Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CEN ISO/TR 9241-309:2019

Referentna oznaka: MEST CEN ISO/TR 9241-309:2019
Naslov: Ergonomija interakcije čovjeka i sistema - Dio 309: Displeji sa organskim svijetlećim diodama (OLED)
Naslov: (eng.) Ergonomics of human-system interaction - Part 309: Organic light-emitting diode (OLED) displays
Abstrakt (eng.): This part of ISO 9241 gives guidelines for organic light-emitting diode (OLED) displays.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CEN ISO/TR 9241-309:2015 (ISO/TR 9241-309:2008, IDT)
ICS notacija: 13.180, 35.180
Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
Datum stupanja na snagu: 11-12-2019
Direktive:
Broj strana 28
Cijena: 25€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.