Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN/TR 15316-6-6:2018

Referentna oznaka: MEST CEN/TR 15316-6-6:2018
Naslov: Energetske performanse zgrada - Metoda za proračun zahtjeva energetskih sistema i efikasnosti sistema - Dio 6-6: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-4, moduli M3-8-3, M8-8-3
Naslov: (eng.) Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy performance and system efficiencies - Part 6-6: Explanation and justification of EN 15316-4-3, Module M3-8-3, M8-8-3
Abstrakt (eng.): Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy performance and system efficiencies - Part 6-6: Explanation and justification of EN 15316-4-3, Module M3-8-3, M8-8-3.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN/TR 15316-6-6:2017
ICS notacija: 27.160, 91.120.10, 91.140.10
Tehnički komitet: ISME/TK E 004
Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
Direktive:
Broj strana 48
Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.