Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 14614:2014

Referentna oznaka: MEST EN 14614:2014
Naslov: Kvalitet vode - Uputstvo za ocjenjivanje hidromorfoloških karakteristika rijeka
Naslov: (eng.) Water Quality - Guidance standard for assessing the hydromorphological features of rivers
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 14614:2004
ICS notacija: 13.060.70
Tehnički komitet: ISME/TK 010
Datum stupanja na snagu: 31-10-2014
Direktive:
Broj strana 26
Cijena: 22€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.