Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12255-1:2010

Referentna oznaka: MEST EN 12255-1:2010
Naslov: Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio1: Opšti principi izgradnje
Naslov: (eng.) Wastewater treatment plants - Part 1: General construction principles
Abstrakt: Ovaj standard utvrđuje opšte zahtjeve za konstrukcije i opremu vezanu za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za ukupnu populaciju od više od 50 PT. Primarna primjena je projektovana za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za prečišćavanje vode iz domaćinstava i u okviru opštine. Zahtjevi za konstrukcije koje nijesu karakteristične za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda nijesu u okviru područja primjene ovog standarda. Drugi EN standardi mogu biti primijenjeni. Oprema koja se ne koristi samo u postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda jeste predmet primjenjivih standarda za proizvod. Međutim, specifični zahjtevi za tu opremu kada se koristi u okviru postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda jesu uključeni u ovaj dio. Opšti principi konstrukcije zgrada, mehaničko i električno inženjerstvo nijesu predmet ovih standarda. Ovaj standard se ne odnosi na projekat procesa prečišćavanja. Razlike u prečišćavanju otpadnih voda širom Evrope dovele su do razvoja različitih sistema. Ovaj standard daje osnovne informacije o sistemima; ovaj standard ne pokušava da naznači sve dostupne sisteme. Detaljnije informacije od onih koje su date u okviru standarda mogu se naći u Bibliografiji.
Abstrakt (eng.): This standard specifies general requirements for structures and equipment as they relate to wastewater treatment plants for a total population of more than 50 PT. The primary application is designed for wastewater treatment plants for the treatment of domestic and municipal wastewater. Requirements for structures which are not specific for wastewater treatment plants are not within the scope of this standard. Other ENs can apply. Equipment which is not solely used in wastewater treatment plants is subject to the applicable product standards. However, specific requirements for such equipment when used in wastewater treatment plants are included in this part. General principles of building construction, mechanical and electrical engineering are not subject of this standard. This standard does not cover the design of treatment processes. Differences in wastewater treatment throughout Europe have led to a variety of systems being developed. This standard gives fundamental information about the systems; this standard has not attempted to specify all available systems. Detailed information additional to that contained in this standard may be obtained by referring to the Bibliography.
Jezik: crnogorski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12255-1:2002
ICS notacija: 13.060.30
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 10-12-2010
Direktive: 93/38/EEC
Broj strana 24
Cijena: 28€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.