Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 12136:2011

Referentna oznaka: MEST EN 12136:2011
Naslov: Sokovi od voća i povrća - Određivanje ukupnog sadržaja karoteinoida i pojedinih frakcija karotenoida
Naslov: (eng.) Fruit and vegetable juices - Determination of total carotenoid content and individual carotenoid fractions
Abstrakt (eng.): This standard specifies a method for the determination of total carotenoid content and individual carotenoid fractions of fruit and vegetable juices and related products..
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 12136:1997
ICS notacija: 67.160.20
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 12-07-2011
Direktive:
Broj strana 20
Cijena: 19€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.