Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12067-2:2009

Referentna oznaka: MEST EN 12067-2:2009
Naslov: Uređaji za regulaciju odnosa gas/vazduh kod gasnih gorionika i gasnih aparata - Dio 2: Elektronski tipovi
Naslov: (eng.) Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types
Abstrakt (eng.): This standard specifies the safety, construction and performance requirements for electronic gas/air ratio control systems (GARCs) intended for use with gas burners and gas burning appliances. It also describes the test procedures for evaluating these requirements and specifies information necessary for installation and use. This standard is only applicable to closed loop gas/air ratio controls (see 3.1) and does not differentiate into classification by heat input. This standard applies to electronic GARCs that can be tested independently, as well as part of an appliance or a gas burner.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12067-2:2004
ICS notacija: 27.060.20, 23.060.40
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 14-08-2009
Direktive: 2009/142/EC
Broj strana 30
Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.