Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


METI TS CEN/TS 15634-4:2017

Referentna oznaka: METI TS CEN/TS 15634-4:2017
Naslov: Prehrambeni proizvodi - Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije - Dio 4: Kikiriki (Arachis hypogaea) - Kvalitativna detekcija specifičnih DNK sekvenci u čokoladi PCR-om u realnom vremenu
Naslov: (eng.) Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 4: Peanut (Arachis hypogaea) - Qualitative detection of a specific DNA sequence in chocolate by real-time PCR
Abstrakt (eng.): This Technical Specification describes a procedure for the qualitative detection of peanut (Arachis hypogaea) in chocolate using real-time PCR based on the gene for the peanut allergen Ara h 2 [1], [2].
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN/TS 15634-4:2016
ICS notacija: 07.100.30, 67.190
Tehnički komitet: ISME/TK 003
Datum stupanja na snagu: 17-05-2017
Direktive: 882/2004
Broj strana 18
Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.