Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


METI TS CEN ISO/TS 16403-1:2014

Referentna oznaka: METI TS CEN ISO/TS 16403-1:2014
Naslov: Elektronski sistem za naplatu - Vrednovanje usaglašenosti opreme sa ISO/TS 17575-4 - Dio 1: Struktura skupa ispitivanja i svrha ispitivanja
Naslov: (eng.) Electronic fee collection - Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-4 - Part 1: Test suite structure and test purposes
Abstrakt (eng.): ISO/TS 16403-1:2011 specifies the test suite structure (TSS) and test purposes (TP) to evaluate the conformity of Front End and Back End to ISO/TS 17575-4.
Jezik: engleski + francuski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN ISO/TS 16403-1:2012 (ISO/TS 16403-1:2012, IDT)
ICS notacija: 03.220.20, 35.240.60
Tehnički komitet: ISME/TK E 013
Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
Direktive:
Broj strana 62
Cijena: 41€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.