Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 1118:2013

Referentna oznaka: MEST EN 1118:2013
Naslov: Izmjenjivači toplote - Rashladna sredstva sa tečnošću, hlađena hladnjacima - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi
Naslov: (eng.) Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
Abstrakt (eng.): This standard applies to series produced liquid coolers which operate with a (primary) refrigerant and its purpose is to establish uniform methods to test and ascertain the following: - Product identification - Capacity-Liquid flow rate-Liquid side pressure drop. This Standard does not cover technical safety aspects.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 1118:1998 + A1:2002
ICS notacija: 27.200, 27.060.30
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 27-09-2013
Direktive:
Broj strana 36
Cijena: 29€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.