Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12873-3:2014

Referentna oznaka: MEST EN 12873-3:2014
Naslov: Uticaj materijala na vodu namijenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usljed migracije - Dio 3: Metoda ispitivanja za jonske izmjenjivače i adsorpcione smole
Naslov: (eng.) Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
Abstrakt (eng.): This standard specifies a procedure to determine the migration of substances from ion exchange and adsorbent resin materials for use in contact with water intended for human consumption. Resins comprise synthetic organic macromolecular materials. The standard is applicable to resins of the following types: Ion exchange resins: used to modify the composition of water (e.g. softening by removal of calcium ions). They can be in either an anionic or cationic state. Adsorbent resins: used to lower the concentration of undesirable substances (usually organic pollutants) from water. They are used in a neutral state.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12873-3:2006
ICS notacija: 13.060.20, 67.250
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
Direktive: 89/106/EEC
Broj strana 18
Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.