Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN ISO/TS 13004:2017

Referentna oznaka: MEST CEN ISO/TS 13004:2017
Naslov: Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Zračenje - Potvrđivanje izabrane doze za sterilizaciju: Metoda VDmaxSD
Naslov: (eng.) Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD
Abstrakt (eng.): ISO/TS 13004:2013 describes a method for substantiating a selected sterilization dose of 17,5, 20, 22,5, 27,5, 30, 32,5 or 35 kGy that achieves a sterility assurance level (SAL) of 10−6 or less for radiation sterilization of health care products. ISO/TS 13004:2013 also specifies a method of sterilization dose audit used to demonstrate the continued effectiveness of the substantiated sterilization dose.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN ISO/TS 13004:2014 (ISO/TS 13004:2013, IDT)
ICS notacija: 11.080.01
Tehnički komitet: ISME/TK 014
Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
Direktive:
Broj strana 72
Cijena: 44€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.