Nazad

Ovdje možete pretražiti standarde i srodne dokumente, za pomoć pri pretrazi kliknite na karticu Pomoć.


MEST EN 381-5:2008

Referentna oznaka: MEST EN 381-5:2008
Naslov: Zaštitna odjeća za korisnike ručne lančane pile - Dio 5: Zahtjevi za štitnike nogu
Naslov: (eng.) Protective clothing for users of hand-held chain saws - Part 5: Requirements for leg protectors
Abstrakt (eng.): This standard defines design and specifies the requirements for leg protectors which offers protection against cutting from a hand-held chain saw including the requirements for identification, marking and information for the user.
Jezik: engleski
Referentna oznaka originalnog dokumenta: EN 381-5:1995
ICS notacija: 13.340.10
Tehnički komitet: Stručno tijelo za standarde
Datum stupanja na snagu: 20-06-2008
Direktive: 89/686/EEC
Broj strana 14
Cijena: 16€

Pomoć pri pretrazi:

  • Za najbolje rezultate pretrage koristititi kombinacije polja.
  • Polje Referentna oznaka služi za pretragu referentne oznake standarda, cijele ili nekog njenog dijela. Primjeri: MEST EN ISO 9001:2016, MEST EN ISO, MEST EN, 9001, 2016 itd.
  • Pretraga standarda po ICS grupi korišćenjem padajućeg menija ICS grupa ili ukucavanjem oznake u tekstualno polje ICS broj.
  • Dio naslova ili cjelokupni naslov dokumenta je moguće pretražiti ukucavanjem u polje Naziv dokumenta.
  • Moguće je pretražiti više ključnih riječi odvajanjem zarezom ili tačka-zarezom. Svaku od ukucanih ključnih riječi je moguće ukloniti klikom na x.
  • Pretraga standarda po tehničkim komitetima se vrši odabirom tehničkog komiteta iz padajućeg menija.
  • Pretraga direktive se vrši ukucavanjem direktive u tekstualno polje.