Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN/TS 419221-2:2017

Referentna oznaka: MEST CEN/TS 419221-2:2017
Naslov: Zaštitni profili za TSP kriptografske module - Dio 2: Kriptografski modul za CSP operaciju potpisa sa zaštitom
Naslov: (eng.) Protection Profiles for TSP cryptographic modules - Part 2: Cryptographic module for CSP signing operations with backup
Abstrakt (eng.): This Technical specifies a protection profile for cryptographic modules used by certification service providers (as specified in Directive 1999/93) for signing operations, with key backup. Target applications include root certification authorities (certification authorities who issue certificates to other CAs and who are at the top of a CA hierarchy) and other certification service providers where there is a high risk of direct physical attacks against the module.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN/TS 419221-2:2016
ICS notacija: 35.030, 35.240.30
Tehnički komitet: ISME/TK E 013
Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
Direktive:
Broj strana 60
Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.