Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN/TR 15316-6-9:2018

Referentna oznaka: MEST CEN/TR 15316-6-9:2018
Naslov: Energetske performanse zgrada – Metoda za proračun zahtjeva za energetski sistem i efikasnost sistema – Dio 6-9: Objašnjenje i obrazloženje EN 15316-4-8, modul M3-8-8
Naslov: (eng.) Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-9: Explanation and justification of EN 15316-4-8, Module M3-8-8
Abstrakt (eng.): This Technical Report refers to EN 15316-4-8:2017, module M3-8.8. It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15316-4-8:2017.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN/TR 15316-6-9:2017
ICS notacija: 27.160, 91.120.10, 91.140.10
Tehnički komitet: ISME/TK E 004
Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
Direktive:
Broj strana 50
Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.