Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 1104:2013

Referentna oznaka: MEST EN 1104:2013
Naslov: Papir i karton namijenjeni da dođu u kontakt sa hranom - Određivanje prenosa antimikrobnih sastojaka
Naslov: (eng.) Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
Abstrakt (eng.): This standard specifies a method for the determination of transfer of antimicrobial constituents from paper and board materials and articles intended for food contact.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 1104:2005
ICS notacija: 85.060, 67.250
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 05-07-2013
Direktive:
Broj strana 16
Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.