Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12255-13:2010

Referentna oznaka: MEST EN 12255-13:2010
Naslov: Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - Dio 13: Hemijsko prečišćavanje - Prečišćavanje otpadnih voda precipitacijom/flokulacijom
Naslov: (eng.) Wastewater treatment plants - Part 13: Chemical treatment - Treatment of wastewater by precipitation/flocculation
Abstrakt: Ovaj standard utvrđuje zahtjeve za hemijsko prečišćavanje otpadnih voda precipitacijom/flokulacijom za uklanjanje fosfora i suspendovanih čvrstih čestica. Primjena polimera nije opisana u ovom standardu. Razlike u prečišćavanju otpadnih voda širom Evrope dovele su do razvoja različitih postupaka. Ovaj standard daje osnovne informacije o postupcima; ovaj standard ne pokušava da utvrdi sve dostupne postupke. Detaljnije informacije od onih koje su date u okviru standarda mogu se dobiti u Bibliografji.
Abstrakt (eng.): This standard specifies the requirements for chemical treatment of wastewater by precipitation/flocculation for removal of phosphorus and suspended solids. The application of polymers is not described in this standard. Differences in wastewater treatment throughout Europe have led to a variety of practices being developed. This standard gives fundamental information about the practices; this standard has not attempted to specify all available practices. Detailed information additional to that contained in this standard may be obtained by referring to the bibliography.
Jezik: crnogorski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12255-13:2002
ICS notacija: 13.060.30
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 10-12-2010
Direktive: 89/106/EEC
Broj strana 20
Cijena: 24€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.