Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12255-12:2010

Referentna oznaka: MEST EN 12255-12:2010
Naslov: Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio 12: Kontrola i automatizacija
Naslov: (eng.) Wastewater treatment plants - Part 12: Control and automation
Abstrakt: Ovaj standard utvrđuje zahjteve za sisteme upravljanja i automatizacije na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda za više od 50 PT. Ukoliko je to neophodno, sistem upravljanja bi trebalo projektovati tako da bude obuhvaćeno upravljanje sistemom kanala u slivu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Standard utvrđuje neophodne informacije i podatke potrebne za projekat i uvođenje takvih sistema, kao i zahtjeva u pogledu učinka u odnosu na hardver i softver. Razlike u prečišćavanju otpadnih voda širom Evrope dovele su do razvoja različitih sistema. Ovaj standard daje osnovne informacije o sistemima; ovaj standard ne pokušava da utvrdi sve raspoložive sisteme. Detaljnije informacije od onih koje su date u okviru ovog standarda mogu se naći u Bibliografiji.
Abstrakt (eng.): This standard specifies requirements for control and automation systems on wastewater treatment plants for more than 50 PT. If necessary, the control system should also be designed to cover the control of sewer systems in the receiving area of the wastewater treatment plant. It specifies the necessary information and data which are needed for the design and implementation of such systems as well as the performance requirements with respect to the hard- and software. Differences in wastewater treatment throughout Europe have led to a variety of systems being developed. This standard gives fundamental information about the systems; this standard has not attempted to specify all available systems. Detailed information additional to that contained in this standard can be obtained by referring to the bibliography.
Jezik: crnogorski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12255-12:2003
ICS notacija: 13.060.30
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 10-12-2010
Direktive:
Broj strana 20
Cijena: 24€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.