Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


METI TS ENV 12612:2014

Referentna oznaka: METI TS ENV 12612:2014
Naslov: Medicinska informatika - Poruke za razmjenu administrativnih informacija u zdravstvu
Naslov: (eng.) Medical informatics - Messages for the exchange of healthcare administrative information
Abstrakt (eng.): This European Prestandard specifies general administrative messages for electronic information exchange between healthcare information systems. 1.2 The messages defined in this European Prestandard provide for an identification framwork for both administrative and non-administrative purposes.1.3 The messages identified in this European Prestandard pay especial attention to identification of both the individual and records pertaining to them and the registration of the individual on healthcare information systems.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: ENV 12612:1997
ICS notacija: 11.020, 35.240.70
Tehnički komitet: ISME/TK E 013
Datum stupanja na snagu: 05-12-2014
Direktive:
Broj strana 168
Cijena: 54€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.