Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST CLC/TR IEC 62453-51-10:2020

Referentna oznaka: MEST CLC/TR IEC 62453-51-10:2020
Naslov: Specifikacija interfejsa FDT-a – Dio 51-10: Implementacija komunikacije za uobičajeni objektni model – IEC 61784 CPF 1
Naslov: (eng.) Field device tool (FDT) interface specification - Part 51-10: Communication implementation for common object model - IEC 61784 CPF 1
Abstrakt (eng.): This part of the IEC 62453-51, which is a Technical Report, provides additional information for integrating the Foundation' Fieldbus (FF) protocol into the COM-based implementation of the FDT Specification (IEC TR 62453-41). This document describes communication definitions, protocol specific extensions and the means for block (e.g. transducer, resource or function blocks) representation.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: CLC/TR IEC 62453-51-10:2019 (IEC/TR 62453-51-10:2017, IDT)
ICS notacija: 25.040.40, 35.100, 35.110
Tehnički komitet: Stručni savjet za standarde
Datum stupanja na snagu: 11-03-2020
Direktive:
Broj strana 88
Cijena: 48€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.