti zemljišnih agregata izloženih dejstvu vode EN ISO 10930:2013 (ISO 10930:2012, IDT) Soil quality - Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.05
MEST EN ISO 6553:2018
Automatski odvajači kondenzata - Označavanje EN ISO 6553:2017 (ISO 6553:2016, IDT) Automatic steam traps - Marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01
MEST EN ISO 11269-2:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje uticaja zagađujućih materija na floru zemljišta - Dio 2: Efekti kontaminiranog zemljišta na pojavu i rani rast viših biljaka EN ISO 11269-2:2013 (ISO 11269-2:2012, IDT) Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 2: Effects of contaminated soil on the emergence and early growth of higher plants IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN ISO 28921-1:2018
Industrijske armature – Zaporne armature za primjenu na niskim temperaturama – Dio 1: Projektovanje, proizvodnja i ispitivanje u toku proizvodnje EN ISO 28921-1:2017 (ISO 28921-1:2013, IDT) Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 1: Design, manufacturing and production testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01
MEST EN 15316-4-2:2018
Energetske performanse zgrada — Metoda za proračun zahtjeva energetskog sistema i efikasnosti sistema — Dio 4-2: Sistemi za proizvodnju toplote za grijanje prostora, sistemi toplotnih pumpi, moduli M3-8-2, M8-8-2 EN 15316-4-2:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2 IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.140.10
MEST EN 62625-1:2015/A11:2018
Željeznička elektronska oprema - Sistem za snimanje podataka na vozilu - Dio 1: Specifikacije sistema EN 62625-1:2013/A11:2017 Electronic railway equipment - On board driving data recording system - Part 1: System specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060
MEST EN ISO 8067:2018
Savitljivi pjenasti polimerni materijali - Određivanje čvrstoće cjepanja EN ISO 8067:2008 (ISO 8067:2008, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of tear strength IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 8256:2018
Plastika - Određivanje zatezne čvrstoće udarom EN ISO 8256:2004 (ISO 8256:2004, IDT) Plastics - Determination of tensile-impact strength IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 8295:2018
Plastika - Filmovi i folije - Određivanje koeficijenata trenja EN ISO 8295:2004 (ISO 8295:1995, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of the coefficients of friction IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST CEN/TR 13445-9:2018
Posude pod pritiskom koje nijesu izložene plamenu - Dio 9: Usaglašenost serije standarda EN 13445 sa ISO 16528 CEN/TR 13445-9:2011 Unfired pressure vessels - Part 9: Conformance of the EN 13445 series to ISO 16528 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30 97/23/EC
MEST EN ISO 8307:2018
Savitljivi pjenasti polimerni materijali - Određivanje elastičnosti metodom odskoka kuglice EN ISO 8307:2007 (ISO 8307:2007, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience by ball rebound IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST CEN/TR 764-6:2018
Oprema pod pritiskom - Dio 6: Struktura i sadržaj uputstava za rukovanje CEN/TR 764-6:2012 Pressure equipment - Part 6: Structure and content of operating instructions IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.30
MEST EN ISO 11269-1:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje uticaja zagađujućih materija na floru zemljišta - Dio 1: Metoda za mjerenje inhibicije rasta korijena EN ISO 11269-1:2012 (ISO 11269-1:2012, IDT) Soil quality - Determination of the effects of pollutants on soil flora - Part 1: Method for the measurement of inhibition of root growth IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.30
MEST EN 14359:2018
Akumulatorska skladišta punjena gasom za hidrauličke pogonske sisteme EN 14359:2017 Gas-loaded accumulators for fluid power applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.100.99 2014/68/EU
MEST EN ISO 11272:2018
Kvalitet zemljišta - Određivanje gustine suvog zemljišta EN ISO 11272:2017 (ISO 11272:2017, IDT) Soil quality - Determination of dry bulk density IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.080.20
MEST EN 50107-3:2018, COM
Standard proizvoda koji obuhvata svijetleće signale sa lampama za pražnjenje i / ili LED diode (ili diode sa svetlima) i / ili EL (elektroluminescentne) svjetiljke sa nominalnim naponom do 1000 V, uz isključenje svrhe opšte rasvjete, saobraćajne svrhe ili svrhe u hitnim slučajevima EN 50107-3:2017 Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.30
MEST EN ISO 8619:2018
Plastika - Fenolne smole u prahu - Određivanje dužine tečenja na zagrijanoj staklenoj ploči EN ISO 8619:2004 (ISO 8619:2003, IDT) Plastics - Phenolic resin powder - Determination of flow distance on a heated glass plate IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 03.080.10
MEST EN ISO 8974:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje sadržaja zaostalog fenola gasnom hromatografijom EN ISO 8974:2002 (ISO 8974:2002, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of residual phenol content by gas chromatography IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 8985:2018
Plastika - Termoplastični etilen/vinil-acetatni (E/VAC) kopolimeri - Određivanje sadržaja vinil-acetata EN ISO 8985:1998 (ISO 8985:1998, IDT) Plastics - Ethylene/vinyl acetate copolymer (EVAC) thermoplastics - Determination of vinyl acetate content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN ISO 9163:2018
Tekstilno staklo - Pređe - Pravljenje uzoraka za ispitivanje i određivanje zatezne čvrstoće impregnisanih pređa EN ISO 9163:2005 (ISO 9163:2005, IDT) Textile glass - Rovings - Manufacture of test specimens and determination of tensile strength of impregnated rovings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN ISO 8987:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje reaktivnosti (B-vremena) na ispitnoj ploči EN ISO 8987:2005 (ISO 8987:2005, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of reactivity on a B-transformation test plate IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 61869-6:2018
Mjerni transformatori - Dio 6: Dodatni opšti zahtjevi za transformatore instrumenta niske snage EN 61869-6:2016 (IEC 61869-6:2016, IDT) Instrument transformers - Part 6: Additional general requirements for low-power instrument transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20
MEST EN ISO 15848-1:2016/A1:2018
Industrijski ventili - Mjerenje, ispitivanje i kvalifikovani postupci za propusnu emisiju - Dio 1: Sistemi za klasifikaciju i kvalifikacioni postupci za tipsko ispitivanje ventila - Izmjena 1 EN ISO 15848-1:2015/A1:2017 (ISO 15848-1:2015/Amd 1:2017, IDT) Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 1: Classification system and qualification procedures for type testing of valves - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01
MEST CEN ISO/TS 15875-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Umreženi polietilen (PE-X) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15875-7:2003 (ISO/TS 15875-7:2003, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.60 305/2011, 89/106/EEC
MEST CLC/TR 50453:2014/Cor.1:2018
Procjena elektromagnetnih polja oko energetskih transformatora CLC/TR 50453:2007/AC:2007 Evaluation of electromagnetic fields around power transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.020, 29.180
MEST EN 62689-2:2018
Senzori ili detektori struje i napona, koji se koriste za indikaciju prolaska kvara - Dio 2: Sistemski aspekti EN 62689-2:2017 (IEC 62689-2:2016, IDT) Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: System aspects IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220.20
MEST EN ISO 28921-2:2018
Industrijske armature – Zaporne armature za primjenu na niskim temperaturama – Dio 2: Ispitivanje tipa EN ISO 28921-2:2017 (ISO 28921-2:2015, IDT) Industrial valves - Isolating valves for low-temperature applications - Part 2: Type testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.060.01
MEST EN 61869-4:2016/Cor.1:2018
Mjerni transformatori - Dio 4: Dodatni zahtjevi za kombinovane mjerne transformatore EN 61869-4:2016/AC:2014 (IEC 61869-4:2013/COR1:2014, IDT) Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20
MEST EN ISO 9308-1:2015/A1:2018
Kvalitet vode - Određivanje broja Escherichia coli i koliformnih bakterija - Dio 1: Metoda membranske filtracije za vode sa malim brojem pratećih bakterija EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 (ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016, IDT) Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 1: Membrane filtration method for waters with low bacterial background flora IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 07.100.20
MEST EN 61869-5:2012/Cor.1:2018
Mjerni transformatori - Dio 5: Dodatni zahtjevi za kapacitivne naponske transformatore EN 61869-5:2011/AC:2015 (IEC 61869-5:2011/COR1:2015, IDT) Instrument transformers - Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 17.220.20
MEST EN 60034-27-3:2018
Obrtne električne mašine – Dio 27-3: Mjerenje faktora dielektričnih gubitaka izolacije statorskog namotaja obrtnih električnih mašina EN 60034-27-3:2016 (IEC 60034-27-3:2015, IDT) Rotating electrical machines - Part 27-3: Dielectric dissipation factor measurement on stator winding insulation of rotating electrical machines IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.160
MEST EN ISO 8988:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje sadržaja heksametilentetraamina - metoda po Kjeldahlu, metode sa perhlornom i hlorovodoničnom kisjelinom EN ISO 8988:2006 (ISO 8988:2006, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of hexamethylenetetramine content - Kjeldahl method, perchloric acid method and hydrochloric acid method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 8989:2018
Plastika - Tečne fenolne smole – Određivanje sposobnosti miješanja sa vodom EN ISO 8989:1998 (ISO 8989:1995, IDT) Plastics - Liquid phenolic resins - Determination of water miscibility IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 9396:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje vremena želiranja na datoj temperaturi korišćenjem automatskog aparata EN ISO 9396:2018 (ISO 9396:1997, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of the gel time at a given temperature using automatic apparatus IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080
MEST EN 14915:2018
Unutrašnje i spoljašnje obloge od punog drveta - Karakteristike, zahtjevi i označavanje EN 14915:2013+A1:2017 Solid wood panelling and cladding - Characteristics, requirements and marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.080 305/2011
MEST EN 14322:2018
Ploče na bazi drveta - Ploče za unutrašnju upotrebu oplemenjene melaminom - Definicije, zahtjevi i klasifikacija EN 14322:2017 Wood-based panels - Melamine faced board for interior uses - Definition, requirements and classification IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.060.20 305/2011
MEST EN 378-1:2018
Rashladna postrojenja i toplotne pumpe - Zahtjevi za bezbjednost i zaštitu životne sredine - Dio 1: Osnovni zahtjevi, definicije, klasifikacija i kriterijumi za izbor EN 378-1:2016 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 01.040.27, 27.080, 27.200
MEST EN 14354:2018
Ploče na bazi drveta - Drvene podne obloge od furnira EN 14354:2017 Wood-based panels - Wood veneer floor coverings IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.080 305/2011
MEST EN 378-2:2018
Rashladna postrojenja i toplotne pumpe - Zahtjevi za bezbjednost i zaštitu životne sredine - Dio 2: Projektovanje, izrada, ispitivanje, obilježavanje i dokumentacija EN 378-2:2016 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.080, 27.200 2006/42/EC, 2014/68/EU
MEST EN 14323:2018
Ploče na bazi drveta - Ploče za unutrašnju upotrebu oplemenjene melaminom - Metode ispitivanja EN 14323:2017 Wood-based panels - Melamine faced boards for interior uses - Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.060.20 305/2011
MEST HD 60364-6:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 6: Verifikacija HD 60364-6:2016 (IEC 60364-6:2016, IDT) Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 378-3:2018
Rashladna postrojenja i toplotne pumpe - Zahtjevi za bezbjednost i zaštitu životne sredine - Dio 3: Mjesto ugradnje i lična zaštita EN 378-3:2016 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.080, 27.200
MEST EN 13489:2018
Drveni podovi i parket - Višeslojni parketni elementi EN 13489:2017 Wood-flooring and parquet - Multi-layer parquet elements IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.080
MEST EN 378-4:2018
Rashladna postrojenja i toplotne pumpe - Zahtjevi za bezbjednost i zaštitu životne sredine - Dio 4: Rad, održavanje, popravka i ponovno stavljanje u pogon EN 378-4:2016 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.080, 27.200
MEST HD 60364-6:2018/A11:2018
Električne instalacije niskog napona - Dio 6: Verifikacija HD 60364-6:2016/A11:2017 Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 91.140.50
MEST EN 62056-4-7:2018
Razmjena podataka o mjerenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Dio 4-7: DLMS/COSEM transportni sloj za IP mreže EN 62056-4-7:2016 (IEC 62056-4-7:2015, IDT) Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.220, 35.110, 91.140.50
MEST EN ISO 9702:2018
Plastika - Aminska sredstva za otvrdnjavanje epoksida - Određivanje sadržaja azota u primarnim, sekundarnim i tercijarnim amino-grupama EN ISO 9702:1998 (ISO 9702:1996, IDT) Plastics - Amine epoxide hardeners - Determination of primary, secondary and tertiary amine group nitrogen content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 581-1:2018
Namještaj za otvoreni prostor - Namještaj za sjedjenje i stolovi za kampovanje, upotrebu u domaćinstvu i javnu upotrebu - Dio 1: Opšti bezbjednosni zahtjevi EN 581-1:2017 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.200.30
MEST EN ISO 8741:2018
Čivije sa žljebom – Žljeb do polovine dužine sa obrnutim konusom EN ISO 8741:1997 (ISO 8741:1997, IDT) Grooved pins - Half-length reverse taper grooved IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060
MEST EN ISO 8742:2018
Čivije sa žljebom - Središnji žljeb na trećini dužine EN ISO 8742:1997 (ISO 8742:1997, IDT) Grooved pins - One-third-length centre grooved IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060
MEST EN 581-3:2018
Namještaj za otvoreni prostor - Namještaj za sjedjenje i stolovi za kampovanje, upotrebu u domaćinstvu i javnu upotrebu - Dio 3: Mehanički bezbjednosni zahtjevi za stolove EN 581-3:2017 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety requirements for tables IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.200.30
MEST EN ISO 9771:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje pseudoadijabatskog porasta temperature tečnih rezola pri umrežavanju u kisjeloj sredini EN ISO 9771:1997 (ISO 9771:1995, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of the pseudo-adiabatic temperature rise of liquid resols when cured under acid conditions IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 9944:2018
Plastika - Fenolne smole - Određivanje električne provodljivosti ekstrakta smole EN ISO 9944:1995 (ISO 9944:1990, IDT) Plastics - Phenolic resins - Determination of electrical conductivity of resin extracts IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 581-2:2018
Namještaj za otvoreni prostor - Namještaj za sjedjenje i stolovi za kampovanje, upotrebu u domaćinstvu i javnu upotrebu - Dio 2: Mehanički bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za namještaj za sjedjenje EN 581-2:2015 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.200.30
MEST EN ISO 8743:2018
Čivije sa žljebom – Središnji žljeb na polovini dužine EN ISO 8743:1997 (ISO 8743:1997, IDT) Grooved pins - Half-length centre grooved IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060
MEST EN ISO 10066:2018
Savitljivi pjenasti polimerni materijali – Određivanje puzanja pri sabijanju EN ISO 10066:1997 (ISO 10066:1991, IDT) Flexible cellular polymeric materials - Determination of creep in compression IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.100
MEST EN ISO 10618:2018
Ugljenična vlakna - Određivanje zateznih svojstava prediva impregnisanog smolom EN ISO 10618:2004 (ISO 10618:2004, IDT) Carbon fibre - Determination of tensile properties of resin-impregnated yarn IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.20
MEST EN 581-2:2018/Cor.1:2018
Namještaj za otvoreni prostor - Namještaj za sjedjenje i stolovi za kampovanje, upotrebu u domaćinstvu i javnu upotrebu - Dio 2: Mehanički bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za namještaj za sjedjenje EN 581-2:2015/AC:2016 Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety requirements and test methods for seating IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.200.30
MEST EN ISO 8744:2018
Čivije sa žljebom — Suženo ožljebljene cijelom dužinom EN ISO 8744:1997 (ISO 8744:1997, IDT) Grooved pins - Full-length taper grooved IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060
MEST EN 716-1:2018
Namještaj - Dječji krevetići i sklopivi krevetići za upotrebu u domaćinstvu - Dio 1: Zahtjevi za bezbjednost EN 716-1:2017 Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.190 2001/95/EC
MEST EN 716-2:2018
Namještaj - Dječji krevetići i sklopivi krevetići za upotrebu u domaćinstvu - Dio 2: Metode ispitivanja EN 716-2:2017 Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.190 2001/95/EC
MEST EN ISO 8745:2018
Čivije sa žljebom – Suženi žljeb na polovini dužine EN ISO 8745:1997 (ISO 8745:1997, IDT) Grooved pins - Half-length taper grooved IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.50
MEST CEN/TR 16798-6:2018
Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Dio 6: Interpretacija zahtjeva u EN 16798-5-1 i EN 16798-5-2 – Metode proračuna energetskih zahtjeva sistema za ventilaciju i klimatizaciju (moduli M5-6, M5-8, M6-5, M6-8 , M7-5, M7-8) CEN/TR 16798-6:2017 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 6: Interpretation of the requirements in EN 16798-5 -1 and EN 16798-5-2 - Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems (Modules M5-6, M5-8, M 6-5, M6-8 , M7-5, M7-8) IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 91.120.10, 91.140.30
MEST EN ISO 8746:2018
Čivije sa žljebom i zaobljenom glavom EN ISO 8746:1997 (ISO 8746:1997, IDT) Grooved pins with round head IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.50
MEST EN 16890:2018
Dječji namještaj - Dušeci za krevetiće i kolijevke - Zahtjevi za bezbjednost i metode ispitivanja EN 16890:2017 Children's furniture - Mattresses for cots and cribs - Safety requirements and test methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140, 97.190 2001/95/EC
MEST EN ISO 8747:2018
Čivije sa žljebom i upuštenom glavom EN ISO 8747:1997 (ISO 8747:1997, IDT) Grooved pins with countersunk head IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.50
MEST EN 60335-1:2012/A13:2018
Uređaji za domaćinstvo i slični električni uređaji - Bezbjednost - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 60335-1:2012/A13:2017 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.120, 97.030 2006/42/EC, 2014/35/EU, 2014/53/EU
MEST EN 16955:2018
Okov za namještaj - Konusne cijevi pod pritiskom za samonoseće gasne opruge za podešavanje visine sjedišta - Metode ispitivanja i zahtjevi za čvrstoću i izdržljivost EN 16955:2017 Hardware for furniture - Tapered pressure tubes for self-supporting gas springs for the height adjustment of seating - Test methods and requirements for strength and durability IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 97.140
MEST EN ISO 18125:2018
Čvrsta biogoriva - Određivanje kalorijske vrijednosti EN ISO 18125:2017 (ISO 18125:2017, IDT) Solid biofuels - Determination of calorific value IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 27.190, 75.160.40
MEST EN 50131-5-3:2018
Alarmni sistemi - Sistemi protiv provale i prepada - Dio 5-3: Zahtjevi za opremu za međusobno povezivanje koja koristi radiofrekventne tehnike EN 50131-5-3:2017 Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.310
MEST EN ISO 9773:2018
Plastika – Određivanje postupka gorenja tankih, savitljivih vertikalnih uzoraka u dodiru sa malim izvorom plamena EN ISO 9773:1998 (ISO 9773:1998, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 10548:2018
Ugljenična vlakna - Određivanje sadržaja po veličini EN ISO 10548:2003 (ISO 10548:2002, IDT) Carbon fibre - Determination of size content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.20
MEST EN ISO 11401:2018
Plastika - Fenolne smole - Razdvajanje tečnom hromatografijom EN ISO 11401:1998 (ISO 11401:1993, IDT) Plastics - Phenolic resins - Separation by liquid chromatography IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN 50134-7:2018
Alarmni sistemi - Društveni alarmni sistemi - Dio 7: Uputstvo za upotrebu EN 50134-7:2017 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application guidelines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN ISO 14780:2018
Čvrsta biogoriva - Priprema uzorka EN ISO 14780:2017 (ISO 14780:2017, IDT) Solid biofuels - Sample preparation IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 27.190, 75.160.40
MEST CLC/TS 50136-7:2018
Alarmni sistemi — Sistemi i oprema za prenos alarmnih signala — Dio 7: Smjernice za primjenu CLC/TS 50136-7:2017 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 7: Application guidelines IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN ISO 9773:2018/A1:2018
Plastika – Određivanje postupka gorenja tankih, savitljivih vertikalnih uzoraka u dodiru sa malim izvorom plamena – Izmjena 1: Uzorci EN ISO 9773:1998/A1:2003 (ISO 9773:1998/Amd 1:2003, IDT) Plastics - Determination of burning behaviour of thin flexible vertical specimens in contact with a small-flame ignition source - Amendment 1: Specimens IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.40, 83.080.01
MEST EN ISO 10548:2018/Cor 1:2018
Ugljenična vlakna - Određivanje sadržaja po veličini EN ISO 10548:2003/AC:2009 (ISO 10548:2002/Cor 1:2008, IDT) Carbon fibre - Determination of size content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.20
MEST EN 50090-3-4:2018
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Dio 3-4: Bezbjednosni aplikacioni nivo, Bezbjednosni servis, Bezbjednosna konfiguracija i resursi bezbjednosti EN 50090-3-4:2017 Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 3-4: Secure Application Layer, Secure Service, Secure configuration and security Resources IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 97.120
MEST EN ISO 19743:2018
Čvrsta biogoriva - Određivanje sadržaja teških stranih materija većih od 3,15 mm EN ISO 19743:2017 (ISO 19743:2017, IDT) Solid biofuels - Determination of content of heavy extraneous materials larger than 3,15 mm IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 75.160.10
MEST EN 50090-6-1:2018
Elektronski sistemi za kuće i zgrade (HBES) - Dio 6-1: Interfejsi - Vebservis interfejs EN 50090-6-1:2017 Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 6-1: Interfaces - Webservice interface IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.240.67, 97.120
MEST EN 50122-1:2011/A4:2018
Primjene na željeznici - Fiksne instalacije - Električna bezbjednost, uzemljenje i povratni vod - Dio 1: Mjere zaštite od električnog udara EN 50122-1:2011/A4:2017 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisions against electric shock IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.280
MEST EN ISO 18135:2018
Čvrsta biogoriva - Uzorkovanje EN ISO 18135:2017 (ISO 18135:2017, IDT) Solid Biofuels - Sampling IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 75.160.40
MEST EN 816:2018
Sanitarne armature - Automatski zaporni ventili PN 10 EN 816:2017 Sanitary tapware - Automatic shut-off valves PN 10 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 23.060.01, 91.140.70
MEST EN 1111:2018
Sanitarne armature - Termostatske armature za miješanje (PN 10) - Opšta tehnička specifikacija EN 1111:2017 Sanitary tapware - Thermostatic mixing valves (PN 10) - General technical specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 91.140.70
MEST EN 50126-1:2018
Primjene na željeznici - Specifikacija i demonstracija pouzdanosti, dostupnosti, održivosti i bezbjednosti (RAMS) - Dio 1: Osnovni RAMS proces EN 50126-1:2017 Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 1: Generic RAMS Process IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.280, 45.020
MEST EN 12178:2018
Rashladni sistemi i toplotne pumpe - Indikatori nivoa tečnosti - Zahtjevi, ispitivanje i označavanje EN 12178:2016 Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 27.080, 27.200 2014/68/EU
MEST EN ISO 10684:2018
Djelovi za pričvršćivanje - Prevlake cinka koje se nanose toplim postupkom EN ISO 10684:2004 + AC:2009 (ISO 10684:2004 + Cor.1:2008, IDT) Fasteners - Hot dip galvanized coatings IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 21.060.01, 25.220.40
MEST EN 50126-2:2018
Primjene na željeznici - Specifikacija i demonstracija pouzdanosti, dostupnosti, održivosti i bezbjednosti (RAMS) - Dio 2: Sistemski pristup bezbjednosti EN 50126-2:2017 Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.020
MEST EN ISO 11402:2018
Fenolne, amino i kondenzacijske smole - Određivanje sadržaja slobodnog formaldehida EN ISO 11402:2005 (ISO 11402:2004, IDT) Phenolic, amino and condensation resins - Determination of free-formaldehyde content IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.10
MEST EN ISO 15783:2018
Rotodinamičke pumpe bez zaptivanja - Klasa II - Specifikacije EN ISO 15783:2003 (ISO 15783:2002, IDT) Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST EN 50131-1:2011/A2:2018
Alarmni sistemi - Sistemi protiv provale i prepada - Dio 1: Zahtjevi sistema EN 50131-1:2006/A2:2017 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.310
MEST EN ISO 10272-1:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Campylobacter spp. - Dio 1: Metoda detekcije EN ISO 10272-1:2017 (ISO 10272-1:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN ISO 10272-2:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Campylobacter spp. - Dio 2: Tehnika brojanja kolonija EN ISO 10272-2:2017 (ISO 10272-2:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 2: Colony-count technique IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN ISO 21872-1:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za određivanje Vibrio spp. - Dio 1: Detekcija potencijalno enteropatogene Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae i Vibrio vulnificus EN ISO 21872-1:2017 (ISO 21872-1:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the determination of Vibrio spp. - Part 1: Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST CLC/TS 50131-2-11:2018
Alarmni sistemi - Sistemi protiv provale i prepada - Dio 2-11: Detektori upada - ALDDR CLC/TS 50131-2-11:2017 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-11: Intrusion detectors - ALDDR IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN ISO 21528-1:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Enterobacteriaceae - Dio 1: Detekcija Enterobacteriaceae EN ISO 21528-1:2017 (ISO 21528-1:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection of Enterobacteriaceae IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN ISO 15783:2018/A1:2018
Rotodinamičke pumpe bez zaptivanja - Klasa II - Specifikacije - Izmjena 1 EN ISO 15783:2003/A1:2008 (ISO 15783:2003/Amd 1:2008, IDT) Seal-less rotodynamic pumps - Class II - Specification - Amendment 1 IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080
MEST EN ISO 21528-2:2018
Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja Enterobacteriaceae - Dio 2: Tehnika brojanja kolonija EN ISO 21528-2:2017 (ISO 21528-2:2017, IDT) Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 2: Colony-count technique IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 07.100.30 882/2004
MEST EN 16480:2018
Pumpe – Minimalna zahtijevana efikasnost rotodinamičkih pumpi za vodu EN 16480:2016 Pumps - Minimum required efficiency of rotodynamic water pumps IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.080 2009/125/EC, 547/2012
MEST EN 12200-1:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za nadzemnu upotrebu za kišnu kanalizaciju - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Dio 1: Specifikacije za cijevi, fitinge i sistem EN 12200-1:2016 Plastics rainwater piping systems for above ground external use - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 23.040.20
MEST EN 13003-1:2018
Filamentna prediva od para-aramidnih vlakana - Dio 1: Označavanje EN 13003-1:1999 Para-aramid fibre filament yarns - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.30
MEST CLC/TS 50136-9:2018
Alarmni sistemi - Sistemi i oprema za prenos alarma - Dio 9: Zahtjevi za zajednički protokol za prenos alarma korišćenjem internet protokola (IP) CLC/TS 50136-9:2017 Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320, 33.040.40
MEST EN 13003-2:2018
Filamentna prediva od para-aramidnih vlakana - Dio 2: Metode ispitivanja i opšte specifikacije EN 13003-2:1999 Para-aramid fibre filament yarns - Part 2: Methods of test and general specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.30
MEST EN 13003-3:2018
Filamentna prediva od para-aramidnih vlakana - Dio 3: Tehničke specifikacije EN 13003-3:1999 Para-aramid fibre filament yarns - Part 3: Technical specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.30
MEST EN 13598-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - Dio 2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore EN 13598-2:2016 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for manholes and inspection chambers IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.05, 23.040.20
MEST EN 13100-1:2018
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva u termoplastičnim poluproizvodima - Dio 1: Vizuelni pregled EN 13100-1:2017 Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 1: Visual examination IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 13100-2:2018
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda - Dio 2: Radiografsko ispitivanje X-zracima EN 13100-2:2004 Non-destructive testing of welded joints in thermoplastics semi-finished products - Part 2: X-ray radiographic testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 13100-3:2018
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda - Dio 3: Ultrazvučno ispitivanje EN 13100-3:2004 Non destructive testing of welded joints in thermoplastics semi-finished products - Part 3: Ultrasonic testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST CEN/TS 17061:2018
Prehrambeni proizvodi - Smjernice za kalibraciju i kvantitativno određivanje ostataka pesticida i organskih zagađivača koristeći hromatografske metode CEN/TS 17061:2017 Foodstuffs - Guidelines for the calibration and quantitative determination of pesticide residues and organic contaminants using chromatographic methods IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050
MEST EN 13100-4:2018
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 4: Ispitivanja pri visokom naponu EN 13100-4:2012 Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semifinished products - Part 4: High voltage testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST CEN/TS 17062:2018
Hrana biljnog porijekla - Višestruka metoda za određivanje rezidua pesticida u biljnim uljima pomoću LC-MS/MS CEN/TS 17062:2017 Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues in vegetable oils by LC-MS/MS IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 67.050 882/2004
MEST EN 16348:2018
Gasna infrastruktura — Sistem menadžmenta bezbjednošću (SMS) infrastrukture za transport gasa i integrisani sistem menadžmenta cjevovodima (PIMS) za transport gasa — Funkcionalni zahtjevi EN 16348:2013 Gas infrastructure - Safety Management System (SMS) for gas transmission infrastructure and Pipeline Integrity Management System (PIMS) for gas transmission pipelines - Functional requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 03.100.70, 23.040.01, 75.200
MEST EN 50152-3-1:2018
Primjene na željeznici - Fiksne instalacije - Posebni zahtjevi za prekidače za naizmjeničnu struju - Dio 3-1: Mjerni, kontrolni i zaštitni uređaji za specifičnu upotrebu u vučnim sistemima naizmjenične struje – Uređaji EN 50152-3-1:2017 Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear - Part 3-1: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems - Devices IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.130.20, 29.280
MEST EN 16930:2018
Hrana za životinje: Metoda uzorkovanja i analize - Određivanje karbadoksa i olakindoksa pomoću HPLC/UV EN 16930:2017 Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carbadox and olaquindox by HPLC/UV IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120 882/2004
MEST EN 50153:2015/A1:2018
Primjene na željeznici - Vozna sredstva - Mjere zaštite od električnih opasnosti EN 50153:2014/A1:2017 Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.01
MEST EN 15510:2018
Hrana za životinje: Metoda uzorkovanja i analize - Određivanje kalcijuma, natrijuma, fosfora, magnezijuma, kalijuma, gvožđa, bakra, mangana, kobalta, molibdena i olova pomoću ICP-AES EN 15510:2017 Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum and lead by ICP-AES IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120
MEST EN 15550:2018
Hrana za životinje: Metode uzorkovanja i analize - Određivanje kadmijuma i olova atomskoapsorpcionom spektrometrijom u grafitnoj peći (GF-AAS) posle razaranja pod pritiskom EN 15550:2017 Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120
MEST EN 50155:2018
Primjene na željeznici - Elektronska oprema EN 50155:2017 Railway applications - Rolling stock - Electronic equipment IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 45.060.01
MEST EN 13480-2:2018
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 2: Materijali EN 13480-2:2017 Metallic industrial piping - Part 2: Materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 50174-3:2014/A1:2018
Informaciona tehnologija - Instalacija kabliranja - Dio 3: Planiranje i praksa instaliranja kablova izvan zgrada EN 50174-3:2013/A1:2017 Information technology - Cabling installation - Part 3: Installation planning and practices outside buildings IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 35.110
MEST EN 50180-3:2016/A1:2018
Provodni izolatori iznad 1 KV do 52 KV i od 250 A do 3,15 KA za transformatore napunjene tečnošću - Dio 3: Zahtjevi za učvršćenja provodnih izolatora EN 50180-3:2015/A1:2017 Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers - Part 3: Requirements for bushing fixations IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.080.20
MEST EN 12575:2018
Plastika - Termoreaktivni kompaundi za presovanje - Određivanje stepena natopljenosti vlakna u SMC-u EN 12575:1998 Plastics - Thermoset moulding compounds - Determination of the degree of fibre wet out in SMC IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 83.140.10
MEST EN 13417-1:2018
Ojačanje - Specifikacije za tkanine - Dio 1: Označavanje EN 13417-1:2001 Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.01
MEST EN 13417-2:2018
Ojačanje - Specifikacije za tkanine - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 13417-2:2001 Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.01
MEST EN 13417-3:2018
Ojačanje - Specifikacije za tkanine - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 13417-3:2001 Reinforcement - Specifications for woven fabrics - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.01
MEST EN 13677-1:2018
Ojačani termoplastični kompaundi za presovanje - Specifikacija za GMT - Dio 1: Označavanje EN 13677-1:2003 Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 15621:2018
Hrana za životinje: Metode uzorkovanja i analize - Određivanje kalcijuma, natrijuma, fosfora, magnezijuma, kalijuma, sumpora, gvožđa, cinka, bakra, mangana i kobalta pomoću ICP-AES poslije razaranja pod pritiskom EN 15621:2017 Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, sulphur, iron, zinc, copper, manganese and cobalt after pressure digestion by ICP-AES IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120
MEST EN 16939:2018
Hrana za životinje: Metode uzorkovanja i analize - Detekcija tilosina, spiromicina i virginiamicina - Tankoslojna hromatografija i bioautografija EN 16939:2017 Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Detection of tylosin, spiramycin and virginiamycin - Thin Layer Chromatography and bioautography IDT preštampavanjem en ISME/TK 003 65.120
MEST CEN/TR 17105:2018
Građevinski proizvodi - Ocjenjivanje ispuštanja opasnih materija - Uputstvo za korišćenje testova ekotoksičnosti koji se primjenjuju za građevinske proizvode CEN/TR 17105:2017 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on the use of ecotoxicity tests applied to construction products IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 305/2011
MEST EN 50288-12-1:2018
Metalni kablovi sa više elemenata koji se koriste u analognim i digitalnim komunikacijama i kontrolama - Dio 12-1: Specifikacija sekcije za zaštićene kablove od 1 MHz do 2 000 MHz - Horizontalni kablovi i kablovi za konstrukciju EN 50288-12-1:2017 Multi-element metallic cables used in analogue and digital communications and control - Part 12-1: Sectional specification for screened cables characterised from 1 MHz up to 2 000 MHz - Horizontal and building backbone cables IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.10
MEST EN 50289-1-1:2018
Komunikacioni kablovi - Specifikacije za ispitne metode - Dio 1-1: Električne ispitne metode - Opšti zahtjevi EN 50289-1-1:2017 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-1: Electrical test methods - General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.20
MEST CEN/TR 17113:2018
Građevinski proizvodi - Ocjenjivanje ispuštanja opasnih materija - Radijacija iz građevinskih proizvoda - Ocjenjivanje doze emitovanog gama zračenja CEN/TR 17113:2017 Construction products - Assessment of release of dangerous substances - Radiation from construction products - Dose assessment of emitted gamma radiation IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 91.100.01 89/106/EEC, 305/2011
MEST EN 1287:2018
Sanitarne armature - Termostatske armature za miješanje niskog pritiska - Opšte tehničke specifikacije EN 1287:2017 Sanitary tapware - Low pressure thermostatic mixing valves - General technical specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 91.140.70
MEST EN 50289-1-8:2018
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Dio 1-8: Metode električkih ispitivanja — Slabljenje EN 50289-1-8:2017 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-8: Electrical test methods - Attenuation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.20
MEST EN 50289-1-9:2018
Komunikacioni kablovi — Specifikacije za metode ispitivanja — Dio 1-9: Metode električkih ispitivanja — Nesimetrično slabljenje (gubici podužne konverzije, prenosni gubici podužne konverzije) EN 50289-1-9:2017 Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-9: Electrical test methods - Unbalance attenuation (transverse conversion loss TCL transverse conversion transfer loss TCTL) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.20
MEST EN 13206:2018
Plastika - Pokrivni termoplastični filmovi za upotrebu u poljoprivredi i hortikulturi EN 13206:2017 Plastics - Thermoplastic covering films for use in agriculture and horticulture IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.040.30, 83.140.10
MEST EN 13421:2018
Plastika - Termoreaktivni kompaundi za presovanje - Kompoziti i ojačana vlakna - Pripremanje uzoraka za određivanje anizotropnih svojstava direktno presovanih kompozita EN 13421:2006 Plastics - Thermoset moulding compounds - Composites and reinforcement fibres - Preparation of specimens for determining the anisotropy of the properties of compression moulding composites IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 13655:2018
Plastika - Termoplastični filmovi za prekrivanje zemljišta u poljoprivredi i hortikulturi EN 13655:2018 Plastics - Thermoplastic mulch films recoverable after use, for use in agriculture and horticulture IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.20
MEST EN 13706-1:2018
Ojačani plastični kompoziti - Specifikacije pultrudiranih profila - Dio 1: Označavanje EN 13706-1:2002 Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 83.140.99
MEST EN 14020-1:2018
Ojačanja - Specifikacija za tekstilno staklena prediva (rovinge) - Dio 1: Označavanje EN 14020-1:2002 Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 14118-1:2018
Ojačanje - Specifikacije za tekstil staklene podloge (od isjeckanih niti i kontinualnih filamenata) - Dio 1: Označavanje EN 14118-1:2003 Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 12814-5:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 5: Makroskopski pregled EN 12814-5:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 5: Macroscopic examination IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 12485:2018
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Kalcijum-karbonat, živi kreč, djelimično žareni dolomit, magnezijum oksid, kalcijum magnezijum karbonat i dolomitni kreč - Metode ispitivanja EN 12485:2017 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate, high-calcium lime, half-burnt dolomite, magnesium oxide, calcium magnesium carbonate and dolomitic lime - Test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.80
MEST EN 12814-7:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 7: Ispitivanje zatezanja ispitnih uzorka sa suženjem EN 12814-7:2002 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 7: Tensile test with waisted test specimens IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 13245-1:2018
Plastika - Profili od neplastificiranog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primjenu u građevinarstvu – Dio 1: Označavanje PVC-U profila EN 13245-1:2010 Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 1: Designation of PVC-U profiles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.99
MEST EN 13245-3:2018
Plastika - Profili od neplastificiranog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primjenu u građevinarstvu – Dio 3: Označavanje PVC-UE profila EN 13245-3:2010 Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for building applications - Part 3: Designation of PVC-UE profiles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.99
MEST EN 13473-3:2018
Ojačanje - Specifikacije za višeosovinske višeslojne tkanine - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 13473-3:2001 Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.99, 83.120
MEST EN 13677-3:2018
Ojačani termoplastični kompaundi za presovanje - Specifikacija za GMT - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 13677-3:2003 Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 14447:2018
Plastika ojačana vlaknima - Termoplasti ojačani staklenom podlogom (GMT) - Određivanje protoka i očvršćavanja EN 14447:2005 Fibre reinforced plastics - Glass mat reinforced thermoplastics (GMT) - Determination of flowability and solidification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST CEN/TR 15951:2018
Pirotehnički proizvodi - Vatrometi kategorije 4 - Pregled harmonizovanih standarda koje će donijeti CEN/TC 212/WG 2 CEN/TR 15951:2009 Pyrotechnic articles - Fireworks, category 4 - Overview of harmonized standards that will be developed by CEN/TC 212/WG 2 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 13/29/EU, 2007/23/EC
MEST CEN/TR 15952:2018
Pirotehnički proizvodi - Pozorišni pirotehnički proizvodi kategorije T1 i T2 - Pregled harmonizovanih standarda koje će donijeti CEN/TC 212/WG 3 CEN/TR 15952:2009 Pyrotechnic articles - Theatrical pyrotechnic articles, categories T1 and T2 - Overview of harmonized standards that will be developed by CEN/TC 212/WG 3 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 13/29/EU, 2007/23/EC
MEST CEN/TR 15953:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi kategorije P1 i P2 - Pregled harmonizovanih standarda koje će donijeti CEN/TC 212/WG 5 CEN/TR 15953:2009 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles, category P1 and P2 - Overview of harmonized standards that will be developed by CEN/TC 212/WG 5 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 13/29/EU, 2007/23/EC
MEST CEN/TR 15970:2018
Pirotehnički proizvodi - Pirotehnički proizvodi za vozila - Pregled programa rada EN standarda koje će donijeti CEN/TC 212 WG 4 CEN/TR 15970:2009 Pyrotechnic articles - Pyrotechnic articles for vehicles - Overview on work program for EN standards to be developed by CEN/TC 212 WG 4 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 13/29/EU, 2007/23/EC
MEST EN 13329:2018
Laminatne podne obloge – Elementi sa površinskim slojem na bazi aminoplastičnih termoreaktivnih smola - Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja EN 13329:2016+A1:2017 Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 97.150
MEST EN 16263-1:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Dio 1: Terminologija EN 16263-1:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 1: Terminology IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 01.040.71, 71.100.30 2007/23/EC, 2013/29/EU
MEST EN 16263-2:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Dio 2: Zahtjevi EN 16263-2:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 2: Requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 2007/23/EC, 2013/29/EU
MEST EN 12004-1:2018
Ljepila za keramičke pločice - Dio 1: Zahtjevi, ocjenjivanje i verifikacija stalnosti performansi, klasifikacija i označavanje EN 12004-1:2017 Adhesives for ceramic tiles - Part 1: Requirements, assessment and verification of constancy of performance, classification and marking IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.180, 91.100.10 305/2011
MEST EN 12814-4:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda - Dio 4: Ispitivanje ljuštenjem EN 12814-4:2001 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 4: Peel test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 12814-6:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 6: Ispitivanje zatezanja pri niskoj temperaturi EN 12814-6:2000 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 6: Low temperature tensile test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 12814-8:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 8: Zahtjevi EN 12814-8:2001 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 8: Requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 13207:2018
Termoplatični filmovi za silažu i cijevi za upotrebu u poljoprivredi EN 13207:2018 Plastics - Thermoplastic silage films and tubes for use in agriculture IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.040.20, 83.140.10
MEST EN 50332-3:2018
Oprema za zvučne sisteme: slušalice i slušalice povezane sa ličnim muzičkim plejerima - Metodologija mjerenja nivoa zvučnog pritiska - Dio 3: Metod mjerenja za upravljanje zvučnim dozama EN 50332-3:2017 Sound system equipment: headphones and earphones associated with personal music players - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 3: Measurement method for sound dose management IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 17.140.50, 33.160.50 2001/95/EC
MEST EN 13473-2:2018
Ojačanje - Specifikacije za višeosovinske višeslojne tkanine - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 13473-2:2001 Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.99, 83.120
MEST EN 16263-3:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Dio 3: Kategorije i tipovi EN 16263-3:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 3: Categories and types IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 2007/23/EC, 2013/29/EU
MEST EN 13706-2:2018
Ojačani plastični kompoziti - Specifikacije pultrudiranih profila - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 13706-2:2002 Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 83.140.99
MEST EN 16263-4:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Dio 4: Metode ispitivanja EN 16263-4:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 4: Test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 2007/23/EC, 2013/29/EU
MEST EN 14020-2:2018
Ojačanja - Specifikacija za tekstilno staklena prediva (rovinge) - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 14020-2:2002 Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 14118-2:2018
Ojačanje - Specifikacije za tekstilno staklene materijale (od sjeckanih niti i kontinuiranih filamenata) - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 14118-2:2003 Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 16263-5:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Dio 5: Minimalni zahtjevi za obilježavanje i uputstva za upotrebu EN 16263-5:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Part 5: Minimum labelling requirements and instructions for use IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 2007/23/EC, 2013/29/EU
MEST EN 12004-2:2018
Ljepila za keramičke pločice - Dio 2: Metode ispitivanja EN 12004-2:2017 Adhesives for ceramic tiles - Part 2: Test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.180, 91.100.10, 91.100.30
MEST EN 16265:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Uređaji za paljenje EN 16265:2015 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Ignition devices IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 2007/23/EC, 2013/29/EU
MEST EN 13381-7:2018, COM
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstruktivnih elemenata - Dio 7: Zaštita primijenjena na drvene elemente EN 13381-7:2017 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 7: Applied protection to timber members IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.50, 91.080.20 305/2011
MEST EN 1364-5:2018
Ispitivanja otpornosti nenosećih konstrukcija na požar – Dio 5: Rešetke za provjetravanje EN 1364-5:2017 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 5: Air transfer grilles IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.50, 91.060.99 305/2011
MEST EN 50360:2018
Standard za proizvod za dokazivanje usaglašenosti mobilnih telefona s osnovnim ograničenjima koja se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnim poljima (300 MHz - 3 GHz): uređaji koji se koriste uz uho EN 50360:2017 Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.070.01 2014/53/EU
MEST EN 16264:2018
Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Kertridži za alate aktivirane prahom (PAT) EN 16264:2014 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Cartridges for powder actuated tools IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.30 2007/23/EC, 2013/29/EU
MEST EN 50380:2018
Zahtjevi za obilježavanje i dokumentaciju za fotovoltaične module EN 50380:2017 Marking and documentation requirements for Photovoltaic Modules IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 13480-4:2018
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 4: Izrada i montaža EN 13480-4:2017 Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and installation IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST EN 50385:2018
Standard za proizvod za dokazivanje usaglašenosti radio baznih stanica sa ograničenjima izloženosti elektromagnetnim poljima radiofrekvencija (110 MHz - 100 GHz), kada se plasiraju na tržište EN 50385:2017 Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when placed on the market IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.40 2014/53/EU
MEST ISO 834-1:2018
Ispitivanja otpornosti na požar - Elementi konstrukcije zgrade - Dio 1: Opšti zahtjevi ISO 834-1:1999 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.50
MEST EN 50398-1:2018
Alarmni sistemi - Kombinovani i integrirani alarmni sistemi - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 50398-1:2017 Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN 13480-5:2018
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 5: Kontrolisanje i ispitivanje EN 13480-5:2017 Metallic industrial piping - Part 5: Inspection and testing IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST ISO 834-1:2018/A1:2018
Ispitivanja otpornosti na požar - Elementi konstrukcije zgrade - Dio 1: Opšti zahtjevi ISO 834-1:1999/Amd 1:2012 Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.220.50
MEST EN 12654-1:2018
Tekstilno staklo - Prediva - Dio 1: Označavanje EN 12654-1:1998 Textile glass - Yarns - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 12654-2:2018
Tekstilno staklo - Prediva - Dio 2: Metode ispitivanja i opšte specifikacije EN 12654-2:1998 Textile glass - Yarns - Part 2: Methods of test and general specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 12654-3:2018
Tekstilno staklo - Prediva - Dio 3: Opšti zahtjevi za opšte primjene EN 12654-3:1998 Textile glass - Yarns - Part 3: General requirements for general applications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 12943:2018
Punila za termoplastične materijale - Područje primjene, označavanje, zahtjevi, ispitivanja EN 12943:1999 Filler materials for thermoplastics - Scope, designation, requirements, tests IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.20
MEST EN 12971-2:2018
Ojačanja - Specifikacija za sječene tekstilno - staklene niti - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 12971-2:1999 Reinforcements - Specification for textile glass chopped strands - Part 2: Test methods and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 13677-2:2018
Ojačani termoplastični kompaundi za presovanje - Specifikacija za GMT - Dio 2: Metode ispitivanja i opšti zahtjevi EN 13677-2:2003 Reinforced thermoplastic moulding compounds - Specification for GMT - Part 2: Methods of test and general requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN 50588-1:2018
Srednjenaponski transformatori 50 Hz, sa najvećim naponom za opremu koja ne prelazi 36 kV - Dio 1: Opšti zahtjevi EN 50588-1:2017 Medium power transformers 50 Hz, with highest voltage for equipment not exceeding 36 kV - Part 1: General requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK E 006 29.180 2009/125/EC, 548/2014
MEST EN 13706-3:2018
Ojačani plastični kompoziti - Specifikacije pultrudiranih profila - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 13706-3:2002 Reinforced plastics composites - Specifications for pultruded profiles - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 83.140.99
MEST EN 14118-3:2018
Ojačanje - Specifikacije za tekstilno staklene materijale (od sjeckanih niti i kontinuiranih filamenata) - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 14118-3:2003 Reinforcement - Specifications for textile glass mats (chopped strand and continuous filament mats) - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST CEN/TS 17060:2018
Đubriva - Određivanje molibdena u koncentracijama većim od 10 % primjenom gravimetrijske metode sa 8-hidroksihinolinom CEN/TS 17060:2017 Fertilizers - Determination of molybdenum in concentrations > 10 % using a gravimetric method with 8-hydroxyquinoline IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 13480-6:2018
Industrijski metalni cjevovodi - Dio 6: Dodatni zahtjevi za ukopane cjevovode EN 13480-6:2017 Metallic industrial piping - Part 6: Additional requirements for buried piping IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01 2014/68/EU
MEST CLC/TS 50661-1:2018
Alarmni sistemi - Sistemi zaštite spoljašnjih perimetara - Dio 1: Sistemski zahtjevi CLC/TS 50661-1:2017 Alarm systems - External perimeter security systems - Part 1: System requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.320
MEST EN 12814-1:2018
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Dio 1: Ispitivanje savijanjem EN 12814-1:1999 Testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 1: Bend test IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.40
MEST EN 16935:2018
Proizvodi na biološkoj osnovi - Zahtjevi za komunikaciju i tvrdnje između poslovnog sistema i potrošača (B2C) EN 16935:2017 Bio-based products - Requirements for Business-to-Consumer communication and claims IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.020.55
MEST EN ISO 105-G01:2018
Tekstil – Ispitivanja postojanosti obojenja – Dio G01: Postojanost obojenja prema oksidima azota EN ISO 105-G01:2016 (ISO 105-G01:2016, IDT) Textiles - Tests for colour fastness - Part G01: Colour fastness to nitrogen oxides IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.080.01
MEST EN 60335-2-89:2012/A2:2018
Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbjednost - Dio 2-89: Posebni zahtjevi za komercijalne rashladne aparate sa ugrađenim ili udaljenim kondenzatorom ili kompresorom EN 60335-2-89:2010/A2:2017 (IEC 60335-2-89:2010/A2:2015, IDT) Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 97.130.20 2006/42/EC
MEST EN ISO 20421-2:2018
Kriogene posude – Velike prenosive posude izolovane vakuumom – Dio 2: Zahtjevi za rad EN ISO 20421-2:2017(ISO 20421-2:2017, IDT) Cryogenic vessels - Large transportable vacuum-insulated vessels - Part 2: Operational requirements IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.020.40 2008/68/EC
MEST EN ISO 137:2018
Vuna - Određivanje prečnika vlakna - Metoda sa projekcionim mikroskopom EN ISO 137:2015 (ISO 137:2015, IDT) Wool - Determination of fibre diameter - Projection microscope method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.060.10
MEST EN 16732:2018
Patent-zatvarači – Specifikacija EN 16732:2015 Slide fasteners (zips) - Specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 61.040
MEST EN 60384-8:2016/Cor.1:2018
Nepromjenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Dio 8: Specifikacija po sekcijama: Nepromjenljivi keramički kondenzatori, klasa 1 EN 60384-8:2015/AC:2017 (IEC 60384-8:2015/COR1:2017, IDT) Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.060.20
MEST EN 60384-15:2018
Nepromjenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Dio 15: Standard podvrste - Nepromjenljivi tantal-kondenzatori sa vlažnim i čvrstim elektrolitom EN 60384-15:2017 (IEC 60384-15:2017, IDT) Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 15: Sectional specification: Fixed tantalum capacitors with non-solid or solid electrolyte IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.060.40
MEST EN 60400:2018
Grla za cjevaste fluorescentne sijalice i grla za startere EN 60400:2017 (IEC 60400:2017, IDT) Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.10
MEST EN 301:2018
Adhezivi, fenoplasti i aminoplasti za noseće drvene konstrukcije - Klasifikacija i zahtjevi za performanse EN 301:2017 Adhesives, phenolic and aminoplastic, for load-bearing timber structures - Classification and performance requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.180
MEST EN 14069:2018
Materijali za kalcifikaciju - Denominacija, specifikacije i označavanje EN 14069:2017 Liming materials - Denominations, specifications and labelling IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.080
MEST EN 1406:2018
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Modifikovani skrobovi EN 1406:2017 Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Modified starches IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 71.100.80
MEST EN 13368-2:2018
Vještačka đubriva - Određivanje helatnih jedinjenja u mineralnim đubrivima hromatografijom - Dio 2: Određivanje helata Fe o,o-EDDHA i o,o-EDDHMA hromatografijom jonskih parova EN 13368-2:2017 Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 2: Determination of Fe chelated by [o,o] EDDHA, [o,o] EDDHMA and HBED, or the amount of chelating agents, by ion pair chromatography IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 65.080 2003/2003
MEST EN 60539-1:2017/Cor.1:2018
Direktno zagrijevani termistori, sa negativnim temperaturnim koeficijentom - Dio 1: Opšta specifikacija EN 60539-1:2016/AC:2017 (IEC 60539-1:2016/COR1:2017, IDT) Directly heated negative temperature coefficient thermistors - Part 1: Generic specification IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.040.30
MEST EN 16766:2018
Rastvarači na biološkoj osnovi - Zahtjevi i metode ispitivanja EN 16766:2017 Bio-based solvents - Requirements and test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 13.020.55, 87.060.30
MEST EN 60749-43:2018
Poluprovodničke komponente — Metode mehaničkih i klimatskih ispitivanja - Dio 43: Smjernice za planove kvalifikacije pouzdanosti IC EN 60749-43:2017 (IEC 60749-43:2017, IDT) Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 43: Guidelines for IC reliability qualification plans IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.080.01
MEST EN ISO 2411:2018
Tekstilne površine sa prevlakom od gume ili plastičnih masa - Određivanje adhezije prevlake EN ISO 2411:2017 (ISO 2411:2017, IDT) Rubber-or plastics-coated fabrics - Determination of coating adhesion IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.080.40
MEST EN 60904-1-1:2018
Fotonaponski uređaji - Dio 1-1: Mjerenje strujnih naponskih karakteristika fotonaponskih (PV) uređaja EN 60904-1-1:2017 (IEC 60904-1-1:2017, IDT) Photovoltaic devices - Part 1-1: Measurement of current-voltage characteristics of multi-junction photovoltaic (PV) devices IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 60904-8-1:2018
Fotonaponski uređaji - Dio 8-1: Merenje spektralne odzivnosti višekunderskih fotonaponskih (PV) uređaja EN 60904-8-1:2017 (IEC 60904-8-1:2017, IDT) Photovoltaic devices - Part 8-1: Measurement of spectral responsivity of multi-junction photovoltaic (PV) devices IDT preštampavanjem en ISME/TK E 004 27.160
MEST EN 14020-3:2018
Ojačanja - Specifikacija za tekstilno staklena prediva (rovinge) - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 14020-3:2002 Reinforcements - Specification for textile glass rovings - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST CEN/TS 1591-3:2018
Prirubnice i njihovi spojevi - Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem - Dio 3: Metod proračuna tipova spojeva sa prirubnicama sa nalijeganjem metal na metal CEN/TS 1591-3:2007 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 3: Calculation method for metal to metal contact type flanged joint IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.60 97/23/EC
MEST EN ISO 11469:2018
Plastika – Generička identifikacija i obilježavanje plastičnih proizvoda EN ISO 11469:2016 (ISO 11469:2016, IDT) Plastics - Generic identification and marking of plastics products IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.01
MEST EN ISO 11501:2018
Plastika – Folije i ploče - Određivanje promjene dimenzija pri zagrijavanju EN ISO 11501:2004 (ISO 11501:1995, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of dimensional change on heating IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 11502:2018
Plastika – Folije i ploče – određivanje otpornosti na sljepljivanje EN ISO 11502:2005 (ISO 11502:1995, IDT) Plastics - Film and sheeting - Determination of blocking resistance IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 12017:2018
Plastika - Dvoslojne i troslojne poli(metil-metakrilatne) ploče - Metode ispitivanja EN ISO 12017:1996 (ISO 12017:1995, IDT) Plastics - Poly(methyl methacrylate) double- and triple-skin sheets - Test methods IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST CEN/TR 1591-5:2018
Prirubnice i njihovi spojevi - Pravila za projektovanje spojeva kružnih prirubnica sa zaptivačem - Dio 5: Metoda proračuna spojeva zaptivenih cijelom površinom CEN/TR 1591-5:2012 Flanges and their joints - Design rules for gasketed circular flange connections - Part 5: Calculation method for full face gasketed joints IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.60
MEST EN 61076-3-104:2018
Konektori za elektronsku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-104: Detaljna specifikacija za 8-pinske, oklopljene, slobodne i pričvršćene konektore za prenos podataka na frekvencijama do 1000 MHz EN 61076-3-104:2017 (IEC 61076-3-104:2017, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-104: Detail specification for 8-way, shielded free and fixed connectors for data transmissions with frequencies up to 2 000 MHz IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.10
MEST EN ISO 13468-2:2018
Plastika – Određivanje ukupne propustljivosti svjetlosti kod transparentnih materijala - Dio 2: Instrument sa dva snopa EN ISO 13468-2:2006 (ISO 13468-2:1999, IDT) Plastics - Determination of the total luminous transmittance of transparent materials - Part 2: Double-beam instrument IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 13927:2018
Plastika – Jednostavno ispitivanje oslobađanja toplote pomoću konusnog grijača i detektora sa termoparovima EN ISO 13927:2015 (ISO 13927:2015, IDT) Plastics - Simple heat release test using a conical radiant heater and a thermopile detector IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01 89/106/EEC, 305/2011
MEST EN 13227:2018
Drveni podovi - Lamparket proizvodi od masivnog drveta EN 13227:2017 Wood flooring - Solid lamparquet products IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.080
MEST CEN ISO/TS 15876-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polibutilen (PB) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15876-7:2003 (ISO/TS 15876-7:2003, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polybutylene (PB) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.60 305/2011, 89/106/EEC
MEST CEN ISO/TS 15874-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Polipropilen (PP) - Dio 1: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15874-7:2003 (ISO/TS 15874-7:2003, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.60 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 61076-3-122:2018
Konektori za električnu i elektroničku opremu - Zahtjevi za proizvod - Dio 3-122: Detaljne specifikacije za 8-smjerne, oklopljene, slobodne i fiksne konektore za I / O i Gigabit Ethernet aplikacije u teškim okruženjima EN 61076-3-122:2017 (IEC 61076-3-122:2017, IDT) Connectors for electrical and electronic equipment - Product requirements - Part 3-122: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors for I/O and Gigabit Ethernet applications in harsh environments IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.220.10
MEST EN 16755:2018
Izdržljivost reakcije na vatru - Klase proizvoda od drveta koji su tretirani plamenom za upotrebu u zatvorenom i na otvorenom prostoru EN 16755:2017 Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 13.220.40, 13.220.50, 71.100.50
MEST EN 14298:2018
Rezana građa - Ocjena kvaliteta sušenja EN 14298:2017 Sawn timber - Assessment of drying quality IDT preštampavanjem en ISME/TK 015 79.040
MEST CEN ISO/TS 15877-7:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu - Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) - Dio 7: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN ISO/TS 15877-7:2009 (ISO/TS 15877-7:2009, IDT) Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 23.040.20, 91.140.60 305/2011, 89/106/EEC
MEST EN 16941-1:2018
Sistemi voda koje nijesu namijenjene za piće koje se nalaze na terenu - Dio 1: Sistemi za upotrebu kišnice EN 16941-1:2018 On-site non-potable water systems - Part 1: Systems for the use of rainwater IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 93.025
MEST EN 61169-59:2018
Konektori za radio-frekvencije - Part 59: Sekcijske specifikacije za konektore sa konektorkama tipa L32-4 i L32-5 sa navojem EN 61169-59:2017 (IEC 61169-59:2017, IDT) Radio-frequency connectors -Part 59: Sectional specification for type L32-4 and L32-5 threaded multi-pin radio-frequency connectors IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 33.120.30
MEST EN 752:2018
Sistemi odvoda i kanalizacije van zgrada - Sistem upravljanja kanalizacijom EN 752:2017 Drain and sewer systems outside buildings - Sewer system management IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 23.040.05, 93.030
MEST EN 61184:2018
Bajonet grla za sijalice EN 61184:2017 (IEC 61184:2017, IDT) Bayonet lampholders IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 29.140.10 2014/35/EU
MEST EN 61191-3:2018
Sklopovi štampanih ploča - Dio 3: Specifikacija podvrste - Zahtjevi za lemljene sklopove prilikom ugradnje kroz otvor EN 61191-3:2017 (IEC 61191-3:2017, IDT) Printed board assemblies - Part 3: Sectional specification - Requirements for through-hole mount soldered assemblies IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 31.240
MEST EN ISO 11833-2:2018
Plastika - Neplastifikovane poli(vinilhloridne) folije - Vrste, dimenzije i karakteristike - Dio 2: Folije debljine manje od 1 mm EN ISO 11833-2:2006 (ISO 11833-2:1998, IDT) Plastics - Unplasticized poly(vinyl chloride) sheets - Types, dimensions and characteristics - Part 2: Sheets of thickness less than 1 mm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.140.10
MEST EN ISO 12058-1:2018
Plastika – Određivanje viskoznosti pomoću viskozimetra sa padajućom kuglom – Dio 1: Metoda sa nagnutom cijevi EN ISO 12058-1:2002 (ISO 12058-1:1997, IDT) Plastics - Determination of viscosity using a falling-ball viscometer - Part 1: Inclined-tube method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.01
MEST EN ISO 11542-1:2018
Plastika - Materijali na bazi polietilena ultravisoke molarne mase (PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje – Dio 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije EN ISO 11542-1:2001 (ISO 11542-1:2001, IDT) Plastics - Ultra-high-molecular-weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.080.20
MEST EN 13284-1:2018
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija - Dio 1: Manuelna gravimetrijska metoda EN 13284-1:2017 Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 1: Manual gravimetric method IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN 13284-2:2018
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija - Dio 2: Obezbjeđenje kvaliteta automatskih mjernih sistema EN 13284-2:2017 Stationary source emissions - Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Quality assurance of automated measuring systems IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.40
MEST EN 16516:2018
Građevinski proizvodi: Ocjenjivanje ispuštanja opasnih materija - Određivanje emisija u vazduh u zatvorenom prostoru EN 16516:2017 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air IDT preštampavanjem en ISME/TK 010 13.040.20, 91.100.01 305/2011
MEST EN 2575:2018
Vazduhoplovstvo - Snimanje dokumenata - Mikrofilm od 16 mm EN 2575:1985 Aerospace series - Filming of documents - 16 mm microfilm IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 37.080
MEST EN 2641:2018
Vazduhoplovstvo - Sklopovi upravljačkih kablova -Kombinacije i dimenzije EN 2641:1988 Aerospace series - Control cable assemblies - Combinations and dimensions IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.035
MEST EN 12971-1:2018
Ojačanja - Specifikacija za sječene tekstilno - staklene niti - Dio 1: Označavanje EN 12971-1:1999 Reinforcements - Specification for textile glass chopped strands - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN 12971-3:2018
Ojačanja - Specifikacija za sječene tekstilno - staklene niti - Dio 3: Specifični zahtjevi EN 12971-3:1999 Reinforcements - Specification for textile glass chopped strands - Part 3: Specific requirements IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 59.100.10
MEST EN ISO 12114:2018
Plastične mase ojačane vlaknima - Termoreaktivni kompaundi za presovanje i preprezi - Određivanje karakteristika umrežavanja EN ISO 12114:1997 (ISO 12114:1997, IDT) Fibre-reinforced plastics - Thermosetting moulding compounds and prepregs - Determination of cure characteristics IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 12115:2018
Plastične mase ojačane vlaknima - Termoreaktivni kompaundi za presovanje i preprezi - Određivanje tečljivosti, sazrijevanja i roka trajanja EN ISO 12115:1997 (ISO 12115:1997, IDT) Fibre-reinforced plastics - Thermosetting moulding compounds and prepregs - Determination of flowability, maturation and shelf life IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 13802:2018
Plastika – Verifikacija mašina za ispitivanje udarom klatna – Ispitivanje udarne žilavosti prema Šarpiju, Izodu i zatezno ispitivanje udarom EN ISO 13802:2015 (ISO 13802:2015, Corrected version 2016-04-01, IDT) Plastics - Verification of pendulum impact-testing machines - Charpy, Izod and tensile impact-testing IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.200
MEST EN ISO 14126:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Određivanje kompresionih svojstava u pravcu ravni EN ISO 14126:1999 (ISO 14126:1999, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of compressive properties in the in-plane direction IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120
MEST EN ISO 14129:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Određivanje ponašanja napon/deformacija pri smicanju u pravcu ravni, uključujući modul i čvrstoću smicanja u pravcu ravni, metodom ispitivanja na zatezanje pod +/– 45° EN ISO 14129:1997 (ISO 14129:1997, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of the in-plane shear stress/shear strain response, including the in-plane shear modulus and strength, by the +/- 45° tension test method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 83.140.20
MEST EN ISO 14130:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Određivanje prividne interlaminarne čvrstoće na smicanje metodom kratke grede EN ISO 14130:1997 (ISO 14130:1997, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of apparent interlaminar shear strength by short-beam method IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120 2008/68/EC
MEST EN 12576:2018
Plastika - Kompoziti ojačani vlaknima - Priprema direktno presovanih ispitnih ploča za SMC, BMC i DMC EN 12576:1998 Plastics - Fibre reinforced composites - Preparation of compression moulded test plates of SMC, BMC and DMC IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 83.140.10
MEST EN 13473-1:2018
Ojačanje - Specifikacije za višeosne višeslojne tkanine - Dio 1: Označavanje EN 13473-1:2001 Reinforcement - Specifications for multi-axial multi-ply fabrics - Part 1: Designation IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120, 59.100.99
MEST EN 13705:2018
Zavarivanje termoplastičnih masa - Mašine i oprema za zavarivanje vrelim gasom (uključujući zavarivanje ekstrudiranjem) EN 13705:2004 Welding of thermoplastics - Machines and equipment for hot gas welding (including extrusion welding) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 25.160.30
MEST EN 2843:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na mineralna ulja - Tvrdoća 80 IRHD EN 2843:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 80 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST CEN/TR 15438:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa — Uputstvo za kodiranje proizvoda i njihova primjena CEN/TR 15438:2007 Plastics piping systems - Guidance for coding of products and their intended uses IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20
MEST EN 2842:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na mineralna ulja - Tvrdoća 70 IRHD EN 2842:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 70 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST CEN ISO/TR 27165:2018
Termoplastični sistemi cjevovoda — Uputstvo za definicije konstrukcija zidova za cijevi CEN ISO/TR 27165:2012 (ISO/TR 27165:2012, IDT) Thermoplastics piping systems - Guidance for definitions of wall constructions for pipes IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.60
MEST EN 2844:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na mineralna ulja - Tvrdoća 90 IRHD EN 2844:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 90 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2845:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na gorivo i sintetička ulja - Tvrdoća 50 IRHD EN 2845:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 50 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2846:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na gorivo i sintetička ulja - Tvrdoća 60 IRHD EN 2846:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 60 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2847:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na gorivo i sintetička ulja - Tvrdoća 70 IRHD EN 2847:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Fuel and synthetic oil resistant - Hardness 70 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN ISO 14125:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Određivanje savojnih svojstava EN ISO 14125:1998 (ISO 14125:1998, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural properties IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120 2008/68/EC
MEST EN ISO 14125:2018/A1:2018
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima - Određivanje savojnih svojstava - Izmjena 1 EN ISO 14125:1998/A1:2011 (ISO 14125:1998/Amd 1:2011, IDT) Fibre-reinforced plastic composites - Determination of flexural properties - Amendment 1 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 83.120 2008/68/EC
MEST CEN/TR 15729:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa - Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićene poliestarske smole (UP) - Izvještaj o određivanju srednje vrijednosti abrazije posle definisanog broja ciklusa ispitivanja CEN/TR 15729:2010 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Report on the determination of mean abrasion after a defined number of test cycles IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20
MEST CEN/TR 852:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za transport vode namijenjene za ljudsku upotrebu - Ocjena migracije - Uputstvo za tumačenje laboratorijski izvedenih vrijednosti migracije CEN/TR 852:2010 Plastics piping systems for the transport of water intended for human consumption - Migration assessment - Guidance on the interpretation of laboratory derived migration values IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 67.250, 83.140.30
MEST CEN/TR 12108:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa — Uputstvo za ugradnju sistema cjevovoda pod pritiskom za transport tople i hladne vode namijenjene za ljudsku upotrebu CEN/TR 12108:2012 Plastics piping systems - Guidance for the installation inside buildings of pressure piping systems for hot and cold water intended for human consumption IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.60 305/2011, 89/106/EEC
MEST CEN/TS 14807:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Uputstvo za strukturnu analizu podzemnih GRP-UP cjevovoda CEN/TS 14807:2013 Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resin (UP) - Guidance for the structural analysis of buried GRP-UP pipelines IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 91.140.60, 91.140.80, 93.030
MEST CEN/TS 13476-4:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cjevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Dio 4: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 13476-4:2013 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 4: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 93.030
MEST CEN/TS 14541:2018
Cijevi i fitinzi od plastičnih masa za primjenu bez pritiska — Korišćenje PVC-U, PP i PE materijala koji nijesu primarnog porijekla CEN/TS 14541:2013 Plastics pipes and fittings - Characteristics for utilisation of non-virgin PVC-U, PP and PE materials IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 23.040.45
MEST EN 2841:2018
Vazduhoplovstvo - Akrilonitril-butadien guma (NBR) - Otporna na mineralna ulja - Tvrdoća 60 IRHD EN 2841:2013 Aerospace series - Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) - Mineral oil resistant - Hardness 60 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2839:2018
Vazduhoplovstvo - Hloroprenska guma (CR) - Otporna na toplotu - Tvrdoća 80 IRHD EN 2839:2013 Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 80 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2838:2018
Vazduhoplovstvo - Hloroprenska guma (CR) - Otporna na toplotu - Tvrdoća 70 IRHD EN 2838:2013 Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 70 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2837:2018
Vazduhoplovstvo - Hloroprenska guma (CR) - Otporna na toplotu - Tvrdoća 60 IRHD EN 2837:2012 Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 60 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2836:2018
Vazduhoplovstvo - Hloroprenska guma (CR) - Otporna na toplotu - Tvrdoća 50 IRHD EN 2836:2012 Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 50 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2835:2018
Vazduhoplovstvo - Hloroprenska guma (CR) - Otporna na toplotu - Tvrdoća 40 IRHD EN 2835:2012 Aerospace series - Chloroprene rubber (CR) - Heat resistance - Hardness 40 IRHD IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.025.40
MEST EN 2242:2018
Vazduhoplovstvo - Krimpovanje električnih kablova sa provodnicima definisanim u EN 2083, EN 4434 i EN 2346 EN 2242:2012 Aerospace series - Crimping of electric cables with conductors defined by EN 2083, EN 4434 and EN 2346 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 49.060
MEST CEN/TS 1401-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje bez pritiska i kanalizaciju - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1401-2:2012 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.01, 23.040.05, 23.040.20, 93.030
MEST CEN/TS 1451-2:2018
Sistemi cjevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Polipropilen (PP) - Dio 2: Uputstvo za ocjenjivanje usaglašenosti CEN/TS 1451-2:2012 Plastic piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polypropylene (PP) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity IDT preštampavanjem en ISME/TK 008 23.040.20, 91.140.80
MEST EN 15079:2018
Bakar i legure bakra - Analiza optičkom emisionom spektrometrijom pomoću varnice (S-OES) EN 15079:2015 Copper and copper alloys - Analysis by spark optical emission spectrometry (S-OES) IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 77.040.30, 77.120.30
MEST ISO/TS 9002:2018
Sistemi menadžmenta kvalitetom - Smjernice za primjenu ISO 9001:2015 ISO/TS 9002:2016 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001:2015 IDT preštampavanjem en Stručno tijelo za standarde 03.120.10
MEST EN ISO/IEC 17025:2018
Opšti zahtjevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje EN ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) General requirements for the competence of testing and calibration laboratories IDT prevođenjem me, en Stručno tijelo za standarde 03.120.20 765/2008

Ostavite komentar:


Komentari: