Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12952-10:2008

Referentna oznaka: MEST EN 12952-10:2008
Naslov: Vodocijevni kotlovi i pomoćne instalacije - Dio 10: Zahtjevi za zaštitu od prekoračenja dopuštenog pritiska
Naslov: (eng.) Water-tube boilers and auxiliary installations - Part 10: Requirements for safeguards against excessive pressure
Abstrakt (eng.): This standard specifies the requirements for safeguards against excessive pressure in water-tube boilers as defined in EN 12952-1.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12952-10:2002
ICS notacija: 23.060.40, 27.040
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
Direktive: 97/23/EC
Broj strana 16
Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.