Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CLC/TS 61400-26-2:2018

Referentna oznaka: MEST CLC/TS 61400-26-2:2018
Naslov: Vjetrogeneratori - Dio 26-2: Dostupnost bazirana na proizvodnji vjetroelektrana
Naslov: (eng.) Wind turbines - Part 26-2: Production-based availability for wind turbines
Abstrakt (eng.): This standard provides a framework from which production-based performance indicators of a wind turbine generator system can be derived. It unambiguously describes how data is categorised and provides examples of how the data can be used to derive performance indicators.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CLC/TS 61400-26-2:2017
ICS notacija: 27.180
Tehnički komitet: ISME/TK E 004
Datum stupanja na snagu: 21-09-2018
Direktive:
Broj strana 55
Cijena: 37€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.