Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 10333:2014

Referentna oznaka: MEST EN 10333:2014
Naslov: Čelik za pakovanje - Pljosnati čelični proizvodi namijenjeni za upotrebu u dodiru sa prehrambenim proizvodima, proizvodima i napicima za ljudsku i životinjsku upotrebu - Čelik sa prevlakom od kalaja (bijeli lim)
Naslov: (eng.) Steel for packaging - Flat steel products intended for use in contact with foodstuffs, products and beverages for human and animal consumption - Tin coated steel (tinplate)
Abstrakt (eng.): This standard specifies the composition of the base steel used for the production of tinplate for use in direct contact with foodstuffs or products for human and animal consumption as well as the composition of tin used to coat it. Tinplate can be produced with or without an organic coating.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 10333:2005
ICS notacija: 67.250
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 25-03-2014
Direktive: 89/109/EEC
Broj strana 18
Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.