Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN/TS 17061:2018

Referentna oznaka: MEST CEN/TS 17061:2018
Naslov: Prehrambeni proizvodi - Smjernice za kalibraciju i kvantitativno određivanje ostataka pesticida i organskih zagađivača koristeći hromatografske metode
Naslov: (eng.) Foodstuffs - Guidelines for the calibration and quantitative determination of pesticide residues and organic contaminants using chromatographic methods
Abstrakt (eng.): This Technical Specification describes the execution of calibration and quantitative evaluation of chromatographic procedures for the determination of pesticides and organic contaminants in residue analysis. In addition, the essential requirements for calibration are outlined. The calibration of analytical procedures and the evaluation of analytical results need to be conducted according to uniform principles in order to allow for a comparison of analytical results (even from different analytical procedures). They constitute the basis of any method validation and of the quality assurance within laboratories [1], [2], [3]. This Technical Specification does not consider issues of identification/qualification and extraction efficiency
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN/TS 17061:2017
ICS notacija: 67.050
Tehnički komitet: ISME/TK 003
Datum stupanja na snagu: 09-03-2018
Direktive:
Broj strana 44
Cijena: 33€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.