Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12900:2015

Referentna oznaka: MEST EN 12900:2015
Naslov: Rashladni kompresori - Uslovi postizanja radnih parametara, tolerancije i prikazivanje proizvođačkih podataka o performansama
Naslov: (eng.) Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer\\\'s performance data
Abstrakt (eng.): This standard specifies the rating conditions, tolerances and the method of presenting manufacturer’s data for positive displacement refrigerant compressors. These include single stage compressors and single and two stage compressors using a means of fluid subcooling. This is required so that a comparison of different refrigerant compressors can be made. The data relate to the refrigerating capacity and power absorbed and include requirements for part-load performance where applicable.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12900:2013
ICS notacija: 23.140, 27.200
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 22-04-2015
Direktive: 206/2012
Broj strana 20
Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.