Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN ISO/TS 13972:2017

Referentna oznaka: MEST CEN ISO/TS 13972:2017
Naslov: Informacije o zdravstvu - Detaljni klinicki modeli, karakteristike i procesi
Naslov: (eng.) Health informatics - Detailed clinical models, characteristics and processes
Abstrakt (eng.): Describes requirements and recommended methods against which clinicians can gather, analyse and, specify the clinical context, content, and structure of Detailed Clinical Models. Defines Detailed Clinical Models (DCMs) in terms of an underlying logical model. They are logical models of clinical concepts and can be used to define and to structure clinical information.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN ISO/TS 13972:2015 (CEN ISO/TS 13972:2015)
ICS notacija: 35.240.80
Tehnički komitet: ISME/TK E 013
Datum stupanja na snagu: 18-12-2017
Direktive:
Broj strana 74
Cijena: 44€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.