Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN ISO/TS 19256:2018

Referentna oznaka: MEST CEN ISO/TS 19256:2018
Naslov: Medicinska informatika - Zahtjevi za sisteme rječnika medicinskih proizvoda za zdravstvenu zaštitu
Naslov: (eng.) Health informatics - Requirements for medicinal product dictionary systems for health care
Abstrakt (eng.): This standard defines the required characteristics for any MPD-system to support use cases in healthcare. These characteristics include the medication concepts, identifiers and relationships to form a kind of structure that supports the use cases.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN ISO/TS 19256:2017 (ISO/TS 19256:2016, IDT)
ICS notacija: 35.240.80
Tehnički komitet: ISME/TK E 013
Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
Direktive:
Broj strana 52
Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.