Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 1091:2010

Referentna oznaka: MEST EN 1091:2010
Naslov: Vakuumski kanalizacioni sistemi izvan objekata
Naslov: (eng.) Vacuum sewerage systems outside buildings
Abstrakt: Ovaj standard precizno utvrđuje zatjeve u pogledu rada kanalizacionih sistema koje pokreće negativni pritisak, a koji odvode otpadne vode iz domaćinstava nezavisno od njihovog sadržaja. Standard pokriva i dodatne radne karakteristike koje su važne za one koji raspisuju tendere, projektante, izvođače i rukovaoce vakuumskim kanalizacionim sistemima. Standardom nije obuhvaćeno ocjenjivanje usaglašenosti sistema, za konkretne slučajeve. Ovaj standard pruža uputstva za projektovanje i izgradnju vakuumskih kanalizacionih sistema koji odvode otpadne vode iz domaćinstava, ali ne i kišnicu. Standard se ne bavi unutrašnjim vakuumskim odvodnim sistemima. Komponente sistema treba izabrati na osnovu pozivanja na odgovarajući standard za proizvode. U odsustvu standarda za proizvode, ovaj standard se može koristiti kao podloga za izradu specifikacije proizvoda.
Abstrakt (eng.): This standard specifies the performance requirements of negative pressure drivensewerage systems carrying domestic waste water independant of their material. It also covers additional performance characteristics that are of importance to the specifies, designers, constructors and operators of vacuum sewerage sys- tem. It does not provide for the evaluation of conformity of systems.
Jezik: crnogorski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 1091:1996
ICS notacija: 13.060.30
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 02-03-2010
Direktive: 93/38/EEC
Broj strana 52
Cijena: 45€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.